сряда, септември 30, 2020

ПИСМА ДО ВАСИЛ ЛЕВСКИ: Н. РЪЖЕНКОВ ДО ЛЕВСКИ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма, написани до Васил Левски, които представям съобразно с книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му, също и бележките под черта според него.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: Част 1; Част 2; Част 3; Част 4; Част 5, Част 6, Част 7, Част 8, Част 9, Част 10, Част 11, Част 12, Част 13, Част 14, Част 15, Част 16, Част 17, Част 18, Част 19, Част 20, Част 21, Част 22, Част 23, Част 24, Част 25, Част 26, Част 27, Част 28, Част 29, Част 30, Част 31, Част 32, Част 33, Част 34, Част 35, Част 36, Част 37, Част 38, Част 39, Част 40.

№ 350

Н. Ръженков до Левски

Байо, давам ти сметка колко пари съм вземал и що съм похарчил

В Сопот взех две рубли .................................. 35

За твоя кон куга, 4: ока ечемик ..................... - 3

Да тръгнем вечерта ......................................... 32

На ханджията за моя кон .............................. - 21

........................................................................... 11

За хляб за по пътя ............................................ - 2.10

............................................................................. 8.30

В Иганово дадох ти ........................................ - 4

............................................................................. 4.30

В Троян за 100 драма захар ............................ - 1.35

Остават................................................................ 2.35

Тукашни разноски

На двата коня каяр по 5 гроша ....................... 10

3 вечери стая на конете по 10 гр. .................... 30

Онази сутрин кога дадох на двата си коня ...... 5

За закарването на единия кон .......................... 20

Мои разноски...................................................... 8

За месо 1-и ока и половина и 50 драма ............ 3.10

Събрани ............................................................. 76.10

до деветдесет и един – остават ...................... 14,30 и два

и два гроша и трийсет и пет пари ................... 2,35 от двете рубли

правят ............................................................... 17,25

Пращам ти ги, а у мен остава един наполеон и за него ще държа точна сметка.

Ваш Ръженков

Н.Б.II.А., п. 60., № 8106

(Край)

вторник, септември 29, 2020

ХИМИЯ ЧРЕЗ АЛХИМИЯ

ИЗТОЧНИК: ДИЛЕТАНТ

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

През Средните векове колосален принос за изучаването на елементите, веществата и вариантите на техните взаимодействия имат алхимиците.

Идеите за възможността на металите да трансмутират, иначе казано – да се превръщат от един в друг, били популярни още през Античността. Разбира се, става въпрос за превръщане на оловото и калая в злато и сребро. А не обратното! Но истински бум на експериментите да се превърнат неблагородните метали в благородни се разразил през епохата на Средновековието.

Близостта на златото по своите качества до оловото и живака била очевидна още в древността. Но как да бъде превърнат единият метал в друг?

За радост на всички бъдещи алхимици арабският учен Джабир ибн Хайан написал между VIII и IX век, че ключ към успеха на опитите с трансмутациите е една субстанция, която може не само да превръща всеки метал в злато, но и да лекува всякакви болести, а значи да даде на този, който я притежава, безсмъртие. Започнали да наричат тази субстанция „велик елексир“ или „философски камък“.

Джабир ибн Хайан на европейска гравюра

Към Х век учението на Джабир ибн Хайан се оказало извънредно популярно в Европа. Жаждата за бързо забогатяване, а и за власт над времето довела до това, че в средите на влиятелните сеньори и на заможните граждани се появило огромно търсене на алхимици. Иначе казано, на хора, владеещи необходимите знания за търсене на философския камък. Появили се стотици секретни лаборатории (за да се запазят сакралните знания в тайна), където заради заветната цел се правели безкрайни опити с всевъзможни вещества.

В средновековна Европа всеки уважаващ себе си монарх имал своя бригада от алхимици и ги снабдявал с всичко необходимо. Някои отивали още по-далече. Така например императорът на Свещената Римска империя Рудолф II организирал в своята резиденция не просто тайно мазе за съмнителни опити, а истински алхимичен център. При това покровителство и тази подкрепа резултатите не закъснели.

Разбира се, никой не намерил философския камък. Но затова пък знанията на хората за свойствата на веществата се обогатили невероятно. А едновременно с това били направени много открития, които имали сериозни последствия за в бъдеще.

През XIII век английският монах францисканец Роджър Бейкън, експериментирайки със селитра, получил черния барут. Между XIII и XIV век испанският алхимик Арнолд от Виланова написал книга, в която описал подробно не само различни отрови, но и противоотрови, а също така лечебните свойства на растенията. Това била огромна крачка напред в средновековната медицина. През XV век немският монах алхимик Василий Валентин (чието съществуване, наистина, се оспорва от някои изследователи) открил сярната киселина, а също така описал за първи път подробно антимона.

Алхимични инструменти на рисунка в книга от XVII век

Огромен принос за прогреса имал живелият през първата половина на XVI век швейцарски алхимик Парацелз. Именно той превърнал алхимичните експерименти в сериозна наука. А скоро интересът към алхимията започнал да спада. За образованите хора станала очевидна безполезността на всички опити да се усвои превръщането на живака или оловото в злато.

Повечето от предметите, които са ни познати от ученическата скамейка (по време на практическите занимания в уроците по химия) са били измислени и въведени в практиката от алхимиците. Или поне приспособленията за лабораторни опити. Такива са например мензурите, различните видове колби, всевъзможните филтри, капкомерите или пипетите, спиралните тръби, а също така горелките с устройства за регулиране на интензивността на пламъка.

Любопитно е, че през XIX век за работата на алхимиците се говорело като за празно губене на време. Смятало се, че средновековните изследователи са били шарлатани и авантюристи, които само спекулирали с невежеството на обществото. И трудът им нямал никакъв практически резултат. Едва през ХХ век хората се отказали от тази оценка и признали важната роля на алхимиците за създаването на съвременната химия.

понеделник, септември 28, 2020

НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ – 1968 ГОДИНА – МИР – РЬОНЕ КАСЕН

Рьоне Касен (René Cassin)

5 октября 1887 г. – 20 февраля 1976 г.

Нобелова награда за мир

(Председател на Европейски съд по правата на човека.)

Френският юрист Рьоне Самюел Касен е роден в Байон, той е едно от двете деца в семейството на търговеца Анри Касен (евреин по произход) и Габриел Дебора Драйфус. Касен учи в лицей (Ница) и университет (Екс ан Прованс), където получава степен по хуманитаристика, а след това по юридически науки през 1908 г. Завършва образованието си в Парижкия университет, където се занимава с право, икономика и политически науки, а през 1914 г. получава степента доктор. След кратка адвокатска практика в Париж Касен, когато започва Първата световна война, е призован в армията и става пехотен офицер. През 1916 г. е ранен тежко в корема, но благодарение на това, че майка му, която служи в болницата, настоява за незабавна операция, Касен оживява. Болките в корема обаче го мъчат цял живот. След края на войната Касен преподава международно право в Лил, а след това в Париж. По-късно представлява Франция в Обществото на народите и на няколко женевски конференции по въпросите на разоръжаването през 1924...1938 г.

Фронтовият опит заставя Касен да се замисли за участта на инвалидите, вдовиците и сираците. Той създава и оглавява Федералния съюз на асоциациите на инвалидите и на възрастните ветерани от войната, става също така вицепрезидент на Националния съвет за защита. През 1921 г. Касен организира конференции на ветераните от войната в Италия, Германия, Чехословакия, Полша и Австрия. Чрез Международната трудова организация той се опитва безуспешно да обедини ветераните от различни страни в подкрепа на конференцията по разоръжаването през 1932 г.

През юни 1940 г. германските войски нахлуват във Франция. Сред известните граждани Касен е един от първите, които се присъединяват към правителството на Франция в изгнание, създадено в Лондон от генерал Шарл дьо Гол. Касен е назначен за секретар на Съвета за отбрана и отговаря за военните действия. По-късно заема поста на комисар по правните въпроси и народното образование.

След освобождението на Франция през 1944 г. Касен става вицепрезидент на Държавния съвет и член на Конституционния съвет, който разглежда френските закони по отношение на съответствието им с конституцията. През 1945 г. оглавява Националното училище по въпросите на управлението.

Касен е избран също така за делегат на Комисията по правата на човека, чието създаване е предвидено от устава на ООН във връзка със зверствата по време на световната война. Председател на комисията е Елеонор Рузвелт, а вицепредседател – Касен. В задачата на комисията влиза подготовката на Всеобща декларация за правата на човека, към която може да се присъедини всяка страна. Е. Рузвелт постоянно подчертава, че декларацията е написана именно от Касен.

Подготовката на декларацията не се оказва лесна работа, защото документът трябва да се съобразява с различните религиозни традиции, с политическите възгледи, законите и икономическите системи на страните, които членуват в ООН. Първото заседание на комисията е през януари 1947 г. На следващата година проектът на Касен е представен за разглеждане от Генералната асамблея. След два месеца, 97 заседания и 1200 гласувания по предлагани поправки, Декларацията е приета на 10 декември 1948 г. От 1950 година насам този ден се отбелязва като Ден на човешките права.

Без да е закон, декларацията, състояща се от преамбюл и тридесет члена, трябва да установи „общото равнище на достиженията за всички народи и всички нации“. Сред провъзгласените от нея принципи са правото на живот и лична безопасност, равенство пред закона, свобода на съвестта, религията, словото и събранията, правото на труд, равна компенсация за равен труд, правото на почивка, правото на образование. След 1948 г. много страни включват съответните членове в своите конституции.

През 1966 г. декларацията е облечена във формата на договор и е приета от Генералната асамблея на ООН. По това време Касен е председател на Комисията за правата на човека. Той предлага два нови члена – за гражданските и политическите права и за правата в областта на икономиката и културата, които подсилват значението на документа. Но било ясно, че много държави нямат намерение да се ангажират в тази насока.

Правата на човека и мирът остават основна грижа на Касен през следващите години. Той е сред основателите на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО), чийто устав е утвърден през 1845 г.; от тогава до 1952 г. Касен е делегат на Франция в ЮНЕСКО. Често се случва да критикува политиката на ЮНЕСКО, ако преследва не хуманитарни, а политически цели. През 1950-960 г. Касен е член на Международния съд в Хага, а през 1965-1968 г. е председател на Европейския съд по правата на човека.

Дълги години Касен ръководи Международния институт за правата на човека в Страсбург и си сътрудничи си с Американския еврейски комитет. Участва в кампании за правата на евреите, известно време е президент на Еврейския алианс във Франция.

Касен се жени на 29 март 1917 г. за Симон Изомар, която умира през 1969 г. Намирайки се след сърдечен пристъп в болница през ноември 1975 г. той обявява за женитбата си с Гислен Брю. Умира в Париж след една година. Малко преди смъртта си е удостоен с Големия кръст на Ордена на Почетния легион.

Превод от руски: Павел Б. Николовнеделя, септември 27, 2020

ИСУС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ – ГЛАВА 14. АПОСТОЛ ПАВЕЛ И НЕГОВИТЕ ВРАГОВЕ – ПСЕВДОКЛИМЕНТИНИТЕ

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1.

МАСАДА

ГЛАВА 2. "ЩЕ ВИ НАПРАВЯ НАРОД ОТ СВЕЩЕНИЦИ И СВЯТО ЦАРСТВО"

ПРЕДИ I ВЕК; ИСТОРИЯТА НА СВЕТА СПОРЕД ТОРАТА; ЦАР ДАВИД; ДОКУМЕНТАЛНАТА ХИПОТЕЗА; ИДВАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ В ХАНААН; РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВНИЯ ИЗРАИЛ; БОРБАТА НА БОГА НА БУРЯТА С ЧУДОВИЩЕТО; ЛИЦЕЗРЕНИЕ НА БОГА

ГЛАВА 3. МОНОТЕИСТИЧНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ VIII–VII В. ПР. Н. Е.

ИЗРАИЛ И ЮДЕЯ; РЕФОРМИТЕ НА ЕЗЕКИЯ; PRIESTERCODEX; СЕНАХЕРИБ И ОБСАДАТА НА ЕРУСАЛИМ; ЦАР ЙОСИЯ (640-609 г. пр. н. е.); ВАВИЛОНСКИЯТ ПЛЕН

ГЛАВА 4. САДУКЕИ И ФАРИСЕИ

СЛЕД ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН; РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЕВРЕИТЕ И САМАРЯНИТЕ; САДУКЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА МАКАВЕИТЕ; КНИГАТА ДАНИИЛ; ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА МЪЧЕНИЦИТЕ; ФАРИСЕИТЕ; ЗАЛЕЗЪТ И РАЗЛОЖЕНИЕТО НА ФАРИСЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА АРИСТОБУЛ; ПОМПЕЙ И ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ

ГЛАВА 5. РИМ И ЦАР ИРОД

СЛЕД ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ; МЕСИЯТА ОТ ДОМА НА ДАВИД; ЕСЕИТЕ; ВЪЗВИСЯВАНЕТО НА ИРОД; ЦАР ИРОД, АНТИХРИСТЪТ; ЕСЕЯТ МЕНАХЕМ; ВОЙНАТА НА СИНОВЕТЕ НА СВЕТЛИНАТА СЪС СИНОВЕТЕ НА ТЪМНИНАТА; ИРОД И МАРИАМНА; ВЪСТАНИЕТО НА ЮДА И МАТАТИЯ

ГЛАВА 6. “ЧЕТВЪРТАТА СЕКТА”

”ЧЕТВЪРТАТА СЕКТА”; КНИГАТА НА ЕНОХ; СЛЕДВАЩИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЕНОХ; ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА НЕБЕТО; САТАНАТА; ХЕГЕМОНЪТ; ИМЕТО НА МЕСИЯТА; ЗИЛОТИТЕ И ЕСЕИТЕ

ГЛАВА 7. ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА

ВОЙНАТА; ХАОС ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ?

ГЛАВА 8. ИСУС И ИЗТОЧНИЦИТЕ

ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО ИЗТОЧНИЦИ; РИМСКИТЕ ИЗТОЧНИЦИ; ЕРЕТИЧНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ; ТАЛМУДЪТ И „ТОЛЕДОТ ЙЕШУ“; ПРОТОКОЛИТЕ

ГЛАВА 9. ЕВАНГЕЛСКИЯТ ИСУС

ЙОАН КРЪСТИТЕЛ; ОСНОВНОТО ПОСЛАНИЕ НА ИСУС; ИМЕНАТА НА УЧЕНИЦИТЕ; ГРЕШНИЦИТЕ И ПРАВЕДНИЦИТЕ; ПУСТИНЯТА; ЧУДЕСАТА; ВЛИЗАНЕТО В ЕРУСАЛИМ

ГЛАВА 10. ИЗГОНВАНЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА

НЯКОЛКО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪПРОСА; ИЗГОДНАТА КОНЦЕСИЯ; ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ И НЕГОВИЯТ БИЗНЕС; ТЪРГОВЦИ ИЛИ ХАНАНЕЙЦИ?; ЕРУСАЛИМСКИЯТ ХРАМ; КЕСАРЕВОТО КЕСАРЮ; ПОНТИЙ ПИЛАТ; ЗАЩО ИСУС Е АРЕСТУВАН ИЗВЪН ГРАДА?; ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ. АРЕСТЪТ .

ГЛАВА 11. СЪДЪТ НАД ИСУС

СЪБРАНИЕТО НА СИНЕДРИОНА; СЪДЪТ НА СИНЕДРИОНА; В КАКВО СИНЕДРИОНЪТ ОБВИНИЛ ИСУС?; СЪБЛАЗНЯВАНЕ НА ХОРАТА; ЗАЩО ИСУС НЕ БИЛ УБИТ С КАМЪНИ?; СЪДЪТ НА ПИЛАТ; ИСУС БАР АВВА; СИЛОАМСКАТА КУЛА; ПРИСЪДАТА И ЕКЗЕКУЦИЯТА; ИСУС И РАЗБОЙНИЦИТЕ

ГЛАВА 12. ЗА КАКВО СА ПРЕСЛЕДВАЛИ ХРИСТИЯНИТЕ

ФАЛШИВИТЕ ДОКУМЕНТИ; ИСТИНСКИТЕ РЕСКРИПТИ НА ИМПЕРАТОРИТЕ. КОГА ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ПОЯВИЛА ДУМАТА „ХРИСТИЯНИН“; ИМПЕРАТОРСКИТЕ РЕСКРИПТИ; ТЕРТУЛИАН И ПОРФИРИЙ; АПОКАЛИПСИСИТЕ; ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОАН БОГОСЛОВ; ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ИСАЯ; АПОКАЛИПСИСЪТ ОТ ИЛИЯ; ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА УЧАСТВАЩИТЕ В НЕЯ, ЕПИЦИКЛИ И „ХРИСТИЯНСКИ ДОБАВКИ“, ДРУГИ РАЗНОВИДНОСТИ НА ХРИСТИЯНИТЕ

ГЛАВА 13. ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ

ГЛАВА 14. АПОСТОЛ ПАВЕЛ И НЕГОВИТЕ ВРАГОВЕ

ГЛАВНИЯТ ГЕРОЙ, АПОСТОЛ ПАВЕЛ И ЕРЕТИЦИТЕ; АПОСТОЛ ПАВЕЛ И СИМОН ВЛЪХВАТА;

ГЛАВА 14. АПОСТОЛ ПАВЕЛ И НЕГОВИТЕ ВРАГОВЕ

ПСЕВДОКЛИМЕНТИНИТЕ

“Деянията на Петър“ не са единственият текст, разказващ за Симон Влъхвата. Още един такъв сборник от текстове са „Псевдоклиментините“, написани от името на Климент, който се представя в тях за ни по-малко, ни повече роднина на императора и втори епископ на Рим, приемник на Петър.

„Псевдоклиментините“ съществуват в няколко разновидности. Преди всичко имаме дългите „Спомени на Климент“, преведени от гръцки на латински в началото на V в. от Руфин и достигнали до нас на латински и на сирийски език, и по-компактните „Беседи на Климент“. За никаква, разбира се, обща оригиналност на „Псевдоклиментините“ не става дума – само от преразказа им читателят ще разбере обаче защо някои техни детайли са съвсем изненадващи.

Жанрът на „Спомените“ е много труден за определяне. Те са нещо като гръцки роман, чийто сюжет потъва в бездна от религиозни спорове.

Повествованието се води от името на Климент, роден в град Рим, който от рани години се стремял към целомъдрие. „Защото измъчваше ме мисъл – откъде не зная, – мисъл за моята смъртност и постоянно се питах: ще имам ли живот след смъртта, или ще си отида завинаги“ [1].

Лицето на Климент напълно пожълтяло и посърнало от тази постоянна грижа и от безплодните философски размисли, докато, за негово щастие, не дошъл в Рим ученикът на Исус Варнава и не му обяснил, че „Божият син е сега в Юдея, обещавайки вечен живот на всеки, който го чуе“ [2]. „Ако се покръстите и постъпвате според неговата воля, след това, когато дойде неговото Царство, и станете безсмъртен, ще получите необясними благословения и награди“ [3] – учел Варнава.

Като прозрял от това очевидно послание, Климент заминал за Юдея, за да получи наставления във вярата непосредствено от апостол Петър.

В същото време, когато Климент отишъл при Петър, той се готвел за диспут със Симон Влъхвата. Но понеже диспутът бил отложен, Петър използвал времето си, за да преподаде на Климент кратък курс по история на човечеството с дължина около тринадесет хиляди думи, който тук милосърдно ще пропуснем.

Важното е, че освен за Всемирния потоп, Авраам и Лот, Петър разказва на Климент и нещо от новата история, а именно – за диспутите, които ръководителят на Ерусалимската църква, Яков, братът на Исус, водел на стъпалата на Храма с алтернативни религиозни течения: а именно с първосвещеника Каяфа, със самаряните, които смятали, че свещена планина не е Сион, а планината Гаризим, както и с учениците на Йоан Кръстител, които вярвали, че е умрял и възкръснал Йоан, а не някакъв си Исус.

Яков, братът на Исус, направил, разбира се, доводите им на пух и прах. Като две и две четири той доказал на учениците на Йоан Кръстител, че е възкръснал Исус, а не Йоан, а на самаряните обяснил тяхната заблуда за планината Гаризим.

Яков разяснил „с най-изчерпателни доказателство, че Исус е Христос… посочил, че двете му пришествия са предсказани. Едното – в унижение, което изпитал, и другото – в Слава, което ще се изпълни, когато дойде, за да дари Царството на тези, които вярват в него и които спазват всичко, заповядано то него“ [4].

Накратко казано, Яков победил категорично в спора и проснал своите противници по гръб. Но когато без каквито и да е съмнения доказал, че Исус е Месията, на сцената излязъл друг враг на учениците на Исус, Савел. Яков бил замерян с камъни, хвърлен по храмовата стълба и едва не бил убит.

На следващото утро Яков с братята си, на брой пет хиляди души, избягал набързо по пътя за Ерихон и там, след три дена, ги настигнал вестоносец от благоразположения към него раби Хамалиел. Вестоносецът съобщил, че „врагът е получил задача от Каяфа, първосвещеника, да арестува всички [в сирийския вариант – „да убие всички], които вярват в Исус и отиват в Дамаск с негови писма“, което ще предизвика раздор между вярващите [5].

В резултат от това Петър хукнал не към Дамаск, а към Кесария. Там го настигнал Симон Влъхвата.

Докато Петър се готви в Кесария за диспут със Симон Влъхвата, в дома му идват двама бивши привърженици на Симон. Те се казват Никета и Акила.

Никета и Акила съобщават на Климент и Петър множество интересни детайли за кариерата и житейския път на Симон Влъхвата.

Оказва се, че Симон Влъхвата е по рождение самарянин, „по занятие – магьосник, но изключително добре познаващ гръцката литература, жаден за слава и най-голям от всички самохвалко“ [6]. Симон Влъхвата се смята за по-висш от бога, нарича се Христис, претендира за физическо безсмъртие и има бурно религиозно минало.

Отначало Симон Влъхвата принадлежал към сектата на Доситей, който смятал за Христос не Исус, а Йоан Кръстител. Доситей имал тридесет апостоли, според дните в месеца, а сред тях една жена - Луна. Симон Влъхвата се влюбил в Луна и поискал да стане ръководител на сектата вместо Доситей.

Претенциите си Симон Влъхвата аргументирал с това, че притежава много ценни за един религиозен лидер качества: може да става невидим и, обратното, да приема всякакъв облик. Способен е да пробие планина и да премине през камък, като че е глина.

„Ако ме вържат, мога да развържа възлите и да ги завържа на тези, които са ме вързали – съобщава Симон на изумените Акила и Никета. – Ако ме затворят в тъмница, по моя воля ключалките ще се отворят; мога да съживявам статуи, така че тези, които ги видят, ще ги вземат за живи хора. Мога да направя така, че от нищото да изникнат внезапно дървета и да дадат плодове. Мога да вляза в огън и няма да бъда изгорен. Мога да променям облика си“ [7].

Освен това Симон Влъхвата може да се превърне в козел или в овца, да лети по въздуха, да възкачва и да сваля царе – с една дума, прави каквото си поиска.

Никета и Акила, на които било съобщено това, полюбопитствали, разбира се, за източника на неговото могъщество. В отговор Симон им казал, че е принесъл в жертва невинен младенец: и душата на младенеца му служи. Работата е в това, че душата на човека, едва освободена от плътта, познава веднага Бога и става всезнаеща: това е най-добро средство за чернокнижието.

Защо, ако душата има такова могъщество, душите на убитите не правят злини на убийците? – пита Симон. В отговор Симон признава честно, че знанието за Страшния съд предпазва душата от злини, а също така я пазят ангели: със своите заклинания магьосниците именно обезсилват ангелите. Никета пита ужасен не се ли бои Симон Влъхвата от Страшния съд [8]. На това Симон отговаря, че няма защо да се бои: защото не е човек, а бог и неговата майка Рахил го е заченала девствена, за да може „да се появи сред хората като човек“ [9].

Както разбирате, Никета и Акила знаели прекрасно, че бог, роден от девственица, съвсем не е Симон Влъхвата, а Исус, и затова избягали ужасени от сектата на Симон. А той убил с вълшебство Доситей, застанал начело на сектата и започнал да съжителства с Луна, която наричал св. София и Мъдрост божия, зачената от Бог преди създаването на времената.

Ето с тези уводни данни за Симон Влъхвата Петър влиза в спор с него, в който печели разгромяваща и съкрушителна победа. Въпреки душата на младенеца, който може да пробива планини etc., Симон търпи пълно положение и бяга надалече.

Забележително е, че диспутът минава без всякакви чудеса: той се състои изключително от богословски разсъждения, в хода на които Симон предявява на Петър всичките претенции, които предявявали църквите на алтернативните християнства през II-III в. Тази част няма никаква историческа стойност. Едно от разсъжденията на Петър е посветено, между другото, на „несъстоятелността на теорията за атомите“ (имат се предвид, разбира се, атомите на Демокрит).

Едновременно с това Климент споделя с Петър подробности от своя живот. Оказва се, че той не е просто римски гражданин, а роднина на императора, загубил като дете родителите си: майка му отплавала на кораб с двамата му братя-близнаци и изчезнала. Скоро изчезнал и неговият отправил се да ги търси баща [10].

Но понеже Климент приел истинската вяра, майка му, баща му и братята му скоро били намерени, при това тези братя се оказали Никета и Атила, бившите ученици на Симон Влъхвата [11].

Същевременно Симон Влъхвата не дреме. Като пристига в Антиохия, той настройва местната тълпа срещу Петър, наричайки го „влъхва, магьосник и убиец“ [12]. Фаустиниан, бащата на Климент, отива невнимателно при Симон да преговаря и се връща от преговорите – о, ужас! - с лицето на Симон.

Оказва се, че в Антиохия е пристигнал от Рим императорски емисар със заповед да бъдат арестувани всички влъхви, иначе казано - гоеси, и по този хитър начин Симон не само се надявал да избегне ареста, като пробута на императорското правосъдие Фаустиниан вместо себе си, но и да причини мъка на изменилите му Никета и Акила [13].

Пристрастието към магьосничеството обаче не довело Симон до добро и този път той настъпил собствената си мина. Докато Фаустиан носи лицето на Симон, Петър го изпраща в Антинохия. Там Фаустиниан в облика на Симон застава пред целия народ и се покайва. Той заявява, че Петър не е нито магьосник, нито вълшебник, нито измамник, а е апостол на истинския Бог. А истински магьосник и измамник е той, Симон. Той, Симон, съобщава, че се покайва публично, защото през нощта му се явил ангел Божи, който го наказал страшно за противодействието на истината [14]. Разбира се, тези неща казва не истинският Симон, а фалшивият.

Въпреки множеството късни добавки „Климентините“ са поразителен документ.

Те съобщават, че ръководител на Ерусалимската църква е Яков, за когото от посланията на Павел знаем, че бил брат на Исус. Те съобщават за диспути със самаряните, за планината Гаризим. Те съобщават изумителни подробности за Йоан Кръстител: оказва се, че неговите ученици също смятали, че е възкръснал.

Те съобщават също така за един косвено споменат от нас пророк, Дорка/Доситей, който в „Псевдоклиментините“ е представен като ученик на Йоан Кръстител, у Ориген като „самарянин“, който казвал, че е Христос [15], а у Йосиф Флавий като „влиятелен юдей на име Дорт“, който бил разпънат с четирима бунтовници от наместника на Сирия Умий Квадрат, защото „уговарял хората да се отвърнат от римляните“ [16].

Но най-важното е, че те съобщават за бурното религиозно минало на човек, който в „Псевдоклиментините“ се появява ту като Савел, ту като Симон Влъхвата, ту като Враг.

Този човек съвсем не е представител на естаблишмънта, макар че има вероятност да е бил някога фарисей и да е учил при раби Гамалиел, който предупреждава Яков за неговата диверсионна мисия. Той е фанатик, преструван, невротик, лъжец и секстант. Бил е в сектата на Йоан Кръстител. Твърди, че върши чудеса. Твърди, че майка му е девственица. Твърди, че е бог.

Най-удивителното е, че всички тези обвинения намират паралели в писмата на Павел.

Последователите на Яков, брата на Исус, праведниците (така са наричани християните в „Псевдоклиментините“), обвиняват Симон Влъхвата, че преди е бил в сектата на Йоан Кръстител. Той по-специално покръстил лесно в своята вяра ефеската община, създадена от някой си Аполос, който дошъл от Александрия и поучавал „правилно за Исус“, макар че познавал „само Йоановото кръщение“ (Деяния, 18:25).

Праведниците обвиняват Симон Влъхвата, че лъже за раждането си от девственица. И какво? На галатяните Павел пише: „Бог ме избра в утробата на майка ми“ (Галатяни, 1:15).

Праведниците обвиняват Симон Влъхвата, че върши чудеса чрез Духа (πνεῦμα) на убития от него младенец.

Но Павел върши чудеса именно чрез Духа (πνεῦμα) – Светия Дух! Това е едно от фундаменталните твърдения в неговото учение, не по-малко фундаментално от замяната на „закона“ с вяра в Христос. А в гностичния „Апокалипсис от Павел“, запазил се в Наг Хамади, въпросният Свети Дух има именно облика на младенец, съпровождащ Павел в странстванията му по осмото, деветото и десетото небе.

Всеки път, когато противниците на Павел му изтъквали, че няма лиценз да проповядва Исус (а такъв лиценз давал само Яков, братът на Исус), Павел изпадал в теологична истерия и заявявал, че лицензът му е даден от Светия Дух. „Но на нас Бог откри това чрез Духа (δια τοũ πνεύματος); понеже Духът изследва всичко, дори и Божиите дълбочини“ (1 Коринтгяни, 2:10).

Целият живот на общината на Павел се състояла в това, че Павел кръщавал хората, свеждайки върху тях Светия Дух, след което кръстените се събирали заедно, тресели се, пророчествали и говорели „ангелски и човешки“ езици.

Посланията на Павел даже съдържат трогателна инструкция, че трябва да се пророчества по ред, като не се нарушава много поредността: „От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да преценяват“ (1 Коринтяни, 14:29). „Затова, братя мои, копнейте да пророкувате и не забранявайте да се говори на езици. И нека всичко да става с приличие и ред“ (1 Кор.интяни,14:39–40).

Лесно е да разберем по какъв начин в недоброжелателните уста единият дух се е превърнал в друг. Павел твърди, че върши чудеса с помощта на „Духа“ и праведниците твърдят, че върши чудеса с помощта на „Духа“. Павел нарича своите противници „Синове на Сатаната“, приели „вид на Слуги на Праведността“ (2 Коринтяни, 11:15), и Синовете на Праведността му връщат комплимента, твърдейки че Син на Сатаната е Павел.

Но най-главното е, че праведниците обвиняват Симон Влъхвата, че се нарича бог и се отъждествява с Христос.

Това е постоянно, основно, първостепенно обвинение. То е заявено не само в „Псевдоклиментините“, но и във всичките други наши източници за Симон Влъхвата.

В своята „Апология“ Юстин Мъченик се оплаква, че Симон Влъхвата така удивил със своите чудеса „Сената и римския народ, че го признали за бог и издигнали в негова чест статуя“ [17].

Същото разказва Иполит Римски: архиеретикът Симон се смятал за Христос. Той даже поискал от учениците си да го погребат жив, обещавайки да възкръсне на третия ден. „Така направили – добавя ехидно Иполит – и в този гроб той се намира до ден днешен, защото не е Христос“ [18].

А Менандър, приемникът на Симон, „като се издигнал, подобно на своя учител, до върховете на магьосническото изкуство, удивлявал хората със своите фокуси, казвайки, че е Спасител, изпратен за избавление на хората свише, от областта на незримите еони“ [19].

Но и за всичките тези обвинения в писмата на Павел има потвърждения! Той пише на галатяните: „Вие не ме презряхте и не се отвратихте, а ме приехте като Божий ангел, така, сякаш бях самият Христос Исус“ (Галатяни, 4:14), като с един жест само отъждествява Исус с ангел, а себе си - с Христос. На колосяните Павел съобщава: „Със собственото си тяло понасям страданията, които Христос все още трябва да изтърпи“ (Колосяни, 1:24).

И това не са случайни цитати. Ето още: „Разпънат бях на кръста заедно с Христос, така че вече не самият аз живея, а Христос живее в мен“ (Галатяни, 2:19–20). „...с кръста на нашия Господ Иисус Христос, чрез който светът за мен е разпънат, и аз - за света.“ (Галатяни, 6:14). „Както винаги, така и сега, с пълно дръзновение ще бъде възвеличен Христос в тялото ми - било чрез живот или чрез смърт“ (Филипяни, 1:20).

Това ново въплъщение на Христос в тялото на Павел достига даже до физическо уподобяване: „Аз нося на тялото си белезите на Господ Исус“ (Галатяни, 6:17).

Разбира се, можем да заявим, че Павел говори всичко това метафизически, но ето къде е проблемът – и от страна на привържениците на Павел имаме сведения за тъждественост с Христос. Например в „Деянията на Павел и Текла“ се разказва как Текла, последователка на Павел, била хвърлена заради това, че му служи, на зверовете. Като се огледала наоколо в търсене на подкрепа, Текла видяла „Господ Исус Христос, седящ до нея в облика на Павел [20].

Ако Павел не просто е проповядвал от името на Исус Христос, но и се е наричал нов Христос, трудно е да пренебрегнем колосалните теологични последици от този факт.

Например всички познават добре Проповедта на хълма.

„Блажени бедните по дух – проповядва Христос, - защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята... Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога“ (Матей, 5:3–8).

Именно Проповедта на хълма съдържа най-главните максими на християнството. „Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят“ (Матей, 5:44). „Ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. На този, който би поискал да се съди с теб и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха“ (Матей, 5:40).

Но Проповедта на хълма се среща само в едно Евангелие – на Матей. В най-ранното Евангелие, на Марк, никаква Проповед на хълма няма. Няма Проповед на хълма и у Йоан.

При все това в историята на християнството има текст – вече споменатите „Деяния на Павел и Текла“, - в който Павел се позиционила като нов Христос. Впоследствие книгата била омразна за църквата, но в някои „Деяния“ на мъченици (например в „Деянията на Евгения“) тя се споменава като Св. Писание [21]. Написана е вероятно не по-късно от I век.

И ето че в тази книга Павел, в чийто облик Текла вижда Христос, проповядва: „Блажени са чистите по сърце, защото ще видят Бога. Блажени са непорочните, защото ще бъдат наречени Храм Господен. Блажени са тези, които укротяват телата и душите си, защото в тях говори Бог. Блажени са тези, които презират света, защото в тях е благословението на Бога... Блажени са тези, които се боят и носят Бога в сърцето си, защото ще бъдат наречени ангели“ [22].

Естествено, възниква въпросът кой все пак е произнесъл Проповедта на хълма: този ли Христос, който бил разпънат от прокуратора Понтий Пилат, или този Христос, когото Текла видяла в облика на Павел?

БЕЛЕЖКИ

1. Recognitions of Clement, 1, 1, Translated by Thomas Smith. В: Ante-Nicene Fathers, Vol. 8. Edited by Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1886.

2. Recognitions, 1, 7.

3. Пак там.

4. Пак там, 1, 69.

5. Пак там, 1, 71.

6. Пак там, 2, 7.

7. Пак там, 2, 9.

8. Пак там, 2, 13.

9. Пак там, 2, 14.

10. Пак там, 7, 8–10.

11. Пак там, 7, 28.

12. Пак там, 10, 54.

13. Пак там, 10, 56.

14. Пак там, 10, 66.

15. Ориген. Против Цельса, 1, 57.

16. Иосиф Флавий. Иудейские древности, 20, 6, 2.

17. Юстин Мученик. Апология, 56.

18. Ипполит Римский. Обличение всех ересей, 6, 15.

19. Евсевий Кесарийский. Церковная история, 3, 26, 1.

20. The Acts of Paul and Thecla, 21, в: The Apology and Acts of Apollonius, ed. FC. Conybeare, 1894.

21. Acts of Saint Eugenia, 3, в: The Apology and Acts of Apollonius, ed. F. C. Conybeare, 1894.

22. The Acts of Paul and Thecla, 5.

(Следва)

събота, септември 26, 2020

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УБИЙСТВОТО НА ЛЕВ ТРОЦКИЙ

ИЗТОЧНИК: ДИЛЕТАНТ

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

Мексико, август 1940 година

След няколко години скитания по различни страни Лев Троцкий, който загубил от Сталин вътрешнопартийната борба за власт и бил изгонен от Съветския съюз, се установил в Мексико. В края на 30-те години той започнал да получава информация, че срещу него се готви покушение. През февруари 1938 година при не докрай изяснени обстоятелства починал синът му - неговата дясна ръка в опозиционната дейност Лев Седов. В некролога Троцкий стоварил цялата отговорност за смъртта му върху НКВД.

Отстраняването на самия Троцкий било възложено от Сталин на двама високопоставени офицери от НКВД – Павел Судоплатов и Наум Ейтингтон. Те сформирали две терористични групи начело с испанския комунист, агент на НКВД, Рамон Меркадер и известния мексикански художник Давид Сикейрос, голям поклонник на Сталин. Първото покушение, извършено от групата на Сисейрос, се провалило и тогава в играта влязъл Рамон Меркадер.

Реконструкция на убийството на Лев Троцкий, 1940 г.

Рано сутринта на 20 август 1940 година Меркадер, който успял да проникне в обкръжението на Троцкий и се представял за безусловен негов привърженик, дошъл при своя учител, за да му покаже статия, която написал. Троцкий седнал да я чете и тогава Меркадер му нанесъл отзад удар по главата с пикела, който носел под шлифера си. Раната достигнала седем сантиметра дълбочина, но Троцкий не умрял веднага (чак на следващия ден - бел. П. Н.) и успял да извика за помощ. Охраната заловила Меркадер на местопрестъплението.

Убиецът бил осъден според мексиканските закони на двадесет години лишаване от свобода и ги излежал всичките. След като го освободили, Меркадер бил прехвърлен транзитно през Куба в СССР, където от ръката на председателя на КГБ Шелепин получил златната звезда „Герой на СССР“ и ордена „Ленин“. В средата на 70-те години се преместил в Куба и починал там през 1978 година от саркома на белия дроб. Погребан е в Москва в Кунценското гробище под името Рамон Иванович Лопис.

Снимката изобразява следствения експеримент, проведен след убийството на Троцкий: Рамон Меркадер показва как е нанесъл удара по главата на основния съперник на Сталин.

петък, септември 25, 2020

ПИСМА ДО ВАСИЛ ЛЕВСКИ: ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ДО ЛЕВСКИ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма, написани до Васил Левски, които представям съобразно с книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му, също и бележките под черта според него.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: Част 1; Част 2; Част 3; Част 4; Част 5, Част 6, Част 7, Част 8, Част 9, Част 10, Част 11, Част 12, Част 13, Част 14, Част 15, Част 16, Част 17, Част 18, Част 19, Част 20, Част 21, Част 22, Част 23, Част 24, Част 25, Част 26, Част 27, Част 28, Част 29, Част 30, Част 31, Част 32, Част 33, Част 34, Част 35, Част 36, Част 37, Част 38, Част 39

№ 349

Любен Каравелов до Левски (копие на предишното)

Брате Василе! [1]

По-преди ти писахме и подканяхме на подвиг, няка(к) си опипом. Сега ти обаждаме, че обстоятелствата извикват без друго кураж от наша страна и повдигане на революция; причините, които и ти можеш да познаваш, не щем да ти ги разказваме, а обаждаме ти само, че трябва да се върви на бой, без да губим ни минута. На всичките тъдявашни юнаци се писа и щат да заминат отсреща, и надяваме се за помощ от Сърбия и Черна гора.

2 ноември 1872 г. [2]

Кара Мустафа Бучукоглу

Арх. т. I. № 6, стр. 5

1. Притежаваме два преписа от писмото на Каравелов: копие с ръката на Д. Хр. Попов от Т. Мъгуреле, което е намерило Левски в България и е било запазено в Ловчанския архив; и препис от същото копие, извършен в Стара Загора и приложен към едно писмо до Сливен с наставление да дадат отрицателен отговор на Каравелов. Отговора на старозагорци до Каравелов, писан в присъствие на самия Левски или диктуван от него, даваме в V отд. на тома [II отд. на това издание]. Трябва още да забележим, че горните подробности, изтъкнати още в Архива на възражданието от 1908 г., влизат в известно противоречие с обясненията, дадени от г-н Н. Т. Обретенов за историята на оригинала на това писмо (срв. „Пролом“, кн. 4,1923). Но липсва ни засега едно по-специално проучване на въпроса.

2. Датата 2 ноември означава, че писмото е копирано на тая дата. Малко е допустимо Каравелов да го е писал пак на 2 ноември и писмото да е успяло да пропътува от Букурещ до Т. Магуреле в същия ден.

(Следва)

„В ОЧАКВАНЕ НА ВАРВАРИТЕ“

Преди да кажем няколко думи за филма, една препратка към книгата.

Ако искате да прочетете (и няма да сбъркате!) романа „В очакване на варварите“ („Waiting for the Barbarians“, 1980 г.) на южноафриканския писател Джон М. Кутси (Нобелова награда за литература, 2003 г.), можете да я намерите в „Читанката“ на ТОЗИ АДРЕС.

Сюжетът на едноименния италианско-американски филм, реализиран от колумбийския режисьор Сиро Гера, следва до средата почти стриктно сюжета на романа (сценарист е авторът му Джон Кутси), но след това разгръща и свои сюжетни линии, които подострят драматизма на екранната история.

Малко градче на границата на неназована Империя живее монотонен и спокоен живот.

Единственият административен и военен ръководител на градчето, Магистратът (зашеметяваща игра на Марк Риланс), няма някаква особена работа и запълва многото си свободно време с археологически разкопки и изследване на намерените артефакти.

Наистина, в пустинята, която се простира от градчето до далечните планини, живеят местни номади, които колонистите наричат „варвари“ и които не питаят особена любов към чужденците, но не приближават селещето им и, живеейки далече от него, са практически "невидими".

Цялата тази идилия рухва, когато в градчето идва със специална задача представителят на Трети отдел полковник Джол - амбициозен, суров и непоколебим (и прекрасно изигран от Джони Деп).

В Отдела са пристигнали донесения, че „варварите“ се въоръжават и готвят нападение срещу Империята, а полковник Джол трябва да провери дали това отговаря на истината.

Нищо подобно няма по границата, но гордият полковник не може да се върне с празни ръце при своите началници и затова подлага на нечовешки мъчения двама пленени „варвари“, от които мъчения единият пленник умира, а другият, за да избегне болките, започва да говори това, което искат от него: да, „варварите“ се въоръжават и се готвят за нападение.

Магистратът знае, че това не е истина, опитва се да се противопостави, но вече никой не го пита за нищо (а по-нататък го чакат още по-големи неприятности).

В градчето пристига войска и скоро по-голямата част от нея се отправя в пустинята като наказателен отряд.

От наказателния отряд се завръща само един човек – командирът, вързан на коня си с отсечена до половината глава.

Войската напуска градчето, грабейки на отиване каквото ѝ попадне, но след нейното заминаване предишното спокойствие вече няма да се върне.

Духът от бутилката е пуснат: в пустинята се вдига прах и се чува далечен тътен на множество препускащи коне – „варварите“ идват...

Това, разбира се, е телеграфно предадено съдържание, който гледа филма, ще види още много други интересни сюжетни линии.

А сега само един трейлър още:


четвъртък, септември 24, 2020

НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ – 1968 ГОДИНА – ФИЗИОЛОГИЯ ИЛИ МЕДИЦИНА – МАРШАЛ НИРЕНБЪРГ

Маршал Ниренбърг (Marshall W. Nirenberg)

10 април 1927 г. – 15 януари 2010 г.

Нобелова награда за физиология или медицина (заедно с Робърт Холи и Хар Гобинд Корана)

(За разшифроването на генетичния код и неговата роля за синтеза на протеини.)

Американският биохимик Маршал Уорън Ниренбърг е роден в Ню Йорк, син е на Хари и Минерва Ниренбърг. Когато Маршал навършва 12 години, семейството се мести в Орландо (щат Флорида). През 1944 г. Ниренбърг се записва в Университета на Флорида, където учи зоология и биология, които го интересуват още от детските години. От 1945 до 1947 г., докато е студент в последния курс, той работи като асистент в отдела по биология, където има възможността да провери своите педагогически способности. Ниренбърг учи също така биохимия в лабораторията по въпросите на храненето, придобивайки опит за работа с радиоизотопи – радиоактивни елементи, с които могат да се бележат вещества, а след това да се проследи тяхната активност при химични реакции.

След като получава през 1948 г. степента бакалавър в Университета на Флорида, Ниренбърг продължава да учи в отдела по биология. Като научен сътрудник той прекарва една година в лабораторията по въпросите на храненето и пише магистърска дисертация за таксономията и екологията на майската муха (типично насекомо за Флорида). През 1952 г. получава степента магистър по биология. Когато се премества в Мичиганския университет в Ан Арбър, Ниренбърг учи биохимия като стажант-преподавател. През 1957 г. получава степента доктор по биохимия, защитавайки дисертация, посветена на утилизацията на хексозата (монозахарид, съдържащ в молекулата си 6 атома въглерод) от раковите клетки.

През същата година на Ниренбърг е връчена следдокторска стипендия от Американското дружество за изследване на рака, за да учи в Института по въпросите на артрита и болестите на обмяната на веществата към Националния институт по здравеопазването (НИЗ) в Бетезда (щат Мериленд) под ръководството на Дейвид Стейт. А след две години той получава субсидия от Националния съвет по здравеопазването на САЩ, която му позволява да изследва биохимията на веществата, контролиращи биосинтеза на протеините. През 1960 г. Ниренбърг става научен сътрудник по биохимия в отдела по метаболизма на ферментите към Института по въпросите на артрита и болестите на обмяната на веществата, където започва да работи за първи път по въпроса за разшифроване на генетичния код.

Генетиката като наука се заражда през 1866 г., след като са публикувани резултатите от изследванията на Грегор Мендел за наследяването на окраската на цветчетата на граха. Мендел изказва мисълта, че някакви „елементи“, наречени днес гени, осъществяват наследяването на физическите свойства на организмите. През 1869 г. швейцарският биохимик Фридрих Мишер открива нуклеиновите киселини, но една през първата половина на ХХ век са изяснени биохимичните им свойства. Има два вида нуклеинови киселини: рибонукеинова киселина (РНК) и дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК). Гените се състоят от участъци от ДНК молекули, които направляват синтеза на клетъчните протеини, ферментите и коферментите. Ферментите са протеини, изпълняващи ролята на катализатори на биохимичните реакции в клетките; а коферментите са необходими за осигуряване на активността на ферментите.

Франсис Крик и Джеймс Д. Уотсън определят химичната структура на ДНК, доказвайки през 1953 г., че нейната молекула има формата на двойна спирала по подобие на винтова стълба. Всяка верига ДНК е верига от нуклеотиди, състоящи се от дезоксирибоза (монозахарид), азотна база и молекула фосфат. Фосфатните молекули свързват нуклеотидите по цялата верига. Двете вериги ДНК се съединяват с двойки азотни бази във вид на „стъпала на стълба“. ДНК съдържа четири азотни бази: аденин, темин, гуанин и цитозин. Молекулата на аденина в ДНК веригата се намира винаги в двойка с молекулата на тимина от другата ДНК верига; аналогично молекулата на гуанина е свързана винаги с молекула цитозин. Така двете вериги ДНК са комплементарни и репликацията на ДНК може да бъде представена по следния начин: двете вериги се отделят една от друга и паралелно всяка синтезира нова нуклеотидна верига. Последователността на азотните бази в ДНК съставя генетичния код, иначе казано – триплет от нуклеотиди кодира генетични инструкции за включване на една аминокиселина в протеиновата молекула. (Протеините са образувани от аминокиселини, свързани във вериги). Генът съдържа инструкции за биосинтез на цяла протеинова молекула.

Молекулите РНК, които също са образувани от нуклеотидни вериги, свалят копие от генетичния код на ДНК в ядрото на клетката и го пренасят в цитоплазмата до рибозомите, където се образуват протеиновите молекули. РНК отговаря също така за преноса на аминокиселините към мястото на протеиновия синтез, осигурявайки по такъв начин тяхното свързване в необходимата последователност.

Не много преди началото на изследванията на Ниренбърг за биохимията на нуклеиновите киселини в НИЗ са изолирани и пречистени ферментите, отговарящи за биосинтеза на ДНК и РНК. В началото на 60-те години Ниренбърг и неговите колеги провеждат важна серия от експерименти, които им позволяват да разшифроват генетичния код. Отначало те синтезират полиурацил, РНК молекула, която съдържа само урацил (в РНК за разлика от ДНК има урацил вместо тимин). После изследователите поставят полиурацила в безклетъчна експериментална система, образувана от внимателно стрити бактерии, което позволява да се получи смес от аминокиселини, РНК, рибозома, необходимите ферменти и други вещества. Полиурациловата РНК насочва синтезирането на протеинови молекули, състоящи се от вериги молекули на аминокиселината фенилаланин. Следователно код за фенилаланина е триплетът урацил-урацил-урацил (тъй като урацилът е единствената азотна база в полиурацила), или УУУ. Тъй като ДНК съдържа четири азотни бази, а генетичният код се образува от триплети азотни бази, съществуват 64 (4х4х4) възможни триплетни комбинации за ДНК. Ниренбърг и неговите колеги успяват да синтезират всичките възможни триплетни последователности, повтаряйки безклетъчните експерименти с всяка от тях и откривайки по този начин кодовете на триплетите от азотни бази за всичките 20 аминокиселини. Някои от аминокиселините се кодират от повече от един триплет, а някои триплети са известни като „безсмислени“, тъй като не кодират нито една аминокиселина. Ниренбърг открива, че „безсмислените триплети“, като точката в изречението, могат да сигнализират за завършването на процеса на биосинтеза в клетката. Той и неговите колеги правят по-късно допълнителни експерименти, за да определят последователността от азотни бази във всеки триплет.

Генетичният код контролира не само образуването на всичките протеини, необходими на организма, за да поддържа своето съществуване, но и предава наследствените признаци. Разшифровайки кода, Ниренбърг предоставя сведения, които след време могат да дадат възможност на учените да контролират наследствеността и да отстраняват заболявания, предизвикани от генетични дефекти.

След като генетичният код е разгадан, Ниренбърг обръща внимание на клетъчните механизми на контрола, надявайки се да разбере защо определен комплект от биохимични реакции се осъществява именно в дадена клетка. Той се интересува също така как различните видове клетки, такива като нервните и мускулните, се диференцират в хода на ембрионалното развитие или в случай на опасност в околната среда. Тази негова работа дава основание да се предположи, че генетичният код на млекопитаещите съществува няколко билиона години и че е еднакъв за всичките видове.

От 1966 г. Ниренбърг е главен биохимик в генетичната лаборатория на Националния институт по въпросите на сърцето, белите дробове и кръвта. Той и съпругата му, Перола Залцман, биохимичка, за която се жени през 1961 г., живеят в Бетезда, щат Мериленд. (Статията е писана преди смъртта на учения – бел. П. Н.)

Многобройните награди на Ниренбърг включват Националния медал за наука на Националното научно дружество (1965 г.), медала Франклин на Франклиновия институт за разпространение на техническите знания (1968 г.), медала Пристли на Американското химическо дружество (1968 г.) и наградата Луиза Грос-Хорвиц на Колумбийския университет (1968 г.). Той е член на Националната академия на науките, на Американското химическо дружество, на Биофизическото дружество и на Дружеството за еволюционна биология. Има почетни степени от университетите Мичиган, Чикаго, Уиндзор, от Йейлския университет, университета „Джордж Вашингтон“ и Вайцмановския институт (Израел).

Превод от руски: Павел Б. Николоввторник, септември 22, 2020

ИСУС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ – ГЛАВА 14. АПОСТОЛ ПАВЕЛ И НЕГОВИТЕ ВРАГОВЕ – АПОСТОЛ ПАВЕЛ И СИМОН ВЛЪХВАТА

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1.

МАСАДА

ГЛАВА 2. "ЩЕ ВИ НАПРАВЯ НАРОД ОТ СВЕЩЕНИЦИ И СВЯТО ЦАРСТВО"

ПРЕДИ I ВЕК; ИСТОРИЯТА НА СВЕТА СПОРЕД ТОРАТА; ЦАР ДАВИД; ДОКУМЕНТАЛНАТА ХИПОТЕЗА; ИДВАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ В ХАНААН; РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВНИЯ ИЗРАИЛ; БОРБАТА НА БОГА НА БУРЯТА С ЧУДОВИЩЕТО; ЛИЦЕЗРЕНИЕ НА БОГА

ГЛАВА 3. МОНОТЕИСТИЧНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ VIII–VII В. ПР. Н. Е.

ИЗРАИЛ И ЮДЕЯ; РЕФОРМИТЕ НА ЕЗЕКИЯ; PRIESTERCODEX; СЕНАХЕРИБ И ОБСАДАТА НА ЕРУСАЛИМ; ЦАР ЙОСИЯ (640-609 г. пр. н. е.); ВАВИЛОНСКИЯТ ПЛЕН

ГЛАВА 4. САДУКЕИ И ФАРИСЕИ

СЛЕД ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН; РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЕВРЕИТЕ И САМАРЯНИТЕ; САДУКЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА МАКАВЕИТЕ; КНИГАТА ДАНИИЛ; ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА МЪЧЕНИЦИТЕ; ФАРИСЕИТЕ; ЗАЛЕЗЪТ И РАЗЛОЖЕНИЕТО НА ФАРИСЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА АРИСТОБУЛ; ПОМПЕЙ И ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ

ГЛАВА 5. РИМ И ЦАР ИРОД

СЛЕД ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ; МЕСИЯТА ОТ ДОМА НА ДАВИД; ЕСЕИТЕ; ВЪЗВИСЯВАНЕТО НА ИРОД; ЦАР ИРОД, АНТИХРИСТЪТ; ЕСЕЯТ МЕНАХЕМ; ВОЙНАТА НА СИНОВЕТЕ НА СВЕТЛИНАТА СЪС СИНОВЕТЕ НА ТЪМНИНАТА; ИРОД И МАРИАМНА; ВЪСТАНИЕТО НА ЮДА И МАТАТИЯ

ГЛАВА 6. “ЧЕТВЪРТАТА СЕКТА”

”ЧЕТВЪРТАТА СЕКТА”; КНИГАТА НА ЕНОХ; СЛЕДВАЩИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЕНОХ; ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА НЕБЕТО; САТАНАТА; ХЕГЕМОНЪТ; ИМЕТО НА МЕСИЯТА; ЗИЛОТИТЕ И ЕСЕИТЕ

ГЛАВА 7. ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА

ВОЙНАТА; ХАОС ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ?

ГЛАВА 8. ИСУС И ИЗТОЧНИЦИТЕ

ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО ИЗТОЧНИЦИ; РИМСКИТЕ ИЗТОЧНИЦИ; ЕРЕТИЧНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ; ТАЛМУДЪТ И „ТОЛЕДОТ ЙЕШУ“; ПРОТОКОЛИТЕ

ГЛАВА 9. ЕВАНГЕЛСКИЯТ ИСУС

ЙОАН КРЪСТИТЕЛ; ОСНОВНОТО ПОСЛАНИЕ НА ИСУС; ИМЕНАТА НА УЧЕНИЦИТЕ; ГРЕШНИЦИТЕ И ПРАВЕДНИЦИТЕ; ПУСТИНЯТА; ЧУДЕСАТА; ВЛИЗАНЕТО В ЕРУСАЛИМ

ГЛАВА 10. ИЗГОНВАНЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА

НЯКОЛКО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪПРОСА; ИЗГОДНАТА КОНЦЕСИЯ; ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ И НЕГОВИЯТ БИЗНЕС; ТЪРГОВЦИ ИЛИ ХАНАНЕЙЦИ?; ЕРУСАЛИМСКИЯТ ХРАМ; КЕСАРЕВОТО КЕСАРЮ; ПОНТИЙ ПИЛАТ; ЗАЩО ИСУС Е АРЕСТУВАН ИЗВЪН ГРАДА?; ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ. АРЕСТЪТ .

ГЛАВА 11. СЪДЪТ НАД ИСУС

СЪБРАНИЕТО НА СИНЕДРИОНА; СЪДЪТ НА СИНЕДРИОНА; В КАКВО СИНЕДРИОНЪТ ОБВИНИЛ ИСУС?; СЪБЛАЗНЯВАНЕ НА ХОРАТА; ЗАЩО ИСУС НЕ БИЛ УБИТ С КАМЪНИ?; СЪДЪТ НА ПИЛАТ; ИСУС БАР АВВА; СИЛОАМСКАТА КУЛА; ПРИСЪДАТА И ЕКЗЕКУЦИЯТА; ИСУС И РАЗБОЙНИЦИТЕ

ГЛАВА 12. ЗА КАКВО СА ПРЕСЛЕДВАЛИ ХРИСТИЯНИТЕ

ФАЛШИВИТЕ ДОКУМЕНТИ; ИСТИНСКИТЕ РЕСКРИПТИ НА ИМПЕРАТОРИТЕ. КОГА ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ПОЯВИЛА ДУМАТА „ХРИСТИЯНИН“; ИМПЕРАТОРСКИТЕ РЕСКРИПТИ; ТЕРТУЛИАН И ПОРФИРИЙ; АПОКАЛИПСИСИТЕ; ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОАН БОГОСЛОВ; ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ИСАЯ; АПОКАЛИПСИСЪТ ОТ ИЛИЯ; ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА УЧАСТВАЩИТЕ В НЕЯ, ЕПИЦИКЛИ И „ХРИСТИЯНСКИ ДОБАВКИ“, ДРУГИ РАЗНОВИДНОСТИ НА ХРИСТИЯНИТЕ

ГЛАВА 13. ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ

ГЛАВА 14. АПОСТОЛ ПАВЕЛ И НЕГОВИТЕ ВРАГОВЕ

ГЛАВНИЯТ ГЕРОЙ, АПОСТОЛ ПАВЕЛ И ЕРЕТИЦИТЕ

ГЛАВА 14. АПОСТОЛ ПАВЕЛ И НЕГОВИТЕ ВРАГОВЕ

АПОСТОЛ ПАВЕЛ И СИМОН ВЛЪХВАТА

Симон Влъхвата е напълно реално историческо лице, което се споменава, между другото, от Йосиф Флавий, когато разказва за брака на прокуратора Феликс с Друзила, богата и влиятелна сестра на Ирод Агрипа.

Ние вече споменахме за този скандален матримониален съюз. Феликс, бивш прокуратор на Юдея от 52 до 58 г., бил типичен пример за безумната кадрова политика на император Нерон. Неговият брат бил фаворит на Нерон, мразеният от римския елит освободен роб Палас, и Феликс не бил по-добър от брат си. Като всеки временно назначен Феликс искал да конвертира временния си длъжностен успех в нещо по-перманентно. Бракът с приказно богатата юдейска принцеса при тези условия бил много разумна стратегия.

Проблемът бил в това, че Друзила изповядвала юдаизъм и не можела да се омъжи за необрязан римлянин. (Освен това тя била омъжена, но в сравнение със Закона това не означавало нищо.) Затова Феликс, според Йосиф, изпратил при нея някой си Симон, юдей, по произход от остров Кипър, който се представял за гоес, и той започнал да я уговаря „да напусне мъжа си и да се омъжи за Феликс“ [1]. Йосиф Флавий не съобщава какви аргументи е използвал Симон, но е известно, че те се увенчали с успех: Друзила се омъжила за изпратения в Юдея екссанкюлот, като го направила по такъв начин щастлив и богат.

Симон Влъхвата се споменава и в „Деянията на апостолите“. Там се разказва как Симон Влъхвата, „като видял, че с полагането на ръцете на апостолите се дава Светият Дух“ (Деяния, 8:18), донесъл на евангелист Филип пари и ги предложил за „тази власт, така че на когото положи ръце, да приема Светия Дух!“ (Деяния, 8:19). Симон, разбира се, получил суров отказ. И именно заради тази осъдителна постъпка на Симон продажбата на църковни длъжности била наречена „симония“.

При това – и това е важно – в „Деянията на апостолите“ Симон Влъхвата е наречен християнин. Той не е езичник, не идолопоклонник, не е мошеник. Той „се кръсти и не се отделяше от Филип (Деяния, 8:13). Симон вярва в Христос, но не така, както трябва. Той е еретик. Ириней Лионски и Евсевий Кесарийски твърдят, че ереста в църквата е започнала именно от Симон Влъхвата.

В другите раннохристиянски съчинения на Симон Влъхвата е отделено много повече място, отколкото в „Деянията на апостолите“. Едно от тези съчинения са „Деянията на Петър“. Те са написани в Мала Азия – вероятно в Антиохия – през втората половина на II век. Главна тяхна тема са магическите действия на апостол Петър и Симон Влъхвата.

„Деянията на Петър“ започват с малък, но важен, както ще видим, епизод.

В този епизод вярващите идват в дома на апостол Петър, за да излекуват своите болни. Както вече казахме, ранните християни в общи линии постоянно вършели чудеса. Именно фантастичното могъщество на апостолите на Исус, праведници и светци, било главното доказателство за истинността на тяхното учение. Но като отишли в дома на Петър, молителите видели там дъщеря му, скована от паралич. Във връзка с това един от молителите изразил съмнение: точно Петър ли притежава заявеното всемогъщество и ако е така, защо може да излекува своето дете.

Отговаряйки на това, Петър нарежда в името на Господ парализираната му дъщеря да стане и да проходи. Тя става и върви, а след това по заповед на Петър ляга отново на своето място.

Петър обяснява, че за неговата дъщеря е по-добре да остане парализирана, защото имал видение, че ако е здрава, ще съблазнява с красотата си мъжете.

Той разказва историята как един богат човек на име Птоломей искал да овладее дъщеря му. За да предотврати това, Петър се помолил и дъщеря му се парализирала. А Птоломей, заради нечестивото си желание, ослепял. Ослепелият Птоломей повярвал в Господ и, умирайки, завещал на дъщерята на Петър парче земя. Тази земя Петър продал, а парите раздал на бедните [2].

Така фактът, че дъщерята на апостол Петър е парализирана, изобщо не противоречи на неговата необятна магическа власт. Напротив – той я потвърждава.

Това кратко встъпление предхожда историята със Симон Влъхвата. Петър научава, че в град Рим се е появил някой си Симон Влъхвата. Симон Влъхвата нарича себе си последовател на Исус и върши чудеса с името на Христос, но ангел Господен открива на Петър, че в действителност Симон Влъхвата получава своята сила от Сатаната [3]. В други апокрифи се казва, че Симон Влъхвата се представял за възкръсналия Христос.

Петър познава добре Симон. Той вече го е прогонил от Ерусалим, защото Симон Влъхвата само се наричал християнин, а в действителност бил мошеник, крадец и оформен аферист. В Ерусалим Симон окрал с помощта на вълшебство една богата вдовица, която го смятала за апостол. За щастие на вдовицата, ангел Господен разказал на Петър за това печално събитие и съучастниците на Симон били заловени с ограбеното. Симон избягал, а вдовицата станала истинска християнка и дала парите си на Петър [4].

Като чул, че мошеникът и аферистът Симон Влъхвата, прогонен от Юдея, не само не се е изгубил, а се е върнал към старите си навици вече в столицата на империята, Петър потеглил на път и отишъл в Рим. Там най-напред влязъл в синагогата.

Християните в синагогата (това е важна подробност) разказват на Петър за аферите на Симон Влъхвата. Те се оплакват, че някой си сенатор Марцел винаги давал пари на християните и им помагал. Сега обаче, вместо на истинските християни, които вярват правилно, той дава всичко на Симон, който вярва не така, както трябва [5].

Правилно вярващите християни молят Петър и им помогне и да изобличи Симон Влъхвата.

Апостол Петър се отправил към дома на сенатора Марцел. Като видял куче пазач на верига, той го надарил с човешки глас и го накарал да доложи на Симон за него [6].

Като видял това нагледно доказателство за способностите на Петър да върши чудеса, сенаторът Марцел излиза навън, сяда в краката на Петър и иска от него прошка за това, че се е поддал на ереста [7].

За всеки случай Петър предявява на сенатора нови акредитивни писма във вид на чудеса. Той заставя статуята на императора, натрошена на двора, да се събере и да стане отново цяла. След това оживява една сушена херинга. Пуска я в басейна, тя оживява и започва да плува, махайки весело с опашка. Накрая Петър извършва трето чудо. Вместо да отиде сам да спори със Симон, изпраща при него една жена със седеммесечен младенец, чрез чиито уста, както е известно, говори истината.

В богословския спор младенецът надделява лесно над еретика Симон и му заповядва да се махне от Рим „до настъпването на шабата“ [8].

Говорещото куче, оживялата херинга, възстановената статуя и проповядващият младенец доказват несъмнено на всеки слушател на „Деянията“ че Петър е апостол, а Симон Влъхвата – измамник и син на дявола.

Но римската публика не е такава и се нуждае от други доказателства. Затова префектът на Рим Агрипа урежда на форума магическо състезание между Симон Влъхвата и Петър.

По време на състезанието Симон Влъхвата убива с една дума слугата на префекта. Петър по чудодеен начин възкресява слугата [9].

В хода на второто състезание донасят на форума мъртвец. С помощта на вълшебство Симон Влъхвата го заставя да отвори очи и да кима с глава. Изуменият префект възкликва, че това е истинско чудо, но апостол Петър веднага посочва грешката му: трупът изобщо не е оживял, а само върти очи и глава, което не е същото. След това Петър възкресява мъртвеца [10].

Благодарната майка на бившия покойник дава на Петър две хиляди златни монети, а покойникът – четири хиляди [11], а една благородна матрона, която повярвала в Христос – десет хиляди [12].

На Симон Влъхвата, мошеник и аферист, тези пари, естествено, не му дава мира и той не се успокоява, продължава да върши все така чудеса, отнемайки на апостол Петър клиенти и дарения. Тогава настъпва третият, решителният етап от съревнованията.

Симон Влъхвата обещава да полети над Рим и наистина, в определения ден, за възторг на римската тълпа, излита над форума. Но апостол Павел възнася молитва към Господ – Симон Влъхвата пада от високото, размазва се и умира [13].

Последният епизод от „Деянията на Петър“ разглежда мъченическата смърт на апостола. Работата е в това, че след като апостол Петър победил Симон Влъхвата, огромен брой римляни, а най-вече римлянки, повярвали в Христос. Като повярвали, те започнали да отказват на мъжете си плътска близост, както подобавало в предверието на Края на света.

Това положение не удовлетворявало мъжката половина от римския елит и префектът на Рим Агрипа, възмутен от внезапно избухналото в любовницата му целомъдрие, екзекутирал Петър, като го разпънал, по молба на Петър, с главата надолу [14].

Историята за състезанието на апостол Петър със Симон Влъхвата била много популярна до Средните векове и съществува в много варианти. В един от тях например арбитър на състезанието е император Нерон, който след неуспешния полет на Симон Влъхвата наредил да екзекутират апостолите Петър и Павел, които предизвикали неговото падане.

Ако си представим, че тази легенда има историческа основа, излиза, че по времето на апостол Петър е съществувал някакъв страшен еретик, който проповядвал уж от името на Исус и се отъждествявал с Христос, но в действителност бил син на Сатаната.

Петър изгонил този еретик от Юдея и го последвал в Рим. И въпреки че Петър победил в Рим еретика, това довело до смъртта на Петър.

Кой е този Син на Сатаната, архиеретик и лъжечудотворец, който се наричал Исус Христос, и защо не знаем нищо повече за него?

Фердинанд Кристиан Баур, немски протестантски теолог и основател на Тюбингенската школа, втори след Реймарус основоположник на библейската критика, предположил, че познаваме Симон Влъхвата много добре, но под друго име.

Това е апостол Павел.

БЕЛЕЖКИ

1. Иосиф Флавий. Иудейские древности, 20, 7, 2.

2. The Acts of Peter, 1, 1 (Berlin Coptic Codex), в: Robert F. Stoops. The Acts of Peter, Polebridge Press, 2012.

3. The Acts of Peter, 2, 5, 4.

4. Пак там, 2, 17.

5. Пак там, 2, 8.

6. Пак там, 2, 9.

7. Пак там, 2, 10, 2.

8. Пак там, 2, 15, 14.

9. Пак там, 2, 26, 7.

10. Пак там, 2, 28, 66.

11. Пак там, 2, 29, 9.

12. Пак там, 3, 1, 5.

13. Пак там, 3, 3.

14. Пак там, 3, 8, 12.

(Следва)