неделя, май 31, 2020

ПИСМА ДО ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 15

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма, написани до Васил Левски, които представям съобразно с книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му, също и бележките под черта според него.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: Част 1; Част 2; Част 3; Част 4; Част 5, Част 6, Част 7, Част 8, Част 9, Част 10, Част 11, Част 12, Част 13, Част 14.

№ 319

Централният комитет до Левски

Упълномощие

Носещият това писмо, който досега ви е познат под името Аслан Дервишоглу Кърджалъ (В. Левски), което име той според обстоятелствата може да си го изменява, като предварително ви яви за това, има пълно право и упълномощие от Българския централен революционен комитет да действа навсякъде при българите и пред когото и да е от тях за нашата народна работа, която се отнася до освобождението на милото ни отечество България! Същото лице представлява Българския централен революционен комитет във всичко и действията му са неограничени, разбира се, до пределите на устава.

Българският революционен централен комитет има пълно доверие в това лице и затова приканва всеки българин, който вече е работник в нашето дело или който ще [в]стъпи в него, и въобще всичките българи да му дадат и те пълно доверие, да уважават заповедите му и да се отнасят до него за [в]сяка потребност, която се отнася до народното ни дело.

Това лице като има пълно упълномощие от Българския централен революционен комитет, има и пълна власт да превожда в действие всичките ония длъжности, които се предписват от устава, следователно и наказанията, под които могат да [по]паднат и членовете на Българските частни революционни комитети, и ония низки, подли и предатели българи, които противодействат на нашето народно дело.

Български революционен

централен комитет

(печат)

Н.Б.II.А., п. 60, № 8089

Арх. т. I. №49, стр. 81

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.