четвъртък, ноември 30, 2023

ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ / “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ / „СВЕДЕНИЯ, СЪБРАНИ В НАШИ ДНИ“ / Д. ПЪШКОВ ДО АВТОРА

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на документи от по-късно време, свързани със съвремието на Васил Левски.

Документите са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.

(Павел Николов)

№ 546

Д. Пъшков до автора

Ловеч, 12 август 1956 г.

Уважаеми г-н Д. Страшимиров,

Пращам Ви, приложено тук, писмото на г-н Андрей Башев [1] от 27.11.1924 г. с доста ценно съдържание. Писмото ви от 1. того получих, обаче на въпросите ще отговоря, като се завърне човекът от баните, който е съвременник на Бонджора.

Много Ви благодаря за въпросите на Кацев [2], ще ги пазя като очите си. По тях ще ви напиша доста изобличения за неговите измислици, обаче болните ми очи не ми позволяват да пиша засега.

Ако липсва, т. е. не са пълни сведенията на А. Башев, пиши ми веднага да ги поискам от него.

В-к „Работник" потърсете в Русе и в София, тук никъде го няма тоя брой.

Със сърдечен поздрав и довиждане през септември

Д. Пъшков

БЕЛЕЖКИ

1. Известен адвокат и общественик в Плевен. В началото на освобождението секретар на Ловченската митрополия. Сега покойник вече.

2. Г-н Д. Кацев беше съставил един дълъг списък от въпроси, отправени до някои ловчанци и придружени с молба за отговор. Тези въпроси засягаха дейността на Д. Пъшков, да се утвърди версията на поп Георги Антипов, че според предсмъртната изповед на некого (някакъв) ловченец пред тоя свещеник, той — Д. Пъшков - и неговият другар Марин п. Луканов (и главно сестрата на последния - Величка Хашнова) били истинските предатели на Левски.

(Следва)

сряда, ноември 29, 2023

АЛЕКСАНДР МЕН / „СИН ЧОВЕШКИ“ / Част ІI. МЕСИЯТА / Глава VIII. ДВАНАДЕСЕТТЕ АПОСТОЛИ. СМЪРТТА НА ПРОРОКА (Есента на 28 г. - пролетта на 29 г.)

Преди много години, малко след средата на деветдесетте някъде, си купих книгата на Алекссандр Мен „Сын Человеческий“ („Син човешки“). По това време оформях една малка моя интернет библиотека и през лятната ваканция за два месеца преведох книгата на отец Александр и я качих в библиотеката. Доста по-късно тази книга излезе в български превод и като книжно тяло, но преводът и преводачът не са ми познати. Същевременно се разритахме с провайдъра ми и аз свалих цялата библиотека от сървъра му, като започнах да я качвам постепенно на платформата “Blogger” – можете да я видите ТУК. Там има много стари неща и повече нови, но от старите все още остават някои публикации. Така че дойде ред и на книгата на Александр Мен, написана от един наистина много високо ерудиран богослов изследовател. (Павел Николов)

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

"На светлата памет на майка ми"

Александр Мен

ДО ТУК:

„СИН ЧОВЕШКИ“ – ОТ АВТОРА, ПРОЛОГ.

Част І. ОТ ВИТЛЕЕМ ДО КАПЕРНАУМ: Глава I. В ДНИТЕ НА ЦАР ИРОД; Глава II. НАЗАРЕТ; Глава III. ПРЕДТЕЧАТА. ИСУС В ПУСТИНЯТА; Глава IV. ГАЛИЛЕЯ. ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ; Глава V. ДОБРАТА ВЕСТ;

Част II. МЕСИЯТА: Глава VI. „НЕ МИР, А МЕЧ“; Глава VII. ЗНАМЕНИЯ ЗА ЦАРСТВОТО;

АЛЕКСАНДР МЕН, „СИН ЧОВЕШКИ“ В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“

ГЛАВА VIII. ДВАНАДЕСЕТТЕ АПОСТОЛИ. СМЪРТТА НА ПРОРОКА

(Есента на 28 г. - пролетта на 29 г.)

Ако не се смятат кратките пътувания до Юдея, в продължение на една година Исус не напуска Генисаретската област, като проповядва в селищата, разположени на северозападната страна на езерото. В Тибериада, столицата на Ирод Антипа, където живеели предимно езичници, не се появил. Около Гадара го посрещат враждебно. Единственият град на източния бряг, където проповядва безпрепятствено учението си, е Витсаида. Но още от самото начало Христос започва да внушава на учениците си мисълта за по-широка проповед на добрата вест. "Вдигнете главите си - казва той – и погледнете нивите, как са побелели вече за жътва... Жътвата е много, а работниците малко". [1] От предани слушатели учениците трябвало да се превърнат в "ловци на хора", в действащи сподвижници на своя учител.

Точно с тази цел били избрани Дванадесетте.

В Старозаветната църква съществували така наречените "шелухим", пратеници, или на гръцки - апостоли. Те били представители на общините, разнасяли писма, решавали спорни въпроси, събирали дарения, съобщавали за дните на празниците. Ходели от град на град по двама, като осъществявали връзката между разпръснатите огнища на Израел. Новозаветната църква също трябвало да има такива апостоли.

В навечерието на техния избор Исус се молел цяла нощ, усамотен на един хълм, а на сутринта събрал учениците си, за да назове поименно дванадесетте и да разясни мисията им. Той говорел за Божето царство, за новия живот, който то носи, за блаженството на призваните. През този ден в истинския смисъл на думата била основана Църквата на добрата вест. Тя трябвало да отговори на надеждите на света.

Евангелист Матей пише, че малко преди да призове дванадесетте, Исус, изпълнен със състрадание, гледал множеството, "което било отрудено и пръснато като овце без пастир". [2] Апостолите трябвало да отидат при тези страдалци, като им носят духовно и телесно изцеление. Всеки техен ден и всяка крачка от този миг нататък принадлежели само на Бога и хората. Те трябвало да станат волни пътници и да живеят като небесните птици, без да се грижат за нищо. Не им е необходимо да вземат със себе си нито пари, нито запаси, нито излишни дрехи. Покрив и хляб ще получат от тези, които ги приемат, защото "работникът е достоен за своята прехрана". [3]

Мисионерския си поход апостолите трябвало да започнат от народа на Повелителя. Времето за покръстване на света още не било настъпило. На първо време Исус заръчва:

Не ходете при езичниците

и в самарянски град не влизайте.

Идете по-добре при овцете погинали

от дома Израелев. [4]

Той поставя тези ограничения дори и за себе си. Първо на израелтяните бил даден Завета чрез Мойсей и пророците и затова те първи трябвало да се изправят пред избора да приемат или да отхвърлят добрата вест.

Учениците не трябва да мислят, че им е възложена лека работа. Мнозина ще ги посрещнат с радост, но още повече ще са противниците им, които ще се появят.

Ето че ви пращам като овце сред вълци.

Следователно бъдете мъдри като змии

и простодушни като гълъби.

Пазете се от хората,

защото те ще ви предадат на съд

и ще ви бичуват в синагогите си,

и пред управници и царе ще ви поведат заради мене,

свидетели да бъдете пред тях и пред езичниците.

И когато ви предадат,

не се грижете как и какво ще кажете,

защото няма да говорите вие,

а духът на вашия Баща ще говори във вас.

и баща детето си.

И ще се надигнат деца срещу родители,

и ще ги убият.

И ще ви мразят всички заради моето име.

Но който изтърпи до края,

той и ще бъде спасен...

И не се страхувайте от тези, които убиват тялото,

но не могат да убият душата,

а се страхувайте по-добре от този,

който може и душата и тялото

да погуби в геената.

Не се ли продават две врабчета за асарий?

И нито едно от тях няма да падне на земята

без волята на вашия Баща.

А на вас и космите на главите ви са преброени.

Не се страхувайте:

вие сте по-добри от много врабчета. [5]

Тези, които са се посветили на Исус, се освобождават от робството на "този свят". Повелителят е винаги с тях. Той ги е направил свои "приятели" от момента, в който са тръгнали след него. Царството, което им предстои да възвестят, е Царство на Човешкия син. Да вярваш в Бога, означава да вярваш в Исус:

Всеки, който ме признае пред хората,

аз ще го призная пред моя Баща,

който е на небесата.

И който се отрече от мене пред хората,

ще се отрека и аз от него пред моя Баща,

който е на небесата. [6]

Често се оказва вярна пословицата: "Врагове на човека са неговите близки". Нека дори най-близките хора да отклоняват апостолите от тяхната служба, но те трябва да помнят, че са получили друго, по-висше родство и на него преди всичко трябва да бъдат верни. "Който обича баща си и майка си повече от мене, е недостоен за мене". [7]

Тези сурови думи вероятно са накарали да трепнат дори най-смелите от апостолите, но те успели да разберат техния смисъл, да разберат, че Учителят говори само за това колко пълен и окончателен трябва да стане техният избор.

Ако пратениците се изпълнят с духа на Исус, самият той ще действа чрез тях и в тях. "Който ви приема, приема мене, който ви слуша, слуша мене". [8]

Апостолите на Христос ще получат власт да помиряват душите с Бога.

Както ме прати моят Баща,

така ви пращам и аз...

Ако простите на някого греховете, простени са му,

ако не простите на някого - не са му простени...

Каквото съедините на земята, ще бъде съединено на небето,

и каквото разделите, ще бъде разделено на небето. [9]

Като Човешкия син учениците му ще станат сеячи на Словото и лечители. От този момент нататък животът им е отдаден на служенето, както животът на техния наставник и повелител. По-късно апостол Павел, макар да не е един от дванадесетте, свидетелства за тайнството на "преображението в Исус". "Не живея вече аз, а Христос живее в мене - казва той. - Подражавайте ми, както аз на Христос". [10] И това не са думи на превъзнасяне, а призив за отдаване на Бога и света, както се е отдал Исус от Назарет.

Когато дванадесетте, след като се разделили по двама, отишли в околните градове, Исус останал съм. А скоро му съобщили за трагедията, която се разиграла в Махерон.

Йоан Кръстител имал в дома на тетрарха враг, който отдавна желаел смъртта му - Иродиада [11], съпругата на Антипа. Отначало тя се оженила за брат му, когото Ирод Велики лишил от наследство. Честолюбивата жена се измъчвала от унизителното си положение и мечтаела за власт. Когато през 26 година Антипа гостувал в дома на брат си, тя успяла да очарова тетрарха. Той бил вече на петдесет години, но се влюбил в родственицата си и решил да се ожени за нея. За което имало не малко пречки. Предстояло му да се разведе с първата си жена, дъщеря на негов съюзник, набатейския цар Арета IV. Като разбрала за плановете на Антипа, съпругата му избягала с помощта на верни бедуини при баща си в Набатея. Това довело до скъсване на дипломатическите връзки с Арета. В самата Юдея постъпката на Ирод предизвикала единодушно порицание: Иродиада била негова племенница и жена на брат му, така че тетрархът нарушавал два пъти Закона. Но нищо не можело да спре владетеля.

Още докато бил на свобода, Йоан Кръстител се изказвал открито срещу кръвосмесителния брак. Той не престанал да упреква Ирод и след като Антипа го заточил в крепостта. Затова затворникът продължавал да бъде опасен за Иродиада. Тя търсела повод да си разчисти сметките с него, но виждала, че слабохарактерният ѝ съпруг едва ли ще се реши да осъди и екзекутира Йоан. Дългоочакваният случай все пак се появил.

Ирод празнувал рождения си ден и в махеронския дворец се събрали много почтени гости - военоначалници и галилейски старейшини. Когато пирът бил в разгара си, в средата на залата изтичала Саломея, дъщерята на Иродиада, и за неописуем възторг на всички изпълнила пламенен сирийски танц. "Искай от мене всичко, което пожелаеш!" - викал пияният тетрарх. Той призовавал присъстващите за свидетели, че се кълне да изпълни каквото и да е желание на девойката. Като се посъветвала с майка си, Саломея повторила думите, които и подсказала Иродиада: "Дай ми още сега на поднос... главата на Йоан Кръстител".

Лицето на Антипа помръкнало. Пророкът непрекъснато му внушавал уважение и освен това се страхувал от реакциите на хората. А и римляните не обичали разправите извън съда. Но като искал да удържи на думата, дадена пред знатните гости, Ирод заповядал на телохранителя си да слезе в тъмницата. Скоро той се върнал с окървавената глава на Йоан в ръце. Сложили я на поднос, а Саломея отнесла страшния дар на майка си... [12]

Така загинал "най-великият сред родените от жена". Той бил малко над тридесет години. Успял ли е да получи отговора на Исус? Не знаем. Но умрял, както и живял - като несломим свидетел на истината, идваща от Бога.

Тялото на пророка било предадено на учениците му. Като го погребали, те побързали да отидат в Галилея и да съобщят за случилото се на Исус. [13] Йоанитите знаели, че през последните дни мислите на техния наставник постоянно се връщали към Човека от Назарет.

От този момент нататък страх започнал да преследва Антипа. Като чул за Исус, той уверявал хората край себе си, че се е върнал от мъртвите екзекутираният от него праведник. Когато Арета IV започнал война с Ирод и превзел Махерон, хората си рекли, че Бог е наказал тетрарха за убийството на Йоан.

По това време дванадесетте се върнали в Капернаум. Успехът ги вдъхновил и те с възторг описвали на Исус "всичко, което са направили и на което са научили". Но радостта им била помрачена от печалната новина. Сега, след екзекуцията на Йоан, всеки от тях се излагал на опасност. Тетрархът можел да премине към враждебни действия и срещу новите проповедници. Учителят трябвало да запази зараждащата се Църква. "Идете - казал той на апостолите - далеч от другите на самотно място и си починете малко". Самият той седнал в една лодка и се прехвърлил на източния бряг близо до владенията на Ирод Филип.

Скоро го последвали и учениците му.

БЕЛЕЖКИ

1. Йн 4, 35; Мт 9, 37-38; Лк 10, 2. - Бел. авт.

2. Мт 9, 36. - Бел. авт.

3. Мт 10, 7-10; Мк 6, 7-13; Лк 1-6; 10, 4-11; ср. Мт 19, 28; Лк 22, 30. Както отбелязва еп. Касиан, "отделянето на дванадесетте е било начало на организация" (Еп. Кассиан. Христос и первое християнское поколение. Париж, YMCA, 1950, с. 31). - Бел. авт.

4. Мт 10, 16 и сл.; Мк 13, 9 и сл.; Лк 10, 3; 12, 11; 21, 12-19. - Бел. авт.

5. Мт 10, 32 и сл.; Мк 8, 38; Лк 12, 8-9; 14, 26-27. - Бел. авт.

6. Мт 10, 40; Лк 10, 16.- Бел. авт.

7. Йн 20, 21, 23; Мт 18, 18.- Бел. авт.

8. Мт 10, 40; Лк 10, 16. - Бел. авт.

9. Ин 20, 21, 23; Мт 18, 18. - Бел. авт.

10. 1 Кор 11, 1; 1 Гал 2, 20. - Бел. авт.

11. Внучка на Ирод Велики. - Бел. прев.

12. Мк 6, 21-28; Мт 14, 6-11. - Бел. прев.

13. Мт 14, 12. - Бел. прев.

(Следва)

неделя, ноември 26, 2023

ВИКТОР СУВОРОВ / ПАРАЛЕЛЕН МАРШРУТ / ГЛАВА 13

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

В своя Телеграм канал Виктор Суворов започна да публикува глави от замислена преди време от него книга, която не е довършил, но явно смята да я довърши, ако към нея се присъединят почитатели, които биха искали да я прочетат до края... Тук ще публикуваме последователни глави от книгата, както ги е представил Суворов, пък – докъдето стигнем... Не се учудвайте, че някои части от предишни глави се повтарят, явно авторът размества пластовете, за да оформи окончателния текст... (Павел Николов)

ДО ТУК: ПРОЛОГ, ГЛАВА 1, ГЛАВА 2, ГЛАВА 3, ГЛАВА 4, ГЛАВА 6, ГЛАВА 7, ГЛАВА 8, ГЛАВА 9, ГЛАВА 10, ГЛАВА 11, ГЛАВА 12

Глава 13

1.

Хотел „Елдорадо“ – една звезда.

Нито за пет, нито за четири, нито за три и даже за две звезди няма повече пари.

Стаята е тясна, дълга, тъмна. Стените са лепкави. Таванът е нисък. Крушката е слаба, не гори с пълна сила, мига. Прозорецът в тази мухлясала стая не е мит поне от няколко години. Той гледа насреща към глуха стена. Ако го отворите, можете да стигнете с ръка до тази покрита със сажди стена.

Но никой не иска да отваря прозореца. Отвъд прозореца се носи смрад.

Аржентина е много богата страна, населена с мъдри и трудолюбиви хора. Argentum означава на латински сребро. Аржентина е страната на среброто.

И в Сребърната страна - такава позорна бърлога.

Ако зависеше от мене, не бих дал дори една звезда на това нищожно жилище. На този, ако ме питат, хотел смело може да се даде половин звезда или дори четвърт. Или да не се дава изобщо нищо.

В стаята ѝ има желязно войнишко легло с тънък сламен дюшек и празен оръфан шкаф на неизвестна възраст.

Вратата на стаята е скърцаща и разсъхната. С пукнатини. С разхлабено резе. Стените са тънки. Чува се всичко. Особено през нощта.

Някъде наблизо се дере от плач кърмаче.

В съседната стая вдясно - семеен скандал с писъци, проклятия, страшни псувни и бой.

В стаята отляво - безкрайна любов. С монотонно скърцане. С тежко дишане. Със стон и задавен вик. Трудно е да се повярва, че дори тук хората могат да бъдат толкова щастливи.

Етаж по-нагоре - веселие с песни, със звук на китара и грохот на токчета.

Като попадна в този зловонен кът, млада жена на име Оксана, иначе казано - Чуждата или Чуздоземната, осъзна внезапно пълния ужас на своето положение, оцени степента на грешката, която беше направила. Тя беше наследила неочаквано ферма в подножието на Южните Кордилери. Фермата трябваше веднага да бъде обявена за продажба. Цената на тази ферма, според най-скромните оценки, беше тринадесет милиона швейцарски франка.

Тринадесет милиона не са малко пари.

Но тя не продаде фермата. След като претегли вариантите, заложи всичко, което притежаваше, и даде чека в ръцете на непознат човек на име Рьомер, само за да поговори с него пет минути.

2.

Екранът светва. На екрана – девойката Оксана. Ниска на ръст, лекичка, тъничка.

Тук, на екрана, Рьомер можеше не само да пресметне вариантите, но и да си представи видимо последствията.

Вариантите са много. Трябва да се избере най-добрият.

Вариант първи: радостна и щастлива, тя качва в блестящия мерцедес две пътни чанти с пари.

Още един вариант: водолази изваждат от дъното гол обезобразен труп на млада жена, щракат апаратите на криминалните експерти, полицията отдалечава любопитните репортери.

Вариант трети: тя изчезва безследно.

Вариант четвърти...

3.

Детският плач, гърмящата музика, тропотът на крака, ритмичното скърцане на паянтовите легла, истеричните вопли на невъобразимо блаженство и дивите викове на пиянска ярост утихнаха дълго след полунощ. Към три часа.

И хотел „Елдорадо“ потъна в тежък непробуден сън.

Само нашето момиче, носещо името Оксана, толкова странно по тези места, не може да заспи по никакъв начин. И кой би заспал, след като е направил такава ужасна грешка. Тя даде всичките си милиони, а следователно и съдбата си, в ръцете на непознат човек, когото никога не беше срещала.

Малцина бяха виждали Ханс-Ерих Рьомер, един от най-богатите хора на планетата. Носеха се упорити слухове, че не е един от най-богатите, а е най-богатият.

Когато Рьомер бил беден, никой не се интересувал от него. А веднага щом започнал да набира бързо политическа и финансова власт, се оттеглил в сянка. Той е от онези хора, които са винаги в мрак, които не реагират на клюки за себе си, не отговарят на въпроси на пресата и не се навират пред телевизионните камери.

И е малко вероятно този фантастично богат човек да се интересува от лудата идея на някакво странно момиче на име Оксана.

Тя даде на Рьомер всичките си милиони и сега, за забавление, той можеше да даде парите ѝ на някой от своите подчинени и веднага да забрави за това, без да отделя исканите пет минути от скъпоценното си време.

И сега какво? Три дни ще минат бързо и простодушното момиче ще бъде изгонено от гостоприемния хотел „Елдорадо“, защото е платило само за три нощувки предварително. И няма с какво повече да плаща.

Гонят те и върви където искаш.

Но няма къде да отидеш.

След като си осъзнал дълбочината на своята глупост, опитай се сега да заспиш.

Беше възможно да не се дадат на Рьомер всичките пари, а да се запазят три или четири милиона.

Но отново и отново тя доказваше на себе си една проста мисъл: беше постъпила правилно, трябваше да даде почти всичко, оставяйки като неприкосновен запас само нещо дребно за няколко дни просешко съществуване. Защото само по този начин човек може да докаже на Рьомер сериозността на намеренията си, само по този начин може да спечели вниманието на собственика на несметни милиарди.

И веднага отново се упрекваше за глупостта си и си обясняваше, че не трябваше да дава всичко.

4.

В хотел „Елдорадо“ е тихо и тъмно.

Но ето че в звънящата тишина някъде съвсем наблизо подът изскърца.

Тя се сви.

Разбира се: някаква беда се прокрадва. И не към кого да е. А към нея. Към сеньоритата на име Оксана.

Тя няма никакво оръжие. И нищо остро под ръка. И нищо тежко. Обикновена вилица би била подходяща. Или ютия.

Но тук няма вилица. Няма и ютия.

Вратата се отвори тихо, с леко изскърцване. По някаква причина разхлабеното резе не я задържа – все едно изобщо нямаше резе на пропуканата врата.

И някой в пълния мрак пристъпи леко през прага.

Можеше да се спаси само с пронизителен вик.

И тя започна да вика.

(Следва)

събота, ноември 25, 2023

ВИКТОР СУВОРОВ / ПАРАЛЕЛЕН МАРШРУТ / ГЛАВА 12

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

В своя Телеграм канал Виктор Суворов започна да публикува глави от замислена преди време от него книга, която не е довършил, но явно смята да я довърши, ако към нея се присъединят почитатели, които биха искали да я прочетат до края... Тук ще публикуваме последователни глави от книгата, както ги е представил Суворов, пък – докъдето стигнем... Не се учудвайте, че някои части от предишни глави се повтарят, явно авторът размества пластовете, за да оформи окончателния текст... (Павел Николов)

ДО ТУК: ПРОЛОГ, ГЛАВА 1, ГЛАВА 2, ГЛАВА 3, ГЛАВА 4, ГЛАВА 6, ГЛАВА 7, ГЛАВА 8, ГЛАВА 9, ГЛАВА 10, ГЛАВА 11

Глава 12

1.

- А сега, сеньорита, опишете едно езеро.

- Какво?

- Това, което в момента се появи във въображението ви.

- Във въображението ми се появиха едновременно две различни картини.

- И двете, ако обичате.

- Горещо лято. Езеро сред брезова гора. Наоколо няма никого. Водата е чиста, прозрачна, на дъното – златен пясък. Във водата край бреговете – гъста тръстика. Стъблата са тъмнозелени. Шумят на вятъра. Във водата е паднало листо. Плува като корабче, подгонено от вятъра.

- А как виждате другото езеро?

- В незапомнени времена титаничните сили на природата са разкъсали планински хребет. Разкъсването е чудовищно. Дължината му е на много стотици километри, около петстотин или шестстотин. Ширината – двадесет, тридесет, петдесет, а на някои места цели осемдесет километра. Дълбочината е неизмерима: километър, километър и половина, че и повече. В момента на този потресаващ катаклизъм стотици реки и ручеи са сменили едновременно посоката си, обръщайки своето течение по посока на внезапно появилата се вдлъбнатина. Безкрайни водопади, големи и малки, а също така дъждове и лавини, хилядолетия са запълвали колосалното пропадане с прозрачна, удивително чиста ледена вода. Така се родило най-красивото езеро на света. Бреговете му са отвесни скали. По скалните корнизи, в дефилетата и овразите – брези, борове и кедри. Минавали години и десетилетия, отминавали векове и десетки векове, езерото бавно-бавно, но неизменно се пълнело. И ето че веднъж водата се издигнала до това равнище, където скалният масив е разрязан от дефиле. Това бил път към свободата. В езерото се вливат триста големи и малки реки, но от обятията на скалите се измъкнала на простор само една, гърмяща по пътя си, могъща река, чиста, величава, страшна, свирепа и своенравна.

- И тази река се казва Ангара?

- Точно така. Ангара – непокорната дъщеря на най-дълбокото, най-прозрачното езеро на нашата планета. Името на езерото е Байкал.

- Били ли сте там?

- Много пъти. Но само на сън.

2.

- Имате толкова необичайно име – Оксана.

- Оксана и Аксиния са производни от гръцкото име Ксения. Което ще рече – чужда, от друга страна. Ксенофобия е дума със същия корен.

- А кои са вашите родители?

- Не ги познавах. Загинали са при автомобилна катастрофа, преди да се науча да разбирам каквото и да е.

- С какво сте се занимавали?

- Завърших университет. Мечтаех да стана инженер-химик, а освен това – историк. Но внезапно от някакъв далечен, съвсем непознат мой роднина получих като наследство огромна ферма в подножието на Кордилерите.

- А какво работа имате с господин Рьомер?

- За това мога да му разкажа само лично.

- Но би трябвало да знаете, че лудите на тази прекрасна планета са прекалено много. Господин Рьомер не може да отделя от скъпоценното си време за всеки, който желае да сподели с него безразсъдните си идеи.

- Това ми е ясно. Затова заложих къщата си, фермата, машините, инвентара и всичкото си останало имущество. Получих умопомрачителна сума – малко по-малко от милиард песо. Тези пари обърнах с най-стабилната валута – в швейцарски франкове. Ето чек на името на господин Рьомер. Това е гаранция, че разговорът ще бъде сериозен.

- Тринадесет милиона швейцарски франка? Съгласете се, сеньорита, че такава дреболия не може да заинтересува господин Рьомер.

- Не ме разбрахте. Заложих цялото си имущество. Повтарям – цялото. И сега своите пари, тринадесет милиона, двеста и дванадесет хиляди и четиристотин и четиридесет и седем франка давам като залог в ръцете на господин Рьомер. И моля само да ме изслуша. Нека на масата му има пясъчен часовник. Дайте ми пет минути. Ако моето предложение не заинтересува господин Рьомер, ще вземе всичките ми пари. Ако не са му нужни, може да ги подари на някого от своите подчинени. На вас, например. За него тези милиони не означават нищо, но заради срещата си с него аз поставям на карта цялото си състояние. Следователно – съдбата си.

- А ако той сметне, че вашето предложение представлява интерес?

- В такъв случай ще ми върне моите жалки милиони. И ще станем партньори в осъществяването на един доста интересен проект. Идеята е моя. Капиталите са негови. Доходите ще поделим някак си. Надявам се, че няма да се сбием.

3.

- Какво ще каже за нея психологът?

- Най-напред, шефе, още преди да разговаряме, събрах сведения за това какво е чела в детството си, иначе казано – в периода, когато се е формирала личността ѝ.

- И...

- Изчела е цялата съществуваща до този момент фантастика, просто феноменален брой книги: и за капитан Немо, и за невидимия човек, и за нашествието на марсианците, и за първите хора на Луната, и за човека, който заспал и се събудил след няколко века, и още много-много подобни неща.

-За какво говори такъв интерес към фантастиката?

- Много психолози смятат, че децата, които четат фантастика в ранното си детство, получават силен импулс за развитие. Затова рязко надминават връстниците си не просто по своите знания, но преди всичко по умението да мислят логично, да съпоставят множество факти и да намират верни решения.

- Ти съгласен ли си с мнението на многото психолози?

- Не.

- Защо?

- Психолозите казват: който чете в детството си фантастика, поумнява. А аз казвам, че на глупавия по природа няма да му помогне никаква фантастика. Според мене съществува обратна зависимост: фантастика четат тези деца, които по рождение превъзхождат силно връстниците си по умствено развитие.

- Накратко казано, нейното умствено развитие е по-голямо от средното. Така ли?

- Много по-голямо. По време на разговорите, шефе, аз задавах постоянно въпроси, които изобщо не са свързани с обсъжданата тема. Сред които: опишете мечка, опишете лисица, опишете място за отдих, за което мечтаете, опишете айсберг, море, езеро, бурна река, посочете любимата си книга, а кой филм според вас е най-добър? По-нататък – в същия дух. На всеки въпрос тя веднага, без да се замисли, даваше отговор. Често не един, а два. Доста необичайни отговори. Понякога – парадоксални. Анализът на отговорите показва: в нея, както във всеки от нас, живеят едновременно двама души.

- Нищо удивително: всички сме такива.

- Тук, шефе, удивителното е друго: диапазонът е невероятен, просто фантастичен. Уверен съм, че тя има чиста трепетна душа. И в същото време е изпълнена с някаква отвъдна вулканична вътрешна енергия. Това е феноменално съчетание на добродетел и тъмна сила, каквото не съм срещал никога преди това.

- Тя просто е луда.

- С тебе, шефе, напират от цял свят да се срещнат хиляди луди със своите шантави идеи. Нека допуснем, че тази Оксана е също луда. И какво от това? Нас ни интересува не тя, а нейната ферма. По-скоро, районът, където се намира фермата. Отделете ѝ своите драгоценни пет минути.

- Добре. А какво ще каже финансистът?

- Тя, шефе, наистина ти е дала всичките си пари. Проверихме внимателно всичките ѝ сметки, всичките източници на приходи и всичките разходни параграфи. В момента не притежава и една стотинка. Днес спи в най-отвратителното място в града. Няма пари за нищо друго. И това не е всичко. След два дена ще я изгонят на улицата.

- Какво да решим тогава? Какво да правим?

(Следва)

петък, ноември 24, 2023

НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1987 г. / ХИМИЯ / ЧАРЛЗ ПЕДЕРСЪН

Чарлз Педерсън (Charles Pedersen)

3 октомври 1904 г. – 26 октомври 1989 г.

Нобелова награда за химия (заедно с Доналд Крам и Жан-Мари Лен)

(За разработването и прилагането на молекули със структурно-специфични взаимодействия с висока избирателност.)

Американският химик Чарлз Педерсън е роден в Пусан (Корея). Баща му Бреде Педерсен, норвежки морски инженер, още в младостта си се установява в Далечния Изток. Той изоставя морското дело и става инженер-механик в рудник на територията на днешна Северна Корея. Майката на учения, Такино Ясуи, е японка, която се занимава в Корея с търговия, когато среща баща му.

На осем години Чарлз е изпратен в Япония, за да постъпи в училище към женски манастир в Нагасаки, а на десет години започва да учи в католическия колеж „Свети Джоузеф“. Там Педерсън получава средно образование и слуша първия си курс от лекции по химия.

След това постъпва в Дейтънския университет в Охайо (САЩ), където по това време се установява да живее семейството му. Като получава степента бакалавър по инженерна химия, Педерсън отива в Масачузетския технологичен институт, където е удостоен със степента магистър по органична химия.

През 1927 г. Педерсън започва работа в компанията „Дюпон“ в Уилмингтън, щат Делауер. Той остава да работи в научната лаборатория на компанията. Проучва разтворимите в мазнини утаители на мед и успява да намери първия качествен метален инактиватор за нефтопродуктите. В резултат от това започва да се интересува от влиянието на различните лиганди върху каталитичните свойства на медта и работи в тази област в продължение на няколко години. По-нататък се занимава с окислителното разграждане на нефтопродуктите и каучука. В края на 40-те и началото на 50-те години Педерсън започва да се интересува от фотохимията на някои нови вещества, открива полимеразационни асоциатори и създава няколко нови полимери.

През 1960 г. Педерсън се връща към изследванията в областта на координационната химия и започва да проучва ефектите на на би- и полидентатните лиганди върху каталитичните свойства на ванадилната група. По време на един от експериментите той получава кристали (които се оказват дибензо-18-краун-6), наречени краун-етери (crown – корона на английски език), които са структурна особеност – празен вътре и подвижен пръстен от въглеродни атоми, свързани с кислородни атоми. Като варира размера на цикъла, той установява, че краун-етерите са способни да свързват избирателно някои катиони, поставяйки ги в центъра на своята „корона“.

Неговото откритие е разширено от французина Жан-Мари Лен и американеца Доналд Крам. Резултат от паралелните усилия на тримата изследователи е синтезът на молекули, които могат да реагират избирателно съм други молекули, също както ферментите се свързват с други природни молекули.

Краун-етерите и криптандите се разглеждат отначало като модели на системи, способни към избирателно свързване. Оказва се, че те могат да служат и като модели на биологични транспортни системи. По-нататък се установява и ролята на подобни съединения при моделирането на ферментите. Краун-етерите се оказват първите синтетични аналози на природните вещества, пренасящи йоните на алкалните метали през клетъчната мембрана. Тези преносвачи, наричани йонофори, действат по същия начин като краун-етерите, макар че имат по-сложна структура. Природните преносвачи на катиони се отнасят към така наречените превключващи йонофори. Преминавайки вътре в клетката, под влиянието на определени въздействия те прехвърлят катиони и се връщат бързо за следващи. Скоростта на такива операции може да достигне няколко хиляди в секундата, при което често те се движат срещу градиента на концентрация.

Крауните и криптандите, като вещества, свързващи селективно едни или други йони, са перспективни за медицината като средства за лечение на металодефицитните и металонаднормените състояния.

Тази изследователска област се разширява бързо, като се развива в това, каето Лен нарича по-късно с термина „супрамолекулярна химия“. Супермолекулярната химия изучава всестранните аспекти на взаимодействието на молекулата „гост“ с молекулата „стопанин“. Какво е супермолекулярна химия? Лен я определя като химия на междумолекулярните връзки, проучваща асоциацията на две или повече химични частици, а също така структурата на подобни асоциации. Тя лежи извън пределите на класическата химия, изследваща структурата, свойствата и трансформацията на отделните молекули. Ако тя се занимава предимно с реакциите, при които се разкъсват или се образуват валентни връзки, супрамолекулярната химия проучва изключително невалентните взаимодействия: водородната връзка, електростатичните взаимодействия, хидрофобните сили и структурите „без връзка“. Както е известно, енергията на невалентните взаимодействия е 1-2 по-ниска от енергията на валентните връзки, но ако те са много, водят до образуване на здрави и едновременно с това гъвкаво променящи своята структура асоциати. Именно съчетанието на здравина и способност за бързо променливи изменения е характерно свойство на всички биологични молекулярни структури: нуклеиновите киселини, протеините, ферментите и преносвачите на частици.

За кратко време супрамолекулярната химия се развива в обширна област от знания, включваща няколко направления. Важно направление в изследванията през последното десетилетие става синтезът на съединения, способни да образуват комплекси от вида „гост-стопанин“ с органичните молекули. Това е нужно за разделянето и пречистването на органичните вещества и на тяхната активация, за да се създават лекарствени препарати от ново поколение и за да се решават много други научни и приложни задачи.

Педерсън се пенсионира през 1969 г. Като пенсионер се занимава с риболов, градинарство, изучаване на живота на птиците и поезия.

През 1947 г. Педерсън се жени за Сюзън Олт и се установява в глад Сейлъм, щат Ню Джърси, където живее до края на живота си.

Превод от руски: Павел Б. Николов


четвъртък, ноември 23, 2023

ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ / “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ / „СВЕДЕНИЯ, СЪБРАНИ В НАШИ ДНИ“ / ЛОВЧЕНЕЦ – ПОТОМЪК НА СИРКОВИ ДО АВТОРА

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на документи от по-късно време, свързани със съвремието на Васил Левски.

Документите са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.

(Павел Николов)

№ 545

Ловченец - потомък на Сиркови до автора

Подробности по предаването на Левски, които помня от родителите си

София, юли 1926 г.

Тези бележки около последните дни по времето на улавянето на Левски зная от родителите си, вече покойници. Майка ми е по-малката сестра на двамата братя Николчо и Гечо Сиркови. Вуйка ми Николчо е търгувал дребна бакалия, памук и кожи в Лом. Вуйка ми Гечо, по думите на майка ми, често ходел в Лом, но повечето пъти търговията свършвала със загубване даже и на сирмията. През дните, когато е било търгувано за Левски, двете им сестри са били женени, а и двамата братя са липсвали от Ловеч. Вуйна ми Марийка е била сама у дома си и Левски се е занимавал с революционната си работа. Знае се, че къщата е била бастисвана и претърсвана няколко пъти заради бунтовника, но баща ми разказва, че при един от тези последни обиски той отишъл, понеже знаел, че вуйна ми е сама в къщи. По онова време обикновено пътните порти са се заключвали. Било вероятно след три часа. Вуйна ми била изненадана да отваря на заптиета. Тя се сетила веднага и предупредила Василя, който бил в мазата на работа. Той веднага прибрал книжата в гасевото сандъче и ги затулил с ръкойката сено, служеща за тази цел. Скривова се намирал под едно оцетево малко бъдне, дето се е шибнал мигновено. Стражарите влезли най-напред в мазата. Вуйна ми се движела между тях пребледняла, взела на ръце гасовото сандъче и ги уверявала, че са ги заблудили. В този момент пристигнал и баща ми, който пояснил на заптиетата, че е зет на Николча, отсъствали по търговия в този момент от дома си. Стражарите обърнали къщата и нищо не открили. Излезли си, като изказали съжаление, дето обезпокоили къщата на един порядъчен човек. Това трябва да е последното претърсване. Родителите ми не са знаели, че Левски през тези дни е бил на ятак там. След улавянето научили това.

Баща ми казва, че Левски казал веднъж на вуйка ми: „Пазете ме, че ако ме уловят, ще се разнищите един по един.“ Майка ми казва, че е пяла на търговци няколко пъти, без да познава някой от тях, които не са били от Ловеч. Последното излизане от Ловеч е станало по време, когато се е играело хорото на поляната срещу къщата на вуйка ми. Минали са по пътеката над сегашните гробища, по Челинска стена, край кралимарковия калпак и поели по шосето кръстомпът.

За смъртта на вуйка ми баща ми казваше, че издъхнал на дясната му ръка, като плювнал зелено. Всеки път, когато кажеше, че върлувала холера, майка ми добавяше: „Холера имаше за моя брат поп Пенка, за един учител и жена му (не помня имената) и още за три-четири по-ачик българи.“ След това баща ми добавяше: „Шурека беше по-добре, но щом изпи цера, започва да се оплаква, че му прилошава. Гюве [1], много лошо ми става, аз ще умра. И за късо [време] издъхна“.

Когато Осман паша застави да се оттегли малкия казашки отряд от Ловеч и се настани в града турската власт. През тези дни гражданите българи бяха в онази бахча, от която падишахът си беше дигнал закрилата и беше решил да я изсече, по думите да турците. През уличката на срещната къща на Хашнов (и днес дола на Миковци) — първият ятак на Левски, е бил намерен лекарят грък, съсечен на късове. Чуло се по това, че „турците“ го заклали, но в размирието не могло да се каже с положителност по-точно кой и как е извършил това.

По предателството на поп Кръстя баща ми казва: „С 1200 гроша попът си купи къща, но не беше жив да живее дълго в тази къща. Съвестта му го бори до сетния му час и той умря от угризение на съвестта си. Беше станал жълт като восък“. Баща ми като кафеджия на турското кафене не е бил посветен в комитетските работи. Сам той казваше, че отпосле догадил, че са се пазили от него. Тук неговото мнение е и мълвата на ловчалиите българи по предателството на попа.

Родителите ми казват, че братът на поп Кръстя е бил съучастник в една тайфа крадци - декинсичани турци (махала), на които Скривова е бил открит в местността Печковица; в него намерихме предимно панделки и дребни украшения за млади, крадени от мазите (магазините).

Интересно е да се узнае защо на поп Георгя е била отнета енорията му през годините, когато баща ми Цачо Р. Рашев е бил епитроп на църквата „Св. Богородица“ в Ловеч, в която църква е служил и самият поп Георги. Та след това откъде тази близост между двамата попове дотолкова, че поп Георги да въздейства на поп Кръстя да върне комитетската сума на Червения кръст по време на Освободителната война.

Н. Рашев

БЕЛЕЖКИ

1. Зетко!

(Следва)

сряда, ноември 22, 2023

АЛЕКСАНДР МЕН / „СИН ЧОВЕШКИ“ / Част ІI. МЕСИЯТА / Глава VII. ЗНАМЕНИЯ ЗА ЦАРСТВОТО (Пролетта-лятото на 28 г.)

Преди много години, малко след средата на деветдесетте някъде, си купих книгата на Алекссандр Мен „Сын Человеческий“ („Син човешки“). По това време оформях една малка моя интернет библиотека и през лятната ваканция за два месеца преведох книгата на отец Александр и я качих в библиотеката. Доста по-късно тази книга излезе в български превод и като книжно тяло, но преводът и преводачът не са ми познати. Същевременно се разритахме с провайдъра ми и аз свалих цялата библиотека от сървъра му, като започнах да я качвам постепенно на платформата “Blogger” – можете да я видите ТУК. Там има много стари неща и повече нови, но от старите все още остават някои публикации. Така че дойде ред и на книгата на Александр Мен, написана от един наистина много високо ерудиран богослов изследовател. (Павел Николов)

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

"На светлата памет на майка ми"

Александр Мен

ДО ТУК:

„СИН ЧОВЕШКИ“ – ОТ АВТОРА, ПРОЛОГ.

Част І. ОТ ВИТЛЕЕМ ДО КАПЕРНАУМ: Глава I. В ДНИТЕ НА ЦАР ИРОД; Глава II. НАЗАРЕТ; Глава III. ПРЕДТЕЧАТА. ИСУС В ПУСТИНЯТА; Глава IV. ГАЛИЛЕЯ. ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ; Глава V. ДОБРАТА ВЕСТ

Част II. МЕСИЯТА: Глава VI. „НЕ МИР, А МЕЧ“

АЛЕКСАНДР МЕН, „СИН ЧОВЕШКИ“ В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“

Евангелистите свидетелстват, че хората "се чудели" на Исусовото учение. Но не по-малко впечатление правела неговата сила, която побеждавала стихиите и недъзите. За него разказвали преди всичко като за чудотворец. По-късно и християните често били готови да виждат в чудесата главното доказателство за свръхчовешката природа на Исус. Но самият той недвусмислено отклонява подобна мисъл:

Имайте вяра в Бога.

Истина, истина ви казвам:

който каже на тази планина

"Вдигни се и се хвърли в морето"

и в сърцето му няма съмнение,

а вярва, че ще стане това, което казва -

ще му се изпълни. [1]

С това Исус дава да се разбере, че властта над природата влиза в замисъла на Бога за човека, съответства на неговото призвание. Ако той постигне единство с Духа, за него "няма нищо невъзможно". [2] Чудото обаче е нещо много по-голямо от простото нарушаване на естествения ред. В него се разкрива дълбочината на нещата, друго измерение, където са преодолени законите на тленния свят и властва свободата. Когато хората се докосват до това измерение, според Христос "Божето царство е достигнало до тях ". [3] Истинските свои ученици Исус избавя от робството на "плътта".

Ето знаменията, които ще съпътстват повярвалите:

с моето име ще гонят бесове,

ще говорят на нови езици,

ще хващат змии

и дори да изпият нещо смъртоносно,

няма да им навреди;

върху болни ще слагат ръце

и те ще оздравяват. [4]

Това е като че ли задача от космически мащаб, чието изпълнение започва по времето на апостолите, а след тях - на великите светци и мистици, макар че целта ще бъде постигната напълно само в Божето царство, когато човекът най-сетне ще стане истински венец на творението. Има тълкуватели, които доказват, че думите на Писанието за чудесата не трябва да се разглеждат буквално, а "иносказателно". Имало е, разбира се, случаи, когато библейските метафори са се приемали за реални факти. Но това съвсем не означава, че всичко казано в Стария и Новия завет за чудесата е измислица или "символ". Ако така мислят привържениците на догматичния материализъм ("това не може да бъде, защото изобщо не може да бъде"), нямаме основание да се учудваме, но съвсем странно звучи подобно мнение в устата на някои теолози, които непременно искат да видят алегория във всички евангелски чудеса.

Ето, наведен над безжизненото тяло, Исус произнася: "талита, кум" (момиче, стани) или, като докосва ухото на глухия, казва: "етфатах" (отвори се). Пред нас съвсем не стои символ, а стоят истинските арамейски думи на Повелителя, които са се врязали в паметта на очевидците.

Този, който иска да докаже, че явленията, наречени чудеса, са немислими, не си дава сметка колко малко още се знае за тайните на битието. Но защо дори хората, които са склонни да вярват на най-удивителни съобщения за йогите, посрещат новозаветните разкази скептично? За това си има духовна причина. Приемането на добрата вест изисква вътрешно решение, избор, промяна на всички жизнени принципи.

Исус нарича своите чудеса "знамения", знаци за настъпването на друга епоха. Като съвършен човек той преодолява законите на падналия свят, показва пътя за борба с нравственото и физическото несъвършенство.

Често неговата власт се проявява във всекидневието, като че ли между другото, внезапно, предизвиквайки у учениците му страх. Така веднъж, още преди да бъдат призовани апостолите, когато Петър и другарите му се опитвали безуспешно да хванат риба цяла нощ, Исус им посочил къде трябва да хвърлят мрежата. И за почуда на всички тя веднага се напълнила. В Галилейско море винаги е имало големи рибни пасажи, хората, които се занимавали постоянно с риболов, знаели това. Но как Учителят успял да определи необходимото място през дебелия пласт вода? Симон бил толкова поразен, че помолил Исус да излезе от лодката му. Той се почувствал грешник, който не е достоен да стои до Повелителя... [5]

Друг път Христос и учениците му пресичали при залез слънце езерото. Те се разделили набързо с множеството, умореният Исус седнал в лодката, "както си бил", като оставил на брега плаща си и разполагайки се на кърмата, веднага заспал. В същото време връхлетяла внезапна буря. Но нито шумът на вълните, нито люлеенето могли да събудят Учителя. Тогава изплашените рибари сами прекъснали съня му: "Рави, безразлично ли ти е, че загиваме?" Исус се изправил и като погледнал развълнуваната вода, казал: "Млъкни, стихни!" Всички веднага почувствали, че вятърът започнал да отслабва.

Когато бурята стихнала, Христос упрекнал учениците си: "Защо се страхувате? Нямате ли вяра?" Но сега те били ужасени от самата настъпила тишина: "Кой е той, че и вятърът, и морето му се подчиняват?". [6]

Най-често обаче могъществото на Исус се проявява при въздействието му върху хората. Неговите чудеса са актове на милосърдие. Телесните недъзи той нарича прояви на властта на Сатаната, която трябва да победи. Човечеството, покорило се на злото, е болен човек, чакащ изцеление. Да лекуваш означава да вървиш срещу дяволските сили. И в своите последователи Исус искал да вижда съучастници във великата битка, които протягат ръка на страдащия свят. "Истина, истина ви казвам: който вярва в мене, ще върши дела, каквито върша аз, и повече от тях ще върши". Когато учениците му не могли да помогнат на един болен, дълбоко наскърбен той ги нарича "неверен род". [7]

Исус често посочва тясната връзка между състоянието на тялото и душата. Като изцелява един болен от паралич, той го предупреждава: "Ето, ти оздравя, повече не греши, за да не ти се случи нещо по-лошо". [8]

Според Учителя едно от главните условия за оздравяването на болния е неговата вяра, той трябва активно да подкрепя процеса на изцелението. Маловерието спъва победата над болестта. Да се убедят в това нагледно учениците му могли, след като Исус отива в "родината си", в Назарет. Известно време той избягва да ходи в градчето, "където е бил възпитан", но сега явно решава, че е настъпило време да подложи назаретяните на изпитание.

Била събота и в молитвения дом се стекло почти цялото население на Назарет. Когато дошло според обичая времето да се чете Библията, Исус се изкачил на амвона и му подали свитък от Писанието. Той го разгънал и прочел стихове от книгата на Исая.

Духът на Повелителя Бог е върху ми,

защото той ме помаза да донеса добрата вест на бедните

и ме изпрати да изцелявам съкрушените в сърцето,

да проповядвам на затворниците освобождение,

да възвестявам прозрение за слепите,

да пусна на свобода пленниците,

да проповядвам благословеното време на Повелителя. [9]

Като върнал свитъка на служителя, Исус седнал. В настъпилата тишина всички погледи били приковани в него. Той знаел, че събралите се са изпълнени със съмнения, че дори неговите братя, които са там, не вярват в неговото посланичество. Въпреки това Исус започнал да говори, като обяснявал прочетените от него думи на пророка: "Днес се изпълни това писание, което чухте..."

По редиците на присъстващите преминал ропот. Кога този човек, довчера изпълнител на поръчките им, е успял да стане учител, равин? Мнозина вдигали презрително рамене: "Не е ли това дърводелецът, синът на Мария, брат на Яков, Йосиф, Юда и Симон? Не са ли тук сред нас сестрите му?".

Намерили се и такива, които желаейки да проверят слуховете, дошли от Капернаум, му предложили да извърши някакво чудо. Но не последвало изцеление. Силата на Исус се сблъскала с глуха стена от неверие. Самият той бил поразен от безнадеждното коравосърдечие на тези хора. "Няма пророк, признат в родината си" - казал Христос, напускайки Назарет. [10]

Понякога при изцеленията Исус използвал външни действия: слагал ръка върху болното място или го намазвал с намокрена пръст, а след това изпращал човека да се измие. В някои случаи искал да остане насаме с лекувания. Но всичко това се правело само за да се помогне на хората да заздравят вярата в себе си. "Твоята вяра те спаси", "Не се страхувай, само вярвай" - казва Учителят.

Понякога били достатъчни дори слаби проблясъци на вяра. Така бащата на едно дете епилептик се измъчвал от съмнение, но с всички сили искал да го преодолее. "Вярвам, Повелителю? - простенал той, - помогни на неверието ми!" И неговият отчаян вопъл бил чут. Това показва, че доверието на близките е можело изглежда да замени вярата на болния. Веднъж в Капернаум роднини донесли при Учителя човек, скован от паралич, но заради множеството не успели да се проврат в къщата. Тогава те разглобили плоския покрив и спуснали носилката направо в краката на Исус. И чудото станало, защото, както казва евангелист Марк, Повелителят "видял вярата им" [11]. А по молба на един римски центурион и на един от придворните на Антипа Христос излекувал слугите им, без дори да види болните. [12]

Не трябва обаче да мислим, че Исус е лекувал винаги с лекота. Той изминава земния си път, без още да има "цялата власт на небето и на земята", освен това не малка пречка се оказват самите хора, тяхното малодушие и съмнение. Ние четем как "с тежка въздишка", обърнал лице към небето, сякаш преодолява някакво препятствие, той освобождава един човек от недъга му. [13]

Исус усеща почти физически енергията, която излиза от него. Веднъж вървял сред огромна тълпа и някаква жена, която страдала от кръвотечение, се докоснала тайно до плаща му. Като се огледал бързо, Исус попитал:

- Кой ме докосна?

- Учителю? - учудил се Петър, - хората са те наобиколили и те притискат.

- До мене се докосна някой - възразил Исус, - защото почувствах сила, която излезе от мене.

Тогава жената паднала смутена в краката на Учителя и си признала, че е тя.

- Дъще моя - казал той, - твоята вяра те спаси, иди си с мир и нека бъде излекувана болестта ти. [14]

През тази бурна преломна епоха, както и в наши дни, широко разпространение получили психическите заболявания. Ако Старият завет почти не ги познава, Евангелията ни карат да мислим за някаква епидемия от душевни болести. Особено страшен бил един загадъчен вид безумие - обсебването от бесове. [15] Човекът, който страдал от него, чувствал мъчително раздвоение на личността: в него като че ли се вселявала някаква чужда и враждебна личност. Болният викал с неестествен глас, говорел от името на бесовете, които живеели в него, като понякога твърдял, че има в себе си цяла армия демони. Много от обсебените получавали припадъци само понякога, други изобщо не идвали на себе си и бягали от населените места в дивите пустини. Понякога живеели в изоставените гробници и хората със страх слушали нощно време тяхното виене и кикотене.

Само с присъствието си Христос действал поразително на тези нещастници. Понякога била достатъчна една негова властна дума или докосване и душата се освобождавала от тъмните сили, които я владеели.

Като ги връщал към нов живот, Исус искал от излекуваните пълно вътрешно преустройство. Демоните паразитират върху греховете. Ако по-нататък духът на новия живот не изпълни човека, обсебването ще се върне с удвоена сила.

Съвременниците на Христос си представяли бесовете натуралистично, във вид на зли и коварни същества, които живеят в пустинята. Ето защо, за да бъде разбран, Учителят облича мисълта си в следната притча: "Когато нечистият дух излезе от човека, броди по безводни места, търси покой и като не го намери, казва: Ще се върна в моята къща, откъдето излязох. И като дойде, намира я пометена и подредена. Тогава отива и довежда други духове, по-зли от него, седем на брой, и като влязат, заселват се там и последното за човека е по-лошо от първото". [16]

Слухът за изцеленията в Галилея от самото начало започнал да предизвиква безпокойство у ерусалимските пазители на Закона. Току-що били прекратени подозрителните сборища край река Йордан и ето че отново трябвало да се вземат мерки за опазване на правата вяра и вразумяване на неверните. Не за първи път Галилея създавала грижи на столицата. Някои добре помнели партизаните на Юда Гавлонит. Неукият народ на Севера винаги бил готов да вярва на лъжепророци и шарлатани.

Но като дошли в Капернаум, книжниците разбрали, че им е трудно да оспорват реалността на извършените чудеса. Затова започнали всячески да хитруват в търсене на удобно обяснение. Нали не можели да вярват като Никодим, че Бог действа чрез Назаретянина, когото презирали. Едни от тях решили, че Исус се е научил на магии в Египет, а други се опитвали да убедят хората, че той прогонва бесовете, след като е сключил съюз с техния "княз" Велзевул [17]. Но Исус веднага поставил в задънена улица изобретателите на хитроумните хипотези. Той попитал книжниците как може бяс да изгонва бяса, няма ли да прилича това на междуособна война, гибелна за цялото царство на демоните? Той обвинил пряко своите противници в хулене на Божия дух, с чиято сила се вършат чудните дела на милосърдието. Как могат те да се представят за служители на вярата, ако са неспособни да отличат доброто от злото?

Или наречете дървото добро и плода му добър,

или наречете дървото лошо и плода му лош,

защото по плода се познава дървото.

Змийски рожби, как можете да говорите добро,

след като сте лоши?

Защото от препълнено сърце говорят устата. [18]

Стрелата попаднала в целта. Надменните богослови били посрамени пред всички. Гневът им нямал предел и като се събрали тайно, те решили, трябва да се сложи край на изкушението, което Исус сее.

Когато след това Учителят отишъл пак в Ерусалим за празника, с постъпките и думите си предизвикал още по-голямо недоволство. Този път той вече обявил открито, че чудесата са знак за висшето му посланичество. Като влиза в единоборство с държавата на мрака, той изпълнява волята на своя Баща. Животът и благословията идват от Бога, затова и този, който е изпратен от него на земята, е призван да лекува и да дава живот.

До ден днешен се труди моят Баща и аз се трудя...

Истина, истина ви казвам:

не може Синът да създава сам,

ако не вижда създаващ Бащата,

защото каквото той създава, това създава и Синът.

Който не почита Сина, не почита Бащата,

който го е пратил.

Истина, истина ви казвам:

който слуша моето слово

и вярва на този, който ме е пратил,

има живот вечен. [19]

Тези думи правоверните вече не могли да изтърпят. Не стига, че Назаретянинът нарушава Закона, а още се нарича и Син божи. Книжниците го наобиколили и поискали да им даде такова "знамение от небето", което безспорно да убеди всички. "Родът лукав и неверен иска знамение - казал с въздишка той. - Но няма да му бъде дадено знамение, освен знамението на Йона [20]. Защото както Йона беше знамение за ниневейците, така ще бъде и Човешкият син за този род. Южната царица ще се изправи по време на Съда с хората от този род и ще ги осъди, защото дойде от края на земята да чуе мъдростта на Соломон. А ето че това, което е тук, е повече от Соломон. Ниневейците ще се изправят по време на Съда с този род и ще го осъдят, защото се покаяха от проповедта на Йона. А ето че това, което е тук, е повече от Йона". [21]

Затова ли Човешкият син е отблъснал изкусителя в пустинята, за да показва сега с демонстративни чудеса своята власт? Напротив, той постоянно крие от множеството изцеленията, които върши. "Не разказвай на никого" - често моли той човека, на когото е върнал здравето. И обикновено само против неговата воля хората разнасят навсякъде вестта за небивалите събития. Още повече Христос не иска да прави чудесата пропагандно оръжие и по този начин да кара враговете си да го слушат. Нека съдят за него, както им подсказва съвестта. Само за повярвалите в Исус, само за духовно излекуваните чудесата ще се разкриват като признак, че Бог влиза в света.

"Знаменията за Царството" вълнували не само учените богослови. Имало един човек, чиято душа страдала през тези дни, като се разкъсвала между съмненията и надеждата, човек, който мислел за Исус и си задавал въпроса: кой е той?

Махерон бил за Кръстителя нещо като почетно заточение. Антипа дори разговарял с Йоан и търпеливо изслушвал разобличителните му речи. Понякога в крепостта били пускани учениците на Кръстителя. Те му носели вести от външния свят. От тях Йоан разбрал за събитията в Галилея, за проповедите и чудесата на Човека от Назарет. Пророкът помнел, разбира се, видението при река Йордан и бил убеден, че Исус е истински Божи пратеник. Но трябва ли точно той да бъде смятан за Месията? Нали минали вече много месеци, а Назаретянина все още живеел в Капернаум, заобиколен от рибари и простосмъртни хора. Къде е величието и славата на Царството, глашатай и предвестник на което бил Йоан?

За да разсее недоразумението, Йоан изпратил от Махерон двама свои ученика при Исус. "Ти ли си Идващия или да чакаме друг?" - питал той. [22]

Пратениците отишли в Капернаум и намерили Исус, заобиколен както винаги от множество хора. На зададения въпрос той не отговорил пряко, а само казал: "Идете и кажете на Йоан, което видяхте и чухте: слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват, глухи започват да чуват, на бедните им се казва добрата вест и блажен е този, който не се съблазни заради мене".

След като йоанитите си отишли, Исус се обърнал към хората и заговорил с тях за Кръстителя.

При кого са ходили юдеите в пустинята? При пророк ли? Да, Йоан е пророк, но е имал и друго, по-високо призвание: да стане предтеча на Месията. Той е избраният от Небето вестител. "Казвам ви, сред родените от жена няма никой по-голям от него". [23] Старият завет е до Йоан. Оттам нататък настъпва друго време, когато Царството е отворено за хората. Но Йоан спрял на границата на двата Завета, без да я премине. Затова "най-малкият в Божието царство е по-голям от него". Христос има предвид, че представите на Йоан за Помазаника не са били освободени от идеите на земния месианизъм. И следователно Исус не е могъл да му отговори определено: "Да, аз съм този, когото очакваше". Истинският Месия се явил не за да заповядва, а да лекува и да проповядва добрата вест. Той е Спасяващият и неговите дела са знамения за Царството.

БЕЛЕЖКИ

1. Мт 21, 21-22; Мк 11, 22-23. - Бел. авт.

2. Мк 9, 23; ср. Йн 14, 12; Бит 1, 26; Пс 8. - Бел. авт.

3. Лк 11, 20. - Бел. авт.

4. Мк 16, 17-18. - Бел. авт.

5. Лк: 5, 4-8. - Бел. прев.

6. Мт 8, 23-27; Мк 6, 36-41; Лк 8, 22-25. - Бел. прев.

7. Мт 17, 14-17; Мк 9, 14-29; Лк 9, 37-42; Йн 14, 12. - Бел. авт.

8. Йн 5, 14 - Бел. авт.

9. Ис 61, 1-2. - Бел. авт.

10. Мт 13, 54-57; Мк 6, 1-4; Лк 4, 16-24. - Бел. прев.

11. Мк 2, 1-5. - Бел. прев.

12. Мт 8, 6-13; Лк 7, 2-10. – Бел. прев.

13. Мк 7, 34. - Бел. прев.

14. Мт 9, 20-22; Мк 5, 25-34; Лк 8, 43-48. - Бел. авт.

15. Трудно е да се определи границата, която отделя обикновеното душевно заболяване от обсебването от демони. Но когато се мисли, че всички излекувани от Христос "бесни" са били просто душевноболни, се пропуска това, че същността на повечето психически патологии в много случаи остава загадка. В тях най-често се открива хипертрофия на греха (самолюбие, гордост, затвареност в себе си) и изцелението е тясно свързано с духовния и нравствения живот на болния, както е отбелязвал откривателят на инсулиновото лечение Дж. Фергюсън. Важно е да се помни също така, че в Евангелията всеки недъг се разглежда като проява на разрушителните сили на мирозданието; виж  Лк 13, 11-16. - Бел. авт.

16. Мт 12, 43-45; Лк 11, 24-26. - Бел. авт.

17. Велзевул (Баал Зебул `Господар на двореца`) е древно ханаанско божество. По-късно с това име започнали да наричат главатарят на злите духове. - Бел. авт.

18. Мт 12, 33-35. Що се отнася до непростимата "хула срещу Светия дух", става дума не за грешка или заблуда на ума, а за съзнателна съпротива на Бога. Виж Св. Афанасий Великий. Из бесед на Евангелие от Матфея, гл. 12. - Бел. авт.

19. Йн 5, 17 и сл. - Бел. авт.

20. . Старозаветен пророк, проповедник на покаянието. - Бел. авт.

21. Мт 12, 38-42; Лк 11, 29-32. - Бел. авт.

22. Мт 11, 2-14; Лк 7, 18-29. По мнението на редица древни коментатори Йоан е искал да убеди само своите ученици в месианството на Исус; вж. тълкуванията, приведени в кн.: Свещ. С.Вишняков. Св. великий пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоан. М., 1879, с. 316... Но имало и такива (напр.: Тертулиан), които смятали, че самият Кръстител се е съмнявал. "Евангелският текст - казва о. С. Булгаков, - ако не противоречи, то и не дава никакво положително основание да се отнася въпросът на Предтечата само към неговите ученици, а не и към самия него" (С. Булгаков. Друг Жениха. Париж, YMCA, 1927, с. 128; вж. също М. Э. Поснов. Иудейство. Киев, 1906, с. 253). Косвено потвърждение на този възглед е фактът, че йоанитите не се присъединили към Църквата на Христос, а останали обособена община. Част от тях след това се преселили в Месопотамия, където се влели в гностическата секта на мандеите. Виж В. Болотов. Лекции по истории древней Церкви. СПб, 1910, т. 2, с. 230...; J. Steinmann. St. Jean - Baptiste et la spiritualite du desert. Paris, 1956, p. 125 s. - Бел. авт.

23. Тези думи не се отнасят за Дева Мария, тъй като оригиналният текст има предвид лица от мъжки пол. - Бел. авт.

(Следва)

вторник, ноември 21, 2023

ВЛАДИМИР НАБОКОВ / ЛЕКЦИИ ПО ЗАПАДНА ЛИТЕРАТУРА - 37

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

ВЛАДИМИР НАБОКОВ / ЛЕКЦИИ ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА

ЛЕКЦИИ ПО ЗАПАДНА ЛИТЕРАТУРА

ДЖЕЙН ОСТИН: “МЕНСФИЙЛД ПАРК“1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

ЧАРЛЗ ДИКЕНС: “СТУДЕНИЯТ ДОМ“ - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

„ЛЕКЦИИ ПО ЗАПАДНА ЛИТЕРАТУРА“ В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“

ЧАРЛЗ ДИККЕНС (1812-1870) - “СТУДНИЯТ ДОМ“ (1852—1853)

3. РИТОРИЧНИ ФИГУРИ: СРАВНЕНИЯ И МЕТАФОРИ

Сравненията са преки уподобявания, когато се употребяват думите „като“ или „сякаш, подобно на“. „Осемнадесетте учени събратя на мистър Тенгл (адвокат – Вл. Н.), всеки от които е въоръжен с кратко изложение на делото върху хиляда и осемстотин листа, като подскочиха подобно на осемнадесетте чукчета в рояла и като направиха осемнадесет поклона, се отпуснаха на своите осемнадесет места, тънещи в мрак“.

Каретата с младите герои на романа, които трябва да пренощуват у мисис Джелиби, достига до „тясна улица с високи къщи, подобна на дълга цистерна, напълнена до крой с мъгла“.

Преди сватбата на Кенди неприбраните коси на мисис Джелиби се спускат „като гривата на боклукчийска кранта“.

На разсъмване фенерджията „започва своя обход и, като палач на деспотичен крал, отсича малките огнени глави, които се опитват да разпръснат тъмнината“.

„Мистър Воулс, спокоен и невъзмутим, както подобава на един толкова почтен човек, сваля от ръцете си своите тесни черни ръкавици сякаш дере кожата си, сваля от главата си тесния цилиндър сякаш дере скалпа на черепа си и сяда зад писалището“.

Метафората одушевява предмета, предизвиквайки в представата ни друг, без свързваща „дума“; понякога Дикенс обединява метафората и сравнението.

Костюмът на адвоката Талкингхон е доста представителен и в най-висша степен подхожда на служителя. „Той облича с него, ако може така да се каже, пазителя на юридическите тайни, иконома, завеждащ юридическото мазе на Делдокови“.

В дома Джелиби „децата сноват навсякъде, постоянно падайки и оставяйки следи от предишни злощастия по своите крака, които са се превърнали в някакви кратки летописи на детските бедствия“.

„Тъмнокрила самота надвисна над Чесни Уолд“.

Като отива с мистър Джарндис в къщата, където ищецът Том Джарндис си е пуснал куршум в челото, Естер си записва: „Това е улица със загиващи слепи къщи, чиито очи са избити с камъни – улица, където прозорците са без никакво стъкло, без нито една прозоречна рамка...“

Снегсби, като наследява търговията на Пефър, слага нова табела, която „замени старата с надпис „Пефър“ (само), избеляла от времето и вече трудна за прочитане. Трудна за прочитане, защото саждите – този „лондонски бръшлян“ – се бяха обвили здраво около табелата с името на Пефър и се бяха притиснали към неговото жилище, което – като дърво, беше обрасло цялото с този „прилеплив паразит“.

(Следва)