събота, февруари 29, 2020

Отмъщението на четиридесет и седемте ронини

ИЗТОЧНИК: ДИЛЕТАНТ

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

На 30 януари 1703 година четиридесет и седем бивши самураи нападат имението на човек, заради когото загинал техният господар. Тази история породила много филми и текстове.

Ронините са бивши самураи, които не са могли да опазят от гибел своя покровител, сюзерен. Така станало и със самураите на господаря Асано Наганори. Той участвал в така наречения „инцидент Ако“. По време на инцидента Асано нападнал с меч Кира Йошинака в замъка Едо, но не го убил, а само го ранил. Асано бил арестуван веднага и осъден от шòгуна (Цунайоши Токугава – бел. П. Н.) да извърши ритуално самоубийство – харакири. Всичките му самураи изгубили господаря си.

Причина за постъпката на Асано били публични оскърбления и издевателства от страна на Кира, когото назначили за съветник на Асано по въпросите, свързани с подготовката на набелязано посещение на представители на японския император. Кира искал пари и подаръци за своите услуги, но получил отказ. След нападението на Асано в деня на визитата на императорските посланици Кира Йошинака не бил осъден. За ронините, останали без покровител, това станало повод за отмъщение. Те се заклели да отмъстят за смъртта със смърт, знаейки, че после ще последва смъртна присъда.

Асано наганори напада Кира Йошинака в замъка Едо.

На 30 януари 1703 година настъпил денят за реализиране на плана, който бил подготвян около две години. За да не разбере никой намеренията им, бившите самураи се смесили с местните жители. Кира, който очаквал отмъщение от самураите на своя враг, в край на краищата отслабил охраната. А през това време ронините се готвели за нападението: доставяли в Едо оръжие, изучавали плана на имението и движението на Кира.

Има предположение, че властите в град Едо са получавали не един път предупреждения за готвеното нападение, но не били предприети никакви мерки за спиране на васалите. В културата на самураите отмъщението за господаря било свещен дълг, което обяснявало известната симпатия към преданите ронини.

Ронините нападат имението на Кира.

В определения ден групата васали от четиридесет и седем души се разделила на два отряда. По сигнал, даден с барабан, те щурмували имението от две страни. Ронините търсели Кира из цялата къща, отваряли всяка стая. След като оскърбителят на техния господар бил намерен, те му отсекли главата. Освен Кира, били убити още шестнадесет души. Главата на убития Кира ронините отнесли на гроба на своя господар Асано.

За извършеното нападение и убийствата шòгунът осъдил ронините на смърт. Позволено им било да напуснат живота както подобава на истински самураи – като си направят харакири. Четиридесет и шест от всичките предани васали (един бил изпратен като вестител за случилото се в Ако, имението на Асано Наганори, поради което не се самоубил – бел. П. Н.) били погребани до своя господар.

Тази история легнала в основата на множество произведения на изкуствата. За четиридесет и седемте ронини са снимани десетки филми, а пиесите (в театрите кабуки и бунраку – бел. П. Н.), посветени на отмъщението за господаря, и до днес са много популярни в Япония.

Добавка на Павел Николов: Историята за четиридесетте и седемте ронини е по-скоро легенда, отколкото основателно документирана истина.

Ето и кадри от филма „47 ронини“ („47 Ronin“, 2013 г.) с Киану Рийвс, пълна фантасмагория и голямо разочарование за мене специално:


петък, февруари 28, 2020

ИСУС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ – ГЛАВА 9. ЕВАНГЕЛСКИЯТ ИСУС – ИМЕНАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1.

МАСАДА

ГЛАВА 2. "ЩЕ ВИ НАПРАВЯ НАРОД ОТ СВЕЩЕНИЦИ И СВЯТО ЦАРСТВО"

ПРЕДИ I ВЕК; ИСТОРИЯТА НА СВЕТА СПОРЕД ТОРАТА; ЦАР ДАВИД; ДОКУМЕНТАЛНАТА ХИПОТЕЗА; ИДВАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ В ХАНААН; РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВНИЯ ИЗРАИЛ; БОРБАТА НА БОГА НА БУРЯТА С ЧУДОВИЩЕТО; ЛИЦЕЗРЕНИЕ НА БОГА

ГЛАВА 3. МОНОТЕИСТИЧНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ VIII–VII В. ПР. Н. Е.

ИЗРАИЛ И ЮДЕЯ; РЕФОРМИТЕ НА ЕЗЕКИЯ; PRIESTERCODEX; СЕНАХЕРИБ И ОБСАДАТА НА ЕРУСАЛИМ; ЦАР ЙОСИЯ (640-609 г. пр. н. е.); ВАВИЛОНСКИЯТ ПЛЕН

ГЛАВА 4. САДУКЕИ И ФАРИСЕИ

СЛЕД ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН; РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЕВРЕИТЕ И САМАРЯНИТЕ; САДУКЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА МАКАВЕИТЕ; КНИГАТА ДАНИИЛ; ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА МЪЧЕНИЦИТЕ; ФАРИСЕИТЕ; ЗАЛЕЗЪТ И РАЗЛОЖЕНИЕТО НА ФАРИСЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА АРИСТОБУЛ; ПОМПЕЙ И ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ

ГЛАВА 5. РИМ И ЦАР ИРОД

СЛЕД ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ; МЕСИЯТА ОТ ДОМА НА ДАВИД; ЕСЕИТЕ; ВЪЗВИСЯВАНЕТО НА ИРОД; ЦАР ИРОД, АНТИХРИСТЪТ; ЕСЕЯТ МЕНАХЕМ; ВОЙНАТА НА СИНОВЕТЕ НА СВЕТЛИНАТА СЪС СИНОВЕТЕ НА ТЪМНИНАТА; ИРОД И МАРИАМНА; ВЪСТАНИЕТО НА ЮДА И МАТАТИЯ

ГЛАВА 6. “ЧЕТВЪРТАТА СЕКТА”

”ЧЕТВЪРТАТА СЕКТА”; КНИГАТА НА ЕНОХ; СЛЕДВАЩИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЕНОХ; ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА НЕБЕТО; САТАНАТА; ХЕГЕМОНЪТ; ИМЕТО НА МЕСИЯТА; ЗИЛОТИТЕ И ЕСЕИТЕ

ГЛАВА 7. ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА

ВОЙНАТА; ХАОС ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ?

ГЛАВА 8. ИСУС И ИЗТОЧНИЦИТЕ

ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО ИЗТОЧНИЦИ; РИМСКИТЕ ИЗТОЧНИЦИ; ЕРЕТИЧНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ; ТАЛМУДЪТ И „ТОЛЕДОТ ЙЕШУ“; ПРОТОКОЛИТЕ

ГЛАВА 9. ЕВАНГЕЛСКИЯТ ИСУС

ЙОАН КРЪСТИТЕЛ; ОСНОВНОТО ПОСЛАНИЕ НА ИСУС

ГЛАВА 9. ЕВАНГЕЛСКИЯТ ИСУС

ИМЕНАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Евангелистите са запазили за нас прозвищата на Исусовите ученици. На един от учениците на Исус казвали Симон Зилот (Лука, 6:15; Деяния, 1:13), на друг Юда Искариот, с други думи – Юда Сикарий.

Обръщайки се към Петър, Исус го нарича Симон Бариона (Βαριωνᾶ) (Матей, 16:18; Йоан,1:42), което може да означава, разбира се, „син на Йона“, но може и да означава Симон Бирйона, иначе казано – Симон Екстремист или Симон Терорист [1].

В най-старите манускрипти на Евангелието от Марк вместо името на апостол Тадей стои името Юда Зилот (Марк, 3:18) [2].

Още двама ученици, Яков и Йоан, синовете на Зеведей, носят прозвището Воанергес, което ще рече „отмъстители“ [3].

Марк бил добре осведомен за тревожните конотации на тези прозвища. В гръцкия текст той нарича Симон Зилот „Симон Кананит“, оставяйки неприятното прозвище без превод, а прозвищата на Яков и Йоан бърза да преведе като „Синове на гръмотевицата“ (Марк, 3:17–18).

Може, разбира се, да се възрази, че ако в обкръжението на Исус е имало хора с прозвище „зилот“, това не означава, че всички са били „зилоти“. За съжаление този аргумент не действа поради една много проста причина. Лесно е да забележим, че апостолите на Исус получават допълнителни прозвища, когато имат еднакви имена. Затова в обкръжението на Исус имало Юда Зилот и Юда Сикарий, Симон Зилот и Симон Терорист. Апостолите Филип и Андрей са само в един екземпляр и затова не подлежали на уточняване.

Учениците на Исус били въоръжени. „Продайте дрехата си и си купете меч“ – казва им Исус (Лука, 22:36). Те извадили мечовете в момента, когато арестуват Исус, и - което е още по-важно, от описанието на сцената на ареста се вежда, че са носели оръжието си скрито като сикариите.

Исус говори направо, че им предстои да употребят оръжието си. „От дните на Йоан Кръстител до днес Небесното царство се превзема със сила (βιάζεται) и тези, които полагат усилие (βιασται), го вземат“ (Матей, 11:12–13), - казва той.

„Не мислете, че съм дошъл да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч, защото дойдох да разделя човека от баща му, дъщерята от майка ѝ и снахата от свекърва ѝ“ (Матей, 10:34-35).

Всичките тези изказвания обаче не означават, че на учениците на Исус ще им се наложи да воюват с обичайни мечове. На тяхно разположение, освен мечове, ще има и магическо оръжие за масово поразяване.

„Дойдох да хвърля огън на земята“ (Лука, 12:49) – казва Исус у Лука. Това е именно картината, която наблюдаваме в кумранските текстове; при появата на Месията планините „ще се стопят като пчелен мед от пламъка“ (1 Енох, 1:6). „В яркия му пламък всичките синове на безчестието ще бъдат погълнати“ (1QH, XIV).

БЕЛЕЖКИ

1. Robert Eisler. Jesus Messiah, p. 253.

2. S. G. F. Brandon. Jesus and the Zealots, Charles Scribner’s Sons, New York, 1967, p. 243.

3. S. G. F. Brandon. Указ. соч., p. 203.

(Следва)

четвъртък, февруари 27, 2020

Васил Левски – Джобно бележниче - 6

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Досега съм представил следното (по реда на публикуването):

1. НОВ ВАЖЕН ДОКУМЕНТ ОКОЛО ПРЕДАВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

2. ИЗ ПРОТОКОЛИТЕ ОТ РАЗПИТИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ

3. РАЗПИСКА, ДАДЕНА НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

4. СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

5. ДОПИСКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ВЕСТНИК "СВОБОДА" - 28 ЯНУАРИ 1871 ГОДИНА

6. ПИСМА

7. ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ ПРЕД КОМИСИИТЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АРАБАКОНАШКИЯ ОБИР

8. СМЕТКИ, БЕЛЕЖКИ И ДРУГИ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

Сега продължавам да публикувам съдържанието на джобното бележниче на Васил Левски.

Публикуването правя по книгата на Димитър Страшимирав „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) – използвайки неговата номерация, неговите бележки под линия и коментарите му над някои от документите, които давам в курсив.

Павел Николов

ДО ТУК: 1, 2, 3, 4, 5.

№ 223.

Специално назначение. [1]

Д. Общи се назначава в Орханийско. Инструкции. Дадена за разходи сума.

1872 Jян. 12

определява се Д. Общiй да обикаля местата по [2] и околностите им, за всичко по налогат им от законат (Ц. Ко.), да носи сметка отъ време на време, по предначьртанитему, за горнити места работа: де какво става и зима и дава.

испращаса с гр. 282

1. Стр. 68.

2. Писано с молив и зачеркнато после с мастило.

№ 224.

Административно-финансова бележка. [2]

От кога точно започва да води приходно-разходна книга.

1871.

от Ноемврiй 25-й захващам да вода точна сметка от дека какво зимам, и за какво ги давам.

1. Стр. 68

№ 225.

Сметка. [1]

Ангел Кънчев касиер през време на пътуване. Какви пари вземал от него; колко останали у касиера.

.…………..... Зимам. .…………..... [останалити пари в него.] [2]

Месец.

.…………..... на Ное. 25 от Ангела в Ло [3] коги да отиди в Влашко 235 и други по пьрви се от него || щотогу бехми нарекли касиерин, и да харчи в патуванiетони един.

1. Стр. 68.

2. Отбелязано в ъгъла на страницата срещу земаното в Лом и отделено с ъглова линия. Предназначени пари да се внесат в Ц. к., но не внесени.

3. Лом писано с молив, както целият текст на бележката, но заличено подир с мастило и оставено само „Ло" — пак с мастило. Почти всички последующи страници писани с молив, а коригирани подир с мастило.

№ 226.

Маршрут. [1]

Пътуване из Тракия заедно с Ангел Кънчев. От Ловеч и обратно през Пловдив, Сливен, Търново и пр.

По сичкити тiя места каквото сае зело и давало той е отговорен като касiерин. [2]

Патуванiетоние било из Ловеч, в троян, Карлово, Клисура, Копривщица, Панагюрище, Пазарджик, Пловдивъ, Чярпанъ, ески заара, Сливен, Тьрново, Трявна, Севлиево, и пак в Ловеч.

1. Стр. 68. Това пътуване не трябва да се смесва с другия маршрут. - Сметка отд. II № 162, стр. 262, когато Левски пътува сам.

2. Бележка с вертикални към текста редове върху свободното поле на страницата от дясно.

№ 227.

Сметка. [1]

Сметка за пътуването от по-преди.

........в растоянiето на това обикалянiе зимам.

З и м а м................................Д а в а м

...........................лллл.....От Анге.

въ пл. [2]] ........гр.........15:........давам за башлък........15

на хататъ (зоб...........................за испро [3] .................2

б. р.) в Царацову...........2:........за испр..........................3

в заара............................3: ......за ичмикъ ...................16

в трявна.......................54: .......и друго за три обяда

в Севлiев ................................и 8 кавета ...................10

.................................................и за една обувка с

.................................................подкови 31

.................................................за каяр на конят с

.................................................харч на конят и ас .....27:1/2

................................------ ........................................... ---------

Ангела .....................74............................................. 104:1/2

1. Стр. 68-69.

2. Пловдив. До края заличено съ мастило.

3. Изпроводяк. Когато гостенин отпcтува, той раздава, както е обичай, по някоя пара на децата на семейството, при което е гостувал. 

№ 228.

Сметка [1]

В Троян и Карлово. Тук е осигурена и втора къща.

в Троян за асмътъ подплата || на хатат потшив за коланити ........ 10:

в Карлово, за конят и за едене в къщътъ дето са прибирам .......... 5

защото са бедни ............................................................................... 50

и за усигоряванiе друга една къщъ годишна кирiя в Карлово .. 260:1/2

..............................................................................................…....––––––––––

..........................................................................................................440:1/2

1. Стр. 69

№ 229.

Лични и пътни. [1]

За плат. И по път за София през Ташъ-кесенъ и др. ханове.

........ Приведени щото харчъ ............................................................ 440:1/2

Купих шяяк за панталони за Димитра и мене .………………....... 204

за шев ...……………………………………...........………………... 130

въ Л. [2] веднъш за ичмик ....……………………………………….. 20:1/2

и за сино и слама и пак за ичмик се в Ловеч .…………………....... 45:1/2

за кон и харч ..……………………………..……………………...... 210

в Бучукооглу на хана ...……………………………………………... 30

На васил [3] едно и друго, с трима iоше негови другари

повикани за наша работа давам му за харч ..…………………...... 210

в Софiя ..……………………………………………………………... 10

в Ташъ-Кесенъ на отвеждани и врьщани за София .…………….... 27

между София и ташъ-кесенъ на хановити ..…………………..…..... 4:30

...……………………………………………………………………––––––––

……………………………………………….………..………........ 1437:10 

1. Стр. 70.

2. Ловеч.

3. В. Йонков.

№ 230.

Отбелязан разход. [1]

Дадени за личен разход на Димитра пари.

.……………………...... Приведе.

.……………………...... щото харча ... 1437:10

въ те. [2] на Дими. .…………………......21

1. Стр. 71.

2. Тетевен.

(Следва)

сряда, февруари 26, 2020

Едит Пиаф – снимки и “Акордеонистът”

Скоро не е имало на блога снимки с песен.

Затова днес ще има.

Снимките са на Едит Пиаф и са правени през 30-те и 40-те години на миналия век.

А песента е “Акордеонистът”, песен, която разказва тъжната история на едно “момиче, носещо радост” (“la fille de joie”, синоним на проститутка), чиито надежди са светли бъдни дни са покосени жестоко и необратимо от войната – изобщо, това е най-антивоенната песен, която познавам.

Изключителен е също така нарастващият драматизъм в песента, а финалът: “Arrêtez! Arrêtez la musique!” (“Спрете! Спрете музиката!) е направо покъртителен като артистично изпълнение.

И няма как да не е, защото все пак изпълнителката се казва Едит Пиаф, а не Лили Иванова.

вторник, февруари 25, 2020

„Пепеляшка“ – една интересна книжка от 1896 година

Става въпрос всъщност за малко по-свободен преразказ на "Пепеляшка" по варианта на Шарл Перо ("Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre"), а не на Якоб и Вилхелм Грим ("Aschenputtel"), защото в края Пепеляшка прощава на сестрите си, както е при Перо, докато братята германци не са ги удостоили с тази чест в своя вариант на популярната европейска приказка (между другото – със старогръцки корени).

Книжката обаче е интересна с друго: първата и последната ѝ страница са от хартия, но останалите са от лен.

Такава книга – ленена – не съм срещал, а предполагам и повечето от вас (ако не и всички).

Илюстрациите (този път не от Либико Марайа, с които са свикнали редица поколения деца) също са много интересни.

Ето я книжката в поредица от снимки: можете и да я гледате, можете и да я прочетете, за да си опресните английския език (тези като мене, които го знаете на равнище детски приказки):

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16