вторник, февруари 11, 2020

Васил Левски – Джобно бележниче - 2

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Досега съм представил следното (по реда на публикуването):

1. НОВ ВАЖЕН ДОКУМЕНТ ОКОЛО ПРЕДАВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

2. ИЗ ПРОТОКОЛИТЕ ОТ РАЗПИТИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ

3. РАЗПИСКА, ДАДЕНА НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

4. СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

5. ДОПИСКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ВЕСТНИК "СВОБОДА" - 28 ЯНУАРИ 1871 ГОДИНА

6. ПИСМА

7. ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ ПРЕД КОМИСИИТЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АРАБАКОНАШКИЯ ОБИР

8. СМЕТКИ, БЕЛЕЖКИ И ДРУГИ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

Сега продължавам да публикувам съдържанието на джобното бележниче на Васил Левски.

Публикуването правя по книгата на Димитър Страшимирав „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) – използвайки неговата номерация, неговите бележки под линия и коментарите му над някои от документите, които давам в курсив.

Павел Николов

ДО ТУК: 1

№ 176.

Военни. [1]

За лозинка (парола – бел. П. Н.) през време [на] обсада на град. Как да се постъпва, ако се хванат пленници, ако противникът, или от всякаква народност хора извикат войводата да води преговори за примирие, за да даде сведения и пр. „Света република“.

На всеки наш Бомбандирован [2] Град без тiя знакове са ниможе ни един ден.

Лозинка Градска, лоз(инка) войнишка, || вообще, и лоз. четовна [3], лоз. между войводити, || особно, за всякакав противен [4] случай. || и те всичкити са изменяват от време на време || а в противни случяйности са изменяват по често и на секи ден, || биле [5] и по двапати са случва. || нъ сичкители ? || не, само оная за коятосме в недовepie. || а другити си са изменяват от време на време според както ще ни покаже законат. || Ако [6] войвода падни в плeн, или умре? || Ако войник падни в плeн или побегне ? [| Ако някое неприятелско отделенiе падни в рьцетени което сме здобили съ оръжiето си, или прибегне да са потчинат под нашето знаме, или един по два бягат или трьсат защита. || Ако пратеник от непрiятелска страна, или сам войводата им иска да са види и разговори с войводата ни ? || в който градъ [7] или при войвода са би явили от каквато и дае народност лица да испитват какво исками нiй Българите от турчинат ? || за тоя найважен въпрос ни един град сам да [не] смее, ни войвода, смее да подписва за някакво примиреше с турчинат като им предлагат някакви права.

Секи град и сяко село и войвода ще знае какво да одговари на това питанiе като ще е приготвен от по на пред за това. [8]

1. Стр. .7.

2. обсаден

3. за чета, за отделна войскова част

4. съмнителен

5. даже

6. Стр. 8.

7. Стр. 9.

8. На стр. 10 продължава: На това питанiе като ще е приготвен от по-напред за това. Прибавено и зачеркнато: Слънце, най-деликат въпрос, т. е. света република.

№ 177.

За боядисване. [1]

Какъ да се направи вапцилка (боя – бел. П. Н.) за алено и червено.

За вапцилка алено на.....                 .. ...За Червену

..........една ока.....        ....                ..др.

др.........                                            ..30: стипца

40: кърмасъ..........                             30: тергiя

40: тергiя..........                              и 200: брежд. || откатса испере

на 50: кизап вода 100 др......... ..отъ стипцата и тергiята || стип-

10: калай топен..........                 цата и тергiята са туря докато

8: зардишяв...........                         е студена водата. || послe ще

.....                                            . ....ври 2: чяса и ще се испере в

.....                                            . ....студена вода хубаво, пак

...                                             .......ще се тури друга вода.

и бреждата [2] ще са тури изведнаж докато е студена водата || па ще са тури на огнят и катоса згрее додето може дати тьрпи ръката || ще са свали от огнят и ще са турат нещата които ще са вапцуват || и ще са разбъркватъ на често да са хвани добре боята || до 2: чяса || па ще са тури на огнят да възври и като възври ще го свалим || па ще извадим нещата || а в чioрбата ще турим до 2: ок. пепел и ще турями студена вода до дето стани чioрбата да ти тьрпи ръката || тогава пак ще са натопат нещата || и да се разбрькват добре || и по-скоро ще са извади да са упере в Студена вода. Свьршена поела. [3]

1. Стр. 11.

2. преждата.

3. Сърбизъм: поела - работа. 

№ 178.

Цикъл от песни [1]

Известни патриотически стихове, пияни в онова време: Току що се яви зората - Искам, мамо, да те видя - Сбогом, мила - Сал за тебе мисла, мамо.

1.

Току що се яви зората в един прекраснiй майскiй день излязох ас из одаята душевно много сокрушен. II но где кам кого ас да трьгнa || кой може да ме утеши || кам кой мацрец да ся обьрна със сcвeт да ми ся яви || и тъй си мислях с нетрьпенiе и много мно ас мълчях. По сьрдечното си влеченiе кам Трапезица ас трьгнах, на вред там тихое.

2.

Искам мамо да та вида и вси мили у дома но знамето ма не оставя до кога ли ще мога до.

3.

Збогом мила кой знай дали щешма видиш вече жив.

Но драга нещешма забрави ако падна ас убит.

4.

Сал за тебе мисла мамо и са готва за боя || пред вразите рамо с рамо в кръв ще са облея.

5.

С богом мила

Кой знай дали -

1. Стр. 14-16

№ 179.

Адреси. [1]

От Т.-Пазарджик до Левски: Мамудаа Едирнели ъ Кирко-Бухаловия хан с подпис: П. Т. Бонев. Върху плика: х. Афъзаа, махала Сюлюк Кавакли.

Пазар. [2]

Писмо за мене: маамудаа едирнели на Кирку бухаловiят хан.

х. афъзаа тяхна подписка П. Т. Бонев на пликат маала Сюлюкъ кавакли.

1. Стр. 17.

2. Пазарджик. 

№ 180.

План за работа. [1]

1. Да се приготви човeк за представител. 2. Каси за разноски, 3. Нужда от пътни станции (ханища, кръчми) за организационни дейци на път. 4. За връзки между градове и села чрез верни хора. 5. Контрол над пощальони. 6. Избиране на воеводи. 7. Разпределение на работа между дейците.

1, да си приготват чiовек от сяка стрьна готов за приставител дето са повика да разгледва народни работи врьху които ще бъде упълномощен от местото си, и да гласоподава.

2, да са сабират каси под каквато вече вид можът от които пари щеса улеснява и преставителя до като отиди, и да са вьрни.

3, да са приготвят някоя и друга къща или хан т. е. место у наши хора дето да са намира за секи ден по малко сино и ичимик та кога замини наш чiовек, със знакатси, по което щеса познава чiе наш чiовек [| и тогава ще са прiима в таково място, щото да ни бъди пред очи на правителството, || пък за които на тескерето му, показащимму как; || таквис места тряба по-скоро да са приготвят и недай Боже ако би са компромитирал някой да има място за скривани; || също и от тук за на друго място.

4, да са при вьрзоват град с Град, село с Село, с по-един чiовек по разбран и безстрашлив, който ще работи по вишегласiето на тeхнитеси; ни една дума няма право да изрече до катоса не пита от гeхнити си и да му подпишат.

5, от едно място на друго коги са испраща пратеник с писмо или като тъй, без знакат да са ни прiйма и да са неиспраща защото може да са случи някоя измама? па и от същити работници, днес е добр, и постоянствова, а утри може не ? имами примери.

6, тряба да са издирват войводи биле учени или прости, Има ги ! като дето са хайдутували по година две и повече; || на които и ще са казва по нящо според чiовекат, || а комуто нie никак за казване спроти неговити слабости като в пiянство или тайна не може да одьржи или не чувствова никак от такова нещо то за таквис тряба да им се бележи мястото дето живеят щото когато потряба да го знайм дее.

7, Сичкити деици в градат тряба да са расподeлат в работата, кой за какво можи като например: един има влiянiе между гражданите и чiорбаджiйте, други между селските учители, чiорбаджiй и пр. Сичкити да са прибират в една точка, и от време на време да имса иска работата || също и градовете предават работата си в друга по голяма точка.

1. Стр. 19-26.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.