неделя, февруари 16, 2020

Нобелови лауреати – 1963 година

Андрю Хъксли (Andrew Huxley)

22 ноември 1917 г. - 30 май 2012 г.

Нобелова награда за физиология или медицина (заедно с Алън Ходжкин и Джон Екълс)

(За откритията му, свързани с йонните механизми, участващи във възбуждането и задържането в периферните и централните части на мембраната на нервните клетки.)

Английският физиолог Андрю Филинг Хъксли е роден в лондонския район Хампстед в семейството на Ленард Хъксли, учител по класическа литература и писател. Дядо му, Томас Хенри Хъксли, е учен и писател, чиито произведения пропагандират през XIX в. учението на Дарвин за естествения подбор. Хъксли, по-малкото от двете деца на Ленард Хъксли от втората му жена Розалинд Брус, е брат на новелиста Олдъс Хъксли и биолога Джулиан Хъксли, синове на Ленард Хъксли от първия му брак. Хъксли учи в колежа към Лондонския университет и в Уестминстърското училище, където проявява подчертана склонност към физиката и техниката, с които има намерение да се занимава и по-нататък, когато постъпва в колежа „Тринити“ в Кеймбридж. Но, след като длуша курс по физиология, се прехвърля през 1937 г. към медицинската програма и две години по-късно става изследовател-асистент на Алън Ходжкин в морската биологична лаборатория в Плимът.

По това време Ходжкин проучва предаването на електрическите импулси по аксоните (израстъците на невроните). В началото на ХХ в. Юлиус Бернщайн, основавайки се на изследванията на Луиджи Галвани и Валтер Нернст, че нестимулираните нервни клетки имат потенциал на покой (разликата между електрическите потенциали между външната и вътрешната повърхност на клетката е в покой), който се дължи на нееднаквото разпределение на йоните (заредените частици) в клетъчната мембрана. Концентрацията на положително заредените натриеви йони по вътрешната повърхност на мембраната е по-ниска от концентрацията по външната; за положително заредените калиеви йони е характерно обратното положение. Много от едрите молекули на органичните вещества вътре в клетката са заредени отрицателно. Порите на мембрана пропускат през нея йоните на калия, но йоните на натрия и йоните на органичните вещества, които са много по-големи, не могат да преминат през клетъчната мембрана. Потенциалът на покой се появява поради тенденцията положително заредените калиеви йони да се преместват от област, където концентрацията им е висока (вътре в клетката), към област с по-малка концентрация (вън от клетката).

Бернщайн предполага, че нервният импулс е потенциал на действието. Когато проницаемостта на отбраната се промени временно, йоните от двете страни осъществяват контакт и неутрализира потенциала на покой; след това проницаемостта на мембраната се възстановява, при което се възстановява и изходният потенциал на покой. За да проверят теорията на Бренщайн, Ходжкин и Хъксли поставят микроскопични електроди в единични изолирани аксони на калмар и измерват относителните величини на потенциалите на покой и действие. За свое учудване те откриват, че промяната в разликите на потенциалите на мембраната по време на потенциала на действие фактически се оказва значително по-голяма от необходимото за изчезването на потенциала на покой. Потенциалът на действие не само свежда разликите в потенциалите на клетъчната мембрана до нулата, но и превишава фактически потенциала на покой и променя посоката на разликите на потенциалите между вътрешната и външната повърхност на мембраната на клетката.

С началото на Втората световна война Хъксли и Ходжкин изоставят своите изследвания и от 1940 до 1942 г. Хъксли прави експерименти за командването на противовъздушната отбрана, а от 1942 до 1945 г. работи аналогично за военноморското министерство. След войната той става асистент във физиологичния отдел на колежа „Тринити“ и с подкрепата на Изследователското дружество на „Тринити“, което му определя стипендия през 1941 г., продължава работата си с Ходжкин за проучване на предаването на нервните импулси.

Резултатите от изследванията на Ходжкин и Хъксли, публикувани през 1945 г., опровергават теорията на Бернщайн, като доказват, че потенциалът на действие не може да бъде предизвикан само от движението на йоните на калия: в този процес трябва да бъде включен и друг йон, за да може потенциалът на действие да превишава обусловения от йона на калия потенциал на покой. От различните йони, които Хъксли и Ходжкин разглеждат за тази роля, най-вероятен им изглежда йонът на натрия. Те предполагат, че клетъчната мембрана съдържа чувствителни към разликата в потенциалите натриеви канали, или проходи, които остават затворени по време на потенциала на покой и се отварят при деполяризацията на аксона. Когато каналите са отворени, йоните на натрия се устремяват от областта с тяхната относително висока концентрация (външната повърхност на мембраната на аксона) към областта с относително ниска концентрация (вътрешната повърхност на мембраната на аксона), което довежда до временен положителен потенциал по вътрешната повърхност на мембраната на аксона. Ако тяхната хипотеза за участието на натрия е правилна, величината на потенциала на действие (но не на потенциала на покой) би трябвало да зависи строго от концентрацията на натрия вън от клетката. Като проверяват това предположение, Ходжкин и Бернард Кац доказват през 1947 г., че могат фактически да променят или да отстраняват потенциала на действие, въздействайки върху концентрацията на натрия извън клетката.

Хъксли, Ходжкин и Кац започват да проучват йонното преминаване през мембраната на аксона при различни електрически условия. Използвайки волтметър и система за поддържане на мембранния потенциал на установени равнища в периода на наблюдаване на концентрацията на йоните, те проследяват движението на различните йони с помощта на радиоактивни изотопи и промяната на концентрацията на йоните. Изследванията са проведени с помощта на гигантски аксони на калмари, които са достатъчно големи (до милиметър в диаметър), за да бъде въведен електрод в мембраната, и достатъчно здрави, за да издържат, без да се повреди мембраната при заменянето на вътрешната течност с различни комбинации от йони.

Резултатите от тези експерименти позволяват на изследователите да конструират математически модел на потенциала на действие. Хъксли прави много изчисления с ръчен аритмометър; по-късно по-сложни и по-точни изчисления са получени с помощта на първите цифрови изчислителни машини (компютрите). Според модела, който учените описват в редица статии през 1952 г., потенциалът на действие в аксона на калмара се появява при деполяризация на мембраната да някакво пределно равнище. Деполяризацията отваря натриевите канали, йоните на натрия се устремяват вътре в аксона и вътрешната повърхност на мембраната за кратко време става положително заредена. Тогава чувствителните към промяната в разликите на потенциалите калиеви канали се отварят, макар и по-бавно от натриевите, които с времето се затварят. Йоните на калия се устремяват вън от аксона и вътрешната повърхност на мембраната на аксона постепенно става заредена отрицателно спрямо външната повърхност. По времето на краткия рефракторен период мембраната се свръхполяризира (придобива по-отрицателен потенциал от обикновеното), защото напускането на калия превишава потенциала на покой. Моделът на Хъксли и Ходжкин е изключителен, защото биохимични методи за изучаване на компонентите на мембраната не са разработени до 80-те години.

След създаването на математическия модел на потенциала на действието Хъксли започва да се интересува от механизма на мускулното свиване, за което допринася дружбата му с Арчибалд В. Хил. При съвместната им работа Хъксли конструира нов вид интерференционен светлинен микроскоп за проучване на изолирани мускулни влакна.

От 1952 до 1960 г. Хъксли е ръководител на изследванията в колежа „Тринити“; от 1951 до 1959 г. работи като помощник на директора за изследователска работа и чете лекции по експериментална биофизика през периода от 1959 до 1960 г. През 1960 г. става професор по физиология в Университетския колеж в Лондон, а през 1969 г. е назначен за професор в Кралското изследователско дружество към Лондонския университет, където през 1983 г. става заслужил професор. От 1974 до 1980 г. ръководи Медицинския изследователски комитет по мускулна дистрофия; член е на Съвета по селскостопански изследвания (1977-1981), на Международния съвет на физиологическите дружества (от 1983 г.) и на Британския национален комитет по физиологически науки (1979-1980). Член е на управата на Британския и на Научния музей.

Хъксли е награден с медала Копли на Лондонското кралско дружество (1973 г.), член е на Кралското дружество и е избран за почетен или чуждестранен член на Кралското дружество в Единбург, на Американската академия на науките и изкуствата и на Белгийската кралска медицинска академия. Удостоен е с почетни степени на Оксфордския университет и на университетите в Шефилд, Лестър, Лондон, Астон, Кеймбридж, Бирмингам, Марсилия, Йорк и Източна Австралия.

Превод от руски: Павел Б. Николов

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.