петък, февруари 14, 2020

Васил Левски – Джобно бележниче - 3

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Досега съм представил следното (по реда на публикуването):

1. НОВ ВАЖЕН ДОКУМЕНТ ОКОЛО ПРЕДАВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

2. ИЗ ПРОТОКОЛИТЕ ОТ РАЗПИТИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ

3. РАЗПИСКА, ДАДЕНА НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

4. СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

5. ДОПИСКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ВЕСТНИК "СВОБОДА" - 28 ЯНУАРИ 1871 ГОДИНА

6. ПИСМА

7. ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ ПРЕД КОМИСИИТЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АРАБАКОНАШКИЯ ОБИР

8. СМЕТКИ, БЕЛЕЖКИ И ДРУГИ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

Сега продължавам да публикувам съдържанието на джобното бележниче на Васил Левски.

Публикуването правя по книгата на Димитър Страшимирав „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) – използвайки неговата номерация, неговите бележки под линия и коментарите му над някои от документите, които давам в курсив.

Павел Николов

ДО ТУК: 1, 2.

№ 181.

Мотиви за песен. [1]

Върху издайниците.

Кажи ти на издайниците чи знайм делата им

Които тe изврьшяват,

да трепят войните ни

Збогом и пр.

1. Стр. 27.

№ 182.

Мотиви за песен. [1]

Тръба пред кървав бой.

Чуй мамо как за тръбява тоизи глас

За кръвав бой

Но вишнiй нек ни защищава

Както прави всегда Той.

3б.

1. Стр. 28.

№ 183.

Адрес. [1]

Псевдоним на Левски: Никола Ранелов, също Афъс ефенди (в хана на Хр. Търнев, в Каршияка).

в Пло [2]

Никола раанелов или [3] пък друго афъс ефенди на Тьрнович на ханат.

1. Стр. 29.

2. в Пловдив

3. или - зачеркнато

№ 184.

Адрес, който се подразбира. [1]

х. Асанаа като по-познат псевдоним заменен с нов.

пък то е за х. Асанаа.

1. Стр. 29.

№ 185.

Адрес през второ лице. [1]

Чрезъ Сребр. (подставено лице) за х. Афъзаа на Хана на х. Асанаа. Сопот се взема за Карлсво и обратно, х. Асанаа е и лице, и хан. Също Асан и Афъз се подразбират за име на едно и също лице.

Чрезъ Сребр. в Соп.(от) за х. Афъзаа в Кар.(лово) на х. асанаа на хана.

1. Стр. 30.

№ 186.

Препоръка [1]

Решителен, достоен да удържи до смърт, осветлен (осведомен).

Негова милост ви го оставям тая вечер гост и припоръчвамвиго за от най добритени юнаци, и решителен в всеки случай, достоен е да удьржи до смьрт всяка тайна. || без сумненiе, || слободии да сте пред него в сичко. || и разберете са за каквото има да ви расправи. [2]

1. Стр. 31.

2. Зачеркнато от Левски - навярно като изпълнено копие.

№ 187.

Песен. [1]

Отдeлни мeста из познатата пeсен на Ботев: „Не плачи, майко, не тъжи“, с характерни малки поправки - според както ги е чул и както сам ги е схващал Левски.

да ходим да са

скитами

не мили клeти недраги

ас зная майко милсам ти

Че можа млад да загина

Ах, утра като примина

през тихiй бели дунава

Но кажи какво да права

а ма си майко родила

и пр.

на Бащино ми огнище

там дето ас съм пораснал

и първо мляко засукал

там дето либе хубаво

Черни си очи вдигнеше

и с онас тиха осмивка

в скрьбноги сърце впiеше

там дето Баща и Братiя

Черни чернеят за мене.

ах мила Майко юнашка

Простима и веч прощавай

ас вече пушка нарамих

и на глас тичям Свободен

Срещу врага си безвернiй

там ас за мило за драго

за теб за Баща за Братя

За него щъсъ залова

пак каквото сабя покаже

и честа мале юнашка

а ти га чуеш майноле

че коршум пропее над село

и момци вече наскочат

ти излез и пр.

нито пък слушай и хора

дето щът кажът за мене

ни храни майко излези

нъ иди майко у дома и

съсьрце всичко раскажи

на мойте Братя премили

да повнат и те да знаят

че и те Брат са имали

и Брат им падна загина

и туй че клетник ни трая

пред турчин глава да скланя

сирмашко тегло да гледа

кажи им, майко да повнат

да повнат мене да тьрсат

белими меса по скали

по скали и по Орлеци

черними крьви в земята

в земята мале черната

дами найдат пушката

пушката майко сабiята

и дето срешнатъ душманин

съ куршум да го поздравят

а пък със сабiя помилват

ако ли майко неможиш

от милост и туй да сториш

то гаса зберат момите

пред нази майко на хоро

и додат мойте връсници

и скрьбно либе съ другарки

ти излес майко послушай

с мойте Братя не врьсни

моята песен юнашка

как и за какво съм загинал 

и каквисам думи издумал

Пред смьрта и пред другари

тешко щиш майко да гледаш

ти на туй хоро весело

и като срешнеш погледа

на мойто либе хубаво

далбоко ще ми въздъхнат

две срьца мили за мене

нейното майко и твойто

и две щат сьлзи да капнат

на Стари гърди и млади

а туй щът Братя да видат

и кога майко пораснат

като Батя си да станат

силно да любят и мразят……

ако ли мале майноле

жив и здрав стигна до село

жив и здрав с Байрак в ръка

и под Байрак лични юнаци

напети в дрехи войнишки

с левове златни на чело

иглянки пушки на рамо

с саби змiй на крьста

тогас майко юнашка

и либе мило хубаво

берете цветя в градина

късайте Брашлян и здравец

плетете венци и китки

та ила майко при мене

Елама майко пригърни

и в красно чело цалони

Красно с две думи заветни

„Свобода и смьрт юнашка“

и ас щъ либе пригърна

с кьрвава ръка през рамо

да чуйто сьрце юнашко

плача му да спра с целувка

сьлзити с уста да глътна

и тогас майко прощавай

ти либе нима забравяй

дрожина трьгва отива

пътя е страшен нъ славен

съ можя млад да загина

нъ стигами тази награда

да каже нявга народа

Умря сиромаха за правда

за правда и за Свобода...

1. Стр. 33—39. По-предната страница 32 в бележничето е празна.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.