петък, февруари 07, 2020

Васил Левски – Джобно бележниче - 1

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Досега съм представил следното (по реда на публикуването):

1. НОВ ВАЖЕН ДОКУМЕНТ ОКОЛО ПРЕДАВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

2. ИЗ ПРОТОКОЛИТЕ ОТ РАЗПИТИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ

3. РАЗПИСКА, ДАДЕНА НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

4. СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

5. ДОПИСКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ВЕСТНИК "СВОБОДА" - 28 ЯНУАРИ 1871 ГОДИНА

6. ПИСМА

7. ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ ПРЕД КОМИСИИТЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АРАБАКОНАШКИЯ ОБИР

8. СМЕТКИ, БЕЛЕЖКИ И ДРУГИ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

Сега продължавам да публикувам съдържанието на джобното бележниче на Васил Левски.

Публикуването правя по книгата на Димитър Страшимирав „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) – използвайки неговата номерация, неговите бележки под линия и коментарите му над някои от документите, които давам в курсив.

Павел Николов

№ 171.

Смeтки [1]

Получени помощи от Голям извор, Етрополе, Тетевен, Орхание, Видраре.

Л.т. [2]

Извор .......... 2

Етрополе ..........1603:1/2

Тетеве.......... 2

Opxaнie ........2

ведраре ........2

..         ........-----

....                  ......832

......                ....1603:1/2

....                ......---------

                .........2435:1/2

1001 наполе. отъ 91 [3]

504 мидж. бели 25 отъ 21 [4]

45:1/2 напол. 1/2

53: минца [5]

--------------------------

1603:1/2 Етрополски

Л.

210: от ли. 105 2. извор

210: от ли. 105: 2: тете.

210: от ли. 105 2: ведра.

210: от мин. 54: и бели мид. разни

--------------------

2443 1/2

1. Отвън на кожената корица стои отпечатана с големи златни букви: Agenda. На вътрешната корица отпред с орнаментирани бордюри се чете: Notiz-Buch für Geschaftsleute jeden Berufs — Бележник-книга за служещи от всяко заведение. Между писаните букви личат отбелязани сметки на Левеки, които копираме и даваме тук.

2. лири турски

3. наполеона

4. 25 бели меджидиета със стойност по 21 гроша.

5. Австрийски половин наполеон.

№ 172.

Сметка. [1]

Суми в монети, без обозначение на произхода им.

2 л. т. ......  ....124 208

3: пола [2] ....162 271

4: мин. .........128 216 ..........102

........           ..----------....... ...----

.....           .....414 695.......... 426

1. На първата страница между печатните букви с календарно обозначение.

2. Руска златна монета.

№ 173.

Текст из молитвеник. [1]

Славословие на Светитe братя Кирил и Методий.

Яко Апостолов единоправнiя и Словенски стран учителiе Кириле и Методiе, Богомудрiй владико всех молите, вся язики словенскiя утвьрдити в православiй и единомислiи умерити мир и спасти души нашие.

1. Върху опакото на вътрешната корица с едър, тържествен шрифт.

№ 174. [1]

Сметка

Революционни планове в цифри: 125 хил. съмишленици с наложен данък по 1 австрийски минц на глава (53 гроша) - всичко шест милиона и пр.

212 ........125000

159 .....        ...53

309 ........--------

45 ..  ......375080

----- ......625000

725 ........-------

....    ...6,625000

....         ...25000

              ........53

..    ......---------

.        ......75000

...     .....125000

........-----------

.... ....1,325000

1. Горе на страницата.

№ 175.

Народно лекуване. [1]

Лeкове 1871 (год.) [2]

За клинов човек, зъбобол, сърцебол, изгоряло и жълтеница.

1.

За Клиновъ Чiовек. Костинурка жяба водна дая оловиш чи дая затвориш и тя ще снисе яйце което ще го опечеш пак яш и друго нищо.

2.

За зъби. Отъ трьнка корен || 3: др. [3] стипца 1. чяша фасулюва вода 1. чяша ракiя па са тури в ново гърне да врът, нъ от чюшма вода да врат: после земи 3 камачета бели да ги нагорящиш в огня па ги пусни в гърнето, тогава зини над гърнето да врьви парата в устата че като по истини водата земи да плакнеш устата си няколко пъти. Аколiе един зъб да боли и той да е кув тогава земи киреч негасен и малко катран и барут па ги смеси после земи малко памук че запуши на дупката отгоре.

3.

Срьце дето прiяда като живо || Земи в устата си сол и като са напълнат устата с солена плюмка, тури поле [4] в устата си и малко балсама че преглътни.

4.

За изгорено || Кромид лук да ся счука с жабляка и мед и да (се р.) на лее прясно мляко и да са пие.

5.

За жялтеница || Мрьтва коприва тя е горчива цвета червено от нея да нарежиш 25: др. в половина ока шише че да напълниш шишету с бялу вину старо послe да туриш шишету вън на къщата да стои три денонощiя после на три сутрини да го испiй подир сяко едно пiяне да изяда по 2 оряха най малко и лимон с кората с залак после това 1. лъжица оцет да испiй.

1. На 3 стр.

2. Горе на страницата.

3. драма

4. после

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.