четвъртък, февруари 27, 2020

Васил Левски – Джобно бележниче - 6

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Досега съм представил следното (по реда на публикуването):

1. НОВ ВАЖЕН ДОКУМЕНТ ОКОЛО ПРЕДАВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

2. ИЗ ПРОТОКОЛИТЕ ОТ РАЗПИТИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ

3. РАЗПИСКА, ДАДЕНА НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

4. СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

5. ДОПИСКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ВЕСТНИК "СВОБОДА" - 28 ЯНУАРИ 1871 ГОДИНА

6. ПИСМА

7. ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ ПРЕД КОМИСИИТЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АРАБАКОНАШКИЯ ОБИР

8. СМЕТКИ, БЕЛЕЖКИ И ДРУГИ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

Сега продължавам да публикувам съдържанието на джобното бележниче на Васил Левски.

Публикуването правя по книгата на Димитър Страшимирав „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) – използвайки неговата номерация, неговите бележки под линия и коментарите му над някои от документите, които давам в курсив.

Павел Николов

ДО ТУК: 1, 2, 3, 4, 5.

№ 223.

Специално назначение. [1]

Д. Общи се назначава в Орханийско. Инструкции. Дадена за разходи сума.

1872 Jян. 12

определява се Д. Общiй да обикаля местата по [2] и околностите им, за всичко по налогат им от законат (Ц. Ко.), да носи сметка отъ време на време, по предначьртанитему, за горнити места работа: де какво става и зима и дава.

испращаса с гр. 282

1. Стр. 68.

2. Писано с молив и зачеркнато после с мастило.

№ 224.

Административно-финансова бележка. [2]

От кога точно започва да води приходно-разходна книга.

1871.

от Ноемврiй 25-й захващам да вода точна сметка от дека какво зимам, и за какво ги давам.

1. Стр. 68

№ 225.

Сметка. [1]

Ангел Кънчев касиер през време на пътуване. Какви пари вземал от него; колко останали у касиера.

.…………..... Зимам. .…………..... [останалити пари в него.] [2]

Месец.

.…………..... на Ное. 25 от Ангела в Ло [3] коги да отиди в Влашко 235 и други по пьрви се от него || щотогу бехми нарекли касиерин, и да харчи в патуванiетони един.

1. Стр. 68.

2. Отбелязано в ъгъла на страницата срещу земаното в Лом и отделено с ъглова линия. Предназначени пари да се внесат в Ц. к., но не внесени.

3. Лом писано с молив, както целият текст на бележката, но заличено подир с мастило и оставено само „Ло" — пак с мастило. Почти всички последующи страници писани с молив, а коригирани подир с мастило.

№ 226.

Маршрут. [1]

Пътуване из Тракия заедно с Ангел Кънчев. От Ловеч и обратно през Пловдив, Сливен, Търново и пр.

По сичкити тiя места каквото сае зело и давало той е отговорен като касiерин. [2]

Патуванiетоние било из Ловеч, в троян, Карлово, Клисура, Копривщица, Панагюрище, Пазарджик, Пловдивъ, Чярпанъ, ески заара, Сливен, Тьрново, Трявна, Севлиево, и пак в Ловеч.

1. Стр. 68. Това пътуване не трябва да се смесва с другия маршрут. - Сметка отд. II № 162, стр. 262, когато Левски пътува сам.

2. Бележка с вертикални към текста редове върху свободното поле на страницата от дясно.

№ 227.

Сметка. [1]

Сметка за пътуването от по-преди.

........в растоянiето на това обикалянiе зимам.

З и м а м................................Д а в а м

...........................лллл.....От Анге.

въ пл. [2]] ........гр.........15:........давам за башлък........15

на хататъ (зоб...........................за испро [3] .................2

б. р.) в Царацову...........2:........за испр..........................3

в заара............................3: ......за ичмикъ ...................16

в трявна.......................54: .......и друго за три обяда

в Севлiев ................................и 8 кавета ...................10

.................................................и за една обувка с

.................................................подкови 31

.................................................за каяр на конят с

.................................................харч на конят и ас .....27:1/2

................................------ ........................................... ---------

Ангела .....................74............................................. 104:1/2

1. Стр. 68-69.

2. Пловдив. До края заличено съ мастило.

3. Изпроводяк. Когато гостенин отпcтува, той раздава, както е обичай, по някоя пара на децата на семейството, при което е гостувал. 

№ 228.

Сметка [1]

В Троян и Карлово. Тук е осигурена и втора къща.

в Троян за асмътъ подплата || на хатат потшив за коланити ........ 10:

в Карлово, за конят и за едене в къщътъ дето са прибирам .......... 5

защото са бедни ............................................................................... 50

и за усигоряванiе друга една къщъ годишна кирiя в Карлово .. 260:1/2

..............................................................................................…....––––––––––

..........................................................................................................440:1/2

1. Стр. 69

№ 229.

Лични и пътни. [1]

За плат. И по път за София през Ташъ-кесенъ и др. ханове.

........ Приведени щото харчъ ............................................................ 440:1/2

Купих шяяк за панталони за Димитра и мене .………………....... 204

за шев ...……………………………………...........………………... 130

въ Л. [2] веднъш за ичмик ....……………………………………….. 20:1/2

и за сино и слама и пак за ичмик се в Ловеч .…………………....... 45:1/2

за кон и харч ..……………………………..……………………...... 210

в Бучукооглу на хана ...……………………………………………... 30

На васил [3] едно и друго, с трима iоше негови другари

повикани за наша работа давам му за харч ..…………………...... 210

в Софiя ..……………………………………………………………... 10

в Ташъ-Кесенъ на отвеждани и врьщани за София .…………….... 27

между София и ташъ-кесенъ на хановити ..…………………..…..... 4:30

...……………………………………………………………………––––––––

……………………………………………….………..………........ 1437:10 

1. Стр. 70.

2. Ловеч.

3. В. Йонков.

№ 230.

Отбелязан разход. [1]

Дадени за личен разход на Димитра пари.

.……………………...... Приведе.

.……………………...... щото харча ... 1437:10

въ те. [2] на Дими. .…………………......21

1. Стр. 71.

2. Тетевен.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.