петък, февруари 21, 2020

Васил Левски – Джобно бележниче - 5

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Досега съм представил следното (по реда на публикуването):

1. НОВ ВАЖЕН ДОКУМЕНТ ОКОЛО ПРЕДАВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

2. ИЗ ПРОТОКОЛИТЕ ОТ РАЗПИТИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ

3. РАЗПИСКА, ДАДЕНА НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

4. СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

5. ДОПИСКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ВЕСТНИК "СВОБОДА" - 28 ЯНУАРИ 1871 ГОДИНА

6. ПИСМА

7. ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ ПРЕД КОМИСИИТЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АРАБАКОНАШКИЯ ОБИР

8. СМЕТКИ, БЕЛЕЖКИ И ДРУГИ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

Сега продължавам да публикувам съдържанието на джобното бележниче на Васил Левски.

Публикуването правя по книгата на Димитър Страшимирав „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) – използвайки неговата номерация, неговите бележки под линия и коментарите му над някои от документите, които давам в курсив.

Павел Николов

ДО ТУК: 1, 2, 3, 4.

№ 199.

Смeтки. [1]

Три смeтки: сборна сума от наличност, лично изхарчени и друг сбор от постъпления навярно за които има сведения, че ще се получат.

........235........389........525

......1050..........01........270

.........105..........63........624

........831.........-------........91

........600..........453.....--------

........297..........харч.....1420

.....2300

….---------

......5418

........453

….---------

…..4265

….ачик [2]

1. Стр. 50.

2. Турски израз, означава недостиг, но по смисъл тук трябва да се вземе за оставаща на лице сума.

№ 200.

Имена. [1]

Ръджево, Конаре, Бони, Кою.

ръжову конари || Бони,

Кою

1. Стр. 51.

№ 201.

За оръжие. [1]

Поръчка за 4 револвера от които 3 предплатени.

Прiймам за Левор. З:1/2 лири турски из || Прiймам за два Леворвера 7: Лири Ту. || Пък за един остава да го платат от после. [2] 

1. Стр. 52.

2. Цялата бележка е зачеркната.

№ 202.

Бележка. [1] 

Aнгел Кънчев. Величков хан.

белeшка от Ангела на величкоолу на ханат да го трьса.

1. Стр. 52.

№ 203.

Имена. [1]

Четири имена без място и назначение.

Власи х. Петрув

х. Калчу х. Петрув Димитръ П. Попов Нену Маринув Шипковенски

1. Стр. 52.

№ 204.

Адрес [1]

П. Никифоров. Димо Панков. Молоолу Юсимаа—псевдоним на Левски.

На П. Никифороолу на кафинету за диму Панкув [2] пък той за молоолу Юсимаа

1. Стр. 53.

2. Димо Панков е зачеркнато.

№ 205.

Адрес [1]

Псевдоним

х. Ибраимолу Мехмет Идирнели видинде [2]

1. Стр. 53.

2. Целият този псевдоним е зачеркнат.

№ 206.

Медицинска [1]

Отрова и противоотрова.

chloropor

противно

Amonia

1. Стр. 53.

№ 207.

Знак. [1]

Бистрица, прякор или закачка за знак.

бистрица: за има. има три тополи.

Народе ? ? ? ?

1. Стр. 54.

№ 208.

Адрес [1]

Цвятко Първов от Хичковци до Оряхово.

Патуваiе. близо Ора-то чяс и пол. вр-еш Цвятко Пьрв-ов от хичковци. до.

1. Стр. 55.

№ 209.

Смeтка [1]

Пари внесени от Таню Стоянов.

........162

........194:1/2

........661

......5944

....––––––––––........Таню Стоянов.

.......6961:25  

1. Стр. 55.

№ 210.

Лозинка [1]

Лозинка на Лнгел Кънчев в Пловдив.

Лози. Ан. в пл.

1. Стр. 55.

№ 211.

Адрес. [1]

Разград, Варош маале — 3. Илиев.

разград, варош маале, Зачу Илиев.

1. Стр. 56.

№ 212.

Сметка. [1]

Внесени от Левеки пари в Ловеч.

Придавам на Аалила Силевли пари гр. ....... 2443:1/2

1. Стр. 57.

№ 213.

Сметка [1]

Взел пари от касата в Ловеч.

от Алилаа Силевли зимам от 105 ли. тур. ....... б: л.

от 101 наполеона ................................................ 8:

1. Стр. 58.

№ 214.

Смeтки. [1]

Стоян воевода от Тракия назад. Стоян и Димитър от Царацово до Карлово.

28. фев. 72

На Стоян Войвода за разноски когатогу изпратихъ от Тракiя за домаму ....... гр. 42

На кираджiята дету закара Стояна и Димитра от Цара.(цово) до Карлово ...=.... 21

1. Стр. 61. Страница 59 и 60 са празни.

№ 215.

Бележка. [1]

За кореспонденция с Орхание.

За Сюлюманооглу Даудовата поща

1. Стр. 62.

№ 216.

Разход. [1]

За донесени закони.

1872 Jя. 30. кога доде пощата с законити от . . . (зачеркнато) докараха я два коня., беха трима души додохим за разноски .….... 162

1. Стр. 62.

№ 217.

Разход. [1]

За В. Йонков.

24. Мар. 1872 на В. Jон. .….... 104

1. Стр. 62.

№ 218.

Сметка. [1]

Димитър му става помощник в работата. Закаран кон въ Троян. Докаран ат в Ловеч и писма занесени в Плeвенъ. От Тракия със Стоян за Тетевен.

1872 Jя. от 16 влиза Димитр в работа || от Сюл. .Дау. оставямго за другар при мене

Негови разноски

17. Jя. кога закара конят в Троян .………….............   .. 20:20

21: Jя. за харч да остави на къщата си .….................... 120

24. Jaн. кога доноси писма на Плевен и да докара

.….... хатат в Ло. [1] минц .….......................................  54

5. фев. за капакiй царвули .…......................................... 18 .….......................................................................

                                                                                       .–––––– .…..................................................................................

                                                                                         212:20

6. фев. Пращамгу в селото му да си промени тес-

.….... керето, и да земе iоще един другар да-

.….... вамму за разноски

6. фев. даватмуса. .…..........                                ....... гр. 64

28. февр. когаги испратих със Стоян войвода от

.….... Тракiя за Те. и пр. .…........................................ . 105

.….................................................................................---------

.….................................................................................. 383:20

1. Стр. 64. Страница 63 е празна.

№ 219.

Особна мисия. [1]

Ангел Кънчев се определя за Разградско.

На 1872 Jян. 22 с Припоръчка от Ц. К. испраща са А. К. за разград и около да състави Ч. К. || даватму са и печятни белети (расписки от Ц. К. съ печята) които ще дава срещу дадените му пари от Ч. К-ти и от други чясни лица, за в Ц. К. броят на расписките комитетски е от пьрвiй до осмiй, а на чясните от, пьрвiй до двадесятiй. Даватмуса и 3. печятни писма, два Бъл. гласа, и две прокла.

1. Стр. 65.

№ 220.

Мисия [1]

Сава Младенов и Васил Йонков се изпращат да заобиколят наколко града по комитетска работа. Размер на разхода.

На С. и В. сметка

1872 Jян. 17.

Съ припоръка испровождам С. М. и В. Jон. [2] по няколко градове с мисiя да земат сметка де квотосам наредил т. е. де в какво са е напреднало а в какво не. давам иим ас за [3] разноски от Лир. Тур. .….... 104: .…....гр. 624

1. Стр. 66.

2. Сава Младенов от Тетевен и Васил Йонков от Гложене.

3. за – прибавено после над реда.

№ 221.

Сметка. [1]

За С. Младенов и В. Йонков. Лира английска и два ямурлука сливенски внасят от местата, дето са били пратени.

Jя. 16: Саву м. [2] за

тиджярет кiядъ [3] .….... 31

12. фев. на С. две лири турски гр. .….... 210

13. фев. давам на В. Jo. от печатнити расписки 2 от брой 14 до 20.

С. М. и В. Jo. от припоръчянити им, места вносят 3 л. т. и 1, ингилишка л. и два юмурлука сливненски.

1. Стр. 66.

2. Писано почти цялото име: Саву Младено и после заличено до инициала.

3. Документ за занятие и печалби.

№ 222.

Сметка. [1]

За Д. Общи. Забравил за какво похарчил дадената му сума.

1871

Димитрова сметка

от 1. ви Дек. до Jян. 10-iй даденимуса 291 || за тiя пари му исках смeтка, а той каза чи забравил за де какво е дал нито е писал.

1. Стр. 67.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.