събота, септември 28, 2019

ИСУС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ – ЧАСТ I

ДО ТУК:

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1.

МАСАДА

ГЛАВА 2. "ЩЕ ВИ НАПРАВЯ НАРОД ОТ СВЕЩЕНИЦИ И СВЯТО ЦАРСТВО"

ПРЕДИ I ВЕК; ИСТОРИЯТА НА СВЕТА СПОРЕД ТОРАТА; ЦАР ДАВИД; ДОКУМЕНТАЛНАТА ХИПОТЕЗА; ИДВАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ В ХАНААН; РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВНИЯ ИЗРАИЛ; БОРБАТА НА БОГА НА БУРЯТА С ЧУДОВИЩЕТО; ЛИЦЕЗРЕНИЕ НА БОГА

ГЛАВА 3. МОНОТЕИСТИЧНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ VIII–VII В. ПР. Н. Е.

ИЗРАИЛ И ЮДЕЯ; РЕФОРМИТЕ НА ЕЗЕКИЯ; PRIESTERCODEX; СЕНАХЕРИБ И ОБСАДАТА НА ЕРУСАЛИМ; ЦАР ЙОСИЯ (640-609 г. пр. н. е.); ВАВИЛОНСКИЯТ ПЛЕН

ГЛАВА 4. САДУКЕИ И ФАРИСЕИ

СЛЕД ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН; РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЕВРЕИТЕ И САМАРЯНИТЕ; САДУКЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА МАКАВЕИТЕ; КНИГАТА ДАНИИЛ; ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА МЪЧЕНИЦИТЕ; ФАРИСЕИТЕ; ЗАЛЕЗЪТ И РАЗЛОЖЕНИЕТО НА ФАРИСЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА АРИСТОБУЛ; ПОМПЕЙ И ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ

ГЛАВА 5. РИМ И ЦАР ИРОД
СЛЕД ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ; МЕСИЯТА ОТ ДОМА НА ДАВИД


АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ГЛАВА 5. РИМ И ЦАР ИРОД

ЕСЕИТЕ

Етимологията на думата „есеи“ е забулена в мрак и е неясна. Думата е свеждана към гръцката дума „осеос“ (иначе казано – светец), към арамейската дума „ашшайа“ (целител), към древноеврейското „хасидим“, с други думи – „благочестиви“ и към „осей а ТКора“, което ще рече - „спазващи Тората“.

Но има още един вариант за етимология на думата „есеи“. Есеите са иесеи, иначе казано – привърженици на дома на Давид, чийто баща е Иесей.

„Тези, които повярвали в Христос, се наричали иесеи, преди да станат християни, защото, както казах вече, Иесей е бил баща на Давид“ – пише Епифаний от Саламис [1].

И наистина, не може по-кратко да се изобрази космическата и политическата програма на авторите на „Псалми на Соломон“. Иесеите твърдели, че неуспехите на техните предшественици за въдворяване на Царството божие на земята са свързани с неправилно ръководство. Ръководители са били всякакви грешници.

А общината трябва да ръководи Господ Месия от дома на Давид, потомък на Иесей.

На пръв поглед в това твърдение нямало нищо удивително. Ерусалим бил превзет, а Хасмонеите били изтребени: трябвало да се чака някой друг.

Но не трябва да подценяваме едно нещо: изключително прагматичния характер на юдейската теология. По времето на цар Йосия тази теология отразявала удивително добре интересите на Йосия, по времето на Ездра отразявала удивително добре интересите на Ездра, а по времето на Хасмонеите отразявала прекрасно интересите на Хасмонеите.

Всичките пророчества, които вече цитирахме в тази книга (и които още не сме цитирали), са правени изключително със задна дата и в полза на съвършено конкретен политически адресат. А когато не се сбъдвали, тяхното действие се пренасяло в неопределено бъдеще.

Иначе казано, ако някой след превземането на Йерусалим започва да пее химни за рода на Давид, ние сме в правото си да предположим, че този някой принадлежи към група, ръководена от представител на рода на Давид, или е някой, който се представя за такъв.

Разбойническите шайки и фанатичните секти имат обикновено строга, ригидна йерархия. Йерархията на есеите, както ще видим малко по-нататък, била напълно тоталитарна. „Всичко, което правят, е само по указание на лицата, които ги ръководят“ – пише за тях Йосиф Флавий [2]. Той съобщава също така за непоклатимата йерархия вътре в сектата: „Постъпвайки в братството, те се делят на четири класи; като младите членове са толкова далече от по-старшите, че старшите, когато ги докоснат, мият тялото си, все едно ги е осквернил чуждоземец“ [3].

Трудно е да си представим, че начело на тази ригидна тоталитарна йерархия, чиито ръководители се смятали за осквернени даже при докосване на низшите си събратя, и чиито членове се кълнели със страшната клетва да пазят в тайна идеологията на сектата и имената на ангелите, е стоял някой, който да не е претендирал за върховната власт.

По целия свят, във всяка една епоха, при всички народи месианските движения винаги са се ръководели от живи и очевидни Месии. Едва след смъртта им вярващите започвали да чакат тяхното завръщане.

И ако „Псалмите на Соломон“ твърдят, че нацията трябва да се ръководи от Месия от рода на Давид, ние имаме правото да предполагаме, че общината, написала псалмите, вече се е ръководела от такъв.

Точно затова Езекия имал толкова сериозна подкрепа. Точно затова не кой да е, а част от членовете на управляващия Синедрион поискали да бъде умъртвен заради убийството му Ирод. И точно затова тази ранна схватка между рода на Ирод и рода Езекия определила много неща в по-нататъшното развитие на събитията.

(Следва)

БЕЛЕЖКИ

1. Епифаний из Саламиса. Панарион, 29, 4, 9.

2. Иосиф Флавий, Иудейская война, 2, 8, 6

3. Пак там, 2, 8, 10.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.