петък, май 10, 2019

ИСУС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ – ЧАСТ I

ДО ТУК:

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. МАСАДА

ГЛАВА 2. "ЩЕ ВИ НАПРАВЯ НАРОД ОТ СВЕЩЕНИЦИ И СВЯТО ЦАРСТВО" ПРЕДИ I ВЕК; ИСТОРИЯТА НА СВЕТА СПОРЕД ТОРАТА; ЦАР ДАВИД; ДОКУМЕНТАЛНАТА ХИПОТЕЗА; ИДВАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ В ХАНААН; РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВНИЯ ИЗРАИЛ

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ГЛАВА 2. “ЩЕ ВИ НАПРАВЯ НАРОД ОТ СВЕЩЕНИЦИ И СВЯТО ЦАРСТВО“

БОРБАТА НА БОГА НА БУРЯТА С ЧУДОВИЩЕТО

Една от най-важните особености на Тората е, че Яхве изобщо няма космически противници. Това обстоятелство различава кардинално космологията и теогонията на Библията от космологията и теогонията на целия останал Древен Близък Изток.

Във всичките останали шумерски и семитски космогонии бог създава света, като убива морско чудовище, олицетворяващо хаоса. Мардук във Вавилон убива Тиамат, а най-близкият родственик на Яхве, угаритският Баал, побеждава водното чудовище Ям, Бога на морето (ям) и Господаря на реките (нахар).

Но Яхве не унищожава своите съперници. Той просто няма такива. Книга Битие започва с текст за това, че без всякакъв конфликт със хтонични чудовища Бог, носещ се над бездната (техом) и водата (ям), създава света само със силата на думата.

Точно това прави юдаизма монотеизъм.

И, разбира се, всичко това би било прекрасно, ако в други места на Тората Яхве, подобно на Мардук или Баал, не беше представен като убиец на чудовища [1].

Пророк Исая призовава: „Събуди се, събуди се, облечи се със сила, ти, мишца Господня! Събуди се както в древните дни, в отдавнашните поколения! Не си ли ти, която посече Раав и прободе смъртно Танин? Не си ли ти, която пресуши морето (ям), водите на голямата бездна (техом)?“ (Исая, 51:9–10).

Тук вече няма как да се каже, че Раав и Танин (дракон) са просто стихии.

Също така 74-ти псалм гласи:

„Ти си разделил Ям със силата Си, Ти си смазал главите на Танин във водите, Ти си строшил главата на Левиатана, дал си го за храна обитателите на пустинята.“ (Псалми, 74:13–14) [2].

Означава ли „ям“ в този псалм просто море или за неговия древен автор Ям (както Танин и Левиатан) не е бил само море, но и морско чудовище?

„Ям ли съм аз, или Танин, че поставяш над мен стража?“ (Йов, 7:12) - нарежда Йов.

„ В онзи ден Господ ще накаже с тежкия, големия и силния Си меч Левиатан, бягащата змия, и Левиатан, виещата се змия; и ще убие морското чудовище.“ - обещава Исая (Исая, 27:1).

Всичките тези текстове идентифицират Яхве с Бога на Бурята, който идва върху облаци и убива водното чудовище. Други текстове идентифицират чудовището с враговете на Израил, а борбата с тези врагове съответно възвеждат до сътворението на света. Например у Исая Египет е наречен „Раав“ (Исая, 30:7), а у Езекиил – „Таним“ (Езекиил, 29:3).

„Говори и кажи: Така казва Господ Бог: Ето, Аз съм против теб, фараоне, царю на Египет, Таним, който лежиш сред реките си, който казваш: Реката ми е моя, аз я направих за себе си!“ (Езекиил, 29:3).

Танин/Таним, който се превежда в синодалния превод ту като „крокодил“, ту като „дракон“, е близък езиков родственик на същата Тиамат, която била разсечена от Мардук, и на същата техом, бездната, която се споменава в Книга Битие.

Водата, ям, над която кръжи Божият дух, е същото водно чудовище Ям/Нахар, което угаритският Баал убива и победа над което Бог обещава на царя от Давидовия род: „И ще поставя ръката му над морето и десницата Му - над реките.“ (Псалми, 89:25) [3].

А седемглавият змей Левиатан/Лотан не се споменава в угаритските текстове просто като един от противниците на Баал. Той даже се описва в тях със същата ритуална формула като у Исая, включително с угаритската дума „извиващ се“ (калатон), която не се среща в нито един друг текст на Стария Завет [4].

Трябва да предположим, че историята за борбата на Господ и неговото въплъщение, Царя, с хтонични чудовища – Таним/Ям/Нахар – е била добре известна на мнозина от авторите на Библията, след като са си позволявали подобни сравнения.

А за нас е особено важно, че в семитските митологии функцията на борец с Чудовището е била неизменно свързана с Младия бог. Баал, победителят на Ям, бил син на Ел. Тешуб, победителят на Уликуми, бил син на Ану. Самият Ел, Бащата на Дните, никога не е побеждавал Чудовище и никога не се е сражавал със Смъртта.

Това правел неговият Млад син.

(Следва)

БЕЛЕЖКИ

1 За битката на Яхве чудовища виж: Umberto Cassuto. A Commentary on the Book of Genesis: From Adam to Noah, Jerusalem: Magnes Press, 1973–1975; John Day. God’s conflict with the dragon and the sea, Cambridge University Press, Cambridge, 1985; Avigdor Shinan and Yair Zakovitch. Посоч. съч.

2 Синодальный перевод — 73:13–14.

3 Синодальный перевод — 88:26.

4 John Day. God’s Conflict with the Dragon and The Sea, p. 142.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.