неделя, април 26, 2020

ПИСМА ДО ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 8

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма, написани до Васил Левски, които представям съобразно с книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му, също и бележките под черта според него.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: Част 1; Част 2; Част 3; Част 4; Част 5, Част 6, Част 7.

№ 303

Ихтиар Касап Хатем до Левски

 

На 24 дойде Иллерически и Даудолу Сюлюман; и на 25 февруари си отидоха; и им дадохме 120 гроша за вестник „Свобода“; и направиха харч 12 гроша и не платиха.

 

Ихтиар Касап Хатем

 

Н.Б.II.А., п. 62, № 8460

 

304

Муса Кеседжи до Левски

 

На 27 февруари 1872 г. дойде за първи път господин Димитър Общи, а на 28 февруари излезе и му дадохме 1 лира турска от 105 гроша, за което ще ни се прати общ билет - печатан.

 

Муса Кеседжи

 

Н.Б.II.А., п. 62, № 8446

 

305

Хасан Касаи до Левеки

 

Братя членове на ЦБРК!

 

В Българско.

 

Разписките срещу четирите пушки от 7-ми того приехме чрез Димитър Общи; подобно и от 19. краткото Ви получихме заедно с разписките срещу 10 или десетте лири турски, внесени чрез Д. Пеева. Сега ще приемете 9 или девет лири турски и срещу тях ще ни проводите разписки за №-ро 12; 14; 15, и 16-то за по една Л. Т. А за № 1 -во (от Батулци)  [1] за 5 или пет Л. Т.

Чрез Даудоглу Сюлюмана, което ни се съобщи, избрахме за представител (заличено) като по-свободен от домашни работи, за когото ще ни съобщите къде да си извади тескере и през кое скеле [2].

 

 28 февруари 1872 г. Б. на П.

 

Хасан Касан

 

Н.Б.II.А., п. 60, № 8048

 

1. В днешна Тетевенска околия.

2. Адрес, написан на външната страница на писмото: За господина: Асл. Дервишооглу Карджаря Левски бележи: Брой 4-ти.

 

№ 306

Чайсоп до Левски

 

На 28 февруари 1872 г. дойде господин Димитър Общи за първи път н замина; и му дадохме отпърво № 2 лири турски от 105 гроша и 2. № 1 лира турска, за които ще ни пратят 2 печатни билета.

 

Чайсол

 

Н.Б.II.А., п. 62, № 8447

 

307

Сюлюман до Левеки

 

На 4 март 1872 г. дойде за пръв път господин Димитър Общи, а на 5-ти излезе. И му даде № 1 две лири турски от 105 гроша, за които ще му се прати печатан билет.

Къщи има 80, български.

 

Сюлюман

 

Н.Б.II.А., п. 62, № 8449

 

308

Дели Мурат до Левски

 

Давам на господин Димитър Общи:

1-во        1 л. т.        от        105 гроша

2-ро        1 б. м.       от          21 гроша

3-то        1 б. м.       от          21 гроша

4-то        1 б. м.       от          21 гроша

5-то        1 б. м.       от          21 гроша

Всичко се събират              = 189 гроша

от л. т. от 105 гроша. За тях ще ни се прати общ билет.

 

7 март 1872 г.

 

Дели Мурат

 

Н.Б.II.А., п. 62, № 8450

 

№ 309

Дели Ибраим до Левски

 

Давам на господин Димитър Общи № 1.2. 3. По 2. б. м. от 21 гроша, които се събират 126 гроша от л. т. 105 гроша, за които ще ни се прати общ билет.

 

9 март 1872 г.

 

Дели Ибраим

 

Н.Б.II.А., п. 62, № 8451

 

№ 310

Асан Ефенди до Левеки

 

Давам на Иллерически и Даудолу Сюлюман гроша 120, или сто и двадесет, за вестник „Свобода"

 

12 март 1872 г.

 

Асан Ефенди

 

Н.Б.II.А., п. 62, № 8453

 

311

Елес Джутов до Левеки

 

Даваме долуподписани на Димитър Общи от:

12        6 л. т.        630        от        105

13        5 л. т.        525        от        104

20     5 минци       270        от          54

4          2 л. т.        210        от         105

Общо грошове                                 1712 т. л.

Хиляда седемстотин и дванадесет гроша.

Ще се проводят пет печатни билета за гореказаните.

 

16 март 1872

 

Елес Джутов

 

Н.Б.II.А., п. 62, № 8452

 

№ 312

Фатиме, Шефика, Юсем Анам до Левеки

 

18 март 1872

 

Предавам на господин Димитър Общи гроша 1152.

 

Фатиме Анам

Шефика Анам

Юсем Анам

 

Н.Б.II.А., п. 62, № 8455

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.