събота, април 04, 2020

ИСУС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ – ГЛАВА 10. ИЗГОНВАНЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА – ТЪРГОВЦИ ИЛИ ХАНАНЕЙЦИ?

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1.

МАСАДА

ГЛАВА 2. "ЩЕ ВИ НАПРАВЯ НАРОД ОТ СВЕЩЕНИЦИ И СВЯТО ЦАРСТВО"

ПРЕДИ I ВЕК; ИСТОРИЯТА НА СВЕТА СПОРЕД ТОРАТА; ЦАР ДАВИД; ДОКУМЕНТАЛНАТА ХИПОТЕЗА; ИДВАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ В ХАНААН; РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВНИЯ ИЗРАИЛ; БОРБАТА НА БОГА НА БУРЯТА С ЧУДОВИЩЕТО; ЛИЦЕЗРЕНИЕ НА БОГА

ГЛАВА 3. МОНОТЕИСТИЧНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ VIII–VII В. ПР. Н. Е.

ИЗРАИЛ И ЮДЕЯ; РЕФОРМИТЕ НА ЕЗЕКИЯ; PRIESTERCODEX; СЕНАХЕРИБ И ОБСАДАТА НА ЕРУСАЛИМ; ЦАР ЙОСИЯ (640-609 г. пр. н. е.); ВАВИЛОНСКИЯТ ПЛЕН

ГЛАВА 4. САДУКЕИ И ФАРИСЕИ

СЛЕД ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН; РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЕВРЕИТЕ И САМАРЯНИТЕ; САДУКЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА МАКАВЕИТЕ; КНИГАТА ДАНИИЛ; ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА МЪЧЕНИЦИТЕ; ФАРИСЕИТЕ; ЗАЛЕЗЪТ И РАЗЛОЖЕНИЕТО НА ФАРИСЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА АРИСТОБУЛ; ПОМПЕЙ И ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ

ГЛАВА 5. РИМ И ЦАР ИРОД

СЛЕД ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ; МЕСИЯТА ОТ ДОМА НА ДАВИД; ЕСЕИТЕ; ВЪЗВИСЯВАНЕТО НА ИРОД; ЦАР ИРОД, АНТИХРИСТЪТ; ЕСЕЯТ МЕНАХЕМ; ВОЙНАТА НА СИНОВЕТЕ НА СВЕТЛИНАТА СЪС СИНОВЕТЕ НА ТЪМНИНАТА; ИРОД И МАРИАМНА; ВЪСТАНИЕТО НА ЮДА И МАТАТИЯ

ГЛАВА 6. “ЧЕТВЪРТАТА СЕКТА”

”ЧЕТВЪРТАТА СЕКТА”; КНИГАТА НА ЕНОХ; СЛЕДВАЩИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЕНОХ; ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА НЕБЕТО; САТАНАТА; ХЕГЕМОНЪТ; ИМЕТО НА МЕСИЯТА; ЗИЛОТИТЕ И ЕСЕИТЕ

ГЛАВА 7. ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА

ВОЙНАТА; ХАОС ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ?

ГЛАВА 8. ИСУС И ИЗТОЧНИЦИТЕ

ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО ИЗТОЧНИЦИ; РИМСКИТЕ ИЗТОЧНИЦИ; ЕРЕТИЧНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ; ТАЛМУДЪТ И „ТОЛЕДОТ ЙЕШУ“; ПРОТОКОЛИТЕ

ГЛАВА 9. ЕВАНГЕЛСКИЯТ ИСУС

ЙОАН КРЪСТИТЕЛ; ОСНОВНОТО ПОСЛАНИЕ НА ИСУС; ИМЕНАТА НА УЧЕНИЦИТЕ; ГРЕШНИЦИТЕ И ПРАВЕДНИЦИТЕ; ПУСТИНЯТА; ЧУДЕСАТА; ВЛИЗАНЕТО В ЕРУСАЛИМ

ГЛАВА 10. ИЗГОНВАНЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА

НЯКОЛКО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪПРОСА; ИЗГОДНАТА КОНЦЕСИЯ; ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ И НЕГОВИЯТ БИЗНЕС

ГЛАВА 10. ИЗГОНВАНЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА

ТЪРГОВЦИ ИЛИ ХАНАНЕЙЦИ?

В разказа на Марк има още един любопитен детайл: кой все пак е бил изгонен от храма?

Как кой? – ще се учудите вие.

Търговците.

Въпрос: какви са били тези търговци по националност?

За съвременния читател това едва ли има значение. Той не обръща много внимание (ако, разбира се, не е непоправим ксенофоб) на националността на търговците по пазара.

Но за вярващия юдей през I в. националността е имала огромно значение и, както виждаме, външният двор на Храма се е наричал Двор на езичниците – именно защото по времето на римляните там имали достъп тези, които не били евреи.

Този достъп нямало как да се избегне. Дворът на езичниците бил просто главното място за търговия в града: банка/борса/пазар в едно лице. Но не е трудно да разберем, че именно това се възприемало от зилотите като въпросното „оскверняване“ на храма, за което те непрекъснато говорели. Именно това оскверняване трябвало да унищожи Месията. А историята за праведния цар, който с идването си на власт пречиства храма, била една от най-важните тропи в юдейската литература [1].

Храмът бил пречистен от цар Йосия (4 Царе, 23:4–24). Храмът бил пречистен от Юда Макавей (1 Макавеи, 4:36–59). Всичките тези пречиствания били свързани с голяма доза насилие. На Юда Макавей например, за да почисти храма, му се наложило като начало да унищожи щестдесетхилядната войска на селевкидския военачалник Лисий.

Та кого е изгонил Исус от Храма – търговците или гоите? И в какво се е изразявало, според него, оскверняването на храма – в това, че първосвещениците извличат изгода от своя монопол, или в това, че на неговата територия присъстват хора, които не са евреи?

За да отговорим на този въпрос, трябва да се обърнем към един много интересен текст на пророк Захария.

Ние вече споменахме книгата на пророк Захария, когато говорихме за превземането на храма от Помпей.

Захария,, син на Варахия, бил този пророк, който се върнал в Ерусалим през втората година на цар Дарий със Зоровавел, потомък на цар Давид. Той толкова неумерено прославял своя покровител, че вероятно това довело до свалянето и гибелта на Зоровавел. Захария пророкувал много за триумфа на Давидовия дом и тези пророчества го направили доста популярен сред привържениците на дома на Давид. Благодарение на тях той станал толкова влиятелен, че към съществуващите пророчества на истинския Захария били дописани още два текста: така наречените Втори и Трети Захария.

Последният ред от Третия Захария, изобразяващ победата на Божието царство по цялата земя, гласи „и не ще има в този ден повече нито един хананеец в дома на Господа на Силите“ (Захария, 14:21).

Как да се преведе думата „хананеец“?

Това зависи всъщност от контекста. Отначало в Тората „хананеецът“ бил ханаанец, езичник, чужденец, заемащ незаконно жилищната площ, определена от Господ за евреите като Обетована земя и затова подлежал на тотално унищожение в рамките на херема. Но след това думата хананеец започнала да се тълкува разширено и започнала да означава и „търгаш“. Именно като „търговец“ превеждат тази дума арамейските таргуми от I век. Думата „търговец“ стои в коментариите на бл. Иероним и в повечето съвременни преводи [2].

Сравнявайки Захария 14:21 с Марк 11:15, лесно можем да предположим какво именно е станало в храма, след като Исус е влязъл в града.

Станало е пречистване на храма. Исус и неговите привърженици, изпълнявайки пророчеството на Захария, са изгонили от храма всичките хананейци, иначе казано – не само зетьовите, сватовете и останалите роднини на Анания, но и всички чужденци. Това било обещаното настъпване на Божието царство.

У Марк, който постоянно (и в своя полза) бърка при превода от арамейски на гръцки, думата „хананеец“ се е превърнала в „търговец“. А миленаристкото пречистване на храма от всякаква мерзост – от продавачите на Анания до езичниците – се е превърнало в мирен протест от рода на Оccupy Wall Street.

БЕЛЕЖКИ

1. Henk Jan de Jonge. The Cleansing of the Temple in Mark 11:15 and Zechariah 14:21, в: The Book of Zechariah and its Influence (ed. Christopher Tuckett, Hampshire, Ashgate, 2003), p 91.

2. Пак там p. 90.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.