събота, април 18, 2020

НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ – 1964 ГОДИНА – ЛИТЕРАТУРА – ЖАН-ПОЛ САРТР

Жан-Пол Сартр (Jean-Paul Sartre)

21 юни 1905 г. – 15 април 1980 г.


Нобелова награда за литература

(За неговото творчество, което, богато на идеи и изпълнено с духа на свободата и стремежа към истината, оказва осезаемо влияние върху нашето време.)

Жан-Пол Сартр, френски философ, романист и драматург, е роден в Париж и е единственото дете на Жан-Батист Сартр, морски инженер, и съпругата му, Ан-Мари Швайцер, произлизаща от семейството на известни елзаски учени, братовчедка на Алберт Швайцер. Когато бащата на момчето умира през 1906 г. от тропическа треска, майката отвежда Жан-Пол отначало в Мьодон край Париж, където живеят нейните родители, а след това, през 1911 г., отново в Париж, където дядото на момчето, Шарл Швайцер, професор, филолог германист и литератор, създава Института за съвременен език. Швайцер, чийто властен характер и чиито калвинистки убеждения оказват видимо влияние върху Сартр, смята внука си за надарено момче и, като го взема от училището, му намира домашни учители. Тези години Сартр прекарва в уединение, чете много и много преживява, когато майка му, която се омъжва повторно през 1917 г., го взема със себе си в Ла Рошел, Западна Франция.

Като се връща през 1920 г. в Париж, Сартр учи в лицея „Анри IV“ и започва да печата свои произведения в периодичната преса. През 1924 г. постъпва в „Екол нормал супериор“, където учи философия и се готви да вземе изпитите за получаване на диплома, която ще му даде правото да преподава в лицей или университет. През 1928 г. не успява да вземе изпитите, но след една година, през 1929 г., получава диплома първа степен, както и Симон дьо Бовоар, която след време ще стане знаменита фигура във френската литература и близък приятел и съратник на Сартр.

След военната си служба в метеорологичните войски Сартр преподава от 1931 до 1936 г. философия в лицея в Хавър, а през 1933-1934 г. е на стаж в Германия и работи във Френския институт в Берлин, където учи феноменология при Едмунд Хусерл и онтология при Мартин Хайдегер, които му оказват силно влияние. Като се връща през 1937 г. в Палиж, Сартр се занимава с преподавателска дейност.

В край на 30-те години Сартр съдава първите си значителни произведения, сред които и философските съчинения за природата на явленията и дейността на съзнанието. Още като преподавател в Хавър, той пише „Гадене“ („La Nausée“), своя първи и най-успешен роман, публикуван през 1938 г. По това време в „Ново френски списание“ („Nouvelle Revue Française“) е напечатана новелата на Сартр „Стената“ („ Le Mur“). Двете произведения стават във Франция книги на годината.

Романът „Гадене“ е оформен като дневник на Антоан Рокентен, който, работейки над биографията на деец от XVIII в., е завладян от абсурдността на съществуването. Като не е в състояние да намери вяра и да въздейства върху околната действителност, Рокентен изпитва чувство на гадене; във финала героят достига до извода, че ако иска да направи съществуването си осмислено, трябва да напише роман. Писателският труд, творчеството е единственото занимание, имащо, според мнението на тогавашния Сартр, поне някакъв смисъл.

Когато започва Втората световна война, Сартър не е призован е действащата армия заради слабото си зрение и служи отново в метеорологичния корпус; попада в плен, в концлагер за военнопленници край Трир, а през 1941 г. се връща в Париж, където продължава да преподава и пише. През този период поллитиката играе в живота му по-важна роля, отколкото през 30-те години, когато, ако не се смята критиката на буржоазната рутина в романа „Гадене“, основни интереси на писателя са философията, психологията и литературата. Макар че не участва във военните действия на Съпротивата, Сартр основава дружество за съдействие на Съпротивата, в което се запознава с Албер Камю, който го въвежда в редакцията на вестник „Комба“ („Комба“). Основни произведения на Сартр от това време са пиесите „Мухите“ („Les Mouches“, 1943 г.), „Без изход“ („Huis clos“, 1944 г.) и обемното философско произведение „Битие и нищо“ („L'Être et le Néant“, 1943 г.), чийто успех позволява на писателя да напусне през 1944 година лицея „Кондорсе“, където преподава по това време.

Пиесата „Мухите“ е преработка на гръцкия мит за Орест в дискусия за екзистенциализма, учението, че на света няма обективен морал и че, следователно, хората имат пълно право на свободен избор, на „битие за себе си“. Орест отказва да се покае пред Зевс за убийството на майка си, Клитемнестра, а също така и на нейния любовник Егист – убиеца на баща му Агамемнон. В резултат от своя „свободен избор“, от отговорността за постъпката си Орест освобождава своя град от ериниите. Когато немските власти разбират, че пиесата на Сартр е всъщност страстен призив за свобода, забраняват постановката ѝ.

Пиесата „Без изход“ е разговор между трима персонажи в преизподнята; смисълът на разговора се свежда до това, че, казано с езика на екзистенциализма, съществуването предхожда същността, че характерът на човека се формира чрез извършване на определени действия: смелият човек ще се окаже страхливец, ако в решаващия, „екзистенциалния“ момент прояви малодушие. Повечето хора, смята Сартр, се възприемат такива, каквито ги възприемат околните. Както отбелязва един от персонажите в пиесата: „Адът са другите хора“.

В основното си философско произведение на „Битие и нищо“, превърнало се в библия за младите френски интелектуалци, Сартр прокарва мисълта, че съзнание като такова няма, няма „чисто съзнание“; има само съзнание за външния свят, за вещите около нас. Хората отговарят за своите действия само пред себе си, защото всяко действие притежава определена ценност – извън зависимостта дали хората си дават сметка за това, или не.

Към края на Втората световна война Сартр става признат водач на екзистенциалистите. Популярността на екзистенциализма се обяснява с това, че тази философия придава голямо значение на човешката свобода и е свързана със Съпротивата. Сътрудничеството на различните слоеве на френското общество по време на войната и тяхното противодействие на общия враг вдъхват надеждата, че екзистенциализмът, философията на действието, е способен да обедини интелектуалците, да създаде нова, революционна френска култура.

През следващите десет години Сартр работи особено плодотворно. Освен рецензии и критични статии той пише шест пиеси, включително и най-добрата си, според мнението на мнозина, пиеса „Мръсните ръце“ („Les Mains sales“, 1948 г.) - драматично изследване на мъчителния компромис, необходим в политическата дейност, а също така и незавършената тетралогия „Пътищата на свободата“ („Les Chemins de la liberté“, 1945-1949 г.), в която се посочва как трябва да се разбира екзистенциалната свобода от различните хора, едни от които поемат отговорността за извършеното, а други – не. През тези години Сартр пише изследвания за живота и творчеството на Шарл Бодлер (1947 г.) и на Жан Жене (1952 г.) - опит за прилагане на екзистенциализма към биографичния жанр и за анализиране на личността с помощта на онтологичните категории от книгата „Битие и нищо“.

Увлечението на Сартр от марксизма става очевидно през 1944 г., когато основава и оглавява ежемесечното литературно списание „Нови времена“ („Les Temps Modernes“), където наболелите обществени и литературни проблеми се разглеждат от марксистки позиции. А в началото на 50-те години, като престава да се интересува от литература, театър, етика и индивидуално съзнание, Сартр преминава към още по-открита пропаганда на марксизма, който трябва да реши насъщните социални проблеми. Като скъсва през 1952 г. с Камю, който критикува екстремистките идеологии и защитава умереността, либерализма и демокрацията, Сартр осъжда отказа от насилие и обявява, че всеки опит да се избегне революцията е предателство спрямо хуманизма.

В „Думите“ („Les Mots“, 1964 г.), откровен автобиографичен роман за първите десет години от живота му, Сартр нарича духовните ценности на дядо си „буржоазни“, отхвърля литературата, която се подчинява на естетически критерии, и провъзгласява необходимостта от политическа и литературна „ангажираност“. Основно негово произведение от това време е книгата „Критика на диалектическия разум“ („Critique de la raison dialectique“, 1960 г.), в която авторът прави опит да се примири марксизма с екзистенциализма. Сартр предполага, че с помощта на „индивидуалната свобода“ може да се избави марксизма от предразсъдъците, а с помощта на марксистката теория – да се превърне екзистенциализма от философия на личността във философия на обществото.

Сартр е удостоен с Нобелова награда за литература през 1964 г., но отказва да я приеме, смятайки, че славата на нобелов лауреат ще попречи на радикалната му политическа дейност.

През последните двадесет години от живота си Сартр се занимава повече с политика, отколкото с литература или философия. С усърдието на религиозен реформатор той се опитва да възстанови „доброто име“ на социализма.

Сартр не е членувал никога в комунистическата партия, но запазва просъветските си настроения до събитията през 1956 г. в Унгария. През следващите години писателят пътешества много, изказва се активно срещу класовото и националното потисничество, защитава правата на ултралевите групи. Искрен привърженик на независимостта на Алжир, той сравнява френската колониална политика с нацистките престъпления в „Затворниците от Алтона“ („Les Séquestrés d'Altona“, 1960 г.). Осъждайки решително американската военна намеса във Виетнам, Сартр става председател на организираната от Бертран Ръсел антивоенна комисия, обвиняваща САЩ във военни престъпления; Сартр подкрепя горещо китайската и кубинската революция, но по-нататък се разочарова от политиката и на двете страни. Той приветства демонстрациите на парижките студенти през 1968 г., но като губи надежда за революция в Европа, подкрепя сам (и призовава към това други интелектуалци) революционните преобразования в „третия свят“. През 70-те години Сартр се озовава в пълна изолация и става – за първи път от над тридесет години – страничен наблюдател на протичащите политически процеси.

През последните години от живота си Сартр почти ослепява от глаукома; той не може повече да пише и вместо това дава многобройни интервюта, обсъжда политическите събития с приятели, слуша музика, а Симон дьо Бовоар често му чете на глас.

Значението на Сартр, когото Хайдегер смята повече за писател, отколкото за философ, а Набоков, напротив, по-скоро за философ, отколкото за писател, все още не е оценено по достойнство. На мнозина критици им се струва, че индивидуалният морал на ранния Сартр не съответства на активната му обществена позиция през 60-те години. Заедно с това френският философ структуралист Луи Алтюсер отбелязва след смъртта на Сартр: „Той беше нашият Жан-Жак Русо“. В некролога на Сартр, напечатан във вестник „Монд“, се казва, че „нито един френски интелектуалец през ХХ в., нито един Нобелов лауреат не е оказал такова дълбоко, продължително и всеобхватно влияние като Сартр“.

Превод от руски: Павел Б. НиколовНяма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.