сряда, септември 30, 2020

ПИСМА ДО ВАСИЛ ЛЕВСКИ: Н. РЪЖЕНКОВ ДО ЛЕВСКИ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма, написани до Васил Левски, които представям съобразно с книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му, също и бележките под черта според него.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: Част 1; Част 2; Част 3; Част 4; Част 5, Част 6, Част 7, Част 8, Част 9, Част 10, Част 11, Част 12, Част 13, Част 14, Част 15, Част 16, Част 17, Част 18, Част 19, Част 20, Част 21, Част 22, Част 23, Част 24, Част 25, Част 26, Част 27, Част 28, Част 29, Част 30, Част 31, Част 32, Част 33, Част 34, Част 35, Част 36, Част 37, Част 38, Част 39, Част 40.

№ 350

Н. Ръженков до Левски

Байо, давам ти сметка колко пари съм вземал и що съм похарчил

В Сопот взех две рубли .................................. 35

За твоя кон куга, 4: ока ечемик ..................... - 3

Да тръгнем вечерта ......................................... 32

На ханджията за моя кон .............................. - 21

........................................................................... 11

За хляб за по пътя ............................................ - 2.10

............................................................................. 8.30

В Иганово дадох ти ........................................ - 4

............................................................................. 4.30

В Троян за 100 драма захар ............................ - 1.35

Остават................................................................ 2.35

Тукашни разноски

На двата коня каяр по 5 гроша ....................... 10

3 вечери стая на конете по 10 гр. .................... 30

Онази сутрин кога дадох на двата си коня ...... 5

За закарването на единия кон .......................... 20

Мои разноски...................................................... 8

За месо 1-и ока и половина и 50 драма ............ 3.10

Събрани ............................................................. 76.10

до деветдесет и един – остават ...................... 14,30 и два

и два гроша и трийсет и пет пари ................... 2,35 от двете рубли

правят ............................................................... 17,25

Пращам ти ги, а у мен остава един наполеон и за него ще държа точна сметка.

Ваш Ръженков

Н.Б.II.А., п. 60., № 8106

(Край)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.