четвъртък, юни 18, 2020

ПИСМА ДО ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 18

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма, написани до Васил Левски, които представям съобразно с книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му, също и бележките под черта според него.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: Част 1; Част 2; Част 3; Част 4; Част 5, Част 6, Част 7, Част 8, Част 9, Част 10, Част 11, Част 12, Част 13, Част 14, Част 15, Част 16, Част 17.

№ 322

Данаил Хр. Попов до Левски

Турну Мъгуреле, 9 юли 1872 г.

Бае Ас(лан) Дервишоглу!

Тези дни приех известие за К-те на П-та [1] ни пристигнали 1000, защото и толкова бях поръчал да поръчат. Цената ми явяват, че коства гроша 80 в. [2] стотината, предадени тук нам - зато[ва] бързам да Ви явя, а пък вие можете да се разполагате, както Ви е изгодно. Но пак аз бих казал - не ще да Ви са потребни всичките, защото знаете, че тука такава стока не се нахожда за продан. В случай да би ви потрябвали повече, ако би да вземете само малко, защото може и да се продадат, и после какво ще правиш с п[ушкала]та. Тук още не са дошли, но в Галац са пристигнали, и тъй приех известие от комисионерина за пристигането им, който ми казва тъй: да му явя по-скоро колко ще взема, а в същото време да му проводя и стойността за колкото бих поръчал да проводи, иначе, казва, не ги провожда, и това за знание Ви. В същия ден, когато тръгна оттука, приех писмо от Л. К-ва [Л. Каравелов], който ми пише тъй: кажи Л-кому [на Левски], че хората, на които е казал да го намерят в Б-к-р [Букурещ], пристигнали били там и Ви очаквали; но понеже бяхте вече тръгнали, аз на втория ден сутринта телеграфирах на Я. В-ва за вас и Ви явих това, и вярвам да Ви е пристигнал телеграфът. Не зная, ако сте писали назад на Л. К-ва. Аз му отговорих писмено, че сте тръгнали и че съм Ви телеграфирал.

Действието ни тукашно почна, ако и да е засега в началото си към слабо, но всяка работа в началото си е тъй - хората не се отказват; поръчаните неща на Спиро не са ни още проводени, не зная защо.

Засега, като оставам без повечето, Ви поздравявам и съм Ваш.

Аз(ис) Рушидоглу

Н.Б.II.А., п. 63, № 8626

Арх. т. I. № 9, стр. 159

(Следва)

1. Куршумите на пушката.

2. Влашки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.