четвъртък, юни 04, 2020

НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ – 1965 ГОДИНА – ФИЗИОЛОГИЯ ИЛИ МЕДИЦИНА – ЖАК МОНО

Жак Моно (Jacques Monod)

9 февруари 1910 г. – 31 май 1976 г.


Нобелова награда за физиология или медицина (заедно с Франсоа Жакоб и Андре Лвоф)

(За откритията му, свързани с генетичния контрол на ензимния и вирусния синтез.)

Френският биолог Жак Люсиен Моно е роден в Париж в семейството на Шарлот Тод (Макгрегър) Моно, американка от шотландски произход, и Люсиен Моно, художник и интелектуалец, чиито предци са швейцарски протестанти хугеноти. Когато момчето става на седем години, семейството се мести в Кан и през целия си по-нататъшен живот Моно се смята човек от Южна Франция, а не за парижанин.

Като юноша Моно учи в Канския лицей; негов наставник е Дор дьо ла Сушер, преподавател по хуманитарни науки, а по-късно основател и пазител на Антибския музей (в замъка Грималди, където е живял и работил Пабло Пикасо – бел. П. Н.). След завършването на лицея през 1928 г. Моно се записва във факултета по природни науки в Парижкия университет (Сорбоната). По-късно той ще обясни избора на своя жизнен път с влиянието за баща си: „Той носеше позитивната вяра в едновременния прогрес на науката и обществото. И на него, любителя на книгите на Дарвин, аз дължа ранния си интерес към биологията“. Но Моно вижда, че биологията, която четат в университета, е изостанала с няколко десетилетия от равнището на съвременната наука, затова решава да се погрижи да получи по-фундаментално образование. С микробиология и хранене на микробите той се занимава под ръководството на Андре Лвоф, с когото се сприятелява за цял живот. Биохимична генетика учи при Борис Ефрюси, а Луи Рапкин го убеждава в необходимостта от молекулярно-биологичен подход при анализа на неразгаданите тайни на живата клетка. През 1931 г. Моно получава в Сорбоната степента бакалавър на науките и решава да продължи своето образование.

През следващата година Моно става асистент в лабораторията по еволюция на органичния живот към Сорбоната, през 1934 г. се мести в зоологическата лаборатория на длъжността асистент, а след още една година е назначен за асистент-професор по зоология. През лятото той се присъединява към експедицията от естествоизпитатели, потеглила за Гренландия от Франция с платнохода „Пуркоа па?“. След две години Моно иска да замине повторно за Гренландия със същия кораб, но вместо това заминава заедно с Ефрюси за Съединените щати, след като получава парична субсидия от фонда „Рокфелер“. През същото лято корабът „Пуркоа па?“ и всички, които се намират на борда му, изчезват безследно.

През 1936-1937 г., намирайки се в САЩ, Моно и Ефрюси се занимават с генетика на плодовата мушица (Drosophila melanogaster) под ръководството на Томас Хънт Морган в Калифорнийския технологичен институт. Моно е поразен от високото качество на изследванията и от свободата, с която членовете на оглавявания от Моно отдел си споделят идеи и получени резултати. Това положение контрастира рязко с много по-суровата атмосфера, царяща сред научните кръгове в Сорбоната. Като се връща в Париж, Моно работи няколко месеца в лабораторията на Ефрюси към Института по физико-химическа биология, занимавайки се с биохимическата генетика на плодовата мушица, а след това се връща към своите задължения в Сорбоната.

Експериментирайки с ешерихия коли, Моно открива, че клетъчната енергия се използва на първо място при процесите на биосинтезата, а не за поддържане на клетъчните структури. Той наблюдава два различни вида криви на развитието в колониите от ешерихия коли в зависимост от това кой от два различни въглехидрата се дава за храна. Лвоф изказва предположението, че Моно е открил феномен на адаптацията на ферментите, при който отначало се активира и синтезира един фермент, а вторият се потиска и след това обратното. „Като се започне от тези ден през декември 1940 г., цялата ми научна дейност беше свързана с изучаването на ферментната адаптация“ – пише по-късно Моно.

През следващата година Моно получава в Сорбоната степента доктор по философия, като защитава дисертация на основата на своите изследвания. Но ръководителят на лабораторията не проявява интерес към неговата работа и Моно продължава своите експерименти в института „Пастьор“. По същото време той участва активно в Съпротивата, арестуван е от гестапо, но успява да избяга. След освобождението на Франция получава редица военни награди. Като член на щаба на генерал Жан дьо Латр дьо Тасини се среща с офицери от американската военна медицинска служба, които го запознават с последните публикации в научния периодичен печат. Впечатление му правят две статии, в които се описват резултатите от експерименти, правени в САЩ по време на войната. В едната от тях, написана от Макс Делбрюк и Салвадор Лурия, се твърди, че за бактериите са характерни спонтанните генетични мутации. „Мисля, че никога не съм чел научна статия с такова увлечение – спомня си по-късно Моно. – Това беше първото ми запознанство с генетиката на бактериите“. В другата статия дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) се определя като причина за трансформацията на бактериите. Тези открития помагат на Моно в по-нататъшната му работа върху ДНК и РНК.

След освобождението на Париж, като намира своето семейство, Моно се връща за малко в Сорбоната и започва да работи сам в зоологическата лаборатория. През 1945 г. Андре Лвоф му предлага мястото на ръководител на лабораторията към отдела по физиология на микробите в института „Пастьор“ – едно от учебните и изследователски подразделения в системата на Националния център за научни изследвания. През следващите две десетилетия Моно и неговите колеги се занимават с молекулярно-биологичните аспекти на генетиката на бактериите и с ензимологията на бактериалните клетки. През 1954 г. Моно става ръководител на отдела по клетъчна биохимия.

Моно и другите изследователи от института „Пастьор“ разработват експериментална система за анализ на биохимичната генетика на клетките. Те откриват мутантен щам на ешерихия коли, съдържащ β-галактозидаза – адаптивен фермент, активиращ се при присъствието в питателен разтвор на лактоза и предизвикващ разделянето ѝ на съставящите я въглехидрати. Научната група, ръководена от Моно, се опитва да определи какво кара клетката да задейства една ферментна система като описаната по-горе. Формулирани са две теории:

- ферментът се ихибира (потиска) от окръжаващата сестра и неговата индукция (активация) е следствие от отстраняване на това потискане;

- инхибира се генът и индукцията е свързана деинхибиране на гена, направляващ синтеза на специфичен фермент. Моно се изказва в полза на второто обяснение.

Назначен за ръководител на отдела по клетъчна биология в института „Пастьор“ през 1953 г., Моно започва да работи с Франсоа Жакоб. Това става в края на 50-те години и единението на двамата учени се превръща според думите на Франсис Крик във „велико сътрудничество“. Моно и Жакоб постулират и доказват съществуването на информационна РНК – молекули РНК, пренасящи генетична информация от ДНК на клетъчното ядро до цитоплазмата. Живите клетки имат три вида РНК: информационна, транспортна (разтворима) и рибозомна. Информационната РНК предава генетичния код на рибозомите в цитоплазмата. Транспортната РНК преняся аминокиселини от цитоплазмата до рибозомите, след което трите вида РНК си взаимодействат, синтезирайки протеини и ферменти в клетъчните рибозоми.

При друга своя работа Моно и Жакоб доказват, че ДНК е организирана в комплекти от гени, наречени оперони. Оперонът се състои от структурен ген, насочващ и контролиращ синтеза на специфичен клетъчен фермент, и регулаторен ген, или оператор. При нормално състояние структурният ген се потиска от регулаторния ген. Когато ферментите се активират, регулаторният ген се потиска от клетъчния протеин, наречен протеин репресор, позволявайки с това на структурния ген да синтезира информационна РНК. Тази система в биохимичната генетика позволява на клетката да се адаптира към новите условия на околната среда (например към различните видове въглехидрати в състава на хранителната среда). Моно и неговите колеги доказват също така, че сходни системи присъстват и в бактериофагите – вируси, поразяващи бактериалните клетки.

През 1959 г. Моно получава длъжността професор по химия на метаболизма в Сорбоната, а през 1967 г. става професор в „Колеж дьо Франс“. През 1971 г. е публикувана книгата му „Случайност и необходимост“ („Chance and Necessity“), разкриваща природата на клетъчните биохимични процеси и изразяваща гледната точка, че произходът на живота и процесът на еволюцията са резултат от случайности. През същата година Моно става директор на института „Пастьор“ и, като се отказва от изследователска работа, се заема с реорганизация и модернизация на лабораторното оборудване.

През 1938 г. Моно се жени за Одет Брюл, археоложка и специалистка по история на Изтока, която по-късно става куратор на музея „Гиме“ в Париж; семейството има синове близнаци. Страстен любител на музиката, някога сериозно мислещ за кариерата на диригент, Моно свири на виолончело в квартет и в продължение на няколко години ръководи бахов хор. Не само музикално, но и спортно надарен, той се увлича от алпинизъм в Алпите и от ветроходство.

След смъртта на съпругата си през 1972 г. Моно се разболява. След четири години, чувствайки неизбежното приближаване на смъртта, той се връща в Южна Франция. Предсмъртните си дни прекарва в Кан, където умира на шестдесет и шест години. Последните думи на Моно са: „Je cherche a comprendre“ („Искам да разбера“).

„Моно привличаше със своята интелигентност, с ясната си мисъл, с проницателността си и с очевидната си широта и дълбочина на интересите – казва за него Франсис Крик. – Винаги храбър, той съчетаваше галантните маниери и язвителната реч с дълбоки морални принципи, доминиращи във взаимна връзка с нещата, които смяташе за фундаментални“. За Лвоф за Моно: „Беше превъзходен експериментатор. Строгостта и точността на изводите му се подкрепяха от безупречна дедуктивна логика. Склонността към критичен анализ никога не пречеше на неговото въображение и на оригиналността на мисленото му“.

Моно е удостоен с много награди, сред които Ордена на Почетния легион и медала „Бронзова звезда“, които получава от френското правителство за военната си служба, наградата Монтион за физиология (1955 г.) и наградата Шарл Леополд Майер на Френската академия на науките (1962 г.). Почетен доктор е на два университета: Чикагския и Рокфелеровия.

Превод от руски: Павел Б. НиколовНяма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.