събота, юни 06, 2020

ПИСМА ДО ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 16

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма, написани до Васил Левски, които представям съобразно с книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му, също и бележките под черта според него.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: Част 1; Част 2; Част 3; Част 4; Част 5, Част 6, Част 7, Част 8, Част 9, Част 10, Част 11, Част 12, Част 13, Част 14, Част 15.

№ 320

Христо Иванов Книговезеца до Левски

В Търново, 6 юли 1872 г.

Господин Асл(ан) Дер(вишоглу Кържала)

Като ви честитя добрата разходка и ви честитя добрия напредък, не(ка) ни помогне Всевишния. Но ви моля добре да опитвате ходенето ви си. [1] Но навън недейте отива в най-многото опасност сам, не че те не жаля, но май да не са някак убедиш или уловиш, защото хиляда ни не жали, като мене и другите са по-лесно спечелят, но като тебе ние не можем спечели никога. Тъй те поздравява и Иванчо Захралията [2]. Кънчо замина за захар и ви поздравява и той. Но вие сте имали от отровата, казва някой си. Ако имате, проводете ми малко, ако е възможно. От Русе искат билети, тъй и от Лясковец, така и ние искаме нови. Пиши ни там ли за 50 гроша билет да дадем ли [3]. И дето са давали досега за разноски тукашни и външни, припознати ли са? Като ви внесем досега сметката си (беленца) откъде и колко пари сме прибрали и де сме ги употребили; затуй ни пишете по-тънко. Като няма вече за какво да Ви пиша напразно без знание, оставам Ваш и брат, признателен.

Дели Христемага Дервиш

X. Ив. К. К. [4]

Оставих от законите един, но ще ви го проводя подпре. Виж всичко натаман ли е. Продих ти [5] и другата пушка отподир дето беше я проводил. [6]

Същия

Н.Б.II.А., п. 63, № 8648

Арх. т. I. № 4, стр. 277

(Следва)

1. „Си“ прибавено отгоре.

2. Иван X. Димитров, родом от Стара Загора [затова наречен заралия] и търговец в Търново.

3. Пиши ни там ли (в центъра) да представим квитанция за 50 (стойността на исканите билети).

4. Ив. Комитетски куриер.

5. Изпратих ти.

6. Адресирано до Ас(лан) Дер(вишоглу) Кържала в Ловеч.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.