петък, септември 25, 2020

ПИСМА ДО ВАСИЛ ЛЕВСКИ: ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ДО ЛЕВСКИ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма, написани до Васил Левски, които представям съобразно с книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му, също и бележките под черта според него.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: Част 1; Част 2; Част 3; Част 4; Част 5, Част 6, Част 7, Част 8, Част 9, Част 10, Част 11, Част 12, Част 13, Част 14, Част 15, Част 16, Част 17, Част 18, Част 19, Част 20, Част 21, Част 22, Част 23, Част 24, Част 25, Част 26, Част 27, Част 28, Част 29, Част 30, Част 31, Част 32, Част 33, Част 34, Част 35, Част 36, Част 37, Част 38, Част 39

№ 349

Любен Каравелов до Левски (копие на предишното)

Брате Василе! [1]

По-преди ти писахме и подканяхме на подвиг, няка(к) си опипом. Сега ти обаждаме, че обстоятелствата извикват без друго кураж от наша страна и повдигане на революция; причините, които и ти можеш да познаваш, не щем да ти ги разказваме, а обаждаме ти само, че трябва да се върви на бой, без да губим ни минута. На всичките тъдявашни юнаци се писа и щат да заминат отсреща, и надяваме се за помощ от Сърбия и Черна гора.

2 ноември 1872 г. [2]

Кара Мустафа Бучукоглу

Арх. т. I. № 6, стр. 5

1. Притежаваме два преписа от писмото на Каравелов: копие с ръката на Д. Хр. Попов от Т. Мъгуреле, което е намерило Левски в България и е било запазено в Ловчанския архив; и препис от същото копие, извършен в Стара Загора и приложен към едно писмо до Сливен с наставление да дадат отрицателен отговор на Каравелов. Отговора на старозагорци до Каравелов, писан в присъствие на самия Левски или диктуван от него, даваме в V отд. на тома [II отд. на това издание]. Трябва още да забележим, че горните подробности, изтъкнати още в Архива на възражданието от 1908 г., влизат в известно противоречие с обясненията, дадени от г-н Н. Т. Обретенов за историята на оригинала на това писмо (срв. „Пролом“, кн. 4,1923). Но липсва ни засега едно по-специално проучване на въпроса.

2. Датата 2 ноември означава, че писмото е копирано на тая дата. Малко е допустимо Каравелов да го е писал пак на 2 ноември и писмото да е успяло да пропътува от Букурещ до Т. Магуреле в същия ден.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.