неделя, август 23, 2020

ПИСМА ДО ВАСИЛ ЛЕВСКИ: ХАСАН КАСАН ДО ЛЕВСКИ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма, написани до Васил Левски, които представям съобразно с книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му, също и бележките под черта според него.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: Част 1; Част 2; Част 3; Част 4; Част 5, Част 6, Част 7, Част 8, Част 9, Част 10, Част 11, Част 12, Част 13, Част 14, Част 15, Част 16, Част 17, Част 18, Част 19, Част 20, Част 21, Част 22, Част 23, Част 24, Част 25, Част 26, Част 27, Част 28, Част 29, Част 30, Част 31

№ 339

Хасан Касан [1] до Левски

Господине Аслан Дервишоглу К.!

Приехме устава заедно с окръжното писмо и няколко печатни билета срещу взети пари, за което се твърде възрадвахме, и се трудим да изпълняваме закона (устава) буквално, доколкото допущат обстоятелствата.

Така също и работата ни върви на добре и нямаме спънки отникъде, само поп Иллерически ни пречи в някои работи със своето незапирание, а само ходи накъдето и не трябва, а пък хората от махалата му всеки ден се оплакват, че няма кой да им попува, а пък някои от по-простите и неизвестни хора казват, [че] попът ходи по селата да вдига бунт. Той сам си е съставил частен к[омитет] под название Иллерически, но там има известни и почти [годни] за работа само двама-трима. Те са и за пощари, и за членове, и за пощари, и за работници, а по таз причина са попадали някои писма на съвсем прости и неизвестни човеци да ги носят от едно място за друго; което нещо е опасно. А за да си настани човеци за членове, той ходи при някои от нашите членове и ги убеждава всякак да оставят нашия комит[ет] и да се присъединят с [към] него. Та отпосле да ходи Хасан Касан да се допитва от Иллерически и други такива, като прави само да сее несъгласие. Ние го съветвахме няколко пъти да остави тия лоши постъпки, които може да докарат и лош край, но той се не оставя. Затова Ви явявам да му докажете и да го съветвате и Вие да се откаже от това си намерение, за да не принесе вместо полза вреда.

Истина, той се труди за общо добро, но ние нали затова сме положили всичкото си старание, но пак трябва и да предпазваме.

Завчера, без да се обади никому, е дохождал при Вас, и като си дойде, обажда ни, че сте упълномощили Бочюкоглу да е на мястото Ви. Това ако е тъй, нам ни се види твърде мъчно.

Здравейте!!!

8 август 1872 г.

В Б. на П.

Ваш завсегда

Хасан Касан [2]

Н.Б.II.А., п. 60, № 8069

1. Криптоним на частния революционен комитет в Правец или Гложене (не е установено точно) – бел. П. Н..

2. Бележка от Левски на гърба на писмото: Хасан Касан №10.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.