петък, август 14, 2020

ИСУС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ – ГЛАВА 12. ЗА КАКВО СА ПРЕСЛЕДВАЛИ ХРИСТИЯНИТЕ – ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА УЧАСТВАЩИТЕ В НЕЯ

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1.

МАСАДА

ГЛАВА 2. "ЩЕ ВИ НАПРАВЯ НАРОД ОТ СВЕЩЕНИЦИ И СВЯТО ЦАРСТВО"

ПРЕДИ I ВЕК; ИСТОРИЯТА НА СВЕТА СПОРЕД ТОРАТА; ЦАР ДАВИД; ДОКУМЕНТАЛНАТА ХИПОТЕЗА; ИДВАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ В ХАНААН; РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВНИЯ ИЗРАИЛ; БОРБАТА НА БОГА НА БУРЯТА С ЧУДОВИЩЕТО; ЛИЦЕЗРЕНИЕ НА БОГА

ГЛАВА 3. МОНОТЕИСТИЧНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ VIII–VII В. ПР. Н. Е.

ИЗРАИЛ И ЮДЕЯ; РЕФОРМИТЕ НА ЕЗЕКИЯ; PRIESTERCODEX; СЕНАХЕРИБ И ОБСАДАТА НА ЕРУСАЛИМ; ЦАР ЙОСИЯ (640-609 г. пр. н. е.); ВАВИЛОНСКИЯТ ПЛЕН

ГЛАВА 4. САДУКЕИ И ФАРИСЕИ

СЛЕД ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН; РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЕВРЕИТЕ И САМАРЯНИТЕ; САДУКЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА МАКАВЕИТЕ; КНИГАТА ДАНИИЛ; ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА МЪЧЕНИЦИТЕ; ФАРИСЕИТЕ; ЗАЛЕЗЪТ И РАЗЛОЖЕНИЕТО НА ФАРИСЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА АРИСТОБУЛ; ПОМПЕЙ И ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ

ГЛАВА 5. РИМ И ЦАР ИРОД

СЛЕД ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ; МЕСИЯТА ОТ ДОМА НА ДАВИД; ЕСЕИТЕ; ВЪЗВИСЯВАНЕТО НА ИРОД; ЦАР ИРОД, АНТИХРИСТЪТ; ЕСЕЯТ МЕНАХЕМ; ВОЙНАТА НА СИНОВЕТЕ НА СВЕТЛИНАТА СЪС СИНОВЕТЕ НА ТЪМНИНАТА; ИРОД И МАРИАМНА; ВЪСТАНИЕТО НА ЮДА И МАТАТИЯ

ГЛАВА 6. “ЧЕТВЪРТАТА СЕКТА”

”ЧЕТВЪРТАТА СЕКТА”; КНИГАТА НА ЕНОХ; СЛЕДВАЩИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЕНОХ; ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА НЕБЕТО; САТАНАТА; ХЕГЕМОНЪТ; ИМЕТО НА МЕСИЯТА; ЗИЛОТИТЕ И ЕСЕИТЕ

ГЛАВА 7. ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА

ВОЙНАТА; ХАОС ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ?

ГЛАВА 8. ИСУС И ИЗТОЧНИЦИТЕ

ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО ИЗТОЧНИЦИ; РИМСКИТЕ ИЗТОЧНИЦИ; ЕРЕТИЧНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ; ТАЛМУДЪТ И „ТОЛЕДОТ ЙЕШУ“; ПРОТОКОЛИТЕ

ГЛАВА 9. ЕВАНГЕЛСКИЯТ ИСУС

ЙОАН КРЪСТИТЕЛ; ОСНОВНОТО ПОСЛАНИЕ НА ИСУС; ИМЕНАТА НА УЧЕНИЦИТЕ; ГРЕШНИЦИТЕ И ПРАВЕДНИЦИТЕ; ПУСТИНЯТА; ЧУДЕСАТА; ВЛИЗАНЕТО В ЕРУСАЛИМ

ГЛАВА 10. ИЗГОНВАНЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА

НЯКОЛКО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪПРОСА; ИЗГОДНАТА КОНЦЕСИЯ; ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ И НЕГОВИЯТ БИЗНЕС; ТЪРГОВЦИ ИЛИ ХАНАНЕЙЦИ?; ЕРУСАЛИМСКИЯТ ХРАМ; КЕСАРЕВОТО КЕСАРЮ; ПОНТИЙ ПИЛАТ; ЗАЩО ИСУС Е АРЕСТУВАН ИЗВЪН ГРАДА?; ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ. АРЕСТЪТ .

ГЛАВА 11. СЪДЪТ НАД ИСУС

СЪБРАНИЕТО НА СИНЕДРИОНА; СЪДЪТ НА СИНЕДРИОНА; В КАКВО СИНЕДРИОНЪТ ОБВИНИЛ ИСУС?; СЪБЛАЗНЯВАНЕ НА ХОРАТА; ЗАЩО ИСУС НЕ БИЛ УБИТ С КАМЪНИ?; СЪДЪТ НА ПИЛАТ; ИСУС БАР АВВА; СИЛОАМСКАТА КУЛА; ПРИСЪДАТА И ЕКЗЕКУЦИЯТА; ИСУС И РАЗБОЙНИЦИТЕ

ГЛАВА 12. ЗА КАКВО СА ПРЕСЛЕДВАЛИ ХРИСТИЯНИТЕ

ФАЛШИВИТЕ ДОКУМЕНТИ; ИСТИНСКИТЕ РЕСКРИПТИ НА ИМПЕРАТОРИТЕ. КОГА ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ПОЯВИЛА ДУМАТА „ХРИСТИЯНИН“; ИМПЕРАТОРСКИТЕ РЕСКРИПТИ; ТЕРТУЛИАН И ПОРФИРИЙ; АПОКАЛИПСИСИТЕ; ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОАН БОГОСЛОВ; ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ИСАЯ; АПОКАЛИПСИСЪТ ОТ ИЛИЯ

ГЛАВА 12. ЗА КАКВО СА ПРЕСЛЕДВАЛИ ХРИСТИЯНИТЕ

ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА УЧАСТВАЩИТЕ В НЕЯ

И така, разгледахме четири текста. Всички тези текстове са написани на различни места, в различно време и на различни езици. Три от тях са написани на гръцки, един – на арамейски или на древноеврейски. Откровението на Йоан е написано на остров Патмос. Апокапсисът от Илия – в Египет. Възнесението на Исая – в Юдея, Апокалипсисът от Петър – вероятно в Рим, където Петър бил на особена почит и се смятал за основател на тамошната църква. Трите от тях са създадени в първия си вариант преди Юдейската война, един – Апокалипсисът от Петър – след.

Но всички те имат редица общи черти.

Исус Христос в тях е бог, Втора власт на Небето, надсветовно всемогъща същество, а не смъртен.

Във Възнесението на Исая това е изразено съвсем ясно. Там Исус се намира на Седмото небе и слиза, като асансьор, през Шест небесни етажа. Той не само не е умирал, но даже и не се е раждал. Телепортирал се е направо в тялото на Дева Мария, поради което тя останала девствена. От майчината си гръд бозаел за маскировка.

В другите текстове тази теология е изразена по-малко видимо, но все пак и в тях Исус не е в повечето случаи човек. „Той прие човешки вид, за да дойде при нас“ (1:6–7) – казва Апокалипсисът от Илия.

Това е важен момент. Ние сме свикнали да смятаме, че евреите са считали своя Месия за човек и че християните са разбрали, че Исус е бог една когато било написано Евангелието от Йоан. Това било много важно християнско теологично озарение.

Но образът на Исус Христос в тези Апокалипсиси е точно като образа на Месията от дома на Давид в Кумран. В Кумран Месията е въплъщение на Яхве. Именно в този смисъл той е Сина на Бога и Син на Всевишния. В „Песента на Мойсей“ (Второзаконие, 32) има Всевишен, Елион, а той има Син, Яхве, бог на народа на Израил, и същото виждаме по отношение на Месията в Кумран. Той е син на Всевишния, човешки ипостас на Господа и Божи ангел.

Второ, тези текстове, също като в Кумран, изразяват убеждението във фантастичното всемогъщество на вярващите в Исус, които са наречени, също като в Кумран, светци, праведници и даже ангели. В тези текстове Исус не възкръсва, защото не е умирал.

Но тези, които възкръсват, са вярващите в Исус. Възкръсват „двата светилника“, Енох и Илия. Възкръсва сражаващата се с Антихриста девица Табита. В промеждутъка между мъченическата смърт и физическото възкресение тези праведници се намират на небесата, облечени в тела на ангели.

Освен това тези светци и ангели, още докато са живи, имат важни военно-приложни умения като: да изпращат върху враговете си град и огън, скакалци и коне със змийски опашки, да изригват от устата си огън и изобщо да бъдат тежката тактическа магьосническа техника по време на свещената война с неверниците. Техните задължения са същите като на кумранските праведници, които съществуват, за да „са част от войските на светците и да общуват със синовете на небето“.

Трето, във всичките тези текстове Исус Христос изобщо не е проповедник на мира и доброто. Точно обратното: ако светците са тактическа магьосническа бойна сила, Христос е оръжие за масово поразяване. Той долита на земята от облаците като термоядрена бойна глава. Задачата му е да дойде в най-критичния момент на помощ на праведниците, светците и ангелите.

Като следствие в тези текстове Христос не говори много (бойните глави не са много разговорчиви), но когато говори, говори строго и по същество. Исус казва: „Тези, които са Мои, няма да бъдат победени и няма да познават страх в битката“ (Апокалипсис от Илия, 2:1). Исус казва: „Ще напиша Моето име на челата им и ще подпечатам дясната им ръка, и те не ще изпитват нито глад, нито жажда“ (Апокалипсис от Илия, 1:9). Исус казва: „Всички, които ми се покоряват, ще получат тронове и венци сред тези, които са Мои“ (Апокалипсис от Илия, 1:8).

Четвърто, всичките тези текстове, освен Апокалипсиса от Петър, описват Юдейската война или даже предшестващи я въстания. Всички те разказват как, според мнението на техните автори, тази война ще протече.

С други думи, от тези текстове излиза, че вярващите в Исус са били поне едни от главните участници в Юдейската война. Или, по-точно, че „християни“ е било римско название на юдейската „четвърта секта“, която наричала членовете си праведници и светци и която започнала войната с пълната увереност, че нейните вождове са способни да унищожат римляните с огън от устата си и че кулминация на войната ще бъде завръщането на Месията на земята върху облаци с войска от ангели и светци.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.