понеделник, август 31, 2020

ИСУС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ – ГЛАВА 12. ЗА КАКВО СА ПРЕСЛЕДВАЛИ ХРИСТИЯНИТЕ – ДРУГИ РАЗНОВИДНОСТИ НА ХРИСТИЯНИТЕ

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1.

МАСАДА

ГЛАВА 2. "ЩЕ ВИ НАПРАВЯ НАРОД ОТ СВЕЩЕНИЦИ И СВЯТО ЦАРСТВО"

ПРЕДИ I ВЕК; ИСТОРИЯТА НА СВЕТА СПОРЕД ТОРАТА; ЦАР ДАВИД; ДОКУМЕНТАЛНАТА ХИПОТЕЗА; ИДВАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ В ХАНААН; РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВНИЯ ИЗРАИЛ; БОРБАТА НА БОГА НА БУРЯТА С ЧУДОВИЩЕТО; ЛИЦЕЗРЕНИЕ НА БОГА

ГЛАВА 3. МОНОТЕИСТИЧНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ VIII–VII В. ПР. Н. Е.

ИЗРАИЛ И ЮДЕЯ; РЕФОРМИТЕ НА ЕЗЕКИЯ; PRIESTERCODEX; СЕНАХЕРИБ И ОБСАДАТА НА ЕРУСАЛИМ; ЦАР ЙОСИЯ (640-609 г. пр. н. е.); ВАВИЛОНСКИЯТ ПЛЕН

ГЛАВА 4. САДУКЕИ И ФАРИСЕИ

СЛЕД ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН; РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЕВРЕИТЕ И САМАРЯНИТЕ; САДУКЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА МАКАВЕИТЕ; КНИГАТА ДАНИИЛ; ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА МЪЧЕНИЦИТЕ; ФАРИСЕИТЕ; ЗАЛЕЗЪТ И РАЗЛОЖЕНИЕТО НА ФАРИСЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА АРИСТОБУЛ; ПОМПЕЙ И ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ

ГЛАВА 5. РИМ И ЦАР ИРОД

СЛЕД ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ; МЕСИЯТА ОТ ДОМА НА ДАВИД; ЕСЕИТЕ; ВЪЗВИСЯВАНЕТО НА ИРОД; ЦАР ИРОД, АНТИХРИСТЪТ; ЕСЕЯТ МЕНАХЕМ; ВОЙНАТА НА СИНОВЕТЕ НА СВЕТЛИНАТА СЪС СИНОВЕТЕ НА ТЪМНИНАТА; ИРОД И МАРИАМНА; ВЪСТАНИЕТО НА ЮДА И МАТАТИЯ

ГЛАВА 6. “ЧЕТВЪРТАТА СЕКТА”

”ЧЕТВЪРТАТА СЕКТА”; КНИГАТА НА ЕНОХ; СЛЕДВАЩИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЕНОХ; ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА НЕБЕТО; САТАНАТА; ХЕГЕМОНЪТ; ИМЕТО НА МЕСИЯТА; ЗИЛОТИТЕ И ЕСЕИТЕ

ГЛАВА 7. ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА

ВОЙНАТА; ХАОС ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ?

ГЛАВА 8. ИСУС И ИЗТОЧНИЦИТЕ

ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО ИЗТОЧНИЦИ; РИМСКИТЕ ИЗТОЧНИЦИ; ЕРЕТИЧНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ; ТАЛМУДЪТ И „ТОЛЕДОТ ЙЕШУ“; ПРОТОКОЛИТЕ

ГЛАВА 9. ЕВАНГЕЛСКИЯТ ИСУС

ЙОАН КРЪСТИТЕЛ; ОСНОВНОТО ПОСЛАНИЕ НА ИСУС; ИМЕНАТА НА УЧЕНИЦИТЕ; ГРЕШНИЦИТЕ И ПРАВЕДНИЦИТЕ; ПУСТИНЯТА; ЧУДЕСАТА; ВЛИЗАНЕТО В ЕРУСАЛИМ

ГЛАВА 10. ИЗГОНВАНЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА

НЯКОЛКО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪПРОСА; ИЗГОДНАТА КОНЦЕСИЯ; ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ И НЕГОВИЯТ БИЗНЕС; ТЪРГОВЦИ ИЛИ ХАНАНЕЙЦИ?; ЕРУСАЛИМСКИЯТ ХРАМ; КЕСАРЕВОТО КЕСАРЮ; ПОНТИЙ ПИЛАТ; ЗАЩО ИСУС Е АРЕСТУВАН ИЗВЪН ГРАДА?; ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ. АРЕСТЪТ .

ГЛАВА 11. СЪДЪТ НАД ИСУС

СЪБРАНИЕТО НА СИНЕДРИОНА; СЪДЪТ НА СИНЕДРИОНА; В КАКВО СИНЕДРИОНЪТ ОБВИНИЛ ИСУС?; СЪБЛАЗНЯВАНЕ НА ХОРАТА; ЗАЩО ИСУС НЕ БИЛ УБИТ С КАМЪНИ?; СЪДЪТ НА ПИЛАТ; ИСУС БАР АВВА; СИЛОАМСКАТА КУЛА; ПРИСЪДАТА И ЕКЗЕКУЦИЯТА; ИСУС И РАЗБОЙНИЦИТЕ

ГЛАВА 12. ЗА КАКВО СА ПРЕСЛЕДВАЛИ ХРИСТИЯНИТЕ

ФАЛШИВИТЕ ДОКУМЕНТИ; ИСТИНСКИТЕ РЕСКРИПТИ НА ИМПЕРАТОРИТЕ. КОГА ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ПОЯВИЛА ДУМАТА „ХРИСТИЯНИН“; ИМПЕРАТОРСКИТЕ РЕСКРИПТИ; ТЕРТУЛИАН И ПОРФИРИЙ; АПОКАЛИПСИСИТЕ; ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОАН БОГОСЛОВ; ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ИСАЯ; АПОКАЛИПСИСЪТ ОТ ИЛИЯ; ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА УЧАСТВАЩИТЕ В НЕЯ, ЕПИЦИКЛИ И „ХРИСТИЯНСКИ ДОБАВКИ“

ГЛАВА 12. ЗА КАКВО СА ПРЕСЛЕДВАЛИ ХРИСТИЯНИТЕ

ДРУГИ РАЗНОВИДНОСТИ НА ХРИСТИЯНИТЕ

Всички последователи на Исус, от гледна точка на римляните, били терористи от „четвъртата секта“.

Но вярно ли било обратното? Били ли са всички терористи от „четвъртата секта“ последователи на Исус?

Ние смятаме, че не са били.

Читателят вероятно е забелязал, че отложихме разговора за Йоан Кръстител. И мислим да го оставим за следващата книга.

Но ще споменем набързо няколко неща.

Първо: като се започне от I в., по цяла Юдея започнали да се разпространяват стремително секти, които кръщавали хората във вода. На гръцки се наричали емеробаптисти, иначе казано - кръщаващи всеки ден.

Йосиф Флавий, който пише през I в., знае само за една секта: есеите. А християнският историк Хегесип, който пише през 40-те години на втори век, иначе казано – петдесет години след Флавий, знае вече няколко такива секти: есеите, галилейците, емеробаптистите и масбутеите. „Масбута“ на арамейски означава потапяне. Иначе казано, масбутеите също били баптисти.

Нещо повече, през III и IV в. такива секти били буквално десетки. Епифаний Саламински изброява назореите, есеите, осеите, доситеяните, сабеите, сампсеите, елхасаитите и пр., и пр.

Основна особеност на тези секти било това, че те всекидневно (а не един път в живота) се кръщавали във вода и дори кръщавали плодовете, с които се хранели. Освен това, повечето от тези секти спазвали веганска диета. Хранели се с това, което растяло по дърветата. Елхасаитите например не ядели даже хляб, което станало причина за разногласия между тях и пророк Мани.

Ако вярваме на славянския Йосиф, същия когото цитирахме вече за Ирод като Месия, родоначалник на тези секти бил някакъв си „див мъж“. Той започнал своята проповед в края на царстването на Архелай, иначе казано – около 6 г., и бил екзекутиран от Ирод Антипа през 36 г. Този „див мъж“ проповядвал същото, което проповядвали пророците от „четвъртата секта“, можел да тълкува сънища, кръщавал хора в Йордан, носел власеница и се хранел с това, което раждат дърветата.

Иначе казано, славянският Йосиф идентифицира Йоан Кръстител със страшния Цадок, основателя на „четвъртата секта“. Той твърди, че Йоан не се хранел със скасалци (ακρίδες), а с дървесни плодове (ακροδρυα) [1].

Този „див мъж“, Йоан и Цадок едновременно, не проповядвал половин година, както пише Лука, а най-малко тридесет години, от 6 до 36 г. Той започнал да проповядва преди Исус да се появи на сцената и бил екзекутиран след него.

Една от религиозните секти, която почитала Йоан Кръстител и именно него смятала за истинския Месия, се е запазила и до днес. Това е сектата на мандеите, живеещи в Ирак. В свещените книги на мандеите се казва, че Йоан Кръстител е дошъл в Ерусалим в облекло от водни облаци. Той изцелявал сакати и отварял очите на слепи. Проповядвал в храма четиридесет и две години и се възнесъл на небето [2]. И именно той кръстил Лъжемесията на евреите Исус.

Освен Йоан Кръстител мандеите почитат и Енох. Енох и Йоан Кръстител са свързани в техните книги с тесни отношения. В „Харан Хавайт“ се твърди, че веднага след кръщенето си Йоан е бил пренесен от Енох в Рая и е възпитан там под Дървото на живота [3]. Когато Йоан станал на седем години, Енох написал за него книги. А когато Йоан навършил дведесет и две години, Енох го научил на съкровено вълшебство [4]. В „Харант Хавайт“ последователите на Йоан се наричат последователи на Енох [5].

Във втората книга на дясната Гинза, „Книгата на великия Господ“, Енох се отъждествява директно с Йоан. Там се казва, че Енох се е върнал на този свят по времето на Пилат. Той изцелявал болни, връщал зрението на слепи, очиствал прокажени, изправял на крака сакати, карал да проговорят неми. Победил смъртта със силата на Великия цар на Светлината. Направил множество евреи свои ученици [6]. Той слязъл в Ерусалим с одежди (иначе казано, с тяло) от водни облаци, които скривали неговото сияние. „Одеянието му не беше телесно“ [7]. Имал 365 ученици. След като учениците му били убити от евреите, Енох разрушил Ерусалим по заповед на Всевишния, като се преобразил на гигантски бял орел [8].

Интересно е, че славянският Йосиф е запазил също сведения за тъждеството на „дивия мъж“ и Енох. Там „дивиятк мъж“отговаря на въпрос на Архелай: „Човек съм, а бях там, където ме водеше Божият дух“. В обратен превод на арамейски той отговаря „Енос ани“, иначе казано – „Аз съм Енох“. „Аз към Енох и бях там, където ме водешие Божият дух“. Отговорът на „дивия мъж“ е кратък конспект на „Книгата на Стражите“.

Най-сетне, не можем да подминем още един текст, описващ ярко отношенията между Исус и Йоан. А именно „Толедот Йешу“ или по-скоро тази версия на „Толедот“, която обхваща групата интерпретации под названието „Пилат“.

Там се разказва как Понтий Пилат наредил да арестуват магьосника Исус, който вършел своите чудеса с помощта на древни магьоснически книги, които наричал книги, написани от пророк Валаам. Но по време на разпитан а Йешу станало ясно, че в действителност книгите били написани от бояджията Йоханан.

Имаме пред себе си сатиричен разказ за произхода на кумранското Петокнижие на Енох. Тези книги се представяли за книги на древния пророк, но в действителност били написани от бояджията Йоханан.

Както е известно, по-нататък мирните и изпълнените с любов към ближния християни проявявали необикновена способност да се делят на фракции и да се наричат помежду си Лъжци, Синове на Дявола и Лъжемартуси.

Нищо не ни кара да предполагаме, че тази традиция е започнала едва в началото на II в. Разликата на мненията между последователя на Исус Лука, който твърди, че Йоан Кръстител е бил само Предтеча на Исус, и на мандеите, които твърдят, че Исус е еврейски Лъжемесия, а истинският Месия е възпитаникът/аватарът на Енох Йоан, отразява по всякаква вероятност един от най-първите разколи в „четвъртата секта“. Кога именно е настъпил този разкол и каква причина го е предизвикала, ще обсъдим в следващата книга.

БЕЛЕЖКИ

1. Robert Eisler. Jesus Messiah, p. 236.

2. Пак там с. 7.

3. E. S. Drower, ed. The Haran Gawaita and the Baptism of Hibil-Ziwa, Citta del Vaticano, 1953, p. 5–6.

4. E. S. Drower. Посоч. съч., p. 7.

5. Пак там, p. 8.

6. Mark Lidzbarski. Der Ginza oder das grosse Buch der Mandaer, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1925, II, 136, р. 48.

7. Пак там.

8. Wilhelm Brandt. Die mandäische religion, Leipzig, 1889, p. 155.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.