събота, юли 04, 2020

ПИСМА ДО ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 22

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма, написани до Васил Левски, които представям съобразно с книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му, също и бележките под черта според него.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: Част 1; Част 2; Част 3; Част 4; Част 5, Част 6, Част 7, Част 8, Част 9, Част 10, Част 11, Част 12, Част 13, Част 14, Част 15, Част 16, Част 17, Част 18, Част 19, Част 20, Част 21.

№ 327

Едирнеди Бохур Несим до Левски

16 юли [1]872 г.

№ 12 [1] Мили Братя!

Честните Ви две от 10 и 14 със всяко благодарение приехме; също и билетите с първото шест и с второто други двадесет - всички на брой двадесет и шест; тях приехме от доносителя на настоящето ни.

Мили Братя! Ний наистина с всяка радост възприехме да работим според силите по народното свято дело. Но с голямо прискърбие Ви явяваме, че тук в града ний много мъчно ще можем да успеем, защото тука кажи, че съвсем нямаме почти никак отечестволюбци и достойни лица, на които да се повери тайната. Ний само двама тук ще се трудим днес за днес, догдето сполучим и други достойни лица. Другояче не може.

Досега сме съобщили на трима-четворица и от тях двамата са приели по един билет, но за деятелност са неспособни, а другите се отказаха. Но ние ще им предложим още веднъж, та пак ако се откажат, тогава ще Ви изявим имената им. Днес обаче имаме тук много черни души, които ще Ви ги изявим да се изчистят. Но защото от тях са и доста богати, па има и доволно пари да излязат, и затова засега тях ще оставим с второ [писмо] да Ви ги кажем кои са. А днес само ще Ви явим двама, които ако е възможно час напред да се очистят - те са Симеон Ефенди и Матея X. Петров, - защото тяхното влияние е голямо между народа и щом досетят нещо, ще го предадат начаса на турците.

Молим Ви, братя, от все сърце засега да ни бъдете снизходителни и да не ни принуждавате да бързаме, защото от бързането може да произлезе някое зло, та по е добре да е полека, че разумно да се работи. По тази причина ний засега ще потърпим малко, без да съобщаваме вече никому, а ще се впуснем по-отблизо да вникнем в народното мнение, за да можем да извлечем и научим нещо, което ще Ви съобщаваме. За всичко това ще Ви разкаже приносителят.

Ето днес ще приемете от същия десет турски лири, число 10, за които сме приели от същия разписка. Разноските си е платил сам.

Днес за днес по голяма нужда на нямане [на] добри патриотически лица, ще се отправяте до едного от нас под брой 2-ри, от когото ще приемате засега за всичко отговор, дордето да си изнамерим и други сътрудници, че после ще Ви явим едно само лице, кое ще приема пощата.

На града ни знакът одобрихме тъй както сте го писали в последното си:

За Господ.

Едирнели Бохур-несим

ВЧРК

Остаем с поздравления и почитания

………. ееееееее……….

………. ееееееее………. [2]

Н.Б.II.А., п. 68, № 9161

(Следва)

1. Номерация на Левски.

2. Адрес: За Господ. Едирнели Бохур-несим в Осман пазар.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.