неделя, септември 13, 2020

ПИСМА ДО ВАСИЛ ЛЕВСКИ: ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ДО ЛЕВСКИ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма, написани до Васил Левски, които представям съобразно с книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му, също и бележките под черта според него.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: Част 1; Част 2; Част 3; Част 4; Част 5, Част 6, Част 7, Част 8, Част 9, Част 10, Част 11, Част 12, Част 13, Част 14, Част 15, Част 16, Част 17, Част 18, Част 19, Част 20, Част 21, Част 22, Част 23, Част 24, Част 25, Част 26, Част 27, Част 28, Част 29, Част 30, Част 31, Част 32, Част 33, Част 34, Част 35, Част 36, Част 37

№ 346

Любен Каравелов до Левски

Байо Кърджалъ Мустафа!

Писмото ти и телеграмата приехме. Ще ти опиша сега някои и други известия, които приехме през тия дни за отсрещните работи. Преди един месец приехме едно писмо от Турну Мъгуреле, в което ни известяваха за обирането на турската поща под предводителството на Общи. И все тогава ни пишеха, че Общи ще дойде при нас; подир малко време след това приехме друго писмо от Т. П. [1] с очилата, в което ни известява, че той с други двама, още един помак и един българин, са проводени с мисия от тамошния каймакамин, за да издирят злодеите на това дело, така също и дано с тоя случай да хванат някой комита. Т. П. или Мирчо с очилата ни разказа, че преди да тръгне с тая мисия той обявил на тамошните ЧК. Като тръгнал, той ходил в Турну Мъгуреле, Крайова, Бекет, Питещ и др., а най-после пристигна и тука, но само с единия си другар, българина, защото помакът нямал вече пари и тия го изпратили до Д. П. в Т. Мъгуреле, та като са върнат да си ходят заедно. Тука Мирчо ни разказа за мисията, с която е пратен, и че планът да се обере пощата бил скроен у него, - но след два дни подир неговото дохождане приехме писма и депеша, в които ни писаха, че Общи е уловен и че него го е предал някой си Стоян Шунтов, който бил затворен в тъмницата по съмнение и който бил принуден да каже от тежка мъка (това говори писмото). Тоя Стоян Шунтов бил облякъл Общи със селски дрехи и го бил изпратил, но сетне заедно със заптиета отишъл и улавят Общи в някоя си кръчма. Сега-засега Мирчо казва, че Общи бил главният деец, за да се обере пощата. Каква е работата, не знаем. И в писмата ни явяваха, че много наши хора от Тетевен, Ловеч, София и Орхание са изловени и че почти всичките наши работи са открити, тогава ние ви писахме едно писмо, на което съдържанието вече знаете. [2] Мирчо е тука и ще седи дотогава, додето не се види каква е работата. Единият негов другар, българинът, казва, че е отишъл в Слатина при някои свои познайници, а помакът, който бил отишъл в Т. М., преминал отсреща подир като чакал няколко време другарите си.

Тия дни дохождаха и някои турци от Русчук, за които се говори в едно писмо от Русчук, че имали мисия да откриват някои си комитети и да вземат някои личности оттука, сега тия са заминали за Браила и Галац. Ти ни пишеше, че няма с кого да работиш, Фердинанд замина отсреща, трябва вече да се е срещнал с тебе, той е добро момче.

Ти трябва да имаш вече известие за тая работа, ще видиш какво трябва да се прави, ще пишеш и нам, ако си разбрал нещо по-точно: как стои работата и какъв ред трябва да се вземе занапред. Ние никога не сме писали да дойдеш, но ако мислиш, че трябва да се видиш с нас, то ела. Но както и да е, ако не сега, скоро, то до пролет трябва да дойдеш, за да се реши нещо за започването. [3]

Л. Куручешмела

Н.Б.II.А., п. 60, № 7999

Арх. т. I. № 7, стр. 7

1. Т. Пеев.

2. Сравни писмото на Левски от 30 окт. №97.

3. Под текста в Народна библиотека една чужда, от по-ново време ръка е писала дата: 13 Ноемврий 1872 г. Това не е приемливо. Писмото трябва да е писано в края на октомври.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.