петък, април 22, 2022

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ - ГЛАВА 11. НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЕНОХ / ПОСЛАНИЕТО НА ЕНОХ

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА; ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ; ЕДЕСА; ЦЪРКВАТА В ЕДЕСА; ХРИСТИЯНИТЕ И НАЗОРЕИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МНОГОЦВЕТНИТЕ ОДЕЖДИ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ЮДА ТОМА; ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛ ЮДА ТОМА

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН; ДИАЛОГЪТ ЗА ДУШАТА; БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН; ЕФЕСКИЯТ ДЪЛГОЛЕТНИК; ЕФЕС; ЕФЕСКИЯТ ПРЕТОР ЛИКОМИД И ЖЕНА МУ; ЕФЕСКИЯТ ТЕАТЪР; ЕФЕСКИЯТ ХРАМ; “ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ” И “ДЕЯНИЯТА НА ЙОАН”; СТРАНСТВАНИЯТА НА ЙОАН; КОНКУРЕНТЪТ; ДРУЗИАНА; ЕВАНГЕЛИЕТО НА ТАНЦУВАЩИЯ ХРИСТОС; МЕТАСТАЗИСЪТ НА ЙОАН; АНАЛИЗ; ”ОТКРОВЕНИЕТО НА ЙОАН БОГОСЛОВ”; PAUL vs JOHN; ТЕОЛОГИЯ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ;

ГЛАВА 5. КАК ДЯВОЛЪТ ПОСТРОИЛ ЦЪРКВА НА АПОСТОЛ ФИЛИП; ДЕЯНИЯТА НА ФИЛИП; АКТ ПЪРВИ, ИЛИ ЧЕРПАКЪТ ЧАКА; ОБИЧАИТЕ В ОБЩИНАТА НА ФИЛИП: ВЕГЕТАРИАНКИ С НИКАБИ; ГРАД ОФИОРИМА; ЦАР СОЛОМОН, ВЛАДЕТЕЛЯТ НА ДУХОВЕТЕ; ОФИОРИМА; В КРАЙНА СМЕТКА АПОСТОЛ ФИЛИП И ЕПИСКОП АВЕРКИЙ;

ГЛАВА 6. НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА РАВНОАПОСТОЛНАТА ТЕКЛА; АПОСТОЛ ПАВЕЛ В ПИСИДИЯ ”ДЕЯНИЯ НА ПАВЕЛ”; АНАЛИЗ; И ОТНОВО АНТОНИЯ ТРИФЕНА; КАКЪВ Е БИЛ ОРИГИНАЛЪТ НА “ДЕЯНИЯТА НА ТЕКЛА”?;

ГЛАВА 7. ГНОСТИЦИ И ЗИЛОТИ; СОФИЯ И АШЕРА; СЪВЕТЪТ НА БОГОВЕТЕ И НЕБЕСНОТО ВОЙНСТВО; САТАНАТА И ПРОИЗХОДЪТ НА ЗЛОТО; МИСТИЦИЗЪМ; СЪЗЕРЦАНИЕТО НА БОГА И ПРЕВРЪЩАНЕТО В АНГЕЛИ; КУМРАНСНКИЯТ МЕСИЯ; МАРВИН ХАРИС; МОРФОЛОГИЯ НА САКРАЛНИЯ ТРИЛЪР; ЧУДЕСА; АПОСТОЛИТЕ КАТО НОВИ ХРИСТОСОВЦИ; ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ГОИСИТЕ; РЕАЛИСТИЧНОСТ;

ГЛАВА 8. ГНОСТИЦИТЕ И „НОВИЯТ ЗАВЕТ“ „ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН“; „QUELLE“; АПОСТОЛ ПАВЕЛ;

ГЛАВА 9. ЕЛХАСАИТИТЕ, ТЕРАПЕВТИТЕ И МАНДЕИТЕ ПРОРОК МАНИ И ЕЛХАСАИТИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МАНИХЕЙЦИТЕ; ЕГИПЕТ И СЕКТАТА НА СПАСИТЕЛИТЕ; МАНДЕИТЕ; ХРИСТИЯНИТЕ И НОЦРИМ; ИСУС И НЕГОВАТА РАУХ;

ГЛАВА 10. СЛАВЯНСКИЯТ ЙОСИФ ЮДЕЙСТВАЩИТЕ; ОТ НАЗОРЕИ ДО PASAGINI; ЖИВОТЪТ И УДИВИТЕЛНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЙОСИФ БЕН МАТАТИЯ; “ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА“; ТИБЕРИЙ АЛЕКСАНДЪР; СЛАВЯНСКИЯТ ЙОСИФ; ХРИСТОС НА ИМЕ ИРОД; ЦАР ИРОД, АНТИХРИСТЪТ; ВЪСТАНИЕТО НА ЮДА И МАТАТИЯ; ПРОРОК ЦАДОК TESTIMONIUM FLAVIANUM 2.0; УЧЕНИЦИТЕ НА ВЪЛШЕБНИКА; ТРОИЦАТА: ИРОД, ИСУС, ВЕСПАСИАН; ДРУГАТА ВОЙНА; А АКО ТОВА НЕ Е ИСТИНА?; ОТНОВО ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

ГЛАВА 11. НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЕНОХ; „КНИГАТА НА СТРАЖИТЕ“; ПЕТОКНИЖИЕТО НА ЕНОХ

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 11. НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЕНОХ

ПОСЛАНИЕТО НА ЕНОХ

Още един, четвърти текст, написан от името на Енох и намерен в Кумран е „Видението на Енох“ и накрая, петият текст е „Посланието на Енох“.

Разбира се, читателите на настоящата книга не са членове на кумранската секта и да гледат този безкраен сериал, в който Енох предсказва винаги победа на силите на доброто, малко им е омръзнало: но потърпете още миг.

„Посланието от Енох“ е съставено също от първо лице. Това е „написано от книжника Енох пълно знамение за мъдростта“ (Енох, 19:1/92:1). То е адресирано до неговия син и „бъдещите родове, които ще ходят в праведност и мир“.

В своето „Послание“ Енох отново уверява потомците, че притежава божествена мъдрост, защото бил взет на небесата. Но е удивително, че той не говори нищо за Стражите, които всеки момент ще бъдат унищожени от ангелите, нито да синовете на Великаните, които всеки момент ще загубят войната със светците.

Вместо това той говори за преследването на праведниците от грешниците.

„Горко ви, грешници, защото преследвате праведниците“ – пише Енох (Енох, 19:38/95:7). „Горко ви, силни, които поразявате със силата си праведния“ (Енох, 19:46/96:8). „Горко ви, придобиващи злато и сребро в неправда“ (Енох, 19:54/97:8).

Енох уверява, че преследването няма да продължи дълго и ще завърши зле за грешниците.

„Вие ще бъдете предадени в ръцете на праведниците; те ще ви прережат гърлата и ще ви умъртвят, и няма да има състрадание към вас“ (Енох. 19:69/98:12).

Тържеството на праведниците над грешниците отново има в този текст съвсем материален характер. Честно казано, това е геноцид и клане. В този геноцид ще се състои Страшният съд. Всички, които биват убивани по време на Страшния съд, ще са грешници. Всички, които няма да бъдат убивани, ще са праведници.

„И в тези дни ще бъдат убити на едно място бащи заедно със синовете си, от изгрева до залеза ще бъдат клани“ (Енох, 19:89/100:1–2). „И конете ще вървят до гърдите си в кръвта на грешниците, и колесниците ще потънат до върха си“ (Енох, 19:91/100:3).

Въпреки обаче тези обещания за хепиенд във вид на прерязани гърла и колесници, потънали в кръв, авторът на „Посланието на Енох“ има един малък проблем. Ако се съди по всичко, хепиендът е обещан отдавна, а прерязаните гърла все още ги няма и няма. Нещо повече, събитията като че ли вървят обратно: сега-засега грешниците изтезават праведниците. Те „мъчат праведниците и ги изгарят в огън“ (Енох, 19:95/100:7), „правят злини и пият кръв“ (Енох, 19:64/98:11) и дори „изричат проклятия, които не са разрешени“ (Енох, 19:35/95:4).

И когато в резултат от тези преследвания, мечове и клади праведниците, които би трябвало да режат гърлата на грешниците, умират, грешниците се смеят над тях и казват: „Е, каква беше ползата от вашата вяра?“

„Ето че те, като нас, умряха в печал и мрак, и какво предимство имат пред нас... Защото също умряха и вече няма да видят никога светлина“ (Енох, 19:118–122/102:6–7).

Затова Енох смята за необходимо да се поддържат морално праведниците, които в бъдеще време трябва да прережат гърлата на грешниците, и споделя с тях най-важната тайна на светоустройството.

„Аз зная тази тайна и я прочетох на небесните скрижали… и намерих написаното за душите на тези, които са умрели в правда“ (Енох, 19:125/103:2).

Великата тайна се състояла в това, че – докато телата на праведниците загиват, душите им отиват в Рая. Нещо повече, те отиват на небето и стават ангели (Енох, 19:139/104:4). И още нещо повече, тези души ще бъдат „съратници на небесните войнства“ (Енох, 19:140/104:6). И още нещо повече, те ще сияят като небесните светила (Енох, 19:137/104:2).

Така доводите на мръсните грешници, смеещи се над умиращите мъченици, се оказват посрамени. Енох знае тайната. И тази тайна е в това, че всеки шахид отива на небето и става там ангел. Затова праведниците не трябва да се страхуват да стават шахиди. „Ако даже праведниците спят продължителен сън, и тогава не трябва да се страхуват от нищо“ (Енох, 19:93/100:5).

Както виждаме, „Посланието на Енох“ съдържа по-прогресивна версия на Рая. Това е Рай 2.0, поправен и допълнен, адаптиран за по-взискателни потребители. „Книгата на Стражите“ го рисувала като място, където „има извор на вода и светлина“. Не може да се каже, че това е много привлекателно. Наистина, приятно е, че в „Книгата на Стражите“ към Рая има прокарана вода и прокарано осветление, но много потребители се надявали на нещо повече.

„Посланието на Енох“ предоставя това нещо повече. Душите на шахидите не са в него просто временно настанени. Мъчениците за вярата ще станат ангели! Това е съкровената тайна, на която се крепи цялото учение на Енох (сравнете в „Славянския Йосиф“: „няма да ви бъде открита тайната“ – укорява „дивият мъж“ Синедриона).

Освен това авторът на „Посланието на Енох“ знае още една, специфична категория грешници. Това са еретиците. „Горко вам, изкривяващи праведните думи“ – възкликва той (1 Енох, 19:74/99:2). Ще отбележим, че в „Книгата на Стражите“ все още няма Еретици, наречени също така Лъжци. Затова Адът в нея бил обещан не само на грешниците, но и на тези, които не воюват с тези грешници, точно както обещават това в „Славянския Йосиф“ фарисеите Юда и Мататия.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.