събота, април 10, 2021

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ - ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН / ЕФЕСКИЯТ ТЕАТЪР

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА; ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ; ЕДЕСА; ЦЪРКВАТА В ЕДЕСА; ХРИСТИЯНИТЕ И НАЗОРЕИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МНОГОЦВЕТНИТЕ ОДЕЖДИ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ЮДА ТОМА; ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛ ЮДА ТОМА

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН; ДИАЛОГЪТ ЗА ДУШАТА; БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН; ЕФЕСКИЯТ ДЪЛГОЛЕТНИК; ЕФЕС; ЕФЕСКИЯТ ПРЕТОР ЛИКОМИД И ЖЕНА МУ

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН

ЕФЕСКИЯТ ТЕАТЪР

Ефес, като всеки гръцки град в провинция Азия, имал градско самоуправление. Римската империя до III век не се обременявала с бюрокрация. Тя давала на лизинг всички възможни държавни функции. Именно затова техническото и съдебното управление на Юдея, както по времето на Хасмонеите, се осъществявало от Синедриона начело с Първосвещеника. Що се отнася до гръцките градове, те по старому се управлявали от избирани магистрати.

Най-богатите и най-знатните жители на града се съревновавали да бъдат избрани в градския съвет. По време на това съревнование те украсявали градовете с храмове, агори и обществени тоалетни. Те организирали шествия в чест на боговете, давали представления и пиршества - с една дума, купували гласовете на избирателите и в процеса на това изглаждали социалното неравенство, действайки като провайдъри на градска структура и като служба за социална защита на най-малко осигурените слоеве.

Именно такъв градски магистрат бил Ликомид. “Деянията на Йоан” го наричат претор (πραίτωρ) (Деяния на Йоан, 19:1). Теоретично това означава, че Ликомид е бил член на градския съд и се е разпореждал с парите, отделени за обществена работа: той не бил, разбира се, толкова важен човек, колкото е царят, но все пак можем да кажем, че Йоан е направил християнин ръководителя на съдебния и строителния департамент на град Ефес. Плячката била едра.

Покръстването на претора Ликомид позволило на Йоан да извърти един още по-впечатляващ номер. Той казал да докарат всички стари жени в градския театър (с двадесет и пет хиляди седящи места, най-големият в Азия), обещавайки да ги излекува до една. Обещанията му объркали останалите градски магистрати.

“Преторът Андроник, който беше главен по това време в Ефес, заяви, че Йоан обещава нещо невъзможно и невероятно: но ако, каза той, щом може да направи това, нека дойде в обществения театър, когато е отворен, гол, да не държи нищо в ръцете си и да не изрича вълшебното име, което, чувал съм, произнася” (Деяния на Йоан, 31:5-6).

Докарали според казаното от Йоан всички стари жени в театъра: лежащи на легло и крастави, куци и с херния, парализирани и задушаващи се от кашлица.

И какво?

Апостол Йоан излекувал всичките. Това било театрално представление, което надхвърлило по степен на зрелищност представлението, дадено в московския театър “Вариете” от Воланд и неговата свита.

Виждайки това масово изцеление, съпругата на скептично настроения претор Андроник, Друзиана, и след това самият претор станали убедени християни. Те даже се отказали от плътски сношения помежду си.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.