понеделник, април 19, 2021

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ - ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН / “ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ” И “ДЕЯНИЯТА НА ЙОАН”

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА; ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ; ЕДЕСА; ЦЪРКВАТА В ЕДЕСА; ХРИСТИЯНИТЕ И НАЗОРЕИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МНОГОЦВЕТНИТЕ ОДЕЖДИ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ЮДА ТОМА; ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛ ЮДА ТОМА

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН; ДИАЛОГЪТ ЗА ДУШАТА; БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН; ЕФЕСКИЯТ ДЪЛГОЛЕТНИК; ЕФЕС; ЕФЕСКИЯТ ПРЕТОР ЛИКОМИД И ЖЕНА МУ; ЕФЕСКИЯТ ТЕАТЪР; ЕФЕСКИЯТ ХРАМ

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН

“ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ” И “ДЕЯНИЯТА НА ЙОАН”

И така, ако се вярва на “Деянията на Йоан”, християнската община в Ефес е основана от апостол Йоан.

Това съобщение изглежда малко удивително, защото, според каноничните “Деяния на апостолите”, християнската община в Ефес е основана от апостол Павел, а не от някакъв Йоан.

“Деяния на апостолите” съобщават, че апостол Павел пристигнал в Ефес с кораб от Коринт и проповядвал там в синагогата, а след това, когато го изгонили от нея някакви злословещи юдеи, се преместил в училището на някой си Тиран (Деяния, 19:9).

Проповедите на Павел, ако се вярва на “Деянията на апостолите”, имали огромен успех и още по-голям успех му донесли чудодейните изцеления.

“Това продължи две години, така че всички юдеи и езичници в Азия чуха Господното слово. Чрез ръцете на Павел Бог извърши необикновени чудеса. Някои хора отнасяха със себе си кърпи и престилки, които Павел беше използвал, слагаха ги върху болните, те оздравяваха и злите духове ги напускаха. Някои юдеи също обикаляха из околностите и прогонваха зли духове. Те се опитваха да използват името на Господ Исус, за да прогонват вселилите се в хората демони, като казваха: „В името на Исус, когото Павел проповядва, ви заповядвам да излезете!“ Един юдейски първосвещеник на име Скева имаше седем сина, които правеха това” (Деяния, 19:10–14).

И така, авторът на каноничните “Деяния на апостолите”, който е ученик на Павел, твърди категорично, че общината в Ефес е основана именно от Павел. Неговата слава гърмяла по цяла Азия и към неговите одежди се докосвали болните, за да се излекуват. Той бил знаменит и влиятелен. Той вършел чудеса. Негови приятели били “азийските началници”, иначе казано - влиятелните градски магистрати (Деяния, 19:31).

А дори и да имало някакви юдеи, синове на първосвещеника, които също ходели при болните с името на Исус, те претърпели катастрофален неуспех: един обзет от бесове човек се нахвърлил върху тях, набил ги и ги изгонил от дома си с думите: “Исус познавам и за Павел зная, но вие кои сте?“ (Деяния, 19:15).

А авторът на “Деянията на Йоан” твърди категорично друго нещо: общината в Ефес е основана именно от Йоан, любимия ученик на Исус, който носел, според уверенията на неговия приемник Поликрат, пенталон на първосвещеник.

Той възкресявал мъртви с името на Исус, от когото се страхували архонтите и земните владетели. До неговата одежда се докосвали вярващите, за да се изцелят. Те “падали в нозете му и слагали ръцете му на главата си, и ги целували, и били изцелени от докосването на одеждите на светия апостол” (Деяния на Йоан, 62:2).

Той имал приятели сред градските власти: преторът Ликомид, след това Андроник, и “Клеобий, един много богат човек” от Милет (Деяния на Йоан, 18:1).

Иначе казано, “Деянията на Йоан” категорично не са съгласни с историята за произхода на християнската община в Ефес, както е описана в “Деянията на апостолите”.

Градският театър и храмът на Артемида в Ефес също играят голяма роля в “Деянията на апостолите”. Но те се споменават в много по-минорен контекст.

Според “Деянията на апостолите” ефеският театър бил основна сцена на “метежа срещу Пътя” (Деяния, 19:23).

Майсторът на сребърни изделия Димитри, който се препитавал, като правел сребърни фигурки на Ефеския храм, се уплашил, че успехите на апостол Павел ще го оставят без работа и, както знаем от по-нататъшната история на Ефес, бил напълно прав. Той вдигнал срещу Павел подобните на него занаятчии. Те хванали Гай и Аристарх, спътниците на Павел, и ги завлекли в театъра (θέατρον) (Деяния, 19:29).

Обезумялата тълпа викала два часа: “Велика е Артемида Ефеска”. Като чул за безредиците, Паевл побързал да се скрие. “Някои от управниците на провинция Азия, които бяха приятели на Павел, му пратиха послание, умолявайки го да не рискува да ходи в театъра” (Деяния, 19:31).

В края на краищата властите притиснали развълнувалия се народ, заставайки всъщност на страната на Павел. Те заявили, че странстващите проповедници на Христос не са направили нищо: “нито са ограбили храма, нито са похулили нашата богиня” (Деяния, 19:37) и като заплашили тълпата с обвинение в метеж, препоръчали на обидените да се обърнат към съда.

“Ако Димитрий и занаятчиите с него имат оплаквания срещу някого, то съдилищата са отворени, а там има и проконсули – нека кажат обвиненията си пред съда” (Деяния, 19:38).

И така, “Деянията на апостолите” и “Деянията на Йоан” отново си противоречат категорично. Съгласни са само с едно: през 40-те или 50-те години в Ефес е станала голяма разправия с християните и то точно в ефеския театър.

Според “Деянията на апостолите” Павел, чиято слава гърмяла по цяла Азия, избягал от театъра, като кой знае защо не използвал благоприятния случай да покаже на всички наоколо силата на Исус.

Според “Деянията на Йоан” всичко било обратно - апостол Йоан, любимият ученик на Христос, с петалона на първосвещеник, показал тази сила.

Как да си обясним това противоречие?

Разумното предположение се състои в това, че, когато били написани “Деянията на Йоан”, в Ефес е имало две различни християнски общини. Едната е била основана от апостол Павел. Другата - от апостол Йоан. Двете общини са се намирали в категорично разногласие помежду си.

Член на общината, основана от Йоан, прочел “Деянията на апостолите”, написани малко по-рано, през 80-те години, и се възмутил: не беше така!

За това кой е истинският автор на “Деянията на апостолите” и какво отношение би могъл да има към Ефес, ще поговорим много по-късно и в друга книга. А сега да се върнем към нашия текст.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.