вторник, април 27, 2021

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ - ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН / КОНКУРЕНТЪТ

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА; ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ; ЕДЕСА; ЦЪРКВАТА В ЕДЕСА; ХРИСТИЯНИТЕ И НАЗОРЕИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МНОГОЦВЕТНИТЕ ОДЕЖДИ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ЮДА ТОМА; ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛ ЮДА ТОМА

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН; ДИАЛОГЪТ ЗА ДУШАТА; БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН; ЕФЕСКИЯТ ДЪЛГОЛЕТНИК; ЕФЕС; ЕФЕСКИЯТ ПРЕТОР ЛИКОМИД И ЖЕНА МУ; ЕФЕСКИЯТ ТЕАТЪР; ЕФЕСКИЯТ ХРАМ; “ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ” И “ДЕЯНИЯТА НА ЙОАН”; СТРАНСТВАНИЯТА НА ЙОАН

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН

КОНКУРЕНТЪТ

В един прекрасен момент, когато Йоан проповядвал в Ефес, се появил негов езически конкурент. Ние не знаем кога се е случило това печално произшествие, защото този епизод се е запазил отделно само в латинския вариант на “Деянията”, но във всеки случай по това време Йоан бил вече знаменит. Някой си Стратокъл, аскет и киник, приобщил към своята философия двама млади богаташи, Атик и Евгений. Подбудени от него, двамата богати мъже продали цялото си имущество за два огромни бисера и ги строшили публично пред очите на целия град.

Тук трябва да отбележим, че тъй като в древността не можели да шлифоват скъпоценните камъни, бисерите с идеалната им кръгла форма се смятали за най-скъпи и заемали в таблицата на ранговете това място, което сега е отредено за брилянтите.

Апостол Йоан, който покръствал магистрати и побеждавал жреци, не можел да подмине предизвикателството, хвърлено от философа. Пред очите на тълпата той възсъздал от праха строшените бисери и обяснил на Атик и Евгений, че християнското учение е много по-добро: според него имуществото не трябва да се унищожава, а да се дава на Йоан, който да го раздава на бедните.

След това чудо двамата млади богаташи и езическият философ приели вярата на Йоан. Имуществото им било продадено, парите били раздадени и “голямо множество от вярващи се присъединило към апостола” [1].

Уви, дяволът, “господарят на тези, които обичат този свят”, не се успокоил с това. Веднъж, като отишли в Пергам, двамата бивши богаташи, Атик и Евгений, босоноги и с окъсани дрехи, видели слугите си в сребро и коприна да славят земния свят. “Сърцето им беше пронизано от стрелата на дявола” [2]. Те сметнали отказа си от богатството за прибързан и неправилен.

Тогава Йоан решил да им преподаде нагледен урок. Той им казал да донесат съчки от гората и камъчета от местния плаж и веднага, не по-зле от Воланд на сцената на театър “Вариете”, превърнал съчките в златни слитъци, а камъчетата - в скъпоценни камъни.

Той дал с презрение тези тленни дрънкулки на своите ученици.

“Този, който обича парите, е служител на Мамон, а Мамон е името на дявола, който царува над плътската изгода и е стопанин на тези, които обичат този свят” - казал Йоан [3].

Трудно е да кажем дали тези думи са убедили двамата млади мъже, смутени от Сатаната, но Йоан имал под ръка и нещо друго, по-добро от думите.

Работата е там, че точно в този момент донесли при апостол Йоан един мъртъв юноша. Йоан го върнал към живота и възкръсналият разказал веднага на изумените Атик и Евгений, че видял след своята смърт как ангелите плачат, а Сатаната се радва на тяхното падение.

При това несъмнено свидетелство Атик и Евгений паднали в краката на Йоан, молейки го да превърне златото и скъпоценните камъни отново в клонки и камъчетата.

Така триумфът на Йоан над всичките аспекти на античната цивилизация бил пълен. Той покръстил езичниците в езическия им театър; той разрушил храма; и надминал всички езически философи.

БЕЛЕЖКИ

1. Acts of John, Lat, XV // Acts of John, The Apocryphal New Testament: A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English / Translation by J. K. Elliott (Editor), Oxford University Press, USA; Second Revised Edition, 1994.

2. Acts of John, XV, ibid.

3. Acts of John, XV, ibid.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.