петък, април 23, 2021

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ - ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН / СТРАНСТВАНИЯТА НА ЙОАН

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА; ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ; ЕДЕСА; ЦЪРКВАТА В ЕДЕСА; ХРИСТИЯНИТЕ И НАЗОРЕИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МНОГОЦВЕТНИТЕ ОДЕЖДИ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ЮДА ТОМА; ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛ ЮДА ТОМА

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН; ДИАЛОГЪТ ЗА ДУШАТА; БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН; ЕФЕСКИЯТ ДЪЛГОЛЕТНИК; ЕФЕС; ЕФЕСКИЯТ ПРЕТОР ЛИКОМИД И ЖЕНА МУ; ЕФЕСКИЯТ ТЕАТЪР; ЕФЕСКИЯТ ХРАМ; “ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ” И “ДЕЯНИЯТА НА ЙОАН”

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН

СТРАНСТВАНИЯТА НА ЙОАН

Един от най-ранните християнски паметници, “Дидахе”, твърди, че апостолът може да остане на едно място само три дена. Ако остане повече, е лъжеапостол. Това извънредно практично правило усложнявало много залавянето на даден християнски проповедник и подчертавало заобикалящия го тайнствен воал: истина е, че минаващият пътьом гоис можел винаги да разкаже как съвсем наскоро е възкресил покойник в някой друг град.

Йоан следва изцяло това правило и странства непрекъснато по Азия, посещавайки ту Милет, ту Пергам, ту Лаодикея. Веднъж по пътя си възкресява един баща, убит от сина си за това, че искал да попречи на престъпната му страст. Убиецът се разкайва и става вярващ (думата “християнин” в “Деянията на Йоан” не се употребява нито един път) и даже си отрязва детеродните органи, което предизвиква упреците на Йоан. Йоан обяснява, че лошата мисъл да се превърне в евнух е вложена в сърцето на юношата от същия Сатана, който му е внушил да убие баща си, и казва, че коренът на греха не се намира във физическия орган, с който хората грешат, а в греховните мисли, които движат този орган.

Изобщо, всички чудеса, извършени от Йоан, се представят в “Деянията” като победа над Сатаната. Даже изобилието от болни жени в Ефес е според “Деянията” дело на Сатаната (Деяния на Йоан, 30:5).

И там, по време на това пътешествие, става нещо удивително, което показва властта на Йоан не само над живота и смъртта, но и над целия животински свят: той и спътниците му спират в един хан, гъмжащ от дървеници, и Йоан, на когото дървениците особено досаждат, им нарежда да излязат навън и да чакат пред прага. Спътниците му прекарват нощта спокойно, а на сутринта, когато излизат, виждат с изумление дървениците, построени до прага в една редица: бедните животинчета не се решават да нарушат заповедта на апостола и чакат да снеме заклинанието (Деяния на Йоан, 60–61).

БЕЛЕЖКИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.