събота, февруари 06, 2021

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ – ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА / ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА;

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА

ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ

Според каноничните „Деяния на апостолите“ членовете на първата християнска община живеели в Ерусалим, докато не били принудени да избягат от града след гоненията, последвали заради някакви безредици, разиграли се на стъпалата на храма. След тях, според „Деянията на апостолите“, те избягали в други градове на Римската империя“.

„А онези, които се бяха разпръснали поради гонението, което стана заради убийството на Стефан, пътуваха чак до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото, освен на юдеите“ (Деяния,11:19). Там, в Антиохия, вярващите били наречени (или провъзгласени за) християни“ (Деяния,11:26).

Тъй като по-късно християнството станало държавна религия на Римската империя, у читателя се създава неволно впечатлението, че неговият ареал на съществуване от самото начало е бил ограничен от пределите на Римската империя, както ареалът на маймуните бонобо е ограничен от река Конго.

Религията на Исус била малко ручейче на любовта и доброто, което се запазило благодарение на проповедите на Петър и Павел и постепенно се разляло в могъща река. То се разливало по територията на Римската империя и ако понякога реката излизала извън нейните граници, това ставало доста по-късно и благодарение на римските мисионери.

Тази мисъл, ако се замислим, е много странна.

Както вече казахме, във Финикия, в Кипър и в Антиохия и изобщо в цялата източна част на Римската империя говорели на гръцки език. И при това Римската империя преследвала християните.

А съвсем наблизо, зад границата на Юдея, по огромните пространство на Близкия изток говорели на арамейски език и по тези пространства живеело също така огромно еврейско население.

Така например много евреи живеели в Армения: те били депортирани там от Тигран II през 60-те години пр. н. е. [1]. Мовсес Хоренаци не само разказва за тези значителни по размери депортации, но и твърди, че от тях са произлезли няколко знатни армейски рода, включително рода Багратуни [2].

Евреи живеели в Арбела, столицата на споменатата вече Адиабена. Живеели и в Едеса. Еврейските жители на Едеса даже отъждествили града, в който се заселили, с Ур Халдейски – градът, от който дошъл праотецът Авраам. Това традиционно схващане няма никакви археологически основания, но е така упорито, че в околностите на града даже намерили пещерата, в която бил роден Авраам.

И, разбира се, множество евреи живеели, още от времето на вавилонския плен, в Месопотамия. В Нисибис имало знаменита еврейска академия; във Вавилон бил написан Вавилонският Талмуд. Евреите били толкова влиятелно и войнствено малцинство, че през 30-те години в блатата на Ефрат двама братя евреи, Анилей и Асиней, основали малка разбойническа сатрапия, която партянският цар бил принуден да признава цели петнадесет години [3]. А скоро след въстанието на Бар Кохба у вавилонските евреи се появил свой екзиларх (рош галут), владетел в изгнание, претендиращ, че произлиза от рода на Давид. Последният екзиларх бил убит през XI в. от Буидите.

И така, последователите на Исус в Юдея не говорели гръцки език и Юдея била част от империята, която ги преследвала.

Съгласете се: напълно неразбираемо е защо хората, които римляните преследвали и които не говорели гръцки, трябва да избягат от контролирания от римляните Ерусалим в гръцкоговорещата и също контролираната от римляни Антиохия?

Защо да не избягат вместо в Антиохия например в Едеса, която се намирала на почти същото разстояние от Ерусалим, колкото и Антиохия (700 и 900 километра), но затова пък била извън пределите на империята и плюс това говорела на родния за бежанците арамейски език!

Отговорът е, че те избягали!

БЕЛЕЖКИ

1. Мовсес Хоренаци. История Армении, 2, 49.

2. Мовсес Хоренаци. История Армении. 2, 3.

3. Иосиф Флавий. Иудейские древности, 8, 9, 1–4.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.