петък, февруари 05, 2021

ЗА КРИПТОВАЛУТАТА С ПРОСТИ ДУМИ

ИЗТОЧНИК: RICHTALK.RU

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

В последно време за криптовалутата говорят мнозина, но малцина разбират какво именно представлява тя. В средствата за масова информация често се дават грешни определения, които заблуждават хората. И почти никъде не се разказва какво е криптовалутата с прости думи. Крайно рядко се срещат статии за цифровите пари, написани на максимално прост език. Затова ние решихме да поправим това и подготвихме материал, който ще ви помогне да се запознаете със света на криптовалутата и да научите за този свят много интересни неща.

Какво е криптовалутата с прости думи

Имало времена, когато монетите се изготвяли изключително от злато. След това за производството на парични средства започнали да се използват обикновен метал и хартия. През 2009 година, когато беше пуснат първият биткойн, светът се запозна с напълно нов паричен формат – дигиталния. Електронните пари бяха наречени криптовалута. Те не могат да бъдат държани в ръка, а във всичко останало са способни да се справят със същите функции, които изпълняват обикновените метални монети или книжни банкноти.

Уикипедията (руската – бел. П. Н.) дава доста объркано определение. В популярната енциклопедия е написано, че криптовалута е разновидност на дигиталните пари, чието емитиране и оборот се основават на технологията на компютърното шифриране“. И макар че всичко казано е вярно, това определение не дава ясно понятие какво е криптовалутата. За да можем лесно да вникнем във въпроса, е нужно да се покажат сходствата и разликите между обикновените пари и цифровите пари. Да видим най-напред това, което ги обединява. Обединява ги възможността да бъдат инструмент за измерване на стойност и платежно средство. Цената на всяка стока може да се изрази както в долари или левове, така и в криптовалута. В някои страни вече има магазини и заведения, които приемат като разплащателно средство дигитални пари.

Продължавайки да говорим за това какво е криптовалутата с прости думи, ще преминем към нейните разлики от металните и книжните пари.

И ще отделим основните моменти:

• Липса на материална форма. Както вече казахме, цифровите пари не могат да се пипнат с ръка.

• Емитиране само във виртуалното пространство Обикновените пари и банкноти се емитират от централните банки на отделните страни. А криптовалутата се създава в интернет извън рамките на която и да е конкретна държава.

• Абсолютна защитеност от фалшифициране. В света на криптовалутите фалшифицирането на пари е напълно изключено.

• Транзакции без посредници. За да приведете обикновени пари на друг човек, трябва да отидете в банката или на пощата. И за такъв превод винаги ще ви се налага да плащате комисионна. Криптовалутата привежда много по-просто и по-удобно. Тя може да бъде приведена на друг човек само с няколко щраквания с компютърната мишка.

В изброените точки се крие отговорът на въпроса защо е нужна криптовалутата. Именно простотата и надеждността на транзакциите експертите посочват като едно от главните преимущества на дигиталните пари пред обикновените пари.

Какво представлява криптовалутата биткойн с прости думи

Всяка дигитална монета е част от програмен код, който е вграден в обща блокова верига. Опростено може да се каже, че по такъв начин се образува база от данни, която се пази не на някакво конкретно място, а едновременно на огромен брой компютри, намиращи се в различни части на света. Така накратко може да се опише същността на технологията блокчейн (блокова верига – бел. П. Н.), чието изобретяване направи възможна появата на дигиталните пари.

Какво е известно за създателя на криптовалутата, блокчейна и биткойна

Любопитното е, че няма точни данни кой е измислил криптовалутата. Повечето експерти са съгласни с мнението, че Сатоши Накамото, който се смята за създател на биткойна, е измислен персонаж. Никой никога не го е виждал. Освен това - даже най-талантливият програмист едва ли би успял да преодолее толкова внушителен масив от работа сам. В крайна сметка заинтересованата общност е дошла до извода, че над изобретяването на технологията блокчейн и на криптовалутата се с трудили цяла група специалисти, които са предпочели да останат неизвестни.

Откъде идва криптовалутата

Да се предполага, че цифровите пари се появяват „от въздуха“ е неправилно. За създаването им са необходими ресурси. Ако за емитирането на обикновени пари се изисква печатница, за емитирането на цифрови пари се задействат изчислителните мощности на съответно компютърното оборудване.

За да разберем как се добива криптовалута, може да си представим процеса на търсене на злато от златотърсачите. През специално сито те пресяват огромно количество пясък, намирайки в него малки парченца от скъпоценния метал. Същото става и при добиването на цифрови пари. Само че ролята на златотърсачи не се играе от хора, а от компютърно оборудване, което решава сложни математически задачи. Резултат от това е намирането на верен програмен код, който се вгражда в блокчейна.

Майнинг ферма за добиване на криптовалута

Златотърсачите събират малки късчета златото, от което след това се оформят слитъци. Компютърното оборудване намира програмни кодове, превръщащи се в цифрови пари. Златотърсачите използват своята физическа сила. А на компютърното оборудване му е необходима електроенергия.

С какво е покрита криптовалутата

Мнозина и до ден днешен се отнасят скептично към цифровите пари. Битува мнението, че купуването на криптовалута е равносилно на вложение във финансова пирамида. Подобна представа за криптовалутата е напълно погрешна.

Преди всичко е необходимо да разберем за какво е нужна криптовалутата не на конкретния човек, а на обществото като цяло. Цифровите пари могат да направят световната финансова система по-съвършена. Първата криптовалута биткойн беше разработена в момент на икономическа криза, започнала в САЩ и разпространила се в останалите страни. Финансовите катаклизми в Америка придобиха глобален мащаб, защото доларът се използва повсеместно в международните разплащания.

Цифровите пари бяха създадени като алтернатива на обикновените пари. Преди всичко като алтернатива на долара. Те са способни да се справят с всички функции, които имат днес американските пари. Наистина, криптовалутата не е подкрепена от какъвто и да е материален актив. Но същото може да се каже и за обикновените пари. Нито левът нито еврото, нито доларът имат материално обезпечение.

Златният стандарт е отменен окончателно през 1971 година. Отогава държавите са получили правото да печатат националните си валути в каквото сметнат за нужно количество. Книжните пари могат да се емитират в колкото е изгоден брой. Фактически това и става, а резултатът от процеса на непрекъсната работа на печатниците се нарича инфлация.

Когато говорим какво представлява биткойнът, е важно да отбележим, че това е криптовалута с ограничена максималната емисия. И това е още едно преимущество пред обикновените пари. Не могат да съществуват повече от 21 милиона биткойна. Щом бъде добита последната цифрова монета, емитирането се прекратява. Според изчисленията, това ще се случи не много скоро - долу-горе към 2140 година. Не е за изключване, че до това време цифровите пари биха могли да изместят напълно обикновените пари от световната финансова система.

ОСНОВНИ НАЧИНИ ЗА ДОБИВАНЕ НА КРИПТОВАЛУТА

Дългосрочни инвестиции

През последните години цифровите пари придобиха репутацията изгоден инвестиционен актив. Най-простият начин да се печели от криптовалута е да се купи, за да бъде продадена по-скъпо в бъдеще. Подобна стратегия може да има дългосрочен, средносрочен и краткосрочен характер. Между тях има съществена разлика.

Обективно казано, инвестиции могат да се нарекат само дългосрочните вложения. При такъв подход се използват само свободни пари, които със сигурност няма да потрябват в най-близката година или две години. Начинът да се печели от криптовалута за няколко месеца, седмици, дни или даже часове е правилно да се нарича не инвестиране, а трейдинг. Просто казано - борсова търговия.

За да се придобие криптовалута в дългосрочна перспектива, са нужни минимум знания. Покупката може да се извърши по различни начини (за покупка на криптовалута вижте подробно ТУК – бел. П. Н.). След това даже не е необходимо и да не се следят текущите промени на курса.

Трейдинг

С трейдинга е малко по-сложно. Необходима е постоянно:

• Да се следи пазарната ситуация.

• Да се изграждат краткосрочни прогнози на основата на графици и анализи на постъпващите новини.

• Да се вземат решения за покупка и продажба на дигитални пари на конкретни равнища

Трейдингът изисква не само специални знания за това как работи криптовалутата, но и точно следване на избраната тактика, а също така строг самоконтрол. Не може да се каже еднозначно, че борсовата търговия носи по-висок доход от инвестирането. При това трейдингът е по-рисков от влагането на средства за дългосрочен период.

Майнинг

Дигиталните пари могат не само да се купуват, но и да се добиват (на български се казва още „да се копаят“ – бел. П. Н.). Наистина, за това също се изискват финансови вложения (които съвсем не са малки – бел. П. Н.). Трябва да се купи компютърно оборудване, способно да участва в емитиране на цифрови пари. По-горе вече беше описан по прост начин принципът, по който се добива криптовалута. Спомнете си примера със златотърсачите, търсещи късчета злато с пресяване на стотици килограми пясък.

Има два вида оборудване:

• Майнинг ферми

• ASIC устройства

Майнинг фермите се състоят от същите компоненти, които има и обикновеният компютър. Разликата е само в това, че те имат не една, а четири, шест или даже повече видеокарти. Именно графичните процесори решават сложните математически задачи и намират нови „късчета“ програмен код, от който се създават цифровите пари. Майнинг ферми могат да се сглобят и самостоятелно, като се купи всичко необходимо от обикновен компютърен магазин.

ASIC – специални устройства, които добиват криптовалута. Те се създават от производителите за работа с конкретни алгоритми на шифриране. Затова не могат да се използват само за добиване на криптовалута. ASIC устройствата се продават сглобени и са готови веднага за работа. Те могат да бъдат купени от специализирани магазини.

Резюме

Опитахме се да разкажем какво представлява криптовалутата с прости думи. Успяхме да минем без сложни термини и професионални дебри. Един от великите древни учени е казал, че истински гениални са тези открития, които могат да бъдат обяснени разбираемо и на едно дете.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.