неделя, февруари 14, 2021

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СЪВРЕМЕННИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ / Т. КОВАЧОВ ДО П. ХИТОВ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма на съвременници на Левски, които по някакъв начин – по-малко или повече - засягат живота и дейността на Апостола.

Писмата са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.

(Павел Николов)

№ 377

Т. Ковачов до П. Хитов

Турну Мъгуреле,14 март 1869 г.

Любезни мой Солак! [1]

Честното ви писъмце от 4. този месец приех и съдържанието му проумях. Кусура от полицата за 4 наполеона тези дни ще ви изпратим, на което съм му взел и залог освен полицата.

За Т. Ф. [2], като го презират, то и строго го дирят. Г-дарят, който щеше да го изпрати за панаира, не могъл да го намери в Б. [3] и като дойде тук, се разговорихме с Г-даря, и не сме сигурни в него. Т. Ф. не се знае къде е. Тези дни беше тук И. Касабов, дава добри надежди. Приех писмо от Левски [4], който ми пише, че дошъл още един като него търговец в голямото село от страната на няколко търновци и..., за да контрати стока, и щели да излязат за панаира още на 1 март, но оставили да видят първо как отива тукашната пиаца, защото като се споразумее с връщането на Касабов, ще им печата прок. [5] и кондрати, за да заминат двамата Левски и Д. [6] и да захванат работа по-отрано? със скацнашите, които имат в Тър[ново], Сли[вен], Co[фия], Плов[див], Перущица и др., с намерение за Великден да бъдат в работа. И Касабов замина оттук за го[лямо] село и скоро ще ми пише, като дойде и Левски да му види контрата, коя и каква цена има орденда да купува ще ви явя подробно...

Моля ви, явете ми и ваше мнение. Като ви целуна братски и поздравя сърдечно, очаквам сладкия ви отговор.

Моля ви поздравете и дядо Ил., Це. Ал., Й. Попов.

Азис Достунуз Ходжа ефенди [7]

П.П. След три дни иде един прия(тел) 一 Димитър Николич Косовица Болградченин. На които иде отдолу, ще се споразумеете с милостта му. [8]

Същия

Н.Б.II.А., п. 67. № 9082

Арх. т. I, № 10, стр. 327

БЕЛЕЖКИ

1. П. Хитов е левак; по турски – солак.

2. Филип Тотю.

3. Букурещ.

4. Навярно е измислица на касабов, че си кореспондира с Апостола. А можем да приемем също, че Левски наистина му е писал писмо, било за да вика Касабов, било с цел прикриване. Защото всичко, което следва в писмото като описание на плана, като какво мисли да прави Левски напролет, не отговаря на фактите.

5. Прокламации и квитанции.

6. Навярно този инициал Д. означава някой от близките дейци на ЦТК като Дамянов и др.

7. На гърба на писмото с ръката на Панайот Хитов е отбелязано: От Т. Ковачов.

8. Тази преписка е с друго, по-черно мастило.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.