сряда, февруари 10, 2021

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СЪВРЕМЕННИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ / Т. КОВАЧОВ ДО П. ХИТОВ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма на съвременници на Левски, които по някакъв начин – по-малко или повече - засягат живота и дейността на Апостола.

Писмата са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.

(Павел Николов)

№ 376

Т. Ковачов до П. Хитов

Т. Мъгуреле, 25 февруари 1869 г.

Почитаеми мой господин П. X.

Честното ви [писмо] аз приех, съдържанието му проумях сигурно...

Вчера пристигна Васил Левски от Отечеството ни, за да приеме лозинката и да се върне пак през Никопол. И тъй като нямах сигурна л [1], заговорихме си да иде в голямото село, и замина. Аз очаквах някой си Г-ря, който щеше да съпровожда Тотя, дето ви писах в О. Той като дойде и се разговаря, ще ви пиша точно...

Дякона, като излязъл неповреден от Ц. Г. и следвал из Тракия и България, което ви е познато, и като се разговарял със всички по и от ф. с к. р. [2] Само в Рила не е можел да иде, защото е опасно, но съществуват... [3] за народа. Млади и стари взели участие заради целта ни. Но само да се появи нещо по-големичко и по-сериозно от лани, и тия са готови всички на оръжие. Моля ви, явете ни има ли нещо надежда от вас за по-скоро, че от тук няма надежда, защото е в перикол голям. Това пр. [4] има надежда засега в колониите и в О(деса). Според както сме се разговаряли с господина, който го очакват и който щеше да съпровожда Т., като се споразумее, дето е отишъл в кратце. Като ви целуна братски и поздравя сър­дечно, очаквам сладкия ви отговор.

Т.К.

П. П. Все с този параход ви се изпращат парите от Иванчо,14 наполеона.

Т.К.

Н.Б.II.А., п. 67. № 9081

Арх. т. I, № 9, стр. 326

БЕЛЕЖКИ

1. Навярно Лозинка. Трябва да предположим, че Левски е залъгвал Ковачова с някои условности из практиката на ЦТ комитет в Букурещ, за да прикрие истинската цел на пътуването си. Ковачов, като член на Тайния комитет, нямал лозинка (таен знак), с който Левски да минава от комитет до комитет във вътрешността, та последният ще иде да се снабди с такъв в Букурещ. Ив. Касабов, който през това време представляваше ръководството на Комитета, също се е заблуждавал дълго по отношение на истинската мисия на Апостола, който нарочно или неволно е минавал пред него като агент на Комитета. В намека на Ковачов и в едно от последните му писма, където се хвали на П. Хитов, че Левски обещал да го държи писмено в течение на дейността си из България, трябва пак да видим не нещо повече освен прикриване. Левски не се е доверявал на Ковачов и малко по-подир той предупредил и Панайот да се пази от него.

2. Консула руски от Филибе (Пловдив).

3. В оригинала са поставени два реда точки и отгоре съвсем ситно и тайнствено обозначени два инициала X. Д.: Хаджи Димитър.

4. Предприятие.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.