четвъртък, декември 24, 2020

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ – ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА / „ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА

“ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“

По форма „Евангелието от Тома“ е поразително различно от четирите канонични Евангелия. Четирите Евангелия описват живота на Христос. Кулминационен момент в тях са съдът и разпятието.

Но за гностиците земният живот на Христос нямал никакво значение. Христос бил дух, влязъл в тялото на човек с име Исус по време на кръщението и напуснал го на кръста. Животът на човека, чието тяло Христос облякъл, не бил по-интересен за гностиците от биографията на някакви панталони или на някаква риза.

Единственото, което интересувало гностиците, било учението на Христос и „Евангелието от Тома“ се състои от сто и четиринадесет изречения, произнесени от живия Исус и записани от близнака Юда. „Този, който постигне тълкуването на тези думи, няма да вкуси смърт“ (Тома, 1).

Част от изреченията в Тама са ни познати по Марк, Лука, Матей и Йоан.

„Ако слепец води слепеца, двамата падат в яма“ (Тома, 34; Матей, 15:14) – казва Исус. „Няма пророк в своята родина“ (Тома, 31; Матей, 13:57; Марк, 6:4; Лука, 4:24; Йоан, 4:44). „Благословени са бедните, защото тяхно е Божието царство“ (Тома, 54; сравни Матей, 5:3; Лука, 6:20). Божието царство „е подобно на синапово зърно, най-малкото от семената. Когато попадне на обработена земя, ще стане дърво и укритие за небесните птици“ (Тома, 20; Матей, 13:31–32; Марк, 4:30–32; Лука, 13:18–19).

Но останалата част ни е напълно непозната. Например Исус казва:

„Ако изявиш онова, което е в теб, онова, което имаш, ще те спаси. Ако не изявиш онова, което е в теб, онова, което не изявиш, [ще] те убие.“ (Тома, 70).

„Това небе ще премине, и онова над него също ще премине. Мъртвите не са живи и живите не ще умрат. През дните, когато ядете мъртво, вие го правите живо. Когато пък сте в светлината, какво ще сторите? В денят, когато сте били едно, две сте станали. Когато обаче станете две, какво ще сторите“ ? (Тома, 11).

„Учениците му го запитаха: Кога ще ни се откриеш и кога ще те видим? Исус каза: Когато без свян се съблечете, вземете си дрехите и си ги сложите под краката като малки деца и ги стъпчете, тогава [вие] ще видите Сина на живия и не ще се побоите“ (Тома, 37).

Това са напълно необичайни за Исус текстове. Това са коани. Подобни коани би могъл да произнесе някой даос или учител по дзенбудизъм.

„Намерих ги всички пияни, но никого от тях не открих жаден“ – казва Исус (Тома, 28).

„Исус каза: Бъдете случайни минувачи“ (Тома, 42).

„Исус каза: Този, който е познал света, е намерил труп и този, за този, който е намерил труп, светът е недостоен“ (Тома, 56).

„Когато сами познаете себе си, ще бъдете познати .Тогава ще узнаете, че сте деца на живия Баща. Но ако не се познаете, в нищета ще пребивавате и сами нищета ще бъдете“ (Тома, 3).

Исус казва: „Блажен е лъвът, когото човекът изяде, и лъвът стане човек. И проклет е човекът, когото лъвът изяде, и лъвът стане човек“ (Тома, 7).

„Исус каза: Онзи, който пие от устата ми, ще стане като мен; сам аз ще стана този човек и скритото ще му се открие“ (Тома, 108). „За този, който е намерил себе си, светът е недостоен“ (Тома,111:3).

Дали историческият Исус е произнесъл тези изречения, е трудно да се каже. В края на краищата не трябва да забравяме, че според „Евангелието от Тома“ всеки, който опознае Исус, става негов Тома (близнак – бел. П. Н.). Всеки близнак би могъл да добавя свои изречения в „Евангелието от близнака“.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.