събота, декември 26, 2020

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СЪВРЕМЕННИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ: ОТЕЦ МИХАИЛ (МАРТИРИЯ) ДО ПАНАЙОТ ХИТОВ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма на съвременници на Левски, които по някакъв начин – по-малко или повече - засягат живота и дейността на Апостола.

Писмата са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.

(Павел Николов)

№ 368

Отец Михаил (Мартирия) до Панайот Хитов

Брате войводо Панайоте,

и ти брате Цеко, и всички българи,

Прощавайте завинаги, защото няма вече да ме видите, защото отивам на [добро]волно страдание на турците в ръцете, за да обезбедя сиромашките попове и калугери в турската държава, които страдат заради мен. Имам верни известия, които ми казват, че видят ли турците непознат поп или калугер, водят го в конака и много го разпитват дали не съм аз. Па затова ще ида, че да не влачат сиромашките попове и калугери по конаците. Аз, братя мои, и да умра за народ и правда, ако и да не би още това [да] правя, но сега изгубих надежда от всяка една страна, освен от Бога, а и самите вие не сте съгласни. Затова и ще завърша онова, което съм длъжен да направя кога да е, ако ще Господ Бог Исус Христос. А вие, братя, бъдете съгласни и трудете се за вашите братя и деца; слушайте Блазнавац Миливой, онзи разумен човек доволно. И аз бих го слушал, но слушам Бога и трябва аз напред да пролея кръв за вяра и народ, и да не съм ви на път, да се боите да дадете да бъда княз български, а вие не щете, и да ви не обърквам плановете. Сега ви е от мен на всички страни пътя отворен, срещнете народите си. Аз отивам пред престол Божи и ще да се моля Богу за вас и за православните народи. Амин, да го прочитате всинца проповедник [1] .

Свето Христово Евангелие

Мартирия Михаил Ћоревич

5/101868

Н.Б.II.А., п. 61.№ 8192

Това писмо е от калугера отец Мартирия, който беше изпратен от военния министър Миливое Близнавац в 1868 г. к[ог]ато отивах от Белград за Букурещ да убеждавам X. Димитър да не вдига въстание. Горепоменатият Мартирия е родом от Берковица по негову осну на мене разказвания, но отколе време са се преселили в Сърбия [2].

БЕЛЕЖКИ

1. Писмото е адресирано: Войвода Български господин Панайот, господин Цеки и на всички българи в Белград.

2. Бележка от Панайот Хитов на обратната страна на писмото.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.