вторник, март 23, 2021

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ - ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН / БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА; ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ; ЕДЕСА; ЦЪРКВАТА В ЕДЕСА; ХРИСТИЯНИТЕ И НАЗОРЕИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МНОГОЦВЕТНИТЕ ОДЕЖДИ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ЮДА ТОМА; ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛ ЮДА ТОМА

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН; ДИАЛОГЪТ ЗА ДУШАТА

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН

БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН

”Апокрифонът от Йоан” е написан в Египет и не по-рано от 140 година. Както лесно можем да видим, той е гностичен текст и съдържа радикално друг вид гностицизъм в сравнение с този, който можем да открием в “Евангелието от Тома”.

Този текст ни по-малко и ни повече обявява, че старозаветният Бог е дявол и Ялдаваот, а змията, която иска да даде знание за него, е Христос. Сирийската традиция, свързана с Тома, не съдържа нищо подобно. В “Деянията на Тома”, ако помним, змията, промъкнала се в Рая, не е никакъв Христос, а Син на Сатаната. И този Син на Сатаната е унищожен от Юда Тома.

Трудно е да предположим, че историческият Исус е говорил наистина нещо подобно на историческия Йоан.

Но какво му е говорил?

Какъв е бил историческият Йоан, “любимият ученик” на Исус? В какво е вярвал? Каква доктрина е проповядвал? Къде е живял и как е свършил животът му? Можем ли да напишем, като Плутарх, някаква негова биография?

Биографията на Юда Тома, както видяхме, ни донесе някои неочаквани неща. Открихме, че още към 40-те години на I век последователите на Исусса се установили на изток от Римската империя. Открихме, че тези последователи не са употребявали месо и не са пиели вино, че са запечатвали своите привърженици два пъти, правели са ги близнаци на Христос и вероятно през 46 година са се върнали в родината си, за да намерят своята смърт тогава, когато техният пророк Юда, духовният близнак на Христос, обещал да раздели водите на Йордан като един нов Исус Навин.

Тази широка по мащаб биография се съгласува зле с теорията за “малкия ручей” и “неизвестния на никого Исус”.

Какви ли неочаквани неща ще ни донесе биографията на Йоан?

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.