понеделник, декември 06, 2021

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ - ГЛАВА 8. ГНОСТИЦИТЕ И „НОВИЯТ ЗАВЕТ“ / „ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН“

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА; ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ; ЕДЕСА; ЦЪРКВАТА В ЕДЕСА; ХРИСТИЯНИТЕ И НАЗОРЕИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МНОГОЦВЕТНИТЕ ОДЕЖДИ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ЮДА ТОМА; ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛ ЮДА ТОМА

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН; ДИАЛОГЪТ ЗА ДУШАТА; БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН; ЕФЕСКИЯТ ДЪЛГОЛЕТНИК; ЕФЕС; ЕФЕСКИЯТ ПРЕТОР ЛИКОМИД И ЖЕНА МУ; ЕФЕСКИЯТ ТЕАТЪР; ЕФЕСКИЯТ ХРАМ; “ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ” И “ДЕЯНИЯТА НА ЙОАН”; СТРАНСТВАНИЯТА НА ЙОАН; КОНКУРЕНТЪТ; ДРУЗИАНА; ЕВАНГЕЛИЕТО НА ТАНЦУВАЩИЯ ХРИСТОС; МЕТАСТАЗИСЪТ НА ЙОАН; АНАЛИЗ; ”ОТКРОВЕНИЕТО НА ЙОАН БОГОСЛОВ”; PAUL vs JOHN; ТЕОЛОГИЯ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ;

ГЛАВА 5. КАК ДЯВОЛЪТ ПОСТРОИЛ ЦЪРКВА НА АПОСТОЛ ФИЛИП; ДЕЯНИЯТА НА ФИЛИП; АКТ ПЪРВИ, ИЛИ ЧЕРПАКЪТ ЧАКА; ОБИЧАИТЕ В ОБЩИНАТА НА ФИЛИП: ВЕГЕТАРИАНКИ С НИКАБИ; ГРАД ОФИОРИМА; ЦАР СОЛОМОН, ВЛАДЕТЕЛЯТ НА ДУХОВЕТЕ; ОФИОРИМА; В КРАЙНА СМЕТКА АПОСТОЛ ФИЛИП И ЕПИСКОП АВЕРКИЙ;

ГЛАВА 6. НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА РАВНОАПОСТОЛНАТА ТЕКЛА; АПОСТОЛ ПАВЕЛ В ПИСИДИЯ ”ДЕЯНИЯ НА ПАВЕЛ”; АНАЛИЗ; И ОТНОВО АНТОНИЯ ТРИФЕНА; КАКЪВ Е БИЛ ОРИГИНАЛЪТ НА “ДЕЯНИЯТА НА ТЕКЛА”?;

ГЛАВА 7. ГНОСТИЦИ И ЗИЛОТИ; СОФИЯ И АШЕРА; СЪВЕТЪТ НА БОГОВЕТЕ И НЕБЕСНОТО ВОЙНСТВО; САТАНАТА И ПРОИЗХОДЪТ НА ЗЛОТО; МИСТИЦИЗЪМ; СЪЗЕРЦАНИЕТО НА БОГА И ПРЕВРЪЩАНЕТО В АНГЕЛИ; КУМРАНСНКИЯТ МЕСИЯ; МАРВИН ХАРИС; МОРФОЛОГИЯ НА САКРАЛНИЯ ТРИЛЪР; ЧУДЕСА; АПОСТОЛИТЕ КАТО НОВИ ХРИСТОСОВЦИ; ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ГОИСИТЕ; РЕАЛИСТИЧНОСТ

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 8. ГНОСТИЦИТЕ И „НОВИЯТ ЗАВЕТ“

„ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН“

Възгледите на автора на „Евангелието от Йоан“ за Исус Христос съвпадат точно с възгледите на гностика Керинт, който, също като Йоан, живял в Ефес [1] и който, според мнението на римския презвитер Гай от III век, е написал това евангелие [2].

Исус у Йоан е типично Второ начало, Втора власт на Небето, Мемра, Логос, девтерос теос, посредник между Бога и предметния свят. „В началото беше Словото и Словото беше у Бога, и Словото стана Бог“ (Йоан, 1:1).

Исус у Йоан обещава на своите ученици невероятно знание: „Ще виждате небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син“ (Йоан, 1:51).

Той се нарича пряко притежател на гносиса и обещава гносис на своите ученици. „Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах (έγνων); и тези познаха, че Ти си Ме пратил“ (Йоан, 17:25). Пред нас е същият гносис, който по-късно Ириней Лионски ще заклейми като „лъжлив“. „И явих им Твоето Име, и ще им явявам (γνωρίσω)“ – казва Исус (Йоан, 17:26).

Исус у Йоан обещава на своите ученици, че ще вършат чудеса, и даже превъзхождащи го по размах: „Който вярва в Мен, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши“ (Йоан, 14:12). Това е съвсем същото, което намираме в гностичните „Деяния“, в които учениците на Исус възкресяват на едро умрели и изцеляват цели стадиони.

„Евангелието от Йоан“ обещава, че тези, които приемат Божия син, ще станат Божии синове: „А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца - на тези, които вярват в Неговото Име; които се родиха не от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога“ (Йоан, 1:12–13).

Гностичният характер на тези обещания се вижда с невъоръжено око: вярващите ще видят разтворените небеса; те ще вършат чудеса даже повече от Исус; те ще станат Божии синове.

Ортодоксалният Исус идва на света, за да се принесе в жертва за греховете на човечеството. Но не такъв е Исус у Йоан. Той идва, зад а даде на хората гносис. “Аз затова се родих и затова дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас“ (Йоан, 18:37) – обяснява Исус своята цел на Пилат, при което Пилат му задава въпрос: „Какво е истина?“ (Йоан, 18:37). „Евангелието от Йоан“ пропуска отговора на Исус, но затова пък този отговор е даден в „Апокрифона на Йоан“. Истината е Алатея, една от Петицата, съставяща царството Царството на Бога Баща, заедно с Барбело, Предвиждането, Нетленността и Вечния живот.

Ето само някои от изказванията на Исус у Йоан: „Аз победих света“ (Йоан, 16:33). „Те не са от света, както и Аз не съм от света (Йоан, 17:16). „Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас (Йоан, 15:4) (сравнете с гностичното: „Ти позна Христос и стана Христос“). „Аз съм лозата, вие сте пръчките“ (Йоан, 15:5).

„Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде“ (Йоан, 15:7).

„За да бъдат те едно, както ти, Отче, си в мене и аз съм в тебе, те също да бъдат в нас“(Йоан, 17:21). „И славата, която Ти Ми даде, Аз дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно: Аз в тях и Ти в Мен, за да бъдат съвършени заедно“ (Йоан, 17:22–23).

„Отче, желая, където съм Аз, да бъдат с Мен и тези, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света“ (Йоан, 17:24). „И явих им Твоето Име, и ще явя, така че любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях“ (Йоан, 17:26).

Тези изказвания са просто неразбираеми извън гностичния контекст. „Евангелието от Йоан“ е чист вид ранно гностично евангелие. Басилид, Валентин, Птоломей, Теодот и Хераклеон се отнасяли към него напълно положително. За гностиците „Евангелието от Йоан“ и „Апокрифонът на Йоан“ са диптих. Евангелието било за новаци, апокрифонът за напреднали потребители. Това така се набива в очи, че екзестенциално настроеният Рудолф Бултман даже обявява, че една от главните съставни части на „Евангелието от Йоан“ е била гностичен пратекст, адаптиран от Йоан за свои нужди [3].

Но това напълно гностично по терминология евангелие има една важна особеност. Тази особеност е вече споменатата от нас история с апостол Тома, който отказва да вярва, че Исус е възкръснал физически.

„Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите и не сложа пръста си в белега от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам!“ - заявил Тома (Йоан, 20:25).

Неверието на Тома, както е известно, било посрамено. Той сложил ръце в отворените рани на Христос. След това Исус се явил на Петър, който ловял риба, и рибите, уловени от Петър, също били съвсем материални. Те били точно сто петдесет и три и макар че били толкова, мрежата не се скъсала (Йоан, 21:12).

Иначе казано, Йоан съчетава извънредно гностичните твърдения от вида „Ще пребъдете в мене, а аз във вас“, etc., с обещанието за чисто физическо възкресение и чисто материално изобилие при триумфа на Исус, включително до способността да изпраща много риби. „Исус ѝ каза: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мен, ако и да умре, ще оживее“ (Йоан, 11:25). „Както си Му дал власт над всяко създание, да даде вечен живот на всички, които си Му дал“ (Йоан, 17:2).

Това е същият възглед, към който се придържа гностикът Керинт [4].

Керинт (или негов съмишленик), вярващ в хилядолетното царстване на Исус в плът, спори с по-радикалните гностици и използва за целта похват, типичен за равин или християнски пропагандист. Той кара противника си да потвърди с действия своята неправота и заставя апостол Тома, иначе казано – „близнака“, който не вярва във физическата възкресение на Христос, да сложи пръсти в раните му. И самият този факт от полемиката означава, разбира се, че по времето, когато е написано „Евангелието от Йоан“, идеята за Христос като безплътен дух вече е съществувала.

БЕЛЕЖКИ

1. Ириней Лионский. Против ересей, 3, 3, 4.

2. Epiphanius. Panarion, li. 3.6.

3. Rudolf Bultmann. Jesus Christ and Mythology London: SCM Press, 1960. См. реконструкцию этого гностического мифа: Rudolf Bultmann. Johannesevangelium // Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3 Tubingen: Mohr Siebeck, 1959, 840–850.

4. Epiphanius. Panarion, xxviii. 1. 7.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.