четвъртък, юни 10, 2021

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ - ГЛАВА 5. КАК ДЯВОЛЪТ ПОСТРОИЛ ЦЪРКВА НА АПОСТОЛ ФИЛИП

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА; ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ; ЕДЕСА; ЦЪРКВАТА В ЕДЕСА; ХРИСТИЯНИТЕ И НАЗОРЕИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МНОГОЦВЕТНИТЕ ОДЕЖДИ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ЮДА ТОМА; ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛ ЮДА ТОМА

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН; ДИАЛОГЪТ ЗА ДУШАТА; БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН; ЕФЕСКИЯТ ДЪЛГОЛЕТНИК; ЕФЕС; ЕФЕСКИЯТ ПРЕТОР ЛИКОМИД И ЖЕНА МУ; ЕФЕСКИЯТ ТЕАТЪР; ЕФЕСКИЯТ ХРАМ; “ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ” И “ДЕЯНИЯТА НА ЙОАН”; СТРАНСТВАНИЯТА НА ЙОАН; КОНКУРЕНТЪТ; ДРУЗИАНА; ЕВАНГЕЛИЕТО НА ТАНЦУВАЩИЯ ХРИСТОС; МЕТАСТАЗИСЪТ НА ЙОАН; АНАЛИЗ; ”ОТКРОВЕНИЕТО НА ЙОАН БОГОСЛОВ”; PAUL vs JOHN; ТЕОЛОГИЯ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 5. КАК ДЯВОЛЪТ ПОСТРОИЛ ЦЪРКВА НА АПОСТОЛ ФИЛИП

Разгледахме биографиите на двама ученици на Христос: Юда Близнака и апостол Йоан.

Разбира се, тези биографии не са толкова достоверни, колкото са “Животоописанията” на Плутарх. Въпреки това ние можахме да направим от тях няколко извода. Те по-скоро описват едно процъфтяващо и развиващо се учение, а не “малък и незабележим ручей”. Това учение още през 40-те години е разделено на множество секти, различаващи се по цял спектър от въпроси и сред тях - въпроса за сътрудничество с властите. Това учение се развива не само вътре в Римската империя, но и навън, при което, ако се съди от “Деянията на Тома”, именно извън нейните предели то съществено по-дълго запазва някои ранни особености, по-специално церемонията помазване, даваща на преминалия през нея човек магическа неуязвимост и даже възможността да стане бог.

Ние открихме също така, че елементи на гностицизъм са присъствали в най-различни видове на тези секти, което ще рече, че са могли да бъдат обща черта, наследена от общ прародител.

Това е поразително и тревожещо предположение. Защото протоортодоксалната църква по-късно твърди, че гностицизмът е ужасна ерес и отклонение от истинската вяра. Че истинската вяра е била в началото, а ерестта се е появила след това.

Но може би просто сме допуснали грешка? В края на краищата разгледахме само две биографии и двете малко напомнят достоверни исторически източници. Може би просто сме направили грешен подбор? Може би известно - и при това съвсем не пълно - сходство между последователите на Юда Тома, който проповядва “отвъд Ефрат”, и последователите на Йоан, който проповядва в римската провинция Азия, е обусловено от по-късни взаимни влияния между еретиците, а съвсем не от общ прародител?

Ще разгледаме трета биография - биографията на апостол Филип.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.