неделя, юни 06, 2021

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ - ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН / РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА; ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ; ЕДЕСА; ЦЪРКВАТА В ЕДЕСА; ХРИСТИЯНИТЕ И НАЗОРЕИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МНОГОЦВЕТНИТЕ ОДЕЖДИ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ЮДА ТОМА; ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛ ЮДА ТОМА

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН; ДИАЛОГЪТ ЗА ДУШАТА; БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН; ЕФЕСКИЯТ ДЪЛГОЛЕТНИК; ЕФЕС; ЕФЕСКИЯТ ПРЕТОР ЛИКОМИД И ЖЕНА МУ; ЕФЕСКИЯТ ТЕАТЪР; ЕФЕСКИЯТ ХРАМ; “ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ” И “ДЕЯНИЯТА НА ЙОАН”; СТРАНСТВАНИЯТА НА ЙОАН; КОНКУРЕНТЪТ; ДРУЗИАНА; ЕВАНГЕЛИЕТО НА ТАНЦУВАЩИЯ ХРИСТОС; МЕТАСТАЗИСЪТ НА ЙОАН; АНАЛИЗ; ”ОТКРОВЕНИЕТО НА ЙОАН БОГОСЛОВ”; PAUL vs JOHN; ТЕОЛОГИЯ

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН

РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ

И така, какво можем да кажем за реалния апостол Йоан - не за митичната фигура, преработена и допълнена, вградена по-късно, като един от камъните, в основата на ортодоксалната църква, а за реалния ученик на Исус, от плът и кръв.

Доста много.

Той бил могъщ гоис, който проповядвал в синагогите на римската провинция Азия.

Той носел петалон и претендирал за статут на Първосвещеник, както и за ръководител на цялата назорейска община на Яков Праведника. За съжаление ние не знаем какви са били отношенията му с Яков.

Той подпечатвал хората и ги учел да стават царе и свещеници на своя Бог. Той спазвал фанатично закона и твърдял, че по време на Страшния съд ще се спасят само сто четиридесет и четири хиляди подпечатани. Подпечатването не било само кръщаване, но и магическа церемония, която правела посветения неуязвим. То изпълнявало същата функция като белега в “Дамаския документ”.

Както подобава на един апостол, Йоан не се заседявал дълго на едно място, а ходел от град на град, което било доста рационален навик. Като избяга набързо от властите в един град, гиосът винаги можел след това да разказва, че ангел Господен го е пренесъл за косите в друг полис.

Като всички християнски гиоси Йоан вярвал в своето всемогъщество. Това била самата същност, самата сърцевина на неговото учение. Той бил нов Христос. Той бил Христос в облика на Йоан. Светият дух влязъл в него, както влязъл в Христос, и го дарил с възможността да прави чудеса. Той, Йоан, можел да предава тази възможност на своите ученици. Той можел да ги направи царе, свещеници и даже ангели. Те можели да изливат чаши с Божия гняв на земята и да поразяват врага с огън от устата си. И, най-важното, Йоан можел да вижда бога.

Основен враг на историческия Йоан бил апостол Павел, когато Йоан наричал Лъжец и Валаам. Неговите ученици той наричал “синагога на Сатаната”. Омразата на азийските последователи на Йоан към Павел била така силна, че в “Деянията на апостолите” специално се споменава, че в Ерусалим Павел бил нападнат именно от азийски евреи. Именно те го заобиколили, като викали, че той е “осквернил това свято място” (Деяния, 21:28).

Основно разногласие между Павел и Йоан бил въпросът за спазването на Мойсеевия закон. Павел твърдял, че законът не трябва да се спазва: “Яжте всяко месо, което се продава на пазара, без да разпитвате откъде е, за да успокоявате съвестта си”. За реалния, историческия Йоан, Павел бил “Валаам, който подучи Валак да вкара в грях народа на Израел, като яде храна, принесена в жертва на идоли” (Откровение, 2:14).

Павел учел, че Исус е дошъл да отмени закона. Той се принесъл в жертва, за да изкупи първородния грях.

За любимия ученик и Първосвещеника Йоан това твърдение било анатема. Неговият Исус дошъл не да спаси езичниците, а да ги унищожи и да даде нова земя и ново небе само на тези, които вярват в Исус.

Това ново небе и тази нова земя били напълно материални, но Исус, който ги създава не е, разбира се, просто човек, макар възкресението му да е чудо. Той е Втора власт на Небето: той записва имената на хората в книгата на живота (Откровение, 21:27), Божият престол е “престол на Бога и на Агнето” (Откровение, 22:1) и описанието на Исус в “Откровението” е описание на Божество:

“Тогава видях небето разтворено, а пред мен – бял кон, чийто ездач се наричаше Верен и Истинен, защото справедливо съди и воюва. Очите на конника пламтяха като огън, а на главата си имаше много диадеми. Върху него беше написано име, което никой друг освен него не знае. Облечен бе в роба, потопена в кръв, и името му бе „Божието Слово“. Облечени във фин лен – бял и чист, възседнали бели коне, го следваха небесните войски. От устата на конника излизаше остър меч, за да порази с него народите. Той ще ги управлява с железен жезъл и ще стъпче гроздето в лина на яростния гняв на Всемогъщия Бог. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете и Господар на господарите” (Откровение, 19:11–16).

Любимият ученик Йоан едва ли е доживял до сто години и даже до осемдесет. Във всеки случай Папий, епископът на Йерапол, който пише около 100 г., вече търси думи на Йоан от втора ръка.

Йоан не е написал “Евангелието от Йоан” и Домициан не го е варил в кипящо масло. Най-вероятно е умрял още преди Юдейската война и точно затова смъртта му е била съвсем спокойна. След войната основаната от него община в Ефес преосмислила радикално неговото послание. Тя започнала да проповядва не само на евреите, а и на езичниците. Но все така продължавала да враждува с общината, основана в Ефес от Павел, и отричала категорично факта, че Исус е умрял за човешките грехове. Тя смятала, че Христос изобщо не е умирал, а е дошъл да донесе на хората знание. Това е знанието как самите те могат да станат като него.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.