сряда, юни 02, 2021

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ - ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН / ТЕОЛОГИЯ

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА; ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ; ЕДЕСА; ЦЪРКВАТА В ЕДЕСА; ХРИСТИЯНИТЕ И НАЗОРЕИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МНОГОЦВЕТНИТЕ ОДЕЖДИ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ЮДА ТОМА; ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛ ЮДА ТОМА

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН; ДИАЛОГЪТ ЗА ДУШАТА; БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН; ЕФЕСКИЯТ ДЪЛГОЛЕТНИК; ЕФЕС; ЕФЕСКИЯТ ПРЕТОР ЛИКОМИД И ЖЕНА МУ; ЕФЕСКИЯТ ТЕАТЪР; ЕФЕСКИЯТ ХРАМ; “ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ” И “ДЕЯНИЯТА НА ЙОАН”; СТРАНСТВАНИЯТА НА ЙОАН; КОНКУРЕНТЪТ; ДРУЗИАНА; ЕВАНГЕЛИЕТО НА ТАНЦУВАЩИЯ ХРИСТОС; МЕТАСТАЗИСЪТ НА ЙОАН; АНАЛИЗ; ”ОТКРОВЕНИЕТО НА ЙОАН БОГОСЛОВ”; PAUL vs JOHN

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН

ТЕОЛОГИЯ

И така, ефеската християнска община, основана от Йоан, още в началото на II век се различавала от общината, която основал Павел.

Това обстоятелство отново противоречи на идеята за “малкия ручей”. Можем да смятаме за преувеличение всичко, което пожелаем: разказите в “Деянията на Йоан” за поголовното покръстване на преторите; твърдението на каноничните “Деяния”, че проповедите на Павел били чути “от всички жители на Азия”.

Но не можем да смятаме за преувеличение твърдението, че в град Ефес още през 50-те години на I век имало цели две общини, изповядващи Христос, и те взаимно се наричали Лъжци и синагоги на Сатаната. При това дейността им била достатъчно забележима, за да организират местните занаятчии погром срещу поне едната от тях.

Към края на I век тези общини се различавали кардинално помежду си. Едната от тях - общината на Павел - смятала, че Христос се е принесъл в жертва за цялото човечество. Той е умрял физически и е възкръснал физически.

Другата община казвала, че Исус не е умирал и не е възкръсвал. Докато непосветените го виждали да се мъчи на кръста, той разговарял с Йоан на Елеонския хълм.

Той бил бог и не можел да умре. И не е дошъл, за да изкупи греховете. Дошъл е, за да даде на хората знание. А неговото страдание не се състои в това, че е пострадал на кръста, а в това, че той - Богът, висшият дух - е слязъл в света на тленността и плътта.

“Ти чуваш, че съм страдал, но аз не съм страдал; че не съм страдал - но съм страдал, че съм бил пронизан, но не съм бил убит; че съм бил обесен, но не съм бил обесен; че кръвта ми е текла и не е текла; и аз не съм страдал от това, за което говорят, и не съм страдал от това, за което не говорят” (Деяния на Йоан, 101:6–9).

Тези общини се различавали и по своите ритуали. В ефеската община на последователите на Павел се кръщавали с вода, а се причастявали с хляб и с “Христовата кръв”. Този начин за причастяване бил предаден на общината от апостол Павел, а на него, на свой ред, това му било казано лично от Исус (1 Коринтяни, 11:23–25).

Но, според “Деянията на Йоан”, Исус не е причастявал никого по време на Тайната вечеря! Вместо това той осъществил съвсем друг ритуал: събрал учениците си и танцувал с тях танца на Плеромата.

Така че общината на “Деянията на Йоан” не познавала ритуала причастие в този вид, в който го познава общината на Павел. Вместо това тя познавала възбуден екстатичен танц в името на Христос, много приличащ на възбудения танц на цар Давид и на танца на участниците в източните култове - на Атис или на Дионис.

Общината на “Деянията на Йоан” се различавала и от общината на “Деянията на Тома”. Тя не познавала ритуала помазване, който е централен за общината на “Деянията на Тома”, и не се ограничавала по отношение на яденето и пиенето, за разлика отново от Тома, който “не ядял и не пиел”, иначе казано - не ядял месо и не пиел вино.

И така, ритуалите на общината, която написала “Деянията на Йоан”, се различавали ярко не само от ритуалите на последователите на Павели, но и от ритуалите на “Деянията на Тома”.

А теологията?

До някъде била еднаква.

В двете разгледани от нас “Деяния” Христос е бог, а богочовеци са Тома и Йоан. Те имат човешко тяло, но духът им е надскочил това тяло и се е съединил с Плеромата; те са познали Христос, станали са негови двойници и са способни да делегират изпълващото ги знание на други хора, включително и на жени. Това е същото омразно полово равноправие на гностицизма, което така възмущавало ортодоксите: в гностичните общини жените били свещеници наравно с мъжете. “Те се осмеляват да поучават, да спорят, да гонят бесове, да обещават изцеление!” [1]

Но тези две теологии не са съвсем идентични.

Те се разминават по един важен въпрос, а именно по въпроса за физическата съставка на Исус Христос.

“Деянията на Йоан” смятат, че Христос изобщо не е имал тяло: Христос е надсветовен дух, приел облика на човек. Напротив, “Деянията на Тома” смятат, че Христос е имал тяло и това тяло не било нечие друго, а тялото на Юда Тома! Надсветовният дух не приел облик на човек, а облякъл физическо човешко тяло като риза. Отначало облякъл тялото на Исус, а след това - тялото на Юда.

Двете теологии са гностични. Но това са две различни разновидности на гностицизма, гностицизъм 2.0 и гностицизъм 1.0, ако желаете.

И така, виждаме доста странна картина.

Виждаме две общини от последователи на Исус, различни по всичко: разстояние, езици, политическо положение. Йоан проповядва в говорещите гръцки език градове на римската провинция Азия. Юда Тома - в сирийската Месопотамия.

Йоан живее в Римската империя, където властите преследват християнските гоиси. Юда Тома - извън нейните предели, в земите на царе, които се отнасят търпимо към назореите или дори ги подкрепят. Двете общини - поне по времето, когато са написани “Деянията” - се различавали съществено по своите ритуали. Тома не знае нищо за екстатични групови танци в името на Исус. Йоан не знае нищо за хранителни забрани.

Но при това двете общини изповядват гностични разновидности на християнството. Техният Христос не се е раждал и не е умирал. Той дошъл на земята, за да даде на хората знание. Това било знанието как да станат като него.

Ако две разделили се биологични популации имат общ ген, разумно е да се предположи, че този общ ген е наследен от един и същи общ прародител. Но как тогава да съвместим това с твърдението на ортодоксите, че тяхната вяра е била първична, а “лъжливият гностизъм” се е появил по-късно?

БЕЛЕЖКИ

1. Тертуллиан. О прескрипции [против] еретиков, 41.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.