събота, май 08, 2021

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ - ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН / ДРУЗИАНА

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА; ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ; ЕДЕСА; ЦЪРКВАТА В ЕДЕСА; ХРИСТИЯНИТЕ И НАЗОРЕИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МНОГОЦВЕТНИТЕ ОДЕЖДИ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ЮДА ТОМА; ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛ ЮДА ТОМА

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН; ДИАЛОГЪТ ЗА ДУШАТА; БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН; ЕФЕСКИЯТ ДЪЛГОЛЕТНИК; ЕФЕС; ЕФЕСКИЯТ ПРЕТОР ЛИКОМИД И ЖЕНА МУ; ЕФЕСКИЯТ ТЕАТЪР; ЕФЕСКИЯТ ХРАМ; “ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ” И “ДЕЯНИЯТА НА ЙОАН”; СТРАНСТВАНИЯТА НА ЙОАН

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН

ДРУЗИАНА

Между другото Сатаната продължил да прави спънки на Йоан. Той овладял някой си Калимах - юноша, който пламнал внезапно от страст към християнката Друзиана. Калимах търсел ден и нощ възможност да се срещне с нея, а когато тя умряла, решил в отчаянието си да се съвкупи с трупа, “разпален от ужасна страст и обсебен от многоликия Сатана” (Деяния на Йоан, 70:1).

“Настойчивостта, с която Калимах се опитва да овладее умрялата матрона, илюстрира несъмнено идеята за това, че плътският секс е връзка с труп” - отбелязва Ричард Перво [1].

Обзетият от плътска страст Калимах подкупил роба Фортунат, който го завел в гробницата. Но едва нашият некрофил пристъпил към своето дело, върху него се стоварило страшно възмездие: от изневиделица се появила една змия, ухапала роба и обвила нечестивеца.

Можем да си представим истинското изумление на апостол Йоан, който се явил заедно с вярващи хора да възкреси Друзиана и намерил в гробницата, освен нея, още два съвсем странични трупа, единият от които освен всичко бил обвит от огромна змия.

Дори съвременен следовател би се стъписал, опитвайки се да разгадае какво именно се е случило: защото свидетели на произшествието липсвали, а труповете няма как да бъдат разпитани. За щастие апостол Йоан нямал подобно ограничение: той възкресил веднага Калимах и той не само се разкаял чистосърдечно за своята страст към плътския секс, но и повярвал безпрекословно в Христос.

При вида, че се е спасила още една душа, на Йоан му останало единствено да възхвали Господа, а също така да възкреси и роба Фортунат. Но тъй като във видението, изпратено от Господ на Йоан, не се казвали нищо за възкресяването на злобния роб (наредено му било да възкреси само Друзиана), Йоан изтълкувал това в смисъл, че трябва да възложи на нея възкресението на Фортунат.

Тя веднага се доближава до тялото на роба и произнася заклинание:

“Исус Христос, Богът на еоните, Богът на Истината, този, който ме е дарил да виждам чудеса и знамения и който ми е дал част в неговото име; ти, който си вдъхнал себе си в мене в своите много лица” - казва тя (Деяния на Йоан, 82:2–3).

Но възкресението не е от полза за роба. Той се оказва изключително неблагодарно същество. Едва възкръснал, започва да вика: “Ето докъде стигна властта на тези ужасни хора! Не искам да бъда възкресяван, по-добре да умра, отколкото да ги виждам!” - и хуква навън (Деяния на Йоан, 83:3).

Наглата постъпка на подлеца, който се отказва от възкресението и вечния живот, не остава ненаказана. Като отправя молитва, Йоан съобщава на братята и сестрите, че духът, обитаващ в него, му е казал, че Фортунат ще умре в същия миг от змийска отрова: както предсказал Йоан, така и се оказало. Човекът, който отказал да приеме християнската вярата, умрял и това било чудо. “Дяволът - напътствал го в последния му път Йоан - получи своето чедо” (Деяния на Йоан, 86:5).

БЕЛЕЖКИ

1. Richard I. Pervo. The Acts of John. Polebridge Press, 2016. P. 10.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.