понеделник, май 10, 2021

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СЪВРЕМЕННИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ / ИВ. КЪРШОВСКИ ДО П. ХИТОВ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма на съвременници на Левски, които по някакъв начин – по-малко или повече - засягат живота и дейността на Апостола.

Писмата са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.

(Павел Николов)

№ 394

Ив. Кършовски до П. Хитов

Букурещ, 25 март 1870 г., Св. Благовещение

Господин Панайоте!

Почтеното ви писъмце от 14 този месец получих снощи от г-н Димитър Косовски (Общи). Той ми казва, че вие сте му казали да се потрудя, да го спомогна, но в писмото ви такова нещо не ми бележите! Следователно, аз ако и да го познавам [1], но без да имам от вас нещо да ми бележите, никога нищо не ще да направя. А според днешното ми положение и да исках да направя нещо, не можех, защото (вие може да не знаете) старите букурещки магарета успяха да направят интриги и в Гюргево, което аз, като видях, потрудих се някак да се унищожат (интригите), но за обща наша жалост не можах. Вследствие на това., като видях, че интригите хванаха да се умножават и че щат се развалят както общината, тъй и училището, а и читалището. Предпочетох да бъда гладен, отколкото задоволен, и си дадох оставката от учителстването още на 7 февруари. И тъй днес за днес съм без никакво занимание. Според болестта (ревматизъм), която имам, едно, и друго - да се махна за време от Гюргево, дойдох тук и влезнах в болницата Колантина на 27 февруари до вчера. Вчера излязох в 101/2 ч. и в кафенето се срещнах с г-н Д. Косовски случайно. След два дни той ще тръгне оттук за Гюргево, а оттам - за Турну Мъгуреле. Аз му направих писма за там, за Ковачев и Данаил, за да му помогнат нещо и да го съставят [срещнат] с Дякона. Той е изпратил десетина души за панаира; че и той [2] имаше намерение да пътува, но не зная дали е заминал, или не. Тука е дошъл г-н Зеча Стефанович, черногорец; той също е бил с Лука Вукалович, и що беше в Цариград, и за когото се говореше, че се е потурчил. Негова милост е дошъл да пита: има ли нещо да се работи? И ако има, то той е готов да влезе в нашите народни предприятия - да воюва. Ние се държим към него съвсем хладнокръвно и не му даваме да узнае същността на работите ни. Той казва, че познава твърде добре нашия народ и много го хвали; но кой знае, може би да има някои свои предначертания. Но от друга страна, пак аз бих казал, че той няма нещо, което да ни доведе в съмнение. Той е взел от Одеса Иван Цанков Телеграфийчето (Тулченчето) и Бойко Нешов и ги завел в Цариград. На Бойко дал пари и го проводил да отиде в България към Сливен и по други места, но той, вместо да отиде за определените места, дошъл си в Браила от Цариград. Доколко това е истина, вие по-добре можете да знаете от мене. Иван Цанков, пак според страхливостта си, която той има, е бил непотребен за предприятията на г-н Зеча. Затова той го е препоръчал пак в Цариград и Иван Цанков е получил пак служба в телеграфа в Авлона и там работи сега. След време може да мине и в по-вътрешните места на отечеството ни. Не би било зле, мисля аз, ако вие имахте улеснение и време да дойдете тук и да се срещнете с г-н Зеча, когото вие ще можете най-добре да оцените по неговите разговори. Той ще остане тук 10-12 дни. Вижте, както намерите за добре, тъй направете. Аз бих желал вие да дойдете и като дойдете, да ми явите да дойда и аз да си поговорим; това е от твърде голяма важност за нашите предприятия; аз барем тъй мисля.

Аз ще си отида утре или в петък за Гюргево. Там ще си отворя или една кръчма, или едно кафене и ще продавам вино и кафе, само и само да бъда независим. Това ще направя с Божия воля аз занапред. Доста съм бил зависим. Райнов е дошъл тука преди 1 месец и сега е в Гюргево.

Новини. Моавините паднаха в Турско; правителството турско унищожи българските чиновници преди няколко дни. Каймакаминът на Ада Кале дошъл във Видин и едни от българите го отровили; така се говори.

Поздравление от г-н Йорданов до вас и до г-н Балкански. Също и от мен. Очаквам отговор. И Росети ви поздравява. [3]

Ваш единомишленик И. Кършовски [4]

Н.Б.II.А., п. 67. № 8954

Арх. т. I, № 5, стр. 467

БЕЛЕЖКИ

1. От Легията в Белград.

2. Д. Общи.

3. Отстрани на писмото е отбелязано: Приключеното (навярно писмо, б. р.) е от Г. Цека. Същия

4. Адрес на писмото: Monsieur Nikola Balkansci - за господина Панайота Хитова: La satulu Suditi.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.