неделя, ноември 21, 2021

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ - ГЛАВА 7. ГНОСТИЦИ И ЗИЛОТИ / АПОСТОЛИТЕ КАТО НОВИ ХРИСТОСОВЦИ

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА; ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ; ЕДЕСА; ЦЪРКВАТА В ЕДЕСА; ХРИСТИЯНИТЕ И НАЗОРЕИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МНОГОЦВЕТНИТЕ ОДЕЖДИ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ЮДА ТОМА; ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛ ЮДА ТОМА

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН; ДИАЛОГЪТ ЗА ДУШАТА; БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН; ЕФЕСКИЯТ ДЪЛГОЛЕТНИК; ЕФЕС; ЕФЕСКИЯТ ПРЕТОР ЛИКОМИД И ЖЕНА МУ; ЕФЕСКИЯТ ТЕАТЪР; ЕФЕСКИЯТ ХРАМ; “ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ” И “ДЕЯНИЯТА НА ЙОАН”; СТРАНСТВАНИЯТА НА ЙОАН; КОНКУРЕНТЪТ; ДРУЗИАНА; ЕВАНГЕЛИЕТО НА ТАНЦУВАЩИЯ ХРИСТОС; МЕТАСТАЗИСЪТ НА ЙОАН; АНАЛИЗ; ”ОТКРОВЕНИЕТО НА ЙОАН БОГОСЛОВ”; PAUL vs JOHN; ТЕОЛОГИЯ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ;

ГЛАВА 5. КАК ДЯВОЛЪТ ПОСТРОИЛ ЦЪРКВА НА АПОСТОЛ ФИЛИП; ДЕЯНИЯТА НА ФИЛИП; АКТ ПЪРВИ, ИЛИ ЧЕРПАКЪТ ЧАКА; ОБИЧАИТЕ В ОБЩИНАТА НА ФИЛИП: ВЕГЕТАРИАНКИ С НИКАБИ; ГРАД ОФИОРИМА; ЦАР СОЛОМОН, ВЛАДЕТЕЛЯТ НА ДУХОВЕТЕ; ОФИОРИМА; В КРАЙНА СМЕТКА АПОСТОЛ ФИЛИП И ЕПИСКОП АВЕРКИЙ;

ГЛАВА 6. НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА РАВНОАПОСТОЛНАТА ТЕКЛА; АПОСТОЛ ПАВЕЛ В ПИСИДИЯ ”ДЕЯНИЯ НА ПАВЕЛ”; АНАЛИЗ; И ОТНОВО АНТОНИЯ ТРИФЕНА; КАКЪВ Е БИЛ ОРИГИНАЛЪТ НА “ДЕЯНИЯТА НА ТЕКЛА”?;

ГЛАВА 7. ГНОСТИЦИ И ЗИЛОТИ; СОФИЯ И АШЕРА; СЪВЕТЪТ НА БОГОВЕТЕ И НЕБЕСНОТО ВОЙНСТВО; САТАНАТА И ПРОИЗХОДЪТ НА ЗЛОТО; МИСТИЦИЗЪМ; СЪЗЕРЦАНИЕТО НА БОГА И ПРЕВРЪЩАНЕТО В АНГЕЛИ; КУМРАНСНКИЯТ МЕСИЯ; МАРВИН ХАРИС; МОРФОЛОГИЯ НА САКРАЛНИЯ ТРИЛЪР; ЧУДЕСА

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 7. ГНОСТИЦИ И ЗИЛОТИ

АПОСТОЛИТЕ КАТО НОВИ ХРИСТОСОВЦИ

Способността на апостолите да вършат чудеса е свързана с това, че са познали Христос и са станали Христосовци. Те са Христосовци в буквалния смисъл на думата.

Друзиана, ученичката на Йоан, вижда Господ в облика на апостол Йоан [1]. Текла, ученичката на Павел, вижда „Господа Исус Христос редом с нея в облика на Павел“ [2]. Учениците на апостол Тома виждат пред себе си „Христос в облика на Тома“ [3]. Ученичката на апостол Андрей вижда „Господ в облика на Андрей“ [4]. Вартоломей и Мариамна вижда пред себе си Христос във вид на апостол Филип [5].

Те могат да се преобразяват като Христос.

Лицето на апостол Андрей сияе като лицето на ангел [6]. Апостол Филип се преобразява и сияе така, че към него не може да се доближи никой [7]. Когато се опитват да заловят апостолката Мариамна, тя е обкръжена от „огнен облак“ и войниците се разбягват [8]. В друг вариант на „Деянията на Филип“ се съобщава, че Мариамна станала „като стъклен съд, изпълнен с дим и огън“.

Което е още по-важно, тази своя способност да бъдат Христосовци и да вършат чудеса апостолите предават на учениците си.

В Солун тълпата иска да изгори апостол Андрей за това, че негов ученик станал богатият млад човек Екзоос. По заповед на Андрей Екзоос взел бутилка вода и произнесъл възклицание: „Господи Исусе Христе, на когото са подвластни всичките стихии, който мокриш сухото и сушиш мокрото, охлаждаш горещото и раздухваш гаснещото, потуши този огън“ Огънят угаснал [9].

Клеопатра, жителка на Ефис, възкресена от апостол Йоан, веднага възкресява своя съпруг, претора Ликомид [10].

В „Деянията на Андрей“ морето изхвърля на брега четиридесет трупа, жертви на корабокрушение. Андрей възкресява първия труп и когато той става християнин, му нарежда да възкреси следващия. Така, един след друг, възкръсват всичките четиридесет души [11].

По същия начин апостолите предават на учениците си способността да се преобразяват. Лицето на евреина Анания, покръстен от Филип, свети като на ангел [12]. Апостол Тома, седящ в тъмницата, призовава в молитвите си Христос и внезапна в тъмницата става светло като ден [13]. Апостол Петър се моли и внезапно трапезарията се изпълва „с ярка светлина, подобна на разсъмване, такава, каквато обикновено виждат само в облаците“. Тази светлина влиза в очите на неговите ученици и им позволяват да виждат физически Христос в тройния му облик на момче, юноша и старец [14]. Когато проконсулът на Града на змиите се опитва да хване своята съпруга християнка, светлината, спускаща се над нея по време на молитва, го ослепява [15].

Възкресението на мъртвите също разкрива пред авторите някои сюжетни възможности, които трудно могат да бъдат пренебрегнати. Защото възкресеният лично виждал с очите си всичко, за което разказват Писанията. Той е свидетел/шахид/мартус в прекия и буквалния смисъл на думата.

Веднъж двама богати млади хора се разочаровали от учението на апостол Йоан. Те поискали да вземат своето богатство и да напуснат общината. За щастие в този момент Йоан възкресил тъкмо навреме един мъртвец. Оказало се, че мъртвецът със собствените си очи видял ликуването на дяволите заради неразумното решение на богаташите. Поразените богаташи останали в общината [16].

Проконсулът Лесбий преследвал следващите Пътя. Докарали му апостол Андрей и когато го въвели при проконсула, оказало се, че той е умрял. Апостол Андрей го възкресил и след това проконсулът признал, че да преследва следващите Пътя му заповядал Сатаната [17]. Както лесно можем да разберем, това откровение на римския магистрат оказало най-благоприятно въздействие за покръстването на околните.

Апостол Филип възкресил сина на една вдовица. Като възкръснал, той веднага засвидетелствал, че е видял със собствените си очи как в ада мъчат страшно тези, които не са съгласни с учението на апостол Филип.

Но най-драматичната история се случила с апостол Тома. Индийският цар Гундафор му поръчал да построи дворец и Тома, вместо да направи това, раздал всичките пари на бедните. Като научил за присвояването, Гундафор бил предсказуемо недоволен. За щастие той имал брат, който се казвал Гад. Той по това време умрял и веднага възкръснал. Като възкръснал, Гад разказал удивителна новина: оказва се, че апостол Тома наистина построил на цар Гундафор разкошен дворец на небесата и той, Гад, го видял с очите си. Разбира се, след подобно свидетелство всичките обвинения в присвояване били снети и апостол Тома все така останал упълномощен да строи небесния дворец [18].

БЕЛЕЖКИ

1. The Acts of John, 87, 2.

2. Acts of Paul and Thecla, 21.

3. The Acts of Thomas, 1, 11, 3.

4. The Passion of Andrew, 47, 1.

5. The Acts of Philip, 15, 42.

6. The Acts of Andrew, 11, 15.

7. The Acts of Philip, 5, 22.

8. The Acts of Philip. 15, 20.

9. The Acts of Andrew, 12, 13.

10. The Acts of John, 24, 8.

11. The Acts of Andrew, 24.

12. Syrian Acts of Philip. From «The Apocryphal New Testament», M. R. James. Translation and Notes. Oxford: Clarendon Press, 1924.

13. The Acts of Thomas, 12, 153, 7.

14. The Acts of Peter, 2, 21, 7.

15. The Acts of Philip, 15, 18.

16. The Acts of Jonh, Lat XVIII. From «The Apocryphal New Testament», M. R. James. Translation and Notes, Oxford: Clarendon Press, 1924.

17. The Acts of Andrew, 22, 14.

18. The Acts of Thomas, 2, 24.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.