събота, септември 11, 2021

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ - ГЛАВА 6. НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА РАВНОАПОСТОЛНАТА ТЕКЛА / КАКЪВ Е БИЛ ОРИГИНАЛЪТ НА “ДЕЯНИЯТА НА ТЕКЛА”?

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА; ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ; ЕДЕСА; ЦЪРКВАТА В ЕДЕСА; ХРИСТИЯНИТЕ И НАЗОРЕИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МНОГОЦВЕТНИТЕ ОДЕЖДИ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ЮДА ТОМА; ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛ ЮДА ТОМА

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН; ДИАЛОГЪТ ЗА ДУШАТА; БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН; ЕФЕСКИЯТ ДЪЛГОЛЕТНИК; ЕФЕС; ЕФЕСКИЯТ ПРЕТОР ЛИКОМИД И ЖЕНА МУ; ЕФЕСКИЯТ ТЕАТЪР; ЕФЕСКИЯТ ХРАМ; “ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ” И “ДЕЯНИЯТА НА ЙОАН”; СТРАНСТВАНИЯТА НА ЙОАН; КОНКУРЕНТЪТ; ДРУЗИАНА; ЕВАНГЕЛИЕТО НА ТАНЦУВАЩИЯ ХРИСТОС; МЕТАСТАЗИСЪТ НА ЙОАН; АНАЛИЗ; ”ОТКРОВЕНИЕТО НА ЙОАН БОГОСЛОВ”; PAUL vs JOHN; ТЕОЛОГИЯ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ;

ГЛАВА 5. КАК ДЯВОЛЪТ ПОСТРОИЛ ЦЪРКВА НА АПОСТОЛ ФИЛИП; ДЕЯНИЯТА НА ФИЛИП; АКТ ПЪРВИ, ИЛИ ЧЕРПАКЪТ ЧАКА; ОБИЧАИТЕ В ОБЩИНАТА НА ФИЛИП: ВЕГЕТАРИАНКИ С НИКАБИ; ГРАД ОФИОРИМА; ЦАР СОЛОМОН, ВЛАДЕТЕЛЯТ НА ДУХОВЕТЕ; ОФИОРИМА; В КРАЙНА СМЕТКА АПОСТОЛ ФИЛИП И ЕПИСКОП АВЕРКИЙ;

ГЛАВА 6. НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА РАВНОАПОСТОЛНАТА ТЕКЛА; АПОСТОЛ ПАВЕЛ В ПИСИДИЯ ”ДЕЯНИЯ НА ПАВЕЛ”; АНАЛИЗ; И ОТНОВО АНТОНИЯ ТРИФЕНА

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 6. НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА РАВНОАПОСТОЛНАТА ТЕКЛА

КАКЪВ Е БИЛ ОРИГИНАЛЪТ НА “ДЕЯНИЯТА НА ТЕКЛА”?

С голяма вероятност това е бил текст, написан от жена между 90-те години на I в. и 20-те години на II в. в римската провинция Витиния и Понт. Този текст е запазил спомените както за покровителството, което понтийската династия оказала на учениците на Павел, така и за преследванията, които ги връхлетели през 115-117 г., когато наместник на провинцията станал много пъти споменаваният от нас Плиний Младши.

Този текст пазел достоверни спомени за апостол Павел и го описвал като нисък кривокрак човек с голям нос. Този текст носел откровено гностичен характер. Той наричал Павел ново въплъщение на Христос, а неговата спътничка - Божия Слава.

Този текст очертавал също така ранния ареал на употребата на думата “християнин”. Както и в Новия завет, и в писмата на Плиний Младши, тази дума в “Деянията на Текла” се използва изключително като пейоративна: тя се влага в устата на враговете на Павел или на властите. “Донеси, че е християнин” - така Хермоген съветва Фамирис. “Изобличи го пред наместника Кастелий, че се опитва да прелъсти чужд народ с учението на християните” (Деяния на Текла, 14; Деяния на Текла, 16).

През 160-190 г. ортодоксален преразказвач експроприирал този текст, за да го включи в документ, призван да утвърди апостол Павел като собственост на римската църква. Но при това моментите от текста, които по-късно ще бъдат признати за гностични и еретични, още не били смятани от римската църква за такива.

Така достигаме до парадоксална ситуация. “Деянията на Тома”, “Деянията на Йоан”, “Деянията на Филип” и “Деянията на Павел и Текла” отразяват различни, далече разминаващи се видове християнство.

Едни от тези видове признават евнусите и жените апостоли, други - не. Едни знаят церемонията на двойното подпечатване с вода и елей, а други знаят само подпечатването с вода. Едни твърдят, че на Тайната вечеря Исус е причастил своите ученици с вино, други - че ги е причастил с вода, а трети - че е танцувал с тях танца на Плеромата. Едни смятат Яхве за творец на света, други го смятат за глуповат и ограничен демиург. Но всичките имат в себе си гностични черти.

Нещо повече, тези гностични черти са еднакво характерни за “Откровението на Йоан Богослов”, което нарича последователите на Павел “синагога на Сатаната”, и за “Деянията на Павел и Текла”, където Павел е изобразен като ново въплъщение на Христос, способно да променя облика си и съпровождано от Божията Слава!

Ако един и същи ген е характерен за два далече разделили се вида, разумно е да предположим, че този ген е притежавал и техен общ прародител.

Но как тогава да се съгласува това с твърдението на ортодоксите, че отначало е съществувала тяхната, правилната, вяра, а след това гностиците са я извратили?

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.