четвъртък, април 14, 2022

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СЪВРЕМЕННИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ / ДАНАИЛ ХР. ПОПОВ ДО ФИЛИП ТОТЮ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма на съвременници на Левски, които по някакъв начин – по-малко или повече - засягат живота и дейността на Апостола.

Писмата са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.

(Павел Николов)

№ 457

Данаил Хр. Попов до Филип Тотю

Турну Мъгуреле, 13/25 април 1872 г.

Господин Ф. Тотю в Одеса

Според както ви е вече познато, че ще се състави едно Събрание от повече действителни лица, от ТБКомитет за раз¬глеждането и пълното одобрение на устава (или законите), по които ще да следват занапред действията от лица отсрещни и ту¬кашни. И понеже днес вече започнаха да отиват в Букурещ про¬водените отсрещни представители, затова според обещанието ви и според длъжността, която ви приканва, гледайте и вие колкото е възможно по-скоро да тръгнете и елате в Букурещ. Но при всичко това гледайте тръгването ви да бъде тайно, също и прис¬тигането ви във Влашко, за да не се издава глас как сте дошли. Като пристигнете в Галац, не се явявайте никому, също така и в Браила, откъдето ще тръгнете с железницата право за Букурещ.

Впрочем засега без друго, като вярваме, че не ще намерите никаква причина за отлагане, ви поздравявам и съм ваш приятел.

Д. Хр. Попов

П. П. Имайте наум да явите на господин Н. М. Тошков, че тръгвате за тази цел за Букурещ, понеже Г-ому (господство му) е известен за това, но не знае деня кога, затова е добре да знае. [1]

Същият

Н.Б.II.А., п. 63. № 8623

Арх. т. I, № 6, стр. 156

БЕЛЕЖКИ

1. Към това писмо е преписката от Левски, която дадохме по-напред: Днес пристигнах благополучно и утре тръгвам. Гледай да дойдеш и ти по-скоро. В. Л-ки (отд. I, № 62).

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.