събота, април 02, 2022

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СЪВРЕМЕННИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ / ХРИСТО ИВАНОВ КНИГОВЕЗЕЦА ДО ЦРК В ЛОВЕЧ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма на съвременници на Левски, които по някакъв начин – по-малко или повече - засягат живота и дейността на Апостола.

Писмата са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.

(Павел Николов)

№ 455

Христо Иванов Книговезеца до ЦРК в Ловеч

Братя!

Приехме писмата и разбрахме. Сторихме длъжността си спо¬ред заповедта ви, затова ви явявам накратко. Работниците снаб¬дявайте с нуждите добре - да не стане някой като по някой. Аз съм без револвер и негодувам засега, докато се не снабдя с друг. От вехтия изтеглих сто гроша, че сега да остана без никакъв, то няма да бъде. Малко или много аз съм работник, затова няма да направя като кокошка, в противен случай да... Така също и друг, който изпращате по работа, снабдявайте го с добри оръжия, а не като покойния. [1] Той ми се оплакваше, че не му бил добър [ре¬волвера] и аз му казах да го промени, а вие не сте взели това под внимание. Чувам, че работниците там изстинали. За какво има да изстиват, в такова време най-строго трябва да се работи. Какво има, нали е една смъ [2], но и тя трябва да стане честна и почтена, не е никак напред [3]. Само здрава и сигурна да е?

В. Търново, март 1872 г. [4]

Ваш М. Драганов

Н.Б.II.А, п. 62 № 8644

Арх. т. I, № 1, стр. 275

БЕЛЕЖКИ

1. Ангел Кънчев.

2. Смърт.

3. Неясно. Иска да каже: при този ред на нещата не се отива напред.

4. Зачеркнато и прибавено: Април 2.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.