неделя, април 03, 2022

„ГОРIЛА СОСНА ПАЛАЛА“ И „ГОРIЛИ ТАНКИ ПАЛАЛИ“

Обещах във Фейсбука да преведа тези две песни и, въпреки че обещанието не е като изпълнението, този път запрятам ръкави.

Така че да вървим поред.

Песента „Горіла сосна палала“ („Гореше бор, пламтеше“) е стара украинска народна сватбена песен, чиято символика отвежда към сбогуването с моминството и преминаването към новия социален статут на женена жена, поради което началото ѝ съдържа изключително силен картинен драматизъм (аналогия имаме в българската сватбена песен „Ела се вие, превива...“)...

Дошла от района на Карпатите, песента „Горіла сосна палала“ днес е широко разпространена в цяла Украйна и е негласно задължителна за репертоара на всяка съвременна украинска сватба.

В много по-стари времена, преди историята, както се казва, песента е била обща за един общ народ, който по-нататък се разклонил и всеки поел свой самостоятелен исторически път; затова един по-друг неин вариант - „Горіла сосна горіла“ или „Горіла липка горіла“ („Гореше липа, гореше“), се среща

на украински език:

„Горіла сосна, горіла,

Під нев дівчина сиділа.

На неї згари спадали..“,

на хърватски език:

„Zelena lipa gorila,

Pod njom je mila sidila,

Iskre su na nju padala...“,

на чешки език:

„Hořela lipa, hořela,

Panenka pod ňo seděla,

Ješkerke na nũ padaly...“

и на полски език (там девойката не седи, а лежи и продължението има забулена еротична подплата, но това е друг въпрос):

„Gorzała lipka, gorzała,

Dziewczyna pod nię leżała,

Iskierke na nie padały...“

Трябва ли да казвам, че харесвам много песента „Горіла сосна палала“, като че ли най-много от всичките прекрасни фолклорни песни на северните славяни, заедно, разбира се, с песента „Hej, sokoły“ („Хей, соколи“), за която писах в този блог през 1914 година и която може да намерите ТУК (има мой превод!), и словашката детска народна песничка „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“, на която отделих внимание пак в блога през 2017 година - заедно с някои други неща - и която може да видите ТУК (също с мой превод!).

А сега няколко думи за „Горіли танки палали“ („Горяха танкове, пламтяха“).

Мелодията на песента е на вече споменатата песен „Горіла сосна палала“, на текста, въпреки търсенията ми, не намерих автор, по всяка вероятност е народен: характерно е за фолклора да се присвояват на стари мелодии нови текстове, свързани с някаква актуална реалност, както е в случая.

И накрая – самите песни и преводите.

Горіла сосна, палала, 
Горіла сосна, палала
Під нев дівчина стояла,
Під нев дівчина стояла
Горіла сосна, палала
Під нев дівчина стояла,
Під нев дівчина стояла.

Під нев дівчина стояла,
Під нев дівчина стояла
Русую косу чесала,
Русую косу чесала
Під нев дівчина стояла
Русую косу чесала,
Русую косу чесала.

Ой, коси, коси, ви мої,
Ой, коси, коси, ви мої
Довго служили ви мені,
Довго служили ви мені
Ой, коси, коси, ви мої
Довго служили ви мені,
Довго служили ви мені.

Більше служить не будете,
Більше служить не будете
Під білий вельон підете,
Під білий вельон підете
Більше служить не будете
Під білий вельон підете,
Під білий вельон підете.

Під білий вельон, під хустку,
Під білий вельон, під хустку
Більш не підеш ти за дружку,
Більш не підеш ти за дружку
Під білий вельон, під хустку
Більш не підеш ти за дружку,
більш не підеш ти за дружку.

Під білий вельон, з кінцями,
Під білий вельон, з кінцями
Більш не підеш ти з хлопцями,
Більш не підеш ти з хлопцями
Під білий вельон, з кінцями
Більш не підеш ти з хлопцями,
Більш не підеш ти з хлопцями.

Під білий вельон, під вінець,
Під білий вельон, під вінець
Більш не підеш ти у танець,
Більш не підеш ти у танець
Під білий вельон, під вінець
Більш не підеш ти у танець,
Більш не підеш ти у танець.

Горіла сосна, смерека,
Горіла сосна, смерека
Сподобав хлопець здалека,
Сподобав хлопець здалека
Горіла сосна, смерека
Сподобав хлопець здалека,
Сподобав хлопець здалека.
Гореше бор, пламтеше,
гореше бор, пламтеше,
под него девойка стоеше,
под него девойка стоеше.
Гореше бор, пламтеше,
под него девойка стоеше 
под него девойка стоеше.

Под него девойка стоеше,
под него девойка стоеше,
руса си плитка решеше,
руса си плитка решеше.
Под него девойка стоеше,
руса си плитка решеше,
руса си плитка решеше.

Ой, плитки, плитки, вие мои,
ой, плитки, плитки, вие мои,
дълга ми служихте вие,
дълго ми служихте вие.
Ой, плитки, плитки, вие мои,
дълго ми служихте вие,
дълго ми служихте вие.

Вече няма да ми служите,
вече няма да ми служите,
под бял воал ще отидете,
под бял воал ще отидете.
Вече няма да ми служите,
под бял воал ще отидете,
под бял воал ще отидете.

Под бял воал, под кърпа,
под бял воал, под кърпа,
вече няма да вървиш с дружка,
вече няма да вървиш с дружка.
Под бял воал, под кърпа,
вече няма да вървиш с дружка,
вече няма да вървиш с дружка.

Под бял воал с краища,
под бял воал с краища,
вече няма да вървиш с момци,
вече няма да вървиш с момци.
Под бял воал с краища,
вече няма да вървиш с момци,
вече няма да вървиш с момци.

Под бял воал, под венец,
под бял воал, под венец,
вече няма да отидеш на танц,
вече няма да отидеш на танц.
Под бял воал, под венец,
вече няма да отидеш на танц,
вече няма да отидеш на танц.

Гореше бор, смърч,
гореше бор, смърч,
харесах момък отдалече,
харесах момък отдалече.
Гореше бор, смърч,
харесах момък отдалече,
харесах момък отдалече.
Горіли танки палали
І БТРи палали,
Москалі поряд стояли,
В повному ступорі були,
І БТРи палили,
Москалі поряд стояли,
В повному ступорі були.
 
Горіли падли палали,
Люди місцеві прибігли,
Допомагати почали,
В вогонь соляру плескали,
Люди місцеві прибігли,
Допомагати почали,
В вогонь соляру плескали.
 
Орки тікати почали,
В шоці по лісу бігали,
Там вже мисливці стояли,
Свинособак підстрелили,
В шоці по лісу бігали,
Там вже мисливці стояли,
Свинособак підстрелили
 
Сиділо в бункері хуйло,
Новини з Неньки слухало,
Ботексну пику чухало,
На шо до нас воно прийшло,
Новини з Неньки слухало,
Ботексну пику чухало,
На шо до нас воно прийшло.
 
Попереджаєм москалів,
Ми наваляєм звиздюлів
І всіх попалимо до тла,
Яка орда би не прийшла,
Ми наваляєм звиздюлів,
І всіх попалимо до тла,
Яка орда би не прийшла.
Горяха танкове, пламтяха
и бетеери горяха,
москалите [1] до тях стояха,
напълно се бяха вдървили.
И бетеери горяха,
москалите до тях стояха 
напълно се бяха вдървили.

Горяха мършите, пламтяха,
местните хора притичаха,
започнаха да помагат,
в огъня бензин [2] плискаха.
Местните хора притичаха,
започнаха да помагат,
в огъня бензин плискаха.

Орките започнаха да бягат,
в шок по гората тичаха,
но там вече ловци стояха,
свинособаките [3]  изпостреляха.
В шок по гората тичаха,
но там вече ловци стояха,
свинособаките изпостреляха.

Седеше в бункера Хуйло,
новини от Украйна [4] слушаше,
ботоксна си мутра чешеше -
защо ли при нас дойде.
Ноивни от Украйна слушаше,
ботоксна си мутра чешеше -
защо ли при нас дойде.

Да си знаят москалите -
ще ги пердашим здравата
и на пепел ще ги изгорим,
каквато и орда да дойде.
Ще ги напердашим здравата
и на пепел ще ги изгорим,
каквато и орда да дойде.

БЕЛЕЖКИ

1. Москал – презрително название на руснак.

2. В оригинала имаме думата „соляра“, която означава „дизелово гориво“, но ми е много дълго като израз и затова превеждам „бензин“, за да е една дума.

3. Свинособака (от „свиня“ – „прасе, свиня“, и „собака“ – „куче“) – презрително название на руснак.

4. В оригинала : „Ненька“, което е съкращение от „Ненька Україна“ – „Майка Украйна“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.