четвъртък, април 28, 2022

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СЪВРЕМЕННИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ / ОБЩО СЪБРАНИЕ В БУКУРЕЩ. ПРОТОКОЛ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма на съвременници на Левски, които по някакъв начин – по-малко или повече - засягат живота и дейността на Апостола.

Писмата са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.

(Павел Николов)

№ 460

Общо събрание в Букурещ. Протокол

Протокол

Решенията на заседанията на ЦБРК. На 29 април се прегледаха пълномощните писма на представителите, изпратени от частните р[еволюционни] б[ългарски] комитети из Българско.

1-ви представител Т. П-в [1] 11 гласа, а именно:

От ЧРБК:

Елес Джутов

Решид Ходжоглу

Скендер Дервишоглу

Иллирический

Сулейманооглу Дауд

Бучюкоглу

Джамбаз Али

Узун Хасан

Мехмед Ходжов

Исаак Хаим

Грошон Давичон

2-ри представител… 3 гласа от ЧРБК:

Дервишоглу Мехмед Кърджалъ

Хасан Касан

Искендер Ефенди

3-ти представител… 2 гласа от ЧРБК:

Лясковец

Търново

4-ти представетел… 2 гласа от ЧРБК:

Мурадоглу (Ловеч)

Хаджи Хасан

Карловала (Троян)

5-ти представител с 10 гласа от ЧРБК:

Стамбоглу Мехмед Ефенди и околностите му

6-ти представител В. Л-кий [2] с 3 гласа от ЧРБК в:

Карлово

Захра

Сливен

Заедно с околните им частни комитети.

7-ми представител Х. Иван Иванов с 1 глас от ЧРБК в Болград.

8-ми представител Димитър Иванов Горов с 1 глас от ЧРБК в Гюргево.

9-ти представител Райчо Гърблев с 1 глас от ЧРБК в Плоещ.

10-ти представител Илия Широков с 1 глас от ЧРБК в Александрия.

11-ти представител Венко Наботков и Т. Алтънов от ЧРБК в Зимнич.

13-ти представител Любен Каравелов с 3 гласа от ЧРБК в Крайова, Турно Северин и Калафат.

14-ти представител Д. Ценович с 1 глас от ЧРБК в Букурещ.

15-ти представител Данаил Попов – А. Бръшлянов от ЧРБК в Турну Мъгуреле.

16-ти представител Иларион Драгостинов от ЧРБК в Русчук.

17-ти представител Г. Карловски и П. Манафов от ЧРБК в Галац.

18-ти представител П. Йорданов от ЧРБК в Бекет.

Заседания на комитета

29 април. Състави се комисия от четири[ма] член[ове]: >. Каравелов, Ячо (Кириак) Цанков, В. Левски и Т. П-в, за да напише програмата и да прегледа устава на БРЦК.

1 май. Комисията написа програмата и устава и ги прочете в същия ден пред представителите и членовете от ЦРБК, които нарочно затова направиха второ заседание. 2 май. Трето заседание от членовете на комисията и на пред¬ставителите, които прегледаха устава до IX глава и направиха приличните забележки по вишегласие.

3 май. Четвърто заседание от членовете на комисията и на представителите, които прегледаха устава от IX глава до края му, като направиха бележките си по вишегласие. На това заседание се реши да се започне печатането на устава и да се пристъпи към избирането на действащите напред членове на Централния бъл¬гарски революционен комитет.

4 май. Петото заседание от членовете на комисията и на пред¬ставителите, които взимат оставката на досегашния Централен комитет и пристъпват към избирането на новият Централен ре¬волюционен български комитет. Причината за тази промяна - се извърши по общото желание на представителите от частните комитети в България и във Влашко. Преработиха устава на до¬сегашния ЦРБК. И така по единогласното одобрение на всички представители от частните комитети в България и във Влашко се избра за главно лице в новия Централен революционен български комитет г-н Любен Каравелов, когото упълномощаваме да избере и другите членове, които са потребни според гл. III, чл. 1 на устава.

Подписи:

Т. Пеев
Райчо П. Граблюв
М. Иванов
Павел Икономов
Т. Алтънов
Венко Наботков
Илия А. Широков
Гълъб (Олимпий) Панов
В. Левски
В. Йонков Гложански 
Марин П. Луканов
Марин X. Цонзоров
Д. Ценович
К. Цанков
Димитър Ив. Горов
за Данаил поп Христов
А. Брашлянов
Ив. Т. Драсов
Хр. Попов
Никола Т. Обретенов
В. С. Котелски
П. Н. Йорданов			

Букурещ, 29 април 1872 г.

Привременно правителство в България

I отдел от БРЦК

(печат)

„Из миналото“ - под редакцията на

П. С. Кършовски, кн. I, № 41, стр. 215,

по препис на Ив. П. Хр, Кършовски

БЕЛЕЖКИ

1. Тодор Пеев.

2. В. Левски.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.