сряда, март 16, 2022

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ - ГЛАВА 10. СЛАВЯНСКИЯТ ЙОСИФ / ТРОИЦАТА: ИРОД, ИСУС, ВЕСПАСИАН

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

УВОД

ГЛАВА 1. НАХОДКАТА В НАГ ХАМАДИ; ОТ КОДЕКСА НА БРУС ДО ОКСИРИНХ; ГНОСТИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СВЕТА

ГЛАВА 2. АПОСТОЛ ТОМА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“; “ПРОТОЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ТОМА“ И ЯКОВ ПРАВЕДНИКА; АРАМЕЙСКИЯТ ОРИГИНАЛ; МЯСТО НА НАПИСВАНЕ: ЕДЕСА; ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛА ЮДА ТОМА; ИСТОРИЧНОСТ

ГЛАВА 3. ЮДА БЛИЗНАКА И ГРАД ЕДЕСА; РЕАЛНИЯТ АПОСТОЛ ТОМА; ЕВРЕИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РИМ; ЕДЕСА; ЦЪРКВАТА В ЕДЕСА; ХРИСТИЯНИТЕ И НАЗОРЕИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МНОГОЦВЕТНИТЕ ОДЕЖДИ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ЮДА ТОМА; ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛ ЮДА ТОМА

ГЛАВА 4. ЖИВОТЪТ И НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АПОСТОЛ ЙОАН; ДИАЛОГЪТ ЗА ДУШАТА; БИОГРАФИЯТА НА АПОСТОЛ ЙОАН; ЕФЕСКИЯТ ДЪЛГОЛЕТНИК; ЕФЕС; ЕФЕСКИЯТ ПРЕТОР ЛИКОМИД И ЖЕНА МУ; ЕФЕСКИЯТ ТЕАТЪР; ЕФЕСКИЯТ ХРАМ; “ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ” И “ДЕЯНИЯТА НА ЙОАН”; СТРАНСТВАНИЯТА НА ЙОАН; КОНКУРЕНТЪТ; ДРУЗИАНА; ЕВАНГЕЛИЕТО НА ТАНЦУВАЩИЯ ХРИСТОС; МЕТАСТАЗИСЪТ НА ЙОАН; АНАЛИЗ; ”ОТКРОВЕНИЕТО НА ЙОАН БОГОСЛОВ”; PAUL vs JOHN; ТЕОЛОГИЯ; РЕАЛНАТА БИОГРАФИЯ;

ГЛАВА 5. КАК ДЯВОЛЪТ ПОСТРОИЛ ЦЪРКВА НА АПОСТОЛ ФИЛИП; ДЕЯНИЯТА НА ФИЛИП; АКТ ПЪРВИ, ИЛИ ЧЕРПАКЪТ ЧАКА; ОБИЧАИТЕ В ОБЩИНАТА НА ФИЛИП: ВЕГЕТАРИАНКИ С НИКАБИ; ГРАД ОФИОРИМА; ЦАР СОЛОМОН, ВЛАДЕТЕЛЯТ НА ДУХОВЕТЕ; ОФИОРИМА; В КРАЙНА СМЕТКА АПОСТОЛ ФИЛИП И ЕПИСКОП АВЕРКИЙ;

ГЛАВА 6. НЕОБИКНОВЕНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА РАВНОАПОСТОЛНАТА ТЕКЛА; АПОСТОЛ ПАВЕЛ В ПИСИДИЯ ”ДЕЯНИЯ НА ПАВЕЛ”; АНАЛИЗ; И ОТНОВО АНТОНИЯ ТРИФЕНА; КАКЪВ Е БИЛ ОРИГИНАЛЪТ НА “ДЕЯНИЯТА НА ТЕКЛА”?;

ГЛАВА 7. ГНОСТИЦИ И ЗИЛОТИ; СОФИЯ И АШЕРА; СЪВЕТЪТ НА БОГОВЕТЕ И НЕБЕСНОТО ВОЙНСТВО; САТАНАТА И ПРОИЗХОДЪТ НА ЗЛОТО; МИСТИЦИЗЪМ; СЪЗЕРЦАНИЕТО НА БОГА И ПРЕВРЪЩАНЕТО В АНГЕЛИ; КУМРАНСНКИЯТ МЕСИЯ; МАРВИН ХАРИС; МОРФОЛОГИЯ НА САКРАЛНИЯ ТРИЛЪР; ЧУДЕСА; АПОСТОЛИТЕ КАТО НОВИ ХРИСТОСОВЦИ; ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ГОИСИТЕ; РЕАЛИСТИЧНОСТ;

ГЛАВА 8. ГНОСТИЦИТЕ И „НОВИЯТ ЗАВЕТ“ „ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН“; „QUELLE“; АПОСТОЛ ПАВЕЛ;

ГЛАВА 9. ЕЛХАСАИТИТЕ, ТЕРАПЕВТИТЕ И МАНДЕИТЕ ПРОРОК МАНИ И ЕЛХАСАИТИТЕ; ТЕОЛОГИЯТА НА МАНИХЕЙЦИТЕ; ЕГИПЕТ И СЕКТАТА НА СПАСИТЕЛИТЕ; МАНДЕИТЕ; ХРИСТИЯНИТЕ И НОЦРИМ; ИСУС И НЕГОВАТА РАУХ;

ГЛАВА 10. СЛАВЯНСКИЯТ ЙОСИФ ЮДЕЙСТВАЩИТЕ; ОТ НАЗОРЕИ ДО PASAGINI; ЖИВОТЪТ И УДИВИТЕЛНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЙОСИФ БЕН МАТАТИЯ; “ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА“; ТИБЕРИЙ АЛЕКСАНДЪР; СЛАВЯНСКИЯТ ЙОСИФ; ХРИСТОС НА ИМЕ ИРОД; ЦАР ИРОД, АНТИХРИСТЪТ; ВЪСТАНИЕТО НА ЮДА И МАТАТИЯ; ПРОРОК ЦАДОК TESTIMONIUM FLAVIANUM 2.0; УЧЕНИЦИТЕ НА ВЪЛШЕБНИКА

В БИБЛИОТЕКАТА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ:

ХИЛЯДОЛИКИЯТ ХРИСТОС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА 10. СЛАВЯНСКИЯТ ЙОСИФ

ТРОИЦАТА: ИРОД, ИСУС, ВЕСПАСИАН

Както вече казахме, в каноничния текст на „Юдейската война“ – книга, написана за въстанието, което избухнало заради очакването на Месията, Йосиф Флавий не споменава нито един път думата „Месия“.

Само един път той се доближава до опасната тема, като съобщава, че „главното, което подтикнало юдеите да започнат война, било двусмисленото пророческо изречение, което гласяло, че по това време един човек от родния им край ще постигне световно господство“ [1].

Става въпрос за благослова, който в книга „Битие“, 49:10, Яков дал на своя четвърти син Юда. Това неясно, със явен фалически подтекст изречение било произнесено много рано при двора на юдейските царе (може би даже при двора на цар Соломон) и най-вероятно е гласило: „Няма да си отиде скиптърът от Юда и жезълът отсред краката му, докато не отиде в Силом (Шило), и ще му се покорят народите“. С течение на времето Шило, като свещено място, било изместено от Ерусалим, изречението изгубило първоначалния си смисъл и Шило започнало да се възприема като лично име. Тълкували го като „Спасител“ или „Примирител“ и то било едно от любимите пророчества на Кумран.

Тук Йосиф благочестиво прибавя, че в действителност това пророчество се отнася за Веспасиан. В „Славянския Йосиф“ изречението на Флавий има кратко, но зашеметяващо продължение. То гласи: „Под това име някои имали предвид Ирод, някои – разпънатия чудотворец Исус, а някои – Веспасиан“ [2].

Но може би тази добавка е направена от християнския преводач?

Няма никакво съмнение, че християнските читатели, следвайки своите кумрански предшественици, отнасяли „Битие“ 49:10 към Христос. Именно такава приписка има например в полетата на „Юдейската война“ във Ватикано-Урбиновия кодекс [3].

Но нашето изречение няма никакво отношение към това какво е можел да добави християнинът, по тази причина, че като един от вероятните Месии в нея се посочва Ирод. Официалната идеология, както се опитахме да посочим, наистина провъзгласявала Ирод за Месия, но е напълно невъзможно Ирод да бъде включен в кратката листа на Христосовците от християнин, който проявява едновременно добро познание за социалната и политическата обстановка в Юдея през I век, каквото християните фундаментално нямали.

Освен това едва ли християнин би нарекъл Исус „разпънат чудодеец“. „Разпънат гоис“ е лексика на Йоисф. Това е презрителният тон на някогашният зилот, който стоварва върху бившите си съмишленици цялата вина за Юдейската война.

Изречението на Йосиф имало смисъл само в един случай: ако наистина изброявал в него трима души, за които по една или друга причина се смятало, че са сериозни кандидати за изпълнение на пророчеството. А именно - Ирод, който се провъзгласявал за Христос и когото миленаристите смятали за Антихрист; Исус Христос, който дошъл след Антихриста, и накрая Веспасиан, към когото услужливите юдейски дезертьори от всякаква боя (включително фарисеите) започнали да прилагат това изречение след войната.

Както съвсем справедливо отбелязва Роберт Айслер, този абзац фе факто обявява, че Месията на зилотите, виновни за разрушаването на храма, е именно Исус [4].

БЕЛЕЖКИ

1. Иосиф Флавий. Иудейская война, 6, 5, 4.

2. Мещерский А. Н. Указ. соч., 6, 5, 4. С. 422.

3. Мещерский А. Н. Указ. соч., 6, 5, 4. С. 62.

4. Robert Eisler. Jesus Messiah. P. 551.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.